Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Kế toán tài chính 2 (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp): Phần 1 - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

Chia sẻ: Hayato Gokudera | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

12
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Kế toán tài chính 2 (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Kế toán tin học đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán khấu hao tài sản cố định; phương pháp hạch toán kế toán bất động sản đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kế toán tài chính 2 (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp): Phần 1 - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 NGHỀ: KẾ TOÁN TIN HỌC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Ban hành kèm theo Quyết định số: 979/QĐ-CĐVX-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô Ninh Bình, năm 2019
 2. TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý tài chính, có vai trò quan trọng trong quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp. Thông tin của kế toán phải chính xác, kịp thời và tuân thủ chế độ. Với mong muốn trợ giúp người học và để đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập của trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô, bộ môn Kế toán của khoa Kinh tế đã tổ chức biên soạn, chỉnh sửa lại về hình thức, nội dung khoa học và xuất bản cuốn giáo trình “Kế toán tài chính phần 2”. Trong lần xuất bản này, các tác giả đã cập nhật các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán, thuế và các quy định về tài chính có liên quan, phù hợp với chương trình đào tạo. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng khi biên soạn cuốn giáo trình này, song không thể tránh khỏi các thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình để trong lần tái bản sau, giáo trình sẽ được hoàn thiện hơn. Ngày ….. tháng ….. năm ….. Biên soạn Chủ biên: ThS. Tạ Thị Kim Anh 1
 3. MỤC LỤC Trang TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN .................................................................................. 1 LỜI GIỚI THIỆU .................................................................................................. 1 MỤC LỤC Trang ........................................................................................... 2 BÀI 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ ......... 6 1. Tổng quan về tài sản cố định (TSCĐ) ........................................................... 6 1.1. Khái niệm, tiêu chuẩn và đặc điểm của TSCĐ ........................................ 6 1.2. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ .......................................................................... 7 1.3. Phân loại và đánh giá TSCĐ .................................................................... 8 2. Kế toán TSCĐ thuộc quyền sở hữu của DN ............................................... 13 2.1. Kế toán chi tiết TSCĐ ............................................................................ 13 2.2 Kế toán tổng hợp TSCĐ.......................................................................... 14 3. Kế toán TSCĐ đi thuê và cho thuê .............................................................. 24 3.1. Kế toán TSCĐ thuê tài chính ................................................................. 24 3.2. Kế toán TSCĐ đi thuê, cho thuê hoạt động ........................................... 28 4. Kế toán khấu hao TSCĐ ............................................................................. 31 4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán .......................................................... 31 4.2. Cách tính khấu hao................................................................................. 33 4.3. Phương pháp hạch toán .......................................................................... 39 5. Kế toán sửa chữa, nâng cấp TSCĐ .............................................................. 40 5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ........................................................... 40 5.2. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ (Sửa chữa nhỏ)........................ 41 5.3. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ (TK 2413) ................................................ 41 6. Kế toán bất động sản đầu tư ........................................................................ 44 6.1.Khái niệm và nguyên tắc kế toán ............................................................ 44 6.2. TK sử dụng: TK 217 - BĐSĐT ............................................................. 47 6.3. Phương pháp hạch toán kế toán bất động sản đầu tư ............................. 47 6.4. Thực hành .............................................................................................. 50 Bài 2: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH .................................. 53 1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ................................................................ 53 1.1. Khái niệm ............................................................................................... 53 1.2. Nguyên tắc kế toán................................................................................. 53 2. Kế toán chứng khoán kinh doanh ................................................................ 54 2
 4. 2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ........................................................... 54 2.2. Chứng từ và sổ kế toán .......................................................................... 54 2.3. TK sử dụng: TK 121- “Chứng khoán kinh doanh” ............................... 54 2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ....................... 55 2.5. Thực hành .............................................................................................. 56 3. Kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn .................................................. 57 3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ........................................................... 57 3.2. Chứng từ và sổ kế toán .......................................................................... 57 3.3. TK sử dụng............................................................................................. 57 3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu ................................... 58 3.5. Thực hành .............................................................................................. 60 4. Kế toán đầu tư vốn vào đơn vị khác ............................................................ 61 4.1. Kế toán đầu tư vào công ty con ............................................................. 63 4.2. Kế toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết .................................... 67 4.3. Kế toán đầu tư khác ............................................................................... 73 4.4. Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh ................................... 75 5. Kế toán dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và đầu tư vào đơn vị khác..................................................................................... 88 5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ........................................................... 88 5.2 Chứng từ kế toán ..................................................................................... 88 5.3. TK sử dụng............................................................................................. 88 5.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ....................... 89 5.5. Thực hành .............................................................................................. 90 BÀI 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 91 1. Tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ............ 91 1.1. Chi phí sản xuất ..................................................................................... 91 1.2. Giá thành sản phẩm................................................................................ 94 1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .................... 95 1.4. Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang ................................... 95 2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên ............ 97 2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621) ............................... 97 2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (TK 622) ....................................... 99 3
 5. 2.3. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất .......................................... 100 2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung (TK 627) ............................................ 101 2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang ... 103 3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ ................... 104 3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621) ............................ 104 3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (TK 622) ..................................... 104 3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung (TK 627) ............................................ 105 3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang ....... 105 4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở các loại hình doanh nghiệp chủ yếu ............................................................................................... 106 4.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn .......................................................... 106 4.2. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng ........................................... 107 4.3. Doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất, kinh doanh phụ .............. 108 4.4. Doanh nghiệp hạch toán chi phí sản xuất và giá thành theo định mức 108 4.5. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục .............. 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 114 4
 6. GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 Mã mô đun: MĐ17 Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun: - Vị trí: Mô đun kế toán tài chính 2 được học sau các mô đun kế toán tài chính 1; là cơ sở để học mô đun kế toán tài chính 3, 4; kế toán quản trị và thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp. - Tính chất: Mô đun kế toán tài chính 2 là mô đun chuyên ngành bắt buộc thuộc các mô đun chuyên ngành chính của nghề kế toán tin học. - Về kiến thức: + Trình bày được khái niệm, nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán hoạt động đầu tư tài chính + Trình bày được đối tượng và phương pháp xác định giá thành sản phẩm + Trình bày được phương pháp hạch toán kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán hoạt động đầu tư tài chính; kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. - Về kỹ năng: + Phân loại được nguyên giá tài sản cố định, chi phí sản xuất + Xác định được các chứng từ kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán hoạt động đầu tư tài chính; kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm + Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp về TSCĐ, BĐS đầu tư, đầu tư tài chính, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao + Lập chứng từ và ghi đúng các chỉ tiêu trên chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán. + Định khoản đúng các nghiệp vụ kế toán liên quan. + Sử dụng đúng chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Ghi đúng các chỉ tiêu trên sổ kế toán + Lập được thẻ tính giá thành, tính và ghi đúng các chỉ tiêu trên thẻ. + Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán liên quan đến từng phần hành kế toán. + Kiểm tra được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp theo từng phần hành. - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Trung thực, cẩn thận. + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành. Nội dung của mô đun: - Bài 1: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư - Bài 2: Kế toán các khoản đầu tư tài chính - Bài 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
 7. BÀI 1: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ Mã bài: MĐ17.01 Giới thiệu: TSCĐ là một bộ phận của tư liệu sản xuất, giữ vai trò tư liệu lao động chủ yếu của quá trình sản xuất. Chúng được coi là cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là điều kiện tăng năng suất lao động xã hội và phát triển nền kinh tế quốc dân. Vi thế việc quản lý tốt tài sản cố định vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Mục tiêu: - Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư - Phân loại và tính được nguyên giá tài sản cố định - Xác định được các chứng từ kế toán tài sản cố định - Lập và phân loại được chứng từ kế toán kế toán tài sản cố định - Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định - Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng - Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp Nội dung chính: 1. Tổng quan về tài sản cố định (TSCĐ) 1.1. Khái niệm, tiêu chuẩn và đặc điểm của TSCĐ 1.1.1. Khái niệm Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC thì TSCĐ được phân loại như sau: - TSCĐ hữu hình: Là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải... - TSCĐ vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả... - TSCĐ thuê tài chính: là những TSCĐ mà DN thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. - TSCĐ thuê hoạt động: Mọi TSCĐ đi thuê nếu không thoả mãn các quy định nêu trên được coi là TSCĐ thuê hoạt động. 6
 8. 1.1.2. Tiêu chuẩn Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC thì - Tư liệu lao động có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là TSCĐ: + Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; + Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; + Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên - Mọi khoản chi phí thực tế mà DN đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn trên, mà không hình thành TSCĐHH được coi là TSCĐVH. Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐVH tạo ra từ nội bộ DN nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau: + Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán; + DN dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán; + DN có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó; + Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai; + Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó; + Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó; + Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian và giá trị theo quy định cho TSCĐVH 1.1.3. Đặc điểm - TSCĐ là những tư liệu SX chủ yếu và những tài sản khác có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài - TSCĐ tồn tại trong nhiều chu kỳ SXKD, trong quá trình tồn tại, TSCĐ bị hao mòn, giá trị TSCĐ bị giảm dần (trừ quyền sử dụng đất) và chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm mới tạo ra, nhưng hình thái hiện vật vẫn giữ nguyên cho đến khi hư hỏng. Do kết cấu phức tạp gồm nhiều bộ phận với mức độ hao mòn không đồng đều nên trong quá trình sử dụng, TSCĐ có thể bị hư hỏng từng bộ phận, cần phải sữa chữa 1.2. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ - Theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng và sự thay đổi của từng loại TSCĐ 7
 9. - Tính và phân bổ khấu hao TSCĐ cho các bộ phận sử dụng hợp lý - Tham gia lập kế hoạch và theo dõi tình hình sửa chữa TSCĐ - Tham gia kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ theo qui định của Nhà nước, lập báo cáo TSCĐ, tổ chức phân tích tình hình bảo quản và sử dụng TSCĐ ở DN 1.3. Phân loại và đánh giá TSCĐ 1.3.1. Phân loại a. Căn cứ vào hình thái biểu hiện - TSCĐHH: Theo đặc trưng kỹ thuật, TSCĐHH gồm: + Nhà cửa, vật kiến trúc: Là TSCĐ của DN được hình thành sau quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng. + Máy móc, thiết bị: Là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh của DN như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây truyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ. + Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: Là các loại phương tiện vận tải gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không, đường ống và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải. + Thiết bị, dụng cụ quản lý: Là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của DN như máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt. + Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: Là các vườn cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh...; súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò… + Các loại TSCĐ khác: Là toàn bộ các TSCĐ khác chưa liệt kê vào năm loại trên như tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật - TSCĐVH: Quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bằng sáng chế phát minh, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sản phẩm, kết quả của cuộc biểu diễn nghệ thuật, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng và vật liệu nhân giống. b. Căn cứ theo quyền sở hữu 8
 10. - TSCĐ tự có: Là những TSCĐ do DN xây dựng, mua sắm bằng nguồn vốn tự có hoặc vay nợ, nguồn vốn từ bổ sung, nguồn vốn liên doanh…. Những TSCĐ này được phản ánh trên bảng cân đối kế toán của DN. - TSCĐ thuê ngoài: Là những TSCĐ DN phải đi thuê của đơn vị khác để sử dụng trong một thời gian nhất định, DN phải trả tiền thuê cho bên cho thuê theo một hợp đồng đã ký. TSCĐ thuê ngoài gồm: + TSCĐ thuê tài chính: Là những TSCĐ mà DN thuê dài hạn, đó là những TSCĐ thuộc quyền sở hữu của đơn vị khác. DN đi thuê có quyền sử dụng dài hạn và có trách nhiệm pháp lý quản lý, bảo dưỡng, giữ gìn như TSCĐ của DN. + TSCĐ thuê hoạt động: Là những TSCĐ mà DN chỉ thuê sử dụng trong một thời gian ngắn. c. Căn cứ theo tính chất và mục đích quản lý sử dụng của TSCĐ - TSCĐ dùng trong hoạt động SXKD: Là những TSCĐ mà DN sử dụng cho mục đích SXKD của DN. Những TSCĐ này, DN phải trích khấu hao và tính vào chi phí SXKD của các bộ phận sử dụng TSCĐ. - TSCĐ phúc lợi: Là những TSCĐ do DN quản lý, sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh quốc phòng trong DN. - TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ cho các đơn vị khác hoặc cất giữ hộ Nhà nước theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 1.3.2.Đánh giá TSCĐ Đánh giá TSCĐ là việc xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ. Trong mọi trường hợp, TSCĐ phải được đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại. Do vậy, việc ghi sổ phải đảm bảo phản ảnh tất cả 3 chỉ tiêu về giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị còn lại và giá trị hao mòn. a. Nguyên giá TSCĐ - TSCĐ mua sắm + Trả tiền ngay: Giá mua thực tế phải trả (+) các khoản thuế (Không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng + Trả chậm, trả góp: Giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua (+) các khoản thuế (Không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng - TSCĐ mua theo hình thức trao đổi: + Trao đổi không tương tự: Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về, hoặc giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (Không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các CP liên quan trực tiếp phải chi ra đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng + Trao đổi tương tự: Giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi 9
 11. - TSCĐ tự xây dựng: Giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng. Nếu TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì DN hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành. - TSCĐ tự sản xuất: Giá thành thực tế của TSCĐ (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, giá trị sản phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất). - TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu: Giá quyết toán công trình xây dựng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác. Nếu TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì DN hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành - Đối với TSCĐ là con súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm, vườn cây lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật, vườn cây đó từ lúc hình thành tính đến thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng. - TSCĐ được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa: Giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp. - TSCĐ được cấp; được điều chuyển đến: gồm giá trị còn lại của TSCĐ trên số kế toán ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng - TSCĐ nhận góp vốn, nhận lại vốn góp: giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí; hoặc DN và người góp vốn thoả thuận; hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. - TSCĐVH là quyền sử dụng đất: là toàn bộ khoản tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (Không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn. - TSCĐVH là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ: là toàn bộ các chi phí thực tế mà DN đã chi ra để có được quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. - TSCĐH là các chương trình phần mềm: Toàn bộ các chi phí thực tế mà DN đã bỏ ra để có các chương trình phần mềm trong Nếu chương trình phần 10
 12. mềm là một bộ phận có thể tách rời với phần cứng có liên quan, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. - TSCĐ thuê tài chính (phản ánh ở đơn vị thuê): Giá trị của tài sản thuê tại thời điểm Khởi đầu thuê tài sản cộng (+) với các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính. - Nguyên giá TSCĐ của DN chỉ được thay đổi trong các Nếu sau: + Đánh giá lại giá trị TSCĐ (theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thực hiện tổ chức lại DN, chuyển đổi sở hữu DN, chuyển đổi hình thức DN: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn; Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài DN). + Đầu tư nâng cấp TSCĐ. + Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐHH . b. Giá trị còn lại TSCĐ Giá trị còn lại TSCĐ = NG TSCĐ - Giá trị hao mòn TSCĐ Hoặc theo giá trị thực tế còn lại theo thời giá (theo biên bản kiểm kê và đánh giá lại ). Nguyên giá mới Giá trị còn lại của TSCĐ Giá trị còn lại của TSCĐ = x sau khi đánh giá lại trước khi đánh giá lại Nguyên giá cũ c. Thực hành Doanh nghiệp sản xuất THĂNG LONG nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu kế toán : 1. Doanh nghiệp mua một TSCĐ hữu hình thanh toán bằng TGNH với giá mua ghi trên hoá đơn gồm 10% thuế GTGT là 105.600.000. Chi phí vận chuyển bốc dở chi bằng tiền mặt theo giá thanh toán là 4.400.000. TSCĐ được đưa vào sử dụng ngay. Cho biết TSCĐ trên được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển 30%, nguồn vốn đầu tư XDCB 70%. 2. Doanh nghiệp mua một TSCĐ hữu hình thanh toán bằng TGNH với giá mua chưa thuế 34.000.000 thuế GTGT là 10%. Chi phí vận chuyển bốc dỡ chi bằng tiền mặt theo giá thanh toán là 1.100.000 trong đó thuế GTGT là 10%. TSCĐ được đưa vào sử dụng ngay. Cho biết TSCĐ trên được đầu tư bằng quỹ phúc lợi phục vụ cho hoạt động phúc lợi. 3. Doanh nghiệp mua một TSCĐ hữu hình thanh toán bằng tiền vay dài hạn ngân hàng với giá mua chưa thuế 200.000.000 thuế GTGT là 10%. Chi phí vận chuyển bốc dỡ chi bằng tiền mặt theo giá thanh toán là 5.500.000 trong đó thuế GTGT là 10%. TSCĐ được đưa vào sử dụng ngay. 11
 13. 4. Doanh nghiệp mua một TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh giá mua chưa thuế là 190.000.000, thuế GTGT là 10% thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển bốc vác chưa thanh toán cho nhà cung cấp theo giá thanh toán là 4.400.000 trong đó thuế GTGT là 10%. TSCĐ này cần phải qua giai đoạn lắp đặt, chạy thử trước khi chính thức đưa vào hoạt động. Chi phí phát sinh bao gồm: Vật liệu: 1.000.000, công cụ: 400.000, tiền mặt: 4.600.000. Công trình đã lắp đặt xong và đưa vào sử dụng. Cho biết nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn đầu tư XDCB. 5. Doanh nghiệp mua trả chậm một TSCĐ hữu hình với giá mua trả ngay chưa có thuế GTGT là 60.000.000, thuế GTGT 6.000.000. Giá mua trả chậm là 66.000.000. Thời gian trả chậm là 15 tháng. Giả sử doanh nghiệp thanh toán tháng thứ nhất bằng TGNH, đồng thời kết chuyển lãi trả chậm vào chi phí tài chính . 6. Doanh nghiệp mua lại một cửa hàng giới thiệu sản phẩm có giá mua chưa thuế là 1.000.000.000, thuế GTGT là 10% thanh toán bằng TGNH. Giá mua cửa hàng được phân tích như sau: Bản thân cửa hàng 400.000.000, quyền sử dụng đất là 600.000.000. Các khoản chi phí trước khi sử dụng chi bằng tiền mặt 10.000.000 (Gắn bảng hiệu, đèn chiếu sáng …). 7. Doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp một máy móc thiết bị chuyên dùng của Công ty Đài Loan với giá CIF/HCM 40.000 USD, thuế nhập khẩu là 20% ,thuế GTGT là 10%. Tỉ giá ngoại tệ là 21.800 VND/USD. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt theo giá thanh toán là 14.960.000 trong đó thuế GTGT là 10% . Cho biết nguồn đầu tư là 60% nguồn vốn Đầu tư XDCB, phần còn lại là quỹ đầu tư phát triển. 8. Nhận bàn giao 1 phân xưởng sản xuất từ bộ phận XDCB, giá thành thực tế được quyết toán 480.000.000đ. Thuế trước bạ phải nộp 20.000.000. Tài sản này được xây dựng bằng nguồn vốn XDCB. 9. Doanh nghiệp xuất kho một số sản phẩm trị giá 30.000.000 để sử dụng làm TSCĐ hữu hình. Chi phí lắp đặt chi bằng tiền mặt 400.000. 10. Doanh nghiệp được công ty X tặng một TSCĐ hữu hình trị giá xác định theo giá thị trường là 100.000.000. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt là 2.200.000 trong đó thuế GTGT là 10% . Yêu cầu: - Hãy xác định nguyên giá TSCĐ trong các trường hợp trên? - Ghi sổ nhật ký chung - Ghi thẻ TSCĐ 12
 14. 2. Kế toán TSCĐ thuộc quyền sở hữu của DN 2.1. Kế toán chi tiết TSCĐ 2.1.1. Chứng từ và sổ kế toán Kế toán chi tiết TSCĐ được thực hiện theo từng đối tượng ghi TSCĐ ở bộ phận kế toán và các đơn vị quản lý, sử dụng TSCĐ theo cả chỉ tiêu giá trị và chỉ tiêu hiện vật. Căn cứ để ghi chép sổ sách kế toán chi tiết TSCĐ là các chứng từ tăng, giảm TSCĐ, KH TSCĐ và các chứng từ gốc liên quan khác + Biên bản giao nhận TSCĐ (01 - TSCĐ/BB) + Biên bản thanh lý TSCĐ (03 - TSCĐ/BB) + Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (04 - TSCĐ/HĐ) + Các tài liệu kỹ thuật liên quan. 2.1.2. Tổ chức công tác kế toán tại phòng kế toán doanh nghiệp - Ở phòng, ban kế toán, kế toán chi tiết TSCĐ được thực hiện trên thẻ TSCĐ (mẫu 02-TSCĐ/BB). Thẻ TSCĐ dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của đơn vị, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ, thẻ TSCĐ do kế toán lập cho từng đối tượng ghi TSCĐ. - Thẻ TSCĐ gồm 4 phần chính, đó là: + Phần chỉ tiêu chung về TSCĐ + Phần ghi số phụ tùng + Phần chỉ tiêu NG TSCĐ + Phần ghi giảm TSCĐ - Căn cứ để ghi thẻ TSCĐ là các chứng từ tăng, giảm TSCĐ, khấu hao TSCĐ và các chứng từ gốc liên quan khác. - Thẻ TSCĐ được lưu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ, thẻ được bảo quản tại hòm thẻ, mỗi ngăn 1 nhóm TSCĐ. - Để tổng hợp từng loại, từng nhóm TSCD, kế toán còn sử dụng “sổ TSCĐ”. Mỗi loại TSCĐ (nhà cửa, máy móc, thiết bị…) được mở riêng một sổ hoặc một số trang trong sổ. 2.1.3. Kế toán chi tiết tại đơn vị sử dụng TSCĐ Tại các đơn vị được giao quản lý và sử dụng TSCĐ, sử dụng sổ “Sổ TSCĐ theo đơn vị sử dụng” để theo dõi tăng, giảm TSCĐ do đơn vị mình quản lý và sử dụng. 2.1.4. Thực hành Ngày 10/6/N, DN mua một dây chuyền sản xuất của công ty K dùng cho phân xưởng sản xuất. Giá mua phải trả theo hóa đơn (cả thuế GTGT 5%) 425.880; trong đó: giá trị hữu hình của thiết bị sản xuất 315.000 (khấu hao trong 8 năm); giá trị vô hình của công nghệ chuyển giao 110.880 (khấu hao trong 4 năm). Chi phí lắp đặt chạy thử thiết bị đã chi bằng tiền tạm ứng (cả thuế GTGT 13
 15. 5%) là 12.600. Tiền mua công ty đã thanh toán bằng tiền vay dài hạn 50%. Còn lại thanh toán bằng chuyển khoản thuộc quỹ đầu tư phát triển. 2.2 Kế toán tổng hợp TSCĐ 2.2.1. Nội dung và kết cấu tài khoản a. TK 211 - TSCĐHH Bên Nợ: Nguyên giá của TSCĐHH tăng do - XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, mua sắm, nhận vốn góp, được cấp, được tặng biếu, tài trợ, phát hiện thừa; - Điều chỉnh tăng NG do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp, đánh giá lại Bên Có: Nguyên giá của TSCĐHH giảm do - Điều chuyển cho DN khác, nhượng bán, thanh lý, đem đi góp vốn liên doanh,... - Tháo bớt một hoặc một số bộ phận, đánh giá lại. Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có ở DN TK 211 có 6 TK cấp 2: - TK 2111 - Nhà cửa, vật kiến trúc - TK 2112 - Máy móc thiết bị - TK 2113 - Phương tiện vận tải, truyền dẫn - TK 2114 - Thiết bị, dụng cụ quản lý - TK 2115 - Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm - TK 2118 - TSCĐ khác b. TK 213 - TSCĐVH Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐVH tăng. Bên Có: Nguyên giá TSCĐVH giảm. Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐVH hiện có ở DN. TK 213 có 7 TK cấp 2: - TK 2131 - Quyền sử dụng đất - TK 2132 - Quyền phát hành - TK 2133 - Bản quyền, bằng sáng chế - TK 2134 - Nhãn hiệu, tên thương mại - TK 2135 - Chương trình phần mềm - TK 2136 - Giấy phép và giấy phép nhượng quyền - TK 2138 - TSCĐVH khác 2.2.2. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ 1. Mua TSCĐ a. Trả tiền ngay hoặc nợ trong thời gian ngắn 14
 16. Nợ TK 211, 213 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331, 3411 - Nếu mua sắm TSCĐHH được nhận kèm thiết bị phụ tùng thay thế Nợ TK 211 (nguyên giá) Nợ TK 1534 (phụ tùng thay thế) Nợ TK 133 Có các TK 111, 112, 331, 3411 - Nếu TSCĐ được mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư XDCB của DN dùng vào SXKD Nợ TK 441 Có TK 411 b. Trả chậm, trả góp - Khi mua: Nợ TK 211, 213 (ghi theo giá mua trả tiền ngay) Nợ TK 133 Nợ TK 242 (Phần lãi trả chậm) Có các TK 111, 112, 331. - Định kỳ, thanh toán tiền cho người bán Nợ TK 331 Có các TK 111, 112 - Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ Nợ TK 635 Có TK 242 2. Nhận vốn góp của chủ sở hữu hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ Nợ TK 211, 213 (theo giá thỏa thuận) Có TK 411 3. TSCĐ được tài trợ, biếu, tặng Nợ TK 211, 213 Có TK 711 Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ được tài trợ, biếu, tặng Nợ TK 211, 213 Có các TK 111, 112, 331,... 4. TSCĐ tự sản xuất: Khi sử dụng sản phẩm do DN tự SX để chuyển thành TSCĐ Nợ TK 211, 213 Có TK 155 (nếu xuất KHo ra sử dụng) Có TK 154 (đưa vào sử dụng ngay) 5. TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi - Trao đổi tương tự 15
 17. Nợ TK 211, 213 (NG TSCĐ nhận về ghi theo GTCL của TSCĐ đưa đi trao đổi) Nợ TK 214 (số đã KH của TSCĐ đưa đi trao đổi) Có TK 211, 213 (nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổi). - Trao đổi không tương tự + Khi giao TSCĐ cho bên trao đổi Nợ TK 811 (GTCL của TSCĐ đưa đi trao đổi) Nợ TK 214 (giá trị đã KH ) Có TK 211, 213 + Đồng thời ghi tăng thu nhập do trao đổi TSCĐ Nợ TK 131 (tổng giá thanh toán) Có TK 711 (giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi) Có TK 3331 + Khi nhận được TSCĐ do trao đổi Nợ TK 211, 213 (giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về) Nợ TK 133 Có TK 131 + Thanh toán phần chênh lệch Nợ các TK 111, 112 Hoặc: Nợ TK 131 Có TK 131 Có các TK 111, 112,... 6. Nếu mua TSCĐHH là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD Nợ TK 211 (nhà cửa, vật kiến trúc), TK 213 (quyền sử dụng đất) Nợ TK 133 Có các TK 111, 112, 331,... 7. TSCĐHH tăng do đầu tư XDCB hoàn thành: Nếu đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được quyết toán thì DN căn cứ vào chi phí XDCB thực tế, tạm tính nguyên giá để hạch toán. Sau Khi quyết toán được duyệt, nếu có chênh lệch so với giá đã tạm tính thì kế toán thực hiện điều chỉnh tăng, giảm số chênh lệch. - Nếu hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của DN: Nợ TK 211 (nếu đủ điều kiện), 152, 153 (nếu không đủ điều kiện) Có TK 241 - Nếu không hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của DN (DN chủ đầu tư có BQLDA tổ chức kế toán riêng để theo dõi quá trình đầu tư XDCB): Khi nhận bàn giao công trình, chủ đầu tư, ghi: Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 213 Có TK 136 Có các TK 331, 333, … (nhận nợ phải trả nếu có) - Nếu TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB, Khi quyết toán được duyệt 16
 18. Nợ TK 441 Có TK 411 - Nếu sau Khi quyết toán, nếu có chênh lệch giữa giá quyết toán và giá tạm tính + Nếu điều chỉnh giảm nguyên giá Nợ TK 138 (số phải thu hồi không được quyết toán) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình. + Nếu điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ Nợ các TK 211, 213, 217, 1557 Có các TK liên quan 8. TSCĐ nhận được do điều động nội bộ Tổng công ty (Không phải thanh toán tiền) Nợ TK 211, 213 ( nguyên giá) Có TK 214 (giá trị hao mòn) Có các TK 336, 411 (giá trị còn lại) 9. Mua TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án bằng kinh phí sự nghiệp, dự án Nợ TK 211, 213 Có các TK 111, 112, 241, 331, 10. Mua TSCĐ dùng cho văn hóa, phúc lợi bằng quỹ phúc lợi Nợ TK 211, 213 (tổng giá thanh toán) Có các TK 111, 112, 331, 3411,... Đồng thời kết chuyển Nợ TK 3532 Có TK 3533 11. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐHH như sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: - Khi phát sinh chi phí Nợ TK 241 Nợ TK 133 Có các TK 112, 152, 331, 334,... - Khi công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ hoàn thành đưa vào sử dụng: + Nếu thoả mãn các điều kiện được ghi tăng nguyên giá TSCĐ Nợ TK 211 Có TK 241 + Nếu không thoả mãn các điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ: Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (nếu giá trị nhỏ) Nợ TK 242 (nếu giá trị lớn phải phân bổ dần) 17
 19. Có TK 241 12. TSCĐ phát hiện thừa - Nếu do chưa ghi sổ, kế toán ghi tăng TSCĐ theo từng trường hợp cụ thể - Nếu TSCĐ thừa đang sử dụng + Ghi tăng TSCĐ + Trích bổ sung khấu hao, hao mòn Nợ các TK 627, 641, 642, 3533, 466 Có TK 214 - Nếu TSCĐ phát hiện thừa được xác định là TSCĐ của DN khác thì phải báo ngay cho DN chủ tài sản đó biết. Nếu không xác định được DN chủ tài sản thì phải báo ngay cho cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp (nếu là DNNN) biết để xử lý. Trong thời gian chờ xử lý, kế toán phải căn cứ vào tài liệu kiểm kê, tạm thời theo dõi và giữ hộ. 13. Giá trị TSCĐVH được hình thành từ nội bộ DN trong giai đoạn triển khai: - Khi phát sinh chi phí trong giai đoạn triển khai xét thấy kết quả triển khai không thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐVH thì tập hợp vào chi phí SXKD trong kỳ hoặc tập hợp vào chi phí trả trước Nợ TK 242 (trường hợp giá trị lớn) hoặc Nợ TK 642 Có các TK 111, 112, 152, 153, 331,... - Khi xét thấy kết quả triển khai thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐVH + Tập hợp chi phí thực tế phát sinh ở giai đoạn triển khai Nợ TK 241 Nợ TK 133 Có các TK 111, 112, 152, 153, 331,... + Khi kết thúc giai đoạn triển khai, kế toán phải xác định tổng chi phí thực tế phát sinh Nợ TK 213 Có TK 241 14. Khi TSCĐVH hình thành từ việc trao đổi thanh toán bằng chứng từ liên quan đến quyền sở hữu vốn của các công ty cổ phần, nguyên giá TSCĐVH là giá trị hợp lý của các chứng từ được phát hành liên quan đến quyền sở hữu vốn Nợ TK 213 Có TK 411 2.2.3. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ 1. Thanh lý, nhượng bán a. TSCĐ dùng vào SXKD - Ghi giảm tài sản Nợ TK 214 (giá trị đã hao mòn) 18
 20. Nợ TK 811 (giá trị còn lại) Có TK 211, 213 (nguyên giá) - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý Nợ các TK 111, 112, 131,... Có TK 711 (giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - Chi phí nhượng bán, thanh lý Nợ TK 811 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 152, 334, 331... b. TSCĐ dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án Nợ TK 466 (giá trị còn lại) Nợ TK 214 (giá trị đã hao mòn) Có TK 211, 213 (nguyên giá) c. TSCĐ dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi - Ghi giảm tài sản Nợ TK 3533 (giá trị còn lại) Nợ TK 214 (giá trị đã hao mòn) Có TK 211, 213 (nguyên giá) - Phản ánh số thu về nhượng bán TSCĐ Nợ các TK 111, 112,… Có TK 3532 Có TK 3331 - Phản ánh số chi về nhượng bán TSCĐ Nợ TK 3532 Có các TK 111, 112,… 2. Góp vốn vào công ty con, liên doanh, liên kết Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị đánh giá lại) Nợ TK 214 (số KH đã trích) Nợ TK 811 (chênh lệch giữa giá đánh giá lại < giá trị còn lại của TSCĐ) Có TK 211, 213 (nguyên giá) Có TK 711 (chênh lệch giá đánh giá lại > giá trị còn lại của TSCĐ). 3. TSCĐ phát hiện thiếu a. Nếu có quyết định xử lý ngay - Đối với TSCĐ thiếu dùng vào SXKD Nợ TK 214 (giá trị hao mòn) Nợ các TK 111, 112, 334, 1388, 411, 811 (Giá trị còn lại) Có TK 211, 213 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2