intTypePromotion=3

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010 - Phần 2

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:199

0
66
lượt xem
8
download

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010 - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 4 đến chương 7 với các nội dung: tuỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình, làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh, chuẩn bị thuyết trình, trình chiếu bài thuyết trình, sử dụng các mẫu định dạng, sử dụng hình và màu làm nền cho slide, làm việc với slide master.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010 - Phần 2

hư ng 4. T y biến hiệu chỉnh bài thuyết trình<br /> <br /> 4<br /> trình<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. S dụng các mẫu ịnh dạng<br /> 2. S dụng hình và màu làm nền cho slide<br /> 3. Làm việc v i Slide Master<br /> 4.<br /> <br /> ịnh dạng văn bản<br /> <br /> 5.<br /> <br /> ịnh dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video<br /> <br /> 6.<br /> <br /> ịnh dạng bảng bi u<br /> <br /> 7.<br /> <br /> ịnh dạng ồ thị<br /> <br /> 8. Tồ chức c c slide trong b i thuyết trình<br /> 9. Hỏi<br /> <br /> p<br /> <br /> Trang 126<br /> <br /> hư ng 4. T y biến hiệu chỉnh bài thuyết trình<br /> <br /> 4<br /> rong ch ơng tr c, chúng ta ã học qua c c b c cần thiết<br /> xây dựng một bài thuyết trình<br /> có nhiều thành phần kh c nhau nh văn bản, hình ảnh, Smart Art, ồ thị, bảng bi u, âm<br /> thanh, oạn phim... Trong ch ơng này, chúng ta sẽ thực hành một số tuỳ biến và hiệu chỉnh bài<br /> thuyết trình sao cho linh hoạt v ẹp mắt hơn bằng cách s dụng các mẫu ịnh dạng, ki u ch ,<br /> màu sắc, hình ảnh nền....<br /> <br /> T<br /> <br /> 1. S d ng các mẫu ịnh dạng<br /> PowerPoint xây dựng sẵn rất nhiều mẫu ịnh dạng (theme) màu sắc, font ch và các hiệu ứng<br /> trong ch ơng trình<br /> c mẫu này giúp tạo nên phong cách chuyên nghiệp cho bài thuyết trình khi<br /> áp dụng. Ngoài ra, chúng ta còn có th tự tạo thêm các mẫu ịnh dạng cho riêng mình.<br /> <br /> Áp d ng theme có sẵn cho bài thuyết trình<br /> Khi tạo bài thuyết trình m i theo dạng Blank thì PowerPoint sẽ áp dụng Office theme mặc ịnh<br /> cho bài thuyết trình m i. Tuy nhiên, bạn có th dễ dàng áp dụng thay i sang theme khác cho<br /> bài thuyết trình bất kỳ lúc nào bạn muốn.<br /> cb<br /> <br /> c thực h nh nh sau:<br /> <br /> 1. Mở bài thuyết trình ở ch ơng tr<br /> <br /> c.<br /> <br /> 2. V o ngăn Design, nhóm Themes, nhấpchuộtchọn ki u Theme mà bạn muốn. Ví dụ,<br /> bạn chọn ki u theme là Paper.<br /> <br /> Trang 127<br /> <br /> hư ng 4. T y biến hiệu chỉnh bài thuyết trình<br /> <br /> H nh<br /> <br /> 3.<br /> <br /> i sang bộ màu khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm Themes, nhấp<br /> chọn Theme Colors và chọn bộ màu khác. Ví dụ, bạn chọn bộ màu Clarity.<br /> <br /> H nh<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Áp d ng theme Paper cho bài thuyết trình<br /> <br /> Áp d ng bộ màu Clarity cho bài thuyết trình<br /> <br /> i sang bộ font ch khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm Themes,<br /> nhấp chọn Theme Fonts và chọn bộ font ch khác. Ví dụ, bạn chọn bộ font ch<br /> Office Classic, bộ font này s dụng font ch Arial cho các tựa ề slide và dùng font<br /> Times New Roman cho nội dung slide.<br /> <br /> Trang 128<br /> <br /> hư ng 4. T y biến hiệu chỉnh bài thuyết trình<br /> <br /> H nh<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Áp d ng bộ font ch a Office Classic<br /> <br /> i sang bộ hiệu ứng khác cho bài thuyết trình, bạn vào Design, nhóm Themes,<br /> nhấp chọn Theme Effects và chọn ki u hiệu ứng khác.Theme Effects là các hiệu ứng<br /> tr n c c<br /> ng vẽ và tô nền của c c ối t ợng trên slide. Chúng ta không th tạo thêm<br /> các hiệu ứng ịnh dạng này mà chỉ có th s dụng nh ng hiệu ứng ã c từ danh sách.<br /> <br /> Tùy biến Theme<br /> Thêm Theme Colors<br /> Theme Colors bao gồm 3 nhóm màu: m u cho văn bản v m u nền, 6 màu cho c c ối t ợng<br /> Shape, Word rt, Smart rt, Table, hart, … tr n slide v m u cho c c si u li n kết hyperlink).<br /> On the Design tab, in the Themes group, click Colors.<br /> cb<br /> <br /> c thực h nh nh sau:<br /> <br /> 1. V o ngăn Design, nhóm Themes<br /> 2. Chọn nút Theme Colors và chọn tiếp Create New Theme Colors, hộp thoại Create<br /> New Theme Colors xuất hiện.<br /> <br /> Trang 129<br /> <br /> hư ng 4. T y biến hiệu chỉnh bài thuyết trình<br /> <br /> H nh<br /> <br /> Tạo Theme Colors<br /> <br /> 3. Tại vùng Theme colors, bạn hãy thiết lập màu cho 12 hộp màu thuộc nh m nh ã<br /> trình bày ở trên.Nếu muốn trả về bộ màu mặc ịnh của Theme Colors thì nhấn nút<br /> Reset.<br /> 4. Tại hộp Name, bạn hãy ặt tên cho Theme Colors vừa tạo.<br /> 5. Nhấn nút Save hoàn tất.<br /> 6. Muốn xóa Theme Colors vừa tạo thì vào ngăn Design, nhóm Themes, chọn Theme<br /> Colors. Dùng chuột nhấp phải lên tên Theme Colors cần xóa và và chọn Delete…<br /> Nhấn nút Yes xác nhận lệnh xóa trong hộp thoại thông báo.<br /> <br /> H nh<br /> <br /> Xóa Theme Font<br /> <br /> Thêm Theme Fonts<br /> Theme Fonts bao gồm font cho tựa ề (heading font) v font cho nội dung của slide.<br /> <br /> Trang 130<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản