intTypePromotion=3

Giáo trình Kiểm toán - Học viện Tài chính

Chia sẻ: Hduw Shduw | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:393

2
2.386
lượt xem
1.108
download

Giáo trình Kiểm toán - Học viện Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Kiểm toán trình bày về bản chất và mục đích của Kiểm toán, khái niệm sử dụng trong Kiểm toán, trình tự các bước Kiểm toán, phương pháp Kiểm toán, Kiểm toán viên và tổ chức Kiểm toán. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kiểm toán - Học viện Tài chính

 1. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 50940.pdf at Tue Apr 10 16:59:13 ICT 2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản