intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2010

Chia sẻ: Nguyen Doan Minh Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:335

103
lượt xem
472
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Power Point 2010 được thiết kế gồm 7 chương và các phụ lục. Các chương được tổ chức theo từng nhóm nội dung lớn tương ứng với quá trình thuyết trình xây dựng bài thuyết trình của bạn trong PowerPoint. Tài liệu được thiết kế theo hướng vừa học vừa làm và chú trọng vào thực hành nên sẽ giúp các bạn nắm vững các kiến thức về Powerpoint.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2010

 1. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam 1
 2. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam cl c in i u Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 ................................................................ 1 c i m m i trong PowerPoint .................................................................................. 2 Ribbon m i .......................................................................................................................... 2 Ngăn File thay cho nút Office ............................................................................................... 3 Hỗ trợ làm việc cộng tác....................................................................................................... 3 Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình .............................................................. 4 Trộn và so sánh nộ i dung của các bài thuyết trình ................................................................. 5 Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình ..................................... 5 Biên soạn bài thuyết trình mọ i lúc mọ i nơi ........................................................................... 6 Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình ........................................................ 6 Tích hợp sẵn tính năng chuy n sang ịnh dạng PDF/XPS ..................................................... 9 Chụp ảnh màn hình ............................................................................................................ 10 Thêm nhiều hiệu ứng ộc o cho hình ảnh ........................................................................ 10 Xóa các phần không cần thiết trong hình ............................................................................ 10 Hỗ trợ tùy biến Ribbon ....................................................................................................... 11 Nâng cấp SmartArt............................................................................................................. 12 Nhiều hiệu ứng chuy n slide m i ....................................................................................... 12 Sao chép hiệu ứng .............................................................................................................. 12 Tăng tính di ộng cho các bài thuyết trình .......................................................................... 13 Broadcast bài thuyết trình ................................................................................................... 13 Biến con trỏ chuột thành con trỏ laser................................................................................. 14 2. Khởi ộng và thoát Microsoft PowerPoint 2010 ................................................................. 15 Khởi ộng PowerPoint 2010............................................................................................... 15 Thoát PowerPoint ............................................................................................................... 15 Tìm hi u c c th nh phần tr n c a s ch ơng trình Microsoft PowerPoint ........................... 16 Thay i ki u hi n thị trong c a s ch ơng trình ................................................................ 19 2
 3. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam 5. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh.................................................................................... 22 Ph ng to thu nhỏ c a s làm việc ...................................................................................... 23 Thanh th c ngang v dọc ................................................................................................. 24 c ng l i .................................................................................................................. 25 ng trợ giúpkhi vẽ ......................................................................................................... 26 10. Xem bài thuyết trình ở c c chế ộ m u sắc khác nhau ...................................................... 27 11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s ............................................................ 28 Sắp xếp c c c a s ........................................................................................................... 28 huy n i qua lại gi a c c c a s .................................................................................. 29 S dụng trình trợ giúp ...................................................................................................... 29 15. Hỏi p ............................................................................................................................ 31 Câu 1. Hãy tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh (QAT)? ...................................................... 31 Câu 2. Tạo một ngăn lệnh m i tr n Ribbon t n l “Lệnh của tui” nh hình sau: ................. 34 Câu 3. Xin cho biết cách nào di chuy n các tùy biến trong Ribbon và QAT sang Office ở máy tính khác? ................................................................................... 37 Câu 4. Cho biết c ch thay i một số tùy chỉnh trong ch ơng trình PowerPoint? ............... 38 Câu 5. Làm sao ẩn hoặc hiện các thông báo trên thanh trạng thái? ...................................... 40 Chương 2 Tạo bài thuyết trình cơ bản .............................................................. 41 1. Tạo bài thuyết trình ............................................................................................................ 42 Tạo bài thuyết trình rỗng .................................................................................................... 42 Tạo bài thuyết trình từ mẫu có sẵn ...................................................................................... 43 Tạo bài thuyết trình từ một bài có sẵn ................................................................................. 46 Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài .............................................................. 46 L u b i thuyết trình ........................................................................................................... 47 L u b i thuyết trình lần ầu tiên ......................................................................................... 47 L u b i thuyết trình các lần sau .......................................................................................... 48 L u b i thuyết trình ở c c ịnh dạng khác .......................................................................... 49 Chuy n bài thuyết trình sang ịnh dạng video .................................................................... 52 huy n PowerPoint sang ịnh dạng P F v XPS ............................................................... 54 Tùy chọn l u tr ................................................................................................................ 56 3
 4. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam 3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã .................................................................................. 58 Thiết lập mật mã bảo vệ ..................................................................................................... 58 Gỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình .................................................................................... 61 Tăng c ng ộ an toàn cho PowerPoint v i t ính năng File Block Settings ......................... 62 5. Các thao tác v i slide ......................................................................................................... 63 Chèn slide m i ................................................................................................................... 64 Sao chép slide .................................................................................................................... 65 Thay i layout cho slide ................................................................................................... 66 Thay i vị trí các slide ...................................................................................................... 66 Xóa slide ............................................................................................................................ 67 Phục hồ i slide về thiết lập layout mặc ịnh ......................................................................... 68 Nhóm các slide vào các section .......................................................................................... 68 ặt tên cho section ............................................................................................................. 69 Xóa section ........................................................................................................................ 69 6. Mở v ng b i thuyết trình ............................................................................................... 70 Mở lại bài thuyết trình ang l u tr n ĩa ............................................................................. 70 ng b i thuyết trình.......................................................................................................... 72 7. Hỏi p .............................................................................................................................. 73 Câu 1. Tạo bài thuyết trình m i từ tập tin Outline? ............................................................. 73 Câu 2. Cho biết cách sao chép slide gi a các bài thuyết trình? ............................................ 75 Chương 3 Xây dựng nội dung bài thuyết trình ................................................. 79 1. Tạo bài thuyết trình m i ..................................................................................................... 80 2. Tạo slide tựa ề.................................................................................................................. 82 3. Tạo slide chứa văn bản....................................................................................................... 84 4. Tạo slide có hai cột nội dung .............................................................................................. 85 5. Chèn hình vào slide ............................................................................................................ 88 6. Chèn hình t ừ Clip Art vào slide .......................................................................................... 90 7. Chụp hình m n hình a v o slide ..................................................................................... 92 8. Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide .............................................................. 94 4
 5. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam 9. Chèn SmartArt vào slide .................................................................................................... 95 10. Nhúng âm thanh vào slide .............................................................................................. 101 Nhúng oạn phim vào slide ............................................................................................ 103 hèn oạn phim trực tuyến vào slide.............................................................................. 106 13. Chèn bảng bi u vào slide ............................................................................................... 108 14. Chèn bi u ồ vào slide ................................................................................................... 111 15. Hỏi p .......................................................................................................................... 116 Câu 1. Trình bày cách chèn một bảng bi u từ Excel vào PowerPoint dạng liên kết?.......... 116 Câu 2. Cho biết cách tạo nhanh một Photo Album t ừ bộ s u tập hình bằng ch ơng trình PowerPoint ? ............................................................................. 118 Câu 3. Thiết lập thuộc tính mặc ịnh về ng kẽ (outline) và màu nền (fill) của shape tr n slide nh thế nào? ........................................................................... 120 Câu 4. Tạo các công thức trong PowerPoint nh thế nào?................................................. 122 Chương 4 Tuỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình ............................................. 126 1. S dụng các mẫu ịnh dạng ............................................................................................. 127 Áp dụng theme có sẵn cho bài thuyết trình ....................................................................... 127 Tùy biến Theme ............................................................................................................... 129 2. S dụng hình và màu làm nền cho slide ........................................................................... 132 ùng hình l m nền cho slide ............................................................................................ 133 ùng m u l m nền cho slide ............................................................................................ 135 Tô nền slide ki u Gradient................................................................................................ 136 X a hình nền v m u nền ã p dụng cho slide ................................................................. 137 3. Làm việc v i Slide Master ............................................................................................... 138 Sắp xếp v ịnh dạng placeholder trên các slide master .................................................... 139 Thêm và xóa placeholder .................................................................................................. 140 Chèn và xóa slide layout ................................................................................................... 141 Chèn và xóa slide master .................................................................................................. 143 Áp dụng theme và nền cho slide master ............................................................................ 144 Thiết lập kích th c và chiều h ng của slide .................................................................. 145 ng c a s slide master trở về chế ộ soạn thảo ............................................................. 146 5
 6. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam ịnh dạng văn bản ........................................................................................................... 147 Sao chép ịnh dạng .......................................................................................................... 148 5 ịnh dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video .......................................................... 150 Xoay ................................................................................................................................ 150 Cắt tỉa .............................................................................................................................. 152 Di chuy n......................................................................................................................... 154 Thay i kích th c ......................................................................................................... 155 Th m chú thích cho c c ối t ợng trên slide ..................................................................... 156 Hiệu chỉnh hình ảnh ......................................................................................................... 157 Thay i ki u ịnh dạng ng kẽ và màu nền của Shape ................................................ 162 Thay i ki u WordArt .................................................................................................... 165 Áp dụng ki u ịnh dạng và hiệu ứng cho SmartArt........................................................... 166 Cắt và nén media .............................................................................................................. 168 ịnh dạng bảng bi u ........................................................................................................ 171 Thay i ki u ịnh dạng của bảng .................................................................................... 171 Thêm hoặc xóa dòng, cột của bảng ................................................................................... 172 ịnh dạng ồ thị .............................................................................................................. 173 Cập nhật thông tin cho ồ thị............................................................................................ 173 Tùy biến ịnh dạng ồ thị................................................................................................. 174 8. Tồ chức c c slide trong b i thuyết trình ............................................................................ 176 9. Hỏi p ............................................................................................................................ 178 Câu 1. Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình? ........... 178 Câu 2. Cho biết cách sao chép nhanh t ất cả các hình có trong bài thuyết trình................... 180 âu H ng dẫn cách tạo watermarke cho các slide? ..................................................... 183 Câu 4. Xin cho biết cách tạo một mẫu template? .............................................................. 188 Chương 5 àm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh............................................. 193 1. Hiệu ứng cho văn bản ...................................................................................................... 195 Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho văn bản ................................................................... 198 2. Sao chép hiệu ứng ............................................................................................................ 202 3. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho .............................................................................. 203 6
 7. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam 4. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape .......................................................................................... 204 Áp dụng hiệu ứng ............................................................................................................. 204 Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho hình ảnh .................................................................. 205 Hiệu ứng di chuy n ối t ợng theo ng i dựng sẵn ..................................................... 206 5. Hiệu ứng cho SmartArt .................................................................................................... 209 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt ki u danh sách ............................................................... 209 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt ki u Picture ................................................................... 210 6. Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn cho âm thanh v o ạn phim.............................................. 211 Thêm và xóa bookmark .................................................................................................... 211 Thiết lập các tùy chọn cho âm thanh ................................................................................. 212 Thiết lập các tùy chọn cho phim ....................................................................................... 215 S dụng trigger ................................................................................................................ 217 7. Hiệu ứng cho bảng bi u ................................................................................................... 218 8. Hiệu ứng cho ồ thị.......................................................................................................... 219 9. Xóa bỏ hiệu ứng của c c ối t ợng trên slide ................................................................... 221 10. Hiệu ứng chuy n slide .................................................................................................... 222 Áp dụng hiệu ứng chuy n slide ........................................................................................ 222 Xóa bỏ hiệu ứng chuy n slide........................................................................................... 223 11. Tự ộng hoá bài thuyết trình .......................................................................................... 224 12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh iều h ng trong bài thuyết trình........................... 226 Li n kết ến một slide kh c trong cùng b i t huyết trình .................................................... 226 Li n kết ến một slide kh c b i thuyết trình ..................................................................... 227 Li n kết ến một ịa chỉ th iện t ................................................................................. 229 Tạo li n kết ến ịa chỉ Web hoặc m y chủ FTP .............................................................. 230 Tạo li n kết ến tập tin ang l u tr n ĩa hoặc tr n mạng nộ i bộ ....................................... 232 Li n kết ến một ứng dụng v tạo một t i liệu m i ........................................................... 235 Thay i màu của oạn văn bản có siêu liên kết ............................................................... 236 Nhấn mạnh hyperlink v i âm thanh .................................................................................. 237 Hiệu chỉnh hoặc x a hyperlink ......................................................................................... 238 13. Hỏi p .......................................................................................................................... 240 Câu 1. Trình bày cách thiết lập nhanh các hiệu ứng cho tất cả các slide? .......................... 240 7
 8. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam Câu 2. Trình bày cách t ạo nhanh bộ nút iều h ng cho tất cả các slide trong bài thuyết trình?................................................................................................................................ 241 Câu 3. Có cách nào không cho hiệu ng gạch d i của văn bản có hyperlink hay không? ........................................................................................ 244 Câu 4. Muốn chèn Logo công t y vào tất cả các Slide trong một bài báo cáo có rất nhiều slide thì phải làm sao? ........................................................................ 246 Câu 5. Có cách nào cho một bản nhạc phát từ ầu ến cuố i bài thuyết trình hay không? ... 247 Chương 6 Chuẩn bị thuyết trình ...................................................................... 248 1. Tạo ti u ề ầu và chân trang ........................................................................................... 249 Tùy chỉnh Header & Footer trong Slide Master ................................................................ 252 2. Ghi chú và nhận xét cho các slide .................................................................................... 253 Ghi chú cho slide.............................................................................................................. 253 Làm việc v i Comment .................................................................................................... 255 3. Chuy n ịnh dạng của bài thuyết trình ............................................................................. 258 L u b i thuyết trình d i ịnh dạng PowerPoint 2003 trở về tr c ................................... 258 Chuy n bài thuyết trình sang PDF/XPS ............................................................................ 258 Chuy n bài thuyết trình sang video ................................................................................... 259 huy n Handout sang Word ............................................................................................. 260 4. In bài thuyết trình............................................................................................................. 261 In tài liệu dành cho diễn giả .............................................................................................. 261 In tài liệu dành cho khán giả ............................................................................................. 268 5 ng g i b i thuyết trình ra ĩa ........................................................................................ 273 6. Tùy biến nội dung cho các bu i báo cáo ........................................................................... 276 n hiệnc c slide .............................................................................................................. 276 Tùy biến nội dung b o c o ............................................................................................... 277 7. Thiết lập tuỳ chọn cho các ki u báo cáo ........................................................................... 280 Thiết lập tùy chọn cho loại trình chiếu c ng i thuyết trình ............................................ 280 Thiết lập tùy chọn cho loại b o c o t ơng t c ng i xem v tự h nh ................................ 281 8. Ki m tra bài thuyết trình .................................................................................................. 284 Ki m tra c c thông tin c nhân c trong b i thuyết trình ................................................... 284 Ki m tra tính t ơng thích về tính năng s dụng trong b o c o gi a c c phi n bản ............ 284 8
 9. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam nh dấu ho n th nh v o b i b o c o ............................................................................... 286 9. Hỏi p ............................................................................................................................ 287 âu L m sao in Notes Page mà không có hình thu nhỏ của slide bên trên?............... 287 Câu 2. Làm sao loại bỏ nhanh các hiệu ứng và hoạt cảnh khi trình chiếu bài thuyết trình? 289 Chương 7 Trình chiếu bài thuyết trình ........................................................... 290 1. Trình chiếu bài thuyết trình .............................................................................................. 291 Thiết lập c c tùy chọn cho chế ộ Slide Show .................................................................. 291 Trình chiếu bài thuyết trình .............................................................................................. 292 Trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng internet ến ng i xem từ xa ....................... 293 S dụng c c nút iều khi n trong chế ộ Slide Show ........................................................ 297 Di chuy n ến một slide x c ịnh ..................................................................................... 297 S dụng c c t hợp phím tắt ............................................................................................. 298 huy n ến một ustom Show ........................................................................................ 300 Tạo chú giải trong khi trình chiếu bài thuyết trình ............................................................ 301 c tùy chọn con trỏ......................................................................................................... 301 S dụng con trỏ chuột Laser ............................................................................................. 301 L m n i nội dung tr n slide trình chiếu ............................................................................ 302 Trình chiếu b i thuyết trình v i nhiều m n hình ............................................................... 304 Bật tính năng hỗ trợ nhiều m n hình ................................................................................. 304 Trình chiếu bài thuyết trình v i nhiều màn hình ............................................................... 305 5. Hỏi p ............................................................................................................................ 307 Câu 1. Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần ch ơng trình PowerPoint hoặc PowerPoint Viewer chạy hay không? Chúng ta có th hiệu chỉnh tập tin PPSX hay không? ............................................................................. 307 âu L m sao nhấp phải chuột thì sẽ lùi về slide tr c trong chế ộ Slide Show? ...... 307 Câu 3. Có cách nào khoá hiệu lệnh chuột v b n phím iều khi n trong khi trình chiếu?308 Câu 4. Có th nhập văn bản trong khi Slide Show không? ................................................ 309 Câu 5. Có cách nào không cho t ựa ề của các slide không hi n thị nh ng vẫn có trong lệnh Go to Slide trong khi trình chiếu? .............................................. 312 Ph l c 1. Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp ...................................... 314 Một b i trình diễn hiệu quả .............................................................................................. 314 9
 10. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam Kế hoạch ph t tri n b i trình diễn..................................................................................... 314 B c : X c ịnh ối t ợng kh n giả v mục ti u b i trình diễn ....................................... 315 B c : Lựa chọn ph ơng ph p b o c o ........................................................................... 316 B c : Lựa chọn ph ơng ph p truyền ạt thông tin ........................................................ 316 B c : họn bộ ịnh dạng phù hợp ho n cảnh ................................................................ 317 B c 5: Ph t tri n nội dung .............................................................................................. 318 B c : Tạo c c hình ảnh trực quan ................................................................................. 318 B c : Th m c c hiệu ứng a ph ơng tiện ..................................................................... 319 B c : Tạo c c bản in ph t cho kh n giả v ghi chú cho slide ......................................... 319 B c : Ki m tra lại b i v b o c o th ............................................................................ 319 B c : Ph t h nh b i b o c o........................................................................................ 320 B c : Tiến ến th nh công v cải tiến b i b o c o ....................................................... 320 Gi cho kh n giả luôn cảm thấy thích thú ........................................................................ 321 c k thuật diễn thuyết ................................................................................................... 321 c gợi về nội dung....................................................................................................... 321 Ph l c 2. Tài nguyên Internet ......................................................................... 323 Template, Themes v Background ................................................................................... 323 dd-Ins v t i liệu tham khảo .......................................................................................... 323 10
 11. Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam L i nó u Bạn ọc thân mến, PowerPoint l một công cụ bi n tập v trình diễn b o c o tr n m y tính ph biến nhất hiện nay Ở Việt Nam, PowerPoint cũng ã ợc p dụng rất nhiều trong c c bu i hội thảo, c c cuộc họp, c c bu i gi i thiệu dự n hoặc sản phẩm, b o c o trong nội bộ công ty hoặc phục vụ cho công t c giảng dạy. ợc b sung nhiều tính năng m i v i sự cải tiến giao diện Ribbon thuận lợi PowerPoint hơn cho ng i s dụng o vậy, nh ng ng i ã từng s dụng th nh thạo hoặc nh ng ng i m i bắt ầu tìm hi u PowerPoint ều phải học qua c ch s dụng ch ơng trình n y Tuy nhi n, nh ng ng i ã th nh thạo PowerPoint sẽ tốn ít th i gian hơn so v i nh ng ng i m i bắt ầu T i liệu n y c 7 ch ơng v c c phụ lục c ch ơng ợc t chức theo từng nh m nội dung l n t ơng ứng v i qu trình xây dựng b i thuyết trình của bạn trong PowerPoint o vậy, c c bạn m i bắt ầu học n n ọc t i liệu từ ầu ến cuối c c i nhìn v sự hi u biết t ng qu t về ch ơng trình n y c bạn ã am t ng PowerPoint thì chỉ cần ọc qua c c nội dung m i trong phi n bản PowerPoint 10 v xem thêm nh ng vấn ề m mình quan tâm T i liệu ợc thiết kế theo h ng vừa học vừa l m v chú trọng v o thực h nh n n c c bạn phải cố gắng ho n th nh từng phần trong t i liệu Khi ọc xong t i liệu l c c bạn ã nắm trong tay một công cụ bi n soạn v trình diễn b i thuyết trình chuy n nghiệp nhất thế gi i c tập tin hình ảnh, video, audio, dùng cho c c b i thực h nh trong t i liệu n y c th tải tại ịa chỉ http://www.giaiphapexcel.com/download/Multimedia.zip. Hy vọng t i liệu n y sẽ giúp ích cho bạn ọc nhanh ch ng tiếp cận v s dụng th nh thạo c c tính năng của ch ơng trình PowerPoint p dụng v o công việc thực tế của mình. o t i liệu ợc bi n soạn trong th i gian rất ngắn n n không th tr nh ợc nh ng i m thiếu s t v ch a ho n thiện c kiến ng g p xin vui l ng g i về: Trần Thanh Phong Giải Ph p Excel Email: ttphong@giaiphapexcel.com Website: www.giaiphapexcel.com TP H M, ng y 30 th ng 01 năm 10 11
 12. hư ng Gi i thiệu ower oint 010 Gi th PowerPoint 2010 Nội dung c i m m i trong PowerPoint 1. Khởi ộng và thoát Microsoft PowerPoint 2010 2. Tìm hi u c c th nh phần tr n c a s ch ơng trình Microsoft PowerPoint 3. Thay i ki u hi n thị trong c a s ch ơng trình 4. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh 5. Ph ng to thu nhỏ c a s làm việc 6. Thanh th c ngang v dọc 7. c ng l i 8. ng trợ giúpkhi vẽ 9. 10. Xem bài thuyết trình ở c c chế ộ m u sắc khác nhau 11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s 12. Sắp xếp c c c a s huy n i qua lại gi a c c c a s 13. 14. S dụng trình trợ giúp 15. Hỏi p Trang 1
 13. hư ng Gi i thiệu ower oint 010 1 owerPoint 2010 l một phần của bộ Microsoft Office 10. ũng giống nh Word ch ơng P trình x l văn bản , Excel bảng tính , Outlook trình quản l e-mail v quản l công việc c nhân) v ccess cơ sở d liệu , PowerPoint giúp chúng ta tạo n n c c b i thuyết trình sinh ộng v lôi cuốn Khi thuyết trình, chúng ta c th dùng c c loại dụng cụ hỗ trợ nh :slide 35mm, phim chiếu cho m y overhead, c c slide tr n m y tính, bản thuyết trình ợc in ra giấy, c c bản ghi chú của ng i thuyết trình. PowerPoint c th tạo ra tất cả c c loại dụng cụ tr n v c th kèm theo c c hiệu ứng hấp dẫn v thu hút ng i nghe Do PowerPoint ợc tích hợp rất chặt chẽ v i c c th nh phần kh c của bộ Microsoft Office 2010, n n chúng ta c th chia sẽ thông tin gi a c c ứng dụng n y rất dễ d ng Ví dụ, chúng ta c th vẽ bi u ồ trong Excel v c th chèn bi u ồ n y v o slide của PowerPoint hoặc chúng ta c th chép c c oạn văn bản của Word a v o slide,... 1. C c i m mới trong PowerPoint 2 10 ũng giống nh c c ch ơng trình kh c của bộ Office 2010, giao diện PowerPoint 2010 ợc ph t tri n l n từ phi n bản . Giao diện Ribbon mang lại nhiều tiện lợi trong việc thao tác cho ng i dùng và v i nhiều tính năng m i sẽ giúp tạo n n nh ng b i thuyết trình sinh ộng, hấp dẫn một c ch nhanh ch ng. i ây l một số tính năng m i m bạn sẽ gặp trong qu trình s dụng phi n bản n y Ribbon mới PowerPoint 2010 xây dựng Ribbon c c c nút lệnh ồ họa dễ nhận biết ợc chia th nh nhiều Tab ngăn thay cho hệ thống thực ơn x xuống tr c ây. Mỗi tab giống nh một thanh công cụ v i c c nút lệnh v danh s ch lệnh cho ng i dùng lựa chọn s dụng c tab không dễ tùy biến dễ nh c c thang công cụ ở c c phi n bản tr c, nh ng PowerPoint 201 c th m một thanh công cụ gọi l Quick Access Toolbar (QAT - thanh công cụ t ruy cập nhanh giúp ng i dùng c th tùy biến v gắn th m c c nút lệnh th ng dùng một c ch nhanh ch ng v dễ d ng Bạn c th th m v o Q T bất kỳ nút lệnh n o bằng c ch nhấp phải chuột v o n v chọn Add to Quick Access Toolbar. Trang 2
 14. hư ng Gi i thiệu ower oint 010 Ribbon xuất hiện th m ngăn Transitions giúp việc p dụng hiệu ứng chuy n từ slide n y sang slide kh c ợc nhanh v thuận tiện hơn Ngoài ra, nút Minimize the Ribbon giúp ng i dùng dễ d ng ph ng to hay thu gọn Ribbon Tab ang chọn Quick Access Toolbar H nh Ribbonđược tổ chức lại Ngăn File thay cho nút Office Ngăn File chứa c c lệnh liên quan ếnb i thuyết trình ang soạn thảo nh thuộc tính tập tin, thiết lập mật mã bảo vệ, l u tr , in ấn v chia sẽ b i thuyết trình H nh Ngăn File m i Hỗ trợ làm việc cộng tác PowerPoint 2010 cho phép nhiều ng i cùng biên soạn hay hiệu chỉnh bài thuyết trình một cách ồng th i. Chúng ta có s dụng máy chủ SharePoint của công ty hoặc các trang web hỗ trợ ứng dụng web PowerPoint nh l Windows Live l u tr bài thuyết trình. Khi , nhiều ng i có th truy cập vào hiệu chỉnh bài thuyết trình v c c iều chỉnh sẽ ợc ồng bộ một cách tự ộng. Trang 3
 15. hư ng Gi i thiệu ower oint 010 H nh Nhiều người cùng làm việc trên một bài thuyết trình Nhóm các slide vào các ph n trong bài thuyết trình Nhóm các slide trong các bài thuyết trình l n thành các section sẽ giúp việc quản l ợc dễ dàng thuận tiện hơn khi t ìm kiếm nộ i dung. Khi nhiều ng i cùng tham gia biên so ạn trên một bài thuyết trình thì việc phân chia công việc biên soạn theo section sẽ mang lại sự thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng ta có th ặt tên, in ấn và áp dụng các hiệu ứng lên các section. H nh Chia bài thuyết trình thành nhiều section Trang 4
 16. hư ng Gi i thiệu ower oint 010 Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình Chúng ta có th so sánh nộ i dung các bài thuyết trình v i nhau và phố i hợp chúng lại bằng cách s dụng tính năng m i Compare trong PowerPoint 2010. Chúng ta có th quản lý và lựa chọ n nh ng thay i hoặc hiệu chỉnh mà mình muốn a v o b i thuyết trình cuối cùng Tính năng Compare sẽ giúp chúng ta giảng ng k th i gian ồng bộ các sự hiệu chỉnh trong nhiều phiên bản của cùng một bài thuyết trình. H nh So sánh và phối hợp nội dung trong các bài thuyết trình Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình Chức năng m i Reading View hỗ trợ cho việc soạn thảo, tham khảo các bài thuyết trình khác hoặc xem tr c các hiệu ứng, c c oạn phim hoặc âm thanh trên cùng một màn hình. H nh Vừa soạn thảo vừa xem Slide Show Trang 5
 17. hư ng Gi i thiệu ower oint 010 Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi V i tài khoản Windows Live, chúng ta có th s dụng các ứng dụng web PowerPoint, Word và Excel miễn phí. Chúng ta có th biên soạn bài thuyết trình trực tuyến ngay trong trình duyệt web. H nh Soạn thảo bài thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint Web App Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình Trong phiên bản PowerPoint 2010 hỗ trợ mạnh hơn về a ph ơng tiện trong bài thuyết trình. Cụ th , chúng ta có th nhúng, cắt xén áp dụng các hiệu ứng ịnh dạng lên các hình ảnh v oạn phim ngay trong bài thuyết trình. Cắt xén video Tính năng cắt xén video trong PowerPoint 2010 giúp lo ại bỏ các phần không cần thiết và giúp nộ i dung bài thuyết trình tập trung hơn Trang 6
 18. hư ng Gi i thiệu ower oint 010 H nh Cắt xén video Chèn video từ các nguồn trên mạng Chèn video từ các nguồn trên mạng cũng l một tính năng n i bật của PowerPoint 2010. Tập tin video này có th do chúng ta tải lên các dịch vụ l u tr trực tuyến hoặc bạn s u tầm ợc. Có nhiều dịch vũ l u tr , chia sẽ video trực tuyến hoàn toàn miễn phí nh YouTube, Yahoo Video, lip vn, Google Videos,… Mộ i tập tin video l u tr trên các trang này thông th ng sẽ c oạn nhúng vào các trang web khác.Ví dụ, v i trang Yahoo Video, bạn sao chép oạn mã mã dùng trong ô Embed Sau , tr n giao diện PowerPoint, bạn nhấn vào nút Video, chọn Video from Online Site… Tại vùng trống của c a s Insert Video From Online Video Site, bạn d n oạn mã ã lấy ợc khi nãy vào. Xong, nhấn Insert Nh vậy l oạn video ã ợc chèn vào bài thuyết trình. Tuy nhi n xem ợc oạn video thì máy tính phải có kết nối Internet. Trang 7
 19. hư ng Gi i thiệu ower oint 010 H nh Chèn video từ các nguồn trên mạng Nhúng video Nh ng oạn phim, bài nhạc ợc nhúng vào sẽ trở thành một thành phần của bài thuyết trình. Chúng ta khỏ i phải bận tâm t i việc sao chép các tập tin này g i kèm theo bài thuyết trình. Ngoài ra, PowerPoint còn cho phép xuất bản bài thuyết trình sang ịnh dạng video có th chép ra V , ính kèm theo e-mail hoặc g i lên web. H nh Nhúng video vào bài thuyết trình Trang 8
 20. hư ng Gi i thiệu ower oint 010 Chuyển bài thuyết trình sang định dạng video Tính năng chuy n ịnh dạng bài thuyết trình sang c c ịnh dạng video giúp việc chia sẽ ợc dễ d ng hơn PowerPoint cho phép xu ất ra ịnh dạng video v i nhiều mức chất l ợng hình ảnh khác nhau từ video cho các loại thiết bị di ộng cho ến các video c ộ phân giải cao. H nh Xuất bài thuyết trình sang video Tích hợp sẵn tính năng chuy n sang ịnh dạng PDF/XPS Phiên bản Office ã hỗ trợ tính năng xuất bản bài thuyết trình sang ịnh dạng PDF/ XPS. Tuy nhi n tính năng l tùy chọn v ng i dùng phải tải th m g i c i ặt về cài váo máy. Phiên bản Office ã tích hợp sẵn tính năng chuy n ịnh dạng PowerPoint sang PDF/ XPS. H nh Tích hợp sẵn tính năng xuất bản bài thuyết trình sang PDF/XPS Trang 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2