intTypePromotion=3

Giáo trình : KINH TẾ Y TẾ part 7

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
72
lượt xem
19
download

Giáo trình : KINH TẾ Y TẾ part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương IV. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT. Điều 17. Quyền và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm y tế. 1. Người có thẻ BHYT có quyền: - Được khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT như quy định tại Chương II của Điều lệ này. - Chọn một trong các cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu thuận lợi tại nơi cư trú hoặc nơi công tác theo hướng dẫn của tổ chức BHXH để được quản lý, chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh. - Được thay đổi nơi đăng ký...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình : KINH TẾ Y TẾ part 7

  1. Chương IV. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT. Điều 17. Quyền và trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm y tế. 1. Người có thẻ BHYT có quyền: - Được khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT như quy định tại Chương II của Điều lệ này. - Chọn một trong các cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu thuận lợi tại nơi cư trú hoặc nơi công tác theo hướng dẫn của tổ chức BHXH để được quản lý, chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh. - Được thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu vào cuối mỗi quý. - Yêu cầu cơ quan BHXH và cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi theo quy định của Điều lệ này. - Khiếu nại, tố cáo khi phát hiện hành vi vi phạm Điều lệ BHYT. 2. Người có thẻ BHYT có trách nhiệm: a) Đóng phí BHYT đầy đủ, đúng thời hạn. b) Xuất trình thẻ BHYT khi đến khám, chữa bệnh. c) Bảo quản và không cho người khác mượn thẻ BHYT. d) Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức BHXH, của cơ sở y tế khi đi khám, chữa bệnh. Điều 18. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động. 1. Người sử dụng lao động có quyền: a) Từ chối thực hiện những yêu cầu của tổ chức BHXH và các cơ sở khám, chữa bệnh không đúng với quy định của điều lệ BHYT và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Khiếu nại khi phát hiện hành vi vi phạm Điều lệ BHYT. Trong thời gian khiếu nại vẫn phải thực hiện trách nhiệm đóng BHYT theo quy định. 2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm: a) Đóng phí BHYT đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Điều lệ BHYT. b) Cung cấp các tài liệu về lao động, tiền lương, tiền công, phụ cấp của người tham gia đóng BHYT khi tổ chức BHYT yêu cầu và thực hiện chế độ đóng BHYT theo quy định. c) Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện chế độ đóng, thanh toán BHYT cho người lao động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 19. Quyền và trách nhiệm của tổ chức BHXH. 59
  2. 1. Tổ chức BHXH có quyền: a) Yêu cầu người sử dụng lao động đóng và thực hiện chế độ BHYT; cung cấp tài liệu liên quan đến việc đóng và thực hiện chế độ BHYT; cung cấp các tài liệu liên quan đến việc đóng và thực hiện chế độ BHYT. b) Tổ chức các đại lý phát hành thẻ BHYT. c) Ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định để khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. d) Yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp hồ sơ, bệnh án, tài liệu liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. đ) Từ chối thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không đúng quy định của Điều lệ BHYT hoặc không đúng với các điều khoản ghi trong hợp đồng đã được ký giữa tổ chức BHXH với cơ sở khám, chữa bệnh. e) Thu giữ các chứng từ và thẻ BHYT giả mạo để chuyển cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. g) Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người sử dụng lao động, người lao động vi phạm Điều lệ BHYT. 2. Tổ chức BHXH có trách nhiệm: a) Tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình BHYT, mở rộng đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và tự nguyện theo quy định tại Điều lệ này. b) Thu tiền đóng phí BHYT, cấp thẻ và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng thẻ c) Cung cấp thông tin về các cơ sở khám, chữa bệnh và hướng dẫn người tham gia BHYT lựa chọn để đăng ký. d) Quản lý quỹ, thanh toán chi phí BHYT đúng quy định và kịp thời. đ) Kiểm tra giám định việc thực hiện chế độ khám, chữa bệnh, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. e) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về BHYT. g) Giải quyết các khiếu nại về thực hiện chế độ BHYT thuộc thẩm quyền. h) Thực hiện các quy định của pháp luật và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền về chế độ thống kê, báo cáo hoạt động chuyên môn, báo cáo tài chính, thanh tra và kiểm tra. i) Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các giải pháp mở rộng, phát triển BHYT nhằm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. kì Nghiên cứu đề xuất và trình cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia BHYT, cải tiến hình thức thanh toán, bảo đảm cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT và các vấn đề có liên quan đến BHYT. 60
  3. Điều 20. Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. 1. Cơ sở khám, chữa bệnh có quyền: a) Yêu cầu tổ chức BHXH tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của Điều lệ BHYT và theo hợp đồng khám, chữa bệnh đã ký. b) Khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế cho người bệnh BHYT theo đúng quy định chuyên môn. c) Yêu cầu tổ chức BHXH cung cấp số liệu về số người đăng ký tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. d) Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài quy định của Điều lệ BHYT và hợp đồng đã ký với tổ chức BHXH hoặc những yêu cầu không phù hợp với quy chế chuyên môn bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. đ) Sử dụng nguồn kinh phí do tổ chức BHXH thanh toán theo quy định. e) Khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm Điều lệ BHYT hoặc khởi kiện ra tòa khi phát hiện tổ chức BHXH vi phạm hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. 2. Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm: a) Thực hiện đúng hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. b) Thực hiện việc ghi chép, lập chứng từ và cung cấp các tài liệu liên quan đến khám, chữa bệnh của người bệnh BHYT, làm cơ sở thanh toán và giải quyết các tranh chấp về BHYT. c) Chỉ định sử dụng thuốc, vật phẩm sinh học, thủ thuật, phẫu thuật, xét nghiệm, chuyển viện và các dịch vụ y tế khác một cách an toàn, hợp lý cho người bệnh BHYT theo quy định về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế. d) Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tổ chức BHXH thường trực tại cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích về BHYT, hướng dẫn người tham gia BHYT về quyền lợi, trách nhiệm và giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc khám, chữa bệnh của người có thẻ BHYT. đ) Kiểm tra thẻ BHYT, phát hiện và thông báo cho tổ chức BHXH những trường hợp vi phạm quy định về sử dụng thẻ BHYT và lạm dụng chế độ BHYT. e) Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do tổ chức BHXH thanh toán theo đúng quy định. g) Thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ thống kê, báo cáo hoạt động chuyên môn, báo cáo tài chính và thanh tra, kiểm tra liên quan đến BHYT. 3. Chính sách BHYT cho người nghèo: Để mở rộng chính sách hỗ trợ KCB cho người nghèo, ngày 5/10/2002 Thủ tướng 61
  4. Chính phủ đã ban hành quyết định số 239/2002/QĐ-TTg về khám chữa bệnh cho người nghèo. Theo quyết định này đối tượng đạt chuẩn nghèo giai đoạn 2001 - 2005, nhân dân các xã thuộc chương trình 135, nhân dân các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Kom Tum và nhân dân các dân tộc thiểu số tại 7 tỉnh đặc biệt khó khăn của nhem núi phía Bắc gồm Cao Bảng, Bắc Cạn, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Theo đó tất các các tỉnh cần thành lập quỹ KCB cho người nghèo với mức tối thiểu 70.000 đồng/người/năm. Ngân sách Nhà nước đảm bảo 75% mức này, còn lại huy động sự đóng góp của cộng đồng, các tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước. Quỹ hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển nguồn vốn hàng năm. Quỹ được sử dụng để mua thẻ BHYT cho người nghèo theo mệnh giá 50.000 đồng/người/năm hoặc thực thanh thực chi khi đến KCB tại các cơ sở y tế nhà nước từ xã đến Trung ương. Ngoài ra, quỹ dành một phần để hỗ trợ viện phí cho các trường hợp không thuộc các đối tượng nói trên khi mắc bệnh nặng, điều trị tốn kém. Người có thẻ BHYT người nghèo còn được hưởng mức thanh toán như BHYT bắt buộc) nhưng không phải cùng chi trả như BHYT bắt buộc. Những người nghèo khi đến viện không phải đóng tiền tạm ứng. Quyết định 139 của Chính phủ là chủ trương mang tính đột phá trong việc thực thi quan điểm công bằng trong chăm sóc sức khoẻ, tạo cho người nghèo, nhân dân các vùng khó khăn và một bộ phận dân tộc thiểu số có đủ nguồn lực tài chính để sử dụng dịch vụ y tế từ tuyến xã đến Trung ương. Đây cũng mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi về hỗ trợ tài chính của Nhà nước cho người cung cấp dịch vụ. Như vậy việc bao cấp ngược cho người có thu nhập cao được chuyển một phần cho người có thu nhập thấp, vì nhà nước mới thu hồi một phần lớn bệnh nhân ở các bệnh viện công thuộc tầng lớp khá giả. 4. Các văn bản liên quan đến bảo hiểm y tế Việt Nam - Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT ngày 20-11-1998 của Liên Bộ Tài chính và Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ Bảo hiểm y tế. - Thông tư Liên tịch Số 07/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC- BYT ngày 20-11-1998 của Liên Bộ Tài chính và Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ Bảo hiểm y tế. - Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. - Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 62
  5. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 102/2002JQĐ-BYT ngày 14 tháng 1 năm 2002 về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ có khám chữa bệnh, bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng được Bảo hiểm y tế thanh toán. - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo ngày 15/10/2002 số 139/2002/QĐ-TTg. - Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ. TỰ LƯỢNG GIÁ 1. Câu hỏi lượng giá Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan • Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 5 bằng cách điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào khoảng trống: 1. Những trường hợp sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn được quỹ BHYT thanh toán nhưng không vượt quá... (A)... và mức thanh toán tối đa theo quy định. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính quy định cụ thể danh mục các dịch vụ. (B)... và mức tối đa được quỹ BHYT thanh toán đối với mỗi loại dịch vụ đó cho phù hợp. A. ……………………………….. B. ………………………………... 2. Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế... (A)... để làm căn cứ cho tổ chức BHXH ký hợp đồng... (B)... cho người có thẻ BHYT. A. ……………………………….. B. ………………………………... 3. Người có thẻ BHYT được lựa chọn cơ sở y tế để đăng ký khám,...(A)... và được khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế theo hệ thống tuyến. (B).... phù hợp với tình trạng bệnh tật. A. ……………………………….. B. ………………………………... 4. Quỹ BHYT không thanh toán chi phí trong các trường hợp sau: A. Điều trị bệnh phong, thuốc đặc hiệu điều trị các bệnh: lao sốt rét, tâm thần phân liệt, động kinh và các bệnh khác nếu đã được Ngân sách Nhà nước chi trả. B. Chẩn đoán, điều trị nhiễm HIV/AIDS (trừ các xét nghiệm HIV theo chỉ định chuyên môn và các đối tượng được quy định tại Quyết định số 265/2003/QĐ- TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp); bệnh lậu, bệnh giang mai. 63
  6. C.………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… D. Chỉnh hình và tạo hình thẩm mỹ, làm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính. E.………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… F. Chi phí điều trị trong các trường hợp tự tử, cây gây thương tích, nghiện ma túy hay do thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. G.………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… H. Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và sinh đẻ tại nhà. 5. Tổ chức BHXH thực hiện hình thức... (A)... cụ thể theo hướng dẫn của... (B)... A. ……………………………….. B. ………………………………... • Phân biệt đúng sai từ câu 6 đến câu 29 bằng cách đánh dấu vào cột A cho câu đúng và cột B cho câu sai: TT Câu hỏi A B Người có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh ngoại trú và nội trú ở các cơ sở y tế có hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội khám chữa bệnh cho người Bảo hiểm y tế, gồm: 6 Khám bệnh. chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng trong thời gian điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh. 7 Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng 8 Thuốc trong danh mục theo quy định của Bộ y tế 9 Máu, dịch truyền 10 Không thanh toán các loại phẫu thuật, thủ thuật 11 Sử dụng vật tư, thiết bị y tế và giường bệnh 12 Chi phí khám thai, sinh con 13 Chi phí vận chuyển trong trường hợp phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ y tế đối với người nghèo, người thuộc diện chính sách, xã hội, người sinh sống hay công tác ở vùng núi, vùng sâu. vùng xa. 14 Người nghèo, người thuộc diện chính sách bị tai nạn giao thông gãy xương phải nằm viện 15 Tự khám chữa bệnh, điều trị vượt tuyến theo nguyện vọng cá nhân và người thân quen Chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thanh toán dưới hình thức: 16 Tổ chức bảo hiểm xã hội thanh toán với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hợp đồng giữa hai bên 17 Tổ chức bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp với người bệnh bảo hiểm y tế chi phí khám, chữa bệnh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 64
  7. Điều 11 của Điều lệ bảo hiểm y tế Người có thẻ bao hiểm y tế có quyền: 18 Được khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế như quy tính theo Chương 2 của Điều lệ này 19 Chọn một trong các cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu thuận lợi tại tuyến Trung ương hoặc nơi công tác theo hường dẫn của bảo hiểm xã hội để được quản lý, chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh 20 Được thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu vào cuối mỗi quý 21 Được thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đấu vào giữa năm dương lịch (6 tháng/1 lần) 22 Yêu cầu cơ quan bảo hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi theo quy định của điều lệ này 23 Khiếu nại, tố cáo khi phát hiện hành vi vi phạm điều lệ bảo hiểm y tế Người có thẻ bảo hiểm y tế có trách nhiệm: 24 Đóng phí bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn 25 Nộp thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám, chữa bệnh 26 Bảo quản và không cho người khác mượn thè bảo hiểm y tế 27 Chấp hành các quy định và các hường dẫn của tổ chức bảo hiểm xã hội. của cơ sở y tế khi đi khám, chữa bệnh 28 Giúp đỡ thầy thuốc khi được yêu cầu 29 Thanh toán đầy đủ kinh phí khám, chữa bệnh theo yêu cầu Phần 2: Câu hỏi truyền thống 30. Người sử dụng lao động có quyền và trách nhiệm thế nào trong các bên tham gia bảo hiểm? 31. Tổ chức bảo hiểm xã hội có những quyền gì trong nhiệm vụ thực hiện bảo hiểm y tế 32. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm như thế nào đối với người tham gia bảo hiểm y tế 33. Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm gì trong các bên tham gia bảo hiểm y tế 34. Trình bày cấu trúc Điều lệ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005. 2. Hướng dẫn sinh viên tự lượng giá Sau khi học xong nội dung của bài học này, sinh viên tự trả lời câu hỏi theo từng phần đã hướng dẫn nhằm lượng giá lại những kiến thức cần đạt trong bài học theo mục tiêu. Sau khi hoàn thành phần tự trả lời sinh viên có thể xem lại phần đáp án cuối sách. Nếu có vấn đề thắc mắc, đề nghị trình bày với giáo viên để được giải đáp 65
  8. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG THỰC TẾ 1. Phương pháp học Sinh viên xác định mục tiêu và nghiên cứu theo trình tự các bước trong bài giảng để trả lời cho mục tiêu. Đánh dấu những điểm còn chưa rõ, trình bày với giáo viên để được giải đáp. Ngoài ra, sinh viên tìm hiểu các quy định bảo hiểm y tế hiện hành có liên quan trực tiếp đến từng nhóm đối tượng cụ thể như cán bộ công nhân viên chức, cán bộ hưu trí, người nghèo...áp dụng cụ thể ở địa phương nơi sinh viên thực tập. 2. Vận dụng thực tế Vận dụng những kiến thức về BHYT hiện hành để giải thích và áp dụng các chế độ về BHYT cho bệnh nhân khi đến sử dụng dịch vụ y tế tại cộng đồng sinh viên thực tập cho phù hợp. áp dụng các quy định BHYT phù hợp với quyền lợi và nhiệm vụ của các đối tượng. 3. Tài liệu tham khảo 1 Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 2. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 102/2002/QĐ-BYT ngày 14 tháng 01 năm 2002 về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng được Bảo hiểm y tế thanh toán. 3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo ngày 15/10/2002 số 139/2002/QĐ-TTg. 4. Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT ngày 20 - 11 - 1998 của Liên Bộ Tài chính và Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ Bảo hiểm y tế. 5. Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2002 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC- BYT ngày 20-11-1998 của Liên Bộ Tài chính và Y tế hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ Bảo hiểm y tế. 6. Thông tư liên tịch số 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 08/02/2002 hướng dẫn về việc chuyển bảo hiểm y tế sang bảo hiểm xã hội Việt Nam. 7. Nghị định số 63/2005NĐ-CP ngày 15/6/2005 của Chính phủ và Điều lệ bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2005. 66
  9. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG THỰC TẾ Phần 1. Trong quá trình thực hiện môn học: Sinh viên nghiên cứu theo trình tự các bước trong bài giảng. Tự đọc và trả lời các câu hỏi lượng giá. Đánh dấu những chỗ khó hiểu hoặc các vấn đề liên quan cần được giải đáp để thảo luận với giảng viên trong các giờ thảo luận của môn học. Trong quá trình thực hành tại cộng đồng, cơ sở y tế sinh viên cần quan sát và tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến kinh tế và y tế, tìm kiếm và sử dụng kinh phí, các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu trong chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế...để có hiểu biết về thực tế việc quản lý và cung cấp các dịch vụ y tế trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Phần 2. Sau khi kết thúc môn học: Kiến thức của môn học này sẽ được áp dụng khi thực hành cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng tại bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế xã. Khi cung cấp các dịch vụ y tế cần xem xét đến các yếu tố ảnh hưởng đến cung cấp và sử dụng dịch vụ nhằm tăng cường sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế. Tính toán chi phí của các dịch vụ y tế giúp cho người cán bộ y tế quản lý tốt hơn các dịch vụ mà họ cung cấp. Vận dụng kiến thức về bảo hiểm y tế để thực hiện đúng việc cung cấp và định mức thanh toán cho người có bảo hiểm y tế. 67
  10. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 1. Công cụ lượng giá/đánh giá môn học Bộ công cụ lượng giá. Bộ công cụ này bao gồm các câu hỏi đã giới thiệu trong từng bài học. 2. Phương pháp/hình thức đánh giá kết thúc môn học Thi trắc nghiệm khách quan 3. Thời gian lượng giá đánh giá kết thúc môn học - Kiểm tra học phần: 1 bài kiểm tra - Lý thuyết: Thi trong 60 phút, cuối học kỳ 1 4. Điểm tổng kết môn học - Giá trị của điểm tổng kết môn học này tương đương 1 đơn vị học trình 68

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản