intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình kiểm toán - Chương 3

Chia sẻ: Le Toenlk | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
638
lượt xem
395
download

Giáo trình kiểm toán - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'giáo trình kiểm toán - chương 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kiểm toán - Chương 3

 1. Chương QUY TRÌNH 03 KIỂM TOÁN McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO  VSA 200: ”Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán BCTC”  VSA 210: ”Hợp đồng kiểm toán”  VSA 300: ”Lập kế hoạch kiểm toán”  VSA 310: ”Hiểu biết tình hình kinh doanh”  VSA 560: ”Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC” McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 3. CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN 1. Tiếp nhận khách hàng 1. Bố trí nhân sự của cuộc kiểm toán và phương tiện làm việc McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 4. TIẾP NHẬN KHÁCH HÀNG Thư mời kiểm toán McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 5. TIẾP NHẬN KHÁCH HÀNG Thư mời kiểm toán Đánh giá khả năng chấp nhận KH McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 6. TIẾP NHẬN KHÁCH HÀNG Thư mời kiểm toán Đánh giá khả năng chấp nhận KH Ký kết hợp đồng kiểm toán McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 7. BỐ TRÍ NHÂN SỰ McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 8. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KẾT THÚC CUỘC KIỂM TOÁN McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 9. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 1. Tìm hiểu khách hàng 1. Đánh giá mức trọng yếu và rủi ro kiểm soát 1. Lập kế hoạch kiểm toán McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 10. TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG  Để thực hiện kiểm toán BCTC, KTV phải có hiểu biết cần thiết, đầy đủ về tình hình kinh doanh nhằm đánh giá và phân tích được các sự kiện, nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vị được kiểm toán mà theo KTV thì có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, đến việc kiểm tra của KTV hoặc đến báo cáo kiểm toán” (VSA 310 – Hiểu biết về tình hình kinh doanh) McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 11. TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG Thời gian Nội dung? thực hiện Mục đích McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 12. ĐÁNH GIÁ MỨC TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM SOÁT • Đánh giá mức trọng yếu cho đơn vị được kiểm toán Understanding • Đánh giá IR, CR the business  lập kế hoạch kiểm toán McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 13. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN MỤC ĐÍCH ? CÁC LOẠI KẾ HOẠCH ? CƠ SỞ LẬP McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 14. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC KHÁI NIỆM ? ĐIỀU KIỆN LẬP ? CƠ SỞ LẬP McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 15. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ KHÁI NIỆM ? ĐIỀU KIỆN LẬP ? CƠ SỞ LẬP McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 16. KẾ HOẠCH CHI TIẾT KHÁI NIỆM ? ĐIỀU KIỆN LẬP ? CƠ SỞ LẬP McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 17. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 18. THỰC HIỆN KHẢO SÁT KIỂM SOÁT McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 19. THỰC HIỆN KHẢO SÁT CƠ BẢN McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002
 20. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN  Định kỳ tổng hợp kết quả  Cuối cuộc KT, phải tổng hợp kết quả thu được  Xem xét giả định HĐLT  Xem xét các khoản công nợ ngoài dự kiến  Tổng hợp, đưa ý kiến McGraw­Hill/Irwin © The McGraw­Hill Companies, Inc., 2002

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản