intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn cách tạo ảnh thiên thần bằng phương pháp sử dụng bộ lọc content aware p2

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
4
download

Giáo trình hướng dẫn cách tạo ảnh thiên thần bằng phương pháp sử dụng bộ lọc content aware p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 8: Thêm chi tiết hơn cho nền Sao chép và dán hình ảnh tiếp theo chúng tôi sử dụng cho mặt đất và đặt nó bên dưới lớp angel. Bước 9 Xoá bỏ các cây từ trên đầu của hình ảnh, chắc chắn rằng bạn sử dụng một bàn chải mềm này và bạn sẽ chỉ có thể nhìn thấy mặt đất và hơn thay đổi Huế / Saturation và Color Balance vào image Adjustments

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn cách tạo ảnh thiên thần bằng phương pháp sử dụng bộ lọc content aware p2

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Bước 8: Thêm chi tiết hơn cho nền Sao chép và dán hình ảnh tiếp theo chúng tôi sử dụng cho mặt đất và đ ặt nó b ên dưới lớp angel. Bước 9 Xoá bỏ các cây từ trên đầu của hình ảnh, chắc chắn rằng bạn sử dụng một b àn chải mềm này và b ạn sẽ chỉ có thể nhìn thấy mặt đất và hơn thay đ ổi Huế / Saturation và Color Balance vào image> Adjustments
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Bước 10: Tạo cánh thiên sứ Nhập hình ảnh cánh. Chọn đường viền bằng Công cụ Pen (P) đ ể loại bỏ phần đen của hình ảnh. Hơn so với sử dụng Công cụ Burn (O) trên diện tích chỉ.
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2