Giáo trình hướng dẫn sử dụng: Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

Chia sẻ: Hưng Nguyễn Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
10
lượt xem
0
download

Giáo trình hướng dẫn sử dụng: Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình tình bày đăng nhập hệ thống, các tiện ích của phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận và các trường hợp kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn sử dụng: Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> I. ĐĂNG NHẬP HỆ THÔNG VÀ CÁC TIỆN ÍCH ............................................... 4<br /> II. KÊ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN HỘ CHUNG CƯ ... 8<br /> II.1<br /> <br /> Nhập đăng ký chủ sử dụng/sở hữu .......................................................... 8<br /> <br /> II.2<br /> <br /> Nhập đăng ký thông tin thửa.................................................................... 9<br /> <br /> II.2.1<br /> <br /> Thửa một mục đích...................................................................................9<br /> <br /> II.2.2<br /> <br /> Thửa đa mục đích. ..................................................................................12<br /> <br /> II.3<br /> <br /> III.<br /> <br /> Nhập đăng ký thông tin nhà:.................................................................. 13<br /> <br /> II.3.1<br /> <br /> Nhà hộ gia đình cá nhân. ........................................................................13<br /> <br /> II.3.2<br /> <br /> Căn hộ chung cư.....................................................................................15<br /> <br /> CÁC TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI ĐĂNG KÝ. .............................................. 19<br /> III.1 Liên kết đăng ký Chủ - Thửa: ................................................................ 19<br /> III.1.1 Trường hợp Một chủ - Một thửa ............................................................19<br /> III.1.2 Trường hợp Một chủ - Nhiều thửa .........................................................22<br /> III.1.3 Trường hợp Nhiều chủ - Một thửa (Đồng sử dụng)...............................23<br /> III.2 Liên kết đăng ký Chủ - Thửa – Nhà:..................................................... 25<br /> III.2.1 Trường hợp Một chủ - Một thửa – Một nhà...........................................25<br /> III.2.2 Trường hợp Nhiều chủ - Một thửa – Một nhà (Đồng Sở hữu) ..............26<br /> III.2.3 Đăng ký Chủ - Nhà hộ gia đình, cá nhân (sở hữu tài sản trên đất thuê) 29<br /> III.2.4 Đăng ký sở hữu căn hộ chung cư ...........................................................31<br /> <br /> IV.LẤY SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT .................................................................................... 33<br /> IV.1 Lấy sơ đồ từ cơ sở dữ liệu bản đồ .......................................................... 33<br /> IV.2 Lấy HSKT từ file định dạng CAD/DGN ............................................... 35<br /> IV.3 lấy sơ đồ từ bản vẽ nhà đất ..................................................................... 37<br /> V. BIÊN TẬP GIẤY CHỨNG NHẬN: ................................................................... 38<br /> V.1<br /> <br /> Cấp Giấy chứng nhận ............................................................................. 38<br /> <br /> V.2<br /> <br /> Sử dụng các tiện ích trong in GCN ........................................................ 40<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận<br /> <br /> V.3<br /> <br /> Kiểm tra thông tin GCN, tờ trình, phiếu chuyển ................................. 40<br /> <br /> V.3.1<br /> <br /> Tờ trình ...................................................................................................40<br /> <br /> V.3.2<br /> <br /> Phiếu chuyển ..........................................................................................43<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận<br /> <br /> KÝ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> GCN<br /> <br /> Giấy chứng nhận<br /> <br /> B1<br /> <br /> Bước thực hiện 1<br /> <br /> MĐSD<br /> <br /> Mục đích sử dụng<br /> <br /> HSKT<br /> <br /> Hồ sơ kỹ thuật<br /> <br /> CAD<br /> <br /> Định dạng file của hệ thống AutoCad<br /> <br /> DGN<br /> <br /> Định dạng file của hệ thống Microstation<br /> <br /> Tab<br /> <br /> Thẻ chức năng<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận<br /> <br /> I.<br /> <br /> ĐĂNG NHẬP HỆ THÔNG VÀ CÁC TIỆN ÍCH<br /> <br /> B1. Chọn Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Lưu ý: Chỉ chọn cho đăng nhập đầu tiên.<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận<br /> <br /> B2: Các tuỳ chọn tiện ích của chương trình<br /> 1. Thiết lập cơ sở dữ liệu bản đồ<br /> <br /> 2.Thiết lập đơn vị triển khai<br /> <br /> Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản