Giáo trình Lập kế hoạch kinh doanh - MĐ01: Mua bán, bảo quản phân bón

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
289
lượt xem
116
download

Giáo trình Lập kế hoạch kinh doanh - MĐ01: Mua bán, bảo quản phân bón

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Lập kế hoạch kinh doanh - MĐ01: Mua bán, bảo quản phân bón được biên soạn nhằm giới thiệu cho người học những kiến thức, kỹ năng trong việc tìm hiểu thị trường phân bón và xây dựng được kế hoạch kinh doanh phù hợp với từng địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lập kế hoạch kinh doanh - MĐ01: Mua bán, bảo quản phân bón

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ́ LẬP KÊ HOẠCH KINH DOANH MÃ SỐ: MĐ 01 ́ ̉ ̉ NGHỀ: MUA BAN BAO QUAN PHÂN BON ́ Trình độ: Sơ cấp nghề
 2. 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN: Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. MÃ TÀI LIỆU: MĐ 01
 3. 2 LỜI GIỚI THIỆU Bằ ng kinh nghiê ̣m sản xuấ t của minh ̀ , nông dân Viê ̣t Nam đã đúc kế t “Nhấ t nước, nhì phân, tam cầ n , tứ giố ng”. Câu nông dao trên đã khẳ ng đinh vai ̣ trò của phân bón trong hệ thống liên hoàn tăng năng suất cây trồng . Phân bón hóa học đã làm cho năng suất cây trồng đạt được bước nhảy kỳ diệu . Để đảm bảo có đủ phân bón cung c ấp cho cây trồ ng, cầ n phải có sự liên kế t chă ̣t chẽ , bảo đảm sự cân đố i và ăn khớp giữa nhu cầ u sử du ̣ng và khả nă ng đáp ứng yêu cầ u đó mô ̣t cách cu ̣ thể , chi tiế t . Kinh doanh phân bón đóng vai trò quan tro ̣ng trong viê ̣c thực hiê ̣n mố i liên kế t này . Nề n kinh tế thi ̣trường phát triể n ma ̣nh mẽ , mở ra nhiề u cơ hô ̣i mới cho người nông dân .Trong đó, viê ̣c kinh doanh phân bón phu ̣c vu ̣ cho nhu cầ u sản xuấ t nông nghiê ̣p ta ̣i điạ phương là mô ̣t trong những hướng đi nhiề u triể n vo ̣ng . Tuy nhiên, để có thể mua , bán, bảo quản các loại phân bón đa ̣t hiê ̣u quả cao thì đòi hỏi ngư ời nông dân phải có những kiến thức nhất định . Quyết định 1956/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận được tri thức kỹ thuật áp dụng vào kinh doanh, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Để giúp cho người học có tài liệu học tập về mua, bán, bảo quản các loại phân bón, trường Cao đẳng Công nghê ̣ và Kinh tế Hà Nô ̣i đã biên soa ̣n bô ̣ giáo trình phục vụ cho đào tạo nghề “Mua bán, bảo quản phân bón”. Bô ̣ giáo trình gồ m05 quyể n được biên soạn trên cơ sở phân tích nghề và phân tích công việc, hướng theo năng lực thực hiện, cô đọng những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết của nghề , chú trọng đến việc rèn kỹ năng thực hành tổng hợp gắn với những sản phẩm cụ thể để giúp người học áp dụng vào kinh doanh thành công. Giáo trình “ Lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh ” đươ ̣c biên soa ̣n nhằ m giới thiê ̣u cho người ho ̣c những kiế n thức , kỹ năng trong việc tìm hiểu thị trường phân bón
 4. 3 và xây dựng đươ ̣c kế hoa ̣ch kinh doanh phù hơ ̣p với điạ phương . Giáo trình được kết cấu thành 4 bài: - Bài 1: Tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ phân bón - Bài 2: Tìm hiểu nguồn cung cấp phân bón - Bài 3: Tìm hiểu các loại phân bón - Bài 4: Lập kế hoạch mua bán phân bón Để hoàn thành bộ giáo trình này chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Vụ tổ chức Cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; sự tham gia của các cán bộ thuô ̣c các Công ty vâ ̣t tư nông nghiê ̣p ; Hô ̣i nông dân; Trung tâm khuyế n nông và nông dân các tỉnh Hưng Yên , Bắ c Ninh , Bắ c Giang , Lạng Sơn , Hà Nội... Sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia , giáo viên giàu kinh nghiệm từ Trường Đại học nông nghiệp Hà Nô ̣i; Trường Cao đẳ ng Công nghê ̣ và Kinhết Hà Nội, Ban chủ nhiệm và Hội đồng nghiệm thu chương trình. Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi những thiếu sót. Các tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia và đồng nghiệp để giáo trình được hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn! Tham gia biên soạn: 1. Chủ biên: Đỗ Thị Quý 2. Biên soa ̣n: Đặng Thế Thủy
 5. 4 MỤC LỤC TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN: ............................................................................. 1 LỜI GIỚI THIỆU ............................................................................................ 2 Bài 1: Tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ phân bón .................................................... 9 A. Nội dung : ................................................................................................ 10 1. Tìm hiểu nhu cầu về số lượng phân bón: .................................................. 10 2. Tìm hiểu nhu cầu về chất lượng phân bón: ............................................... 12 3. Tìm hiểu nhu cầu về cơ cấu các loại phân bón: ......................................... 13 4. Tìm hiểu nhu cầu về thời gian tiêu thụ phân bón: ..................................... 15 5. Nghiên cứu về chấ t lươ ̣ng phu ̣c vu ̣ : .......................................................... 16 5.1. Nghiên cứu về tập quán mua hàng của khách: ..................................... 16 5.2. Những yêu cầ u phục vụ có liên quan đế n mua hàng của khách: .......... 16 B. Câu hỏi và bài tập thực hành .................................................................... 18 C. Ghi nhớ: ................................................................................................... 21 Bài 2: Tìm hiểu nguồn cung cấp phân bón ................................................... 21 A. Nội dung : ................................................................................................ 21 1. Tìm hiểu khả năng cung cấp phân bón từ nguồn nhập khẩu: ..................... 22 2. Tìm hiểu khả năng cung cấp phân bón từ nguồn sản xuất trong nước ....... 23 3.Tìm hiểu khả năng cung cấp phân bón từ các đại lý ................................... 29 4. Tìm hiểu khả năng cung cấp phân bón từ các nguồn khác: ...................... 29 B. Câu hỏi và bài tập thực hành .................................................................... 30 C. Ghi nhớ: ................................................................................................... 32 Bài 3: Tìm hiểu về các loại phân bón ............................................................ 32 A. Nội dung : ................................................................................................ 33 1. Tìm hiểu các loại phân đạm ...................................................................... 33 1.1. Chuẩn bị:............................................................................................. 33 1.2. Nhận biết, đánh giá phẩm chất của các loại phân đạm phổ biế n: ........ 34 1.2.1. Phân Urê: ......................................................................................... 34 1.2.2. Phân Sun-phát A-môn (SA): .............................................................. 37 1.3. Kỹ thuật sử dụng phân đạm: ................................................................ 39 1.3.1. Sử dụng phân Urê: ........................................................................... 39 1.3.2. Sử dụng phân Sun-phát A-môn (SA): ................................................ 39 2. Tìm hiểu các loại phân lân ........................................................................ 40 2.1. Chuẩn bị:............................................................................................. 40 2.2. Nhận biết, đánh giá phẩm chất các loại phân lân phổ biế n.................. 41 2.2.1. Supe phốt phát đơn(Supe lân đơn) .................................................... 41 2.2.2. Lân nung chảy: ................................................................................. 42 2.3. Kỹ thuật sử dụng phân lân:.................................................................. 43 2.3.1. Sử dụng supe phốt phát đơn: ............................................................ 43 2.3.2. Sử dụng phân lân nung chảy: ........................................................... 44 3. Tìm hiểu các loại phân kali ....................................................................... 44 3.1. Chuẩn bị:............................................................................................. 44
 6. 5 3.2. Nhận biết, đánh giá phẩm chất các loại phân kali ............................... 45 3.2.1. Phân Clo-rua Ka-li (MOP, KCl): ..................................................... 45 3.2.2. Phân Sun- phát Ka-li (SOP, K2SO4): ................................................ 47 3.3. Kỹ thuật sử dụng phân kali .................................................................. 48 4. Tìm hiểu các loại phân đa yế u tố .............................................................. 50 4.1. Chuẩn bị .............................................................................................. 50 4.2. Nhận biết, đánh giá phẩm chất các loại phân đa yế u tố : ..................... 51 4.2.1. Phân Mô-nô A-mô-ni-um Phốt-phát (MAP): . .................................. 51 4.2.2. Phân Di A-mô-ni-um Phốt phát (DAP): . ......................................... 51 4.2.3. Đối với các loại phân chứa đạm và ka-li như KNS, NKS, NK, KN: ... 52 4.2.4. Đối với các loại phân hỗn hợp NPK: ................................................ 53 4.3. Kỹ thuật sử dụng phân đa yế u tố : ....................................................... 54 5. Tìm hiểu các loại phân vi sinh và phân bón lá : ......................................... 55 5.1. Chuẩn bị:............................................................................................. 55 5.2. Nhận biết, đánh giá phẩm chất các loại phân vi sinh, phân bón lá: ..... 56 5.2.1. Phân vi sinh: ..................................................................................... 56 5.2.2. Phân bón lá: ..................................................................................... 60 5.3. Kỹ thuật sử dụng phân vi sinh, phân bón lá: ........................................ 61 B. Câu hỏi và bài tâ ̣p thực hành: ................................................................... 64 C. Ghi nhớ : ................................................................................................... 68 Bài 4: Lập kế hoạch mua bán phân bón ....................................................... 69 A. Nội dung : ................................................................................................ 69 1. Xác định danh mục các loại phân bón: ..................................................... 69 2. Xác định tỷ trọng của các loại phân bón: .................................................. 70 3. Xây dựng kế hoạch dự trữ phân bón: ........................................................ 70 4. Nghiên cứu giá cả thị trường phân bón: .................................................... 71 5. Chuẩn bị nguồn vốn: ................................................................................ 73 6. Xây dựng kế hoạch bán hàng .................................................................... 75 7. Chuẩn bị nguồn nhân lực: ......................................................................... 78 8. Đăng ký kinh doanh .................................................................................. 79 8.1. Thủ tục tiến hành ................................................................................. 79 8.2. Mẫu đơn đăng ký kinh doanh ............................................................... 80 B. Câu hỏi và bài tập thực hành: ................................................................... 82 C. Ghi nhớ: ................................................................................................... 84 HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN ........................................................ 84 DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM ............................................................... 92 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU .................................................. 93
 7. 6 MÔ ĐUN ́ LẬP KÊ HOẠCH KINH DOANH Mã mô đun: MĐ 01 Giới thiệu mô đun Mô đun "Lập kế hoạch kinh doanh ” là mô đun được giới thiệu đầu tiên trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp, nghề "Mua bán, bảo quản phân bón”. Có thể xem đây là mô đun định hướng cho việc học tập các mô đun chuyên môn tiếp theo. Học xong mô đun, học viên có khả năng: Nhâ ̣n biế t , phân biệt đươ ̣c phẩm chất của các loại phân bón. Xây dựng kế hoạch mua bán phân bón hợp lý tại địa phương. Mô đun có thời lượng là 80 giờ gồ m 04 bài, tích hợp giữa lý thuyết và thực hành kỹ năng . Mỗi bài học được kết cấu theo trình tự các bước thực hiện công việc, lồ ng ghép kiến thức cần thiết , phần câu hỏi bài tập và ghi nhớ. Ngoài ra, giáo trình có phần hướng dẫn giảng dạy mô đun nêu chi tiết về nguồn lực cần thiết gồm trang thiết bị và vật tư thực hành, cách thức tiến hành, thời gian, tiêu chuẩn sản phẩm mà học viên phải đạt được qua mỗi bài tập. Để học tập mô đun này, người học được cung cấp tài liệu, học tập các nội dung kiến thức lý thuyết, kỹ năng về phương pháp xác định nhu cầ u thi ̣trường phân bón , lâ ̣p kế hoa ̣ch kinh doanh , nhâ ̣n biế t , đánh giá phẩ m chấ t của các loa ̣i phân bón . Ngoài ra tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể tổ chức các chuyến thăm quan các mô hình kinh doanh phân bón có hiệu quả để học viên học hỏi , rút kinh nghiệm khi áp dụng kinh doanh tại địa phương . Là mô đun tích hợp vì vậy đánh giá kết quả thông qua các bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trắ c nghiê ̣m và thực hành trong quá trình học tập. Kiểm tra kết thúc mô đun là một bài thực hành tổng hợp.
 8. 7 Bài 1: Tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ phân bón Mục tiêu: Xác định được đầy đủ nhu cầu tiêu thụ các loại phân bón trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương A. Nội dung : 1. Tìm hiểu nhu cầu về số lƣợng phân bón: Hình 1.1. Tìm hiểu nhu cầu phân bón Mục đích là để biết được lượng phân bón tiêu thụ ở cửa hàng trong một thời gian nhấ t đinh ( năm, mùa, tháng) và sự biến động của số lượng này qua các thời ̣ kỳ, để xác đinh tổ ng mức lưu chuyể n phân bón trong mô ̣t năm ̣ , mô ̣t mùa , mô ̣t tháng. Số lươ ̣ng phân bón phu ̣ thuô ̣c vào các yế u tố : - Diê ̣n tích gieo trồ ng từng loa ̣i cây. - Định mức sử dụng phân bón cho từng giai đoạn - Biê ̣n pháp thâm canh .
 9. 8 Trên cơ sở đó , sẽ dự báo nhu cầu sử dụng của từng loại phân theo từng xã , từng huyê ̣n , từng tinh . Cửa hàng cầ n căn cứ số liê ̣u điề u tra về sự phát triể n của ̉ diê ̣n tich gieo trồ ng , loại cây trồ ng ta ̣i điạ phương , thu nhâ ̣p của người dân , tâ ̣p ́ quán sản xuất và trình độ thâm canh của từng vùng đồ ng thời phải tham khảo mức lưu chuyể n bán lẻ ở các cửa hàng ba ̣n ở khu vực để xác định tổng mức bán lẻ của mình . Phương pháp tính nhu cầ u phân bó n: nhu cầ u phân bón cho trồ ng trọt được tính bằ ng công thưc sau: ́ Nhu cầ u phân bón Diên tích gieo trồ ng ̣ Đinh mƣc bón phân ̣ ́ trong vu ̣ = trong vu ̣ × bình quân 1ha Trong trồ ng tro ̣t , mỗi vu ̣ có giố ng cây trồ ng khác nhau , do đó có đinh mức ̣ phân bón bình quân 1 ha trong vu ̣ cũng khác nhau . Đinh mức phân bón , trong ̣ thực tế đươ ̣c xác đinh theo từng bô ̣ giố ng cây trồ ng trên từng cánh đồ ng có chấ t ̣ đấ t thích hơ ̣p. Ví dụ: (về đinh mức phân đa ̣m ) ̣ Giố ng lúa Đinh mƣc phân bón ̣ ́ Tỷ trọng diện tích (kg/ha) gieo trồ ng Lúa chiêm 50 0.50 Lúa xuân 150 0.30 Lúa thu 80 0.20 Đi ̣nh mức phân bón bình quân được tính bằ ng 2 cách: + Tính bình quân theo phương pháp số ho ̣c: theo ví du ̣ trên , đinh mức binh quân ̣ ̀ sẽ là: 50 + 150 + 80 = 93.3 kg/ha 3 Tính theo phương pháp này dẫn đế n lươ ̣ng nhu cầ u phân bón trong vu ̣ sẽ không chính xác , vì các giống lúa có định mức bón phân thấp chiếm một tỷ trọng lớn trong diện tích gieo trồng nhưng kết quả tính được lại quá cao .
 10. 9 Để tinh đươ ̣c nhu cầ u phân bó n chinh xác hơn , ta áp du ̣ng phương pháp ́ ́ bình quân gia quyền trong việc tính định mức phân bón . + Tính theo phương pháp bình quân gia quyền : Theo ví du ̣ trên , đinh mức binh ̣ ̀ quân sẽ là : (50kg × 0.50) + (150kg× 0.30) + (80kg×0.20) 86kg/ha = 0.50 + 0.30 + 0.20 2. Tìm hiểu nhu cầu về chất lƣợng phân bón: Mục đích là biết được yêu cầu của người tiêu dùng về giá trị sử dụng của các loại phân bón . Đó là yêu cầ u về tác du ̣ng , sự tiê ̣n lơ ̣i và giá cả của các loa ̣i phân bón Nắ m vững nhu cầ u về chấ t lươ ̣ng của phân bón sẽ gi úp cửa hàng tổ chức nhâ ̣p hàng hơ ̣p lý , có chất lượng tốt và giá cả phù hợp với sức mua , thúc đẩy các cơ sở sản xuấ t làm ra những loa ̣i phân bón có chấ t lươ ̣ng cao với giá thành ha ̣ . Hình 1.2. Lúa được bón phân NPK Hữu Nghi ̣
 11. 10 Nhu cầ u về chấ t lươ ̣ng phân bón phụ thuộc vào các yếu tố : - Tập quán sản xuất và trình độ thâm canh của từng vùng - Cơ cấ u cây trồ ng - Sức mua của người tiêu dùng . Ví dụ: Ở thị trường miền Nam, nông sản sản xuất ra chủ yếu để xuất khẩu nên năng suất và phẩm chất nông sản đều được quan tâm do đó người nông dân thường chọn những loại phân có chất lượng tố t ; những sản phẩm phân bón nào đã khẳng định được uy tín về chất lượng sẽ được ti êu thụ nhiều ở thị trường phía Nam. Còn tại phía Bắc, các sản phẩm phân bón sẽ cạnh tranh với nhau về giá do người nông dân ít quan tâm đến phẩm chất của nông sản nên loại nào có giá thành rẻ thì sẽ có xu hướng được lựa chọn nhiều hơn . Đây cũng là một phần lý do tại sao tinh trạng phân bón giả xảy ra khá thường xuyên tại khu vực phía Bắc. ̀ 3. Tìm hiểu nhu cầu về cơ cấu các loại phân bón: Mục đích là để biết nhu cầu về chủng loại của các mặt hàng phân bón . Đây là nô ̣i dung nghiên cứu khá phức tạp, nhằ m giúp cửa hàng xác đinh đúng ̣ đắ n mă ̣t hàng kinh doanh : Xác định các nhóm , phân nhóm , tên và tỷ tro ̣ng của từng loa ̣i phân bón trong tổ ng mức lưu chuyể n bán lẻ . Cơ cấ u của các loa ̣i phân bón phu ̣ thuô ̣c vào : - Mùa vụ sản xuất. - Cơ cấ u cây trồ ng. - Tập quán canh tác. - Sự phát triể n của sản xuấ t . - Sự ra đời của những loại phân bón mới .
 12. 11 Cửa hàng cầ n phải đi sâu nghiên cứu tâ ̣p quán , thị hiếu tiêu dùng , tình hình sản xuấ t cây trồ ng ta ̣i điạ phương để để xác đinh mô ̣t cơ cấ u các loa ̣i phân ̣ bón hợp lý. Hình 1.3. Phân bón đa lươ ̣ng Hiện nay, ở các nước phát triển lượng phân bón hóa học sử dụng có xu hướng giảm xuống thay vào đó là các loại phân vi sinh để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, phân vô cơ vẫn được sử dụng khá nhiều nhờ vào ưu thế về chi phí và những hiệu quả nhanh chóng tác động lên cây trồng. Do lượng sử dụng nhiều nên các loại phân chứa các nguyên tố đa lượng chiếm hầu như toàn bộ lượng phân bón sử dụng và cũng được đề cập nhiều nhất khi nói về ngành phân bón. Trong nhóm phân đa lượng , phân đạm có lượng sử dụng cao nhất, kế đến là phân lân cuối cùng là phân kali. Mặc dù xét về mức độ cần thiết, cây trồng cần nhiều kali hơn đạm hay lân nhưng do trong đất đã có tương đối nhiều K hơn N và P nên lượng nhu cầu phân Kali thấp hơn hai loại còn lại. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, xu thế sử dụng phân bón cũng có khá nhiều thay đổi. Do yêu cầu cần bổ sung đồng bộ các chất dinh dưỡng cho
 13. 12 cây nên người nông dân đã chuyển sang sử dụng phân tổng hợp thay cho phân đơn. Vì vậy, phân NPK, SA, DAP đang có xu hướng sử dụng tăng lên còn phân Urê đang có chiều hướng giảm trong cơ cấu phân bón sử dụng của nước ta hằng năm. 4. Tìm hiểu nhu cầu về thời gian tiêu thụ phân bón: Mục đích là để biết nhu cầu về phân bón phát sinh , phát triển và kết thúc vào thời gian nào trong một năm . Nắ m vững thời gian của nhu cầ u nhằ m giúp cửa hàng chuẩ n bị đầy đủ các loại phân bón bán ra thị trường kịp thời . - Không nhâ ̣p các loa ̣i phân bón quá sớm gây ứ đo ̣ng vố n , chiế m diê ̣n tich ́ kho, tăng chi phí bảo quản . - Không nhâ ̣p hàng quá muộn , ảnh hưởng đến việc đáp ứng kịp thờ i cho nhu cầ u tiêu dùng. Nhu cầ u thời vu ̣ là loa ̣i nhu cầ u đă ̣c biê ̣t cầ n quan tâm . Nhu cầ u thời vu ̣ phát sinh, phát triển và kết thúc theo thời vụ tự nhiên trong một năm . Vì vậy, cửa hàng phải chuẩn bị sớm những loại phân b ón có tính chất thời vụ và tiến hành quảng cáo để bán ra . Khi thời vu ̣ này sắ p kế t thúc đã phải chuẩ n bi ̣ , quảng cáo những mă ̣t hàng thời vu ̣ sắ p tới . Phân bón là một ngành hỗ trợ nông nghiệp nên có mối liên hệ mật thiết đến tính mùa vụ và sự phân bố diện tích đất nông nghiệp. Qua số liệu về cơ cấu diện tích cây trồng chủ yếu của nước ta có thể thấy cây lúa là loại cây có diện tích lớn nhất và diện tích nông nghiệp của nước ta tập trung nhiều ở miền Nam. Như vậy, cây lúa là đối tượng chủ yếu sử dụng phân bón nhiều nhất và phía Nam là thị trường tiêu thụ phân bón lớn nhất trong nước. Phía Nam là thị trường tiêu thụ phân bón nhiều nhất nên số lượng các doanh nghiệp tại thị trường này cũng nhiều hơn ở phía Bắc. Yếu tố cạnh tranh tại hai thị trường này khá khác nhau.
 14. 13 Ở nước ta, cây lúa được trồng 3 vụ trong năm: vụ Đông - Xuân, vụ Hè - Thu và vụ Mùa . Trong đó, vụ Đông - Xuân là vụ chính của năm, lượng phân bón sử dụng trong vụ này luôn cao hơn nhiều vụ Hè - Thu và vụ Mùa. Thông thường các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu phân bón sẽ chuẩn bị hàng trước các vụ mùa ít nhất một tháng sau đó chuyển về kho dự trữ tại các khu vực để kịp phân phối khi đến vụ trồng. Hình 1.4. Bón phân cho lúa Mỗi nô ̣i dung nghiên cứu trên đề u có tầm quan trọng riêng và có quan hệ mâ ̣t thiế t với nhau . Chỉ có nghiên cứu toàn diện thì cửa hàng mới có thể tổ chức kinh doanh tố t , đáp ứng đầ y đủ nhu cầ u của người tiêu dùng . 5. Nghiên cƣu về chấ t lƣơ ̣ng phu ̣c vu ̣ : ́ 5.1. Nghiên cưu về tập quán mua hàng của khách: ́
 15. 14 Mục đích là để biết được thời gian trong ngày , trong tuầ n trong tháng , trong mùa , trong năm khách đế n mua hàng hay không mua ta ̣i cửa hàng . Nghiên cứu tâ ̣p quán mua hàng của khách để biế t đươ ̣c mỗi lầ n đi mua hàng , khách mua với số lươ ̣ng nhiề u hay it , khách mua về sử dụng trực tiếp hay tiếp tục chuyển ́ bán… 5.2. Những yêu cầ u phục vụ có liên quan đế n mua hàng của khách: - Tổ chức bán hàng phục vụ theo yêu cầ u của khách hàng: + Bán hàng qua điện thoại , qua Fax, qua ma ̣ng Internet… + Bán hàng tại nhà . + Cung cấ p thông tin cho khách trong pha ̣m vi cho phép . + Thực hiê ̣n chức năng môi giới trong viê ̣c mua bán hàng giú p cho khách. Hình 1.5. Cửa hàng bán phân bón
 16. 15 - Tổ chức di ̣ch vụ theo yêu cầ u của khách: + Giúp khách vận chuyển hàng về nhà . + Tổ chức đóng gói theo yêu cầ u của khách . + Giữ phương tiê ̣n vâ ̣n chuyể n và tài sản giú p khách. + Nhắ n tin nhanh và chuyể n tiề n nhanh cho khách . + Hướng dẫn khách hàng sử du ̣ng các loa ̣i phân bón . Hình 1.6. Giúp khách vận chuyển hàng - Giải đáp các yêu cầu của khách: + Cửa hàng phải sẵn sàng nhâ ̣n đơn đă ̣t hàng của khách , nhâ ̣n các thông tin khách yêu cầu và giải đáp thắc mắc của khách . + Đồng thời thực hiện các dịch vụ trước , trong và sau khi mua hàng góp phầ n thỏa man ngày càng cao nhu cầ u của khách hàng . ̃
 17. 16 B. Câu hỏi và bài tập thực hành 1. Để phu ̣c vu ̣ tố t cho viê ̣c kinh doanh các loa ̣i phân bón , cầ n tim hiể u các loại ̀ nhu cầ u thi ̣trường như thế nào ? A. Nhu cầ u về số lươ ̣ng phân bón B. Nhu cầ u về chấ t lươ ̣ng phân bón C. Nhu cầ u về cơ cấ u các loa ̣i phân bón D. Tấ t cả các nhu cầ u trên 2. Tìm hiểu nhu cầu về số lượng phân bón là để biết được lượng phân bón tiêu thụ ở cửa hàng trong một thời gian nhất định ? A. Đúng B. Sai 3. Nhu cầ u về số lươ ng phân bón phu ̣ thuô ̣c vào diê ̣n tihcs gieo trồ ng và đinh ̣ ̣ mức phân bón cho từng loa ̣i cây trồ ng ? A. Đúng B. Sai 4. Nhu cầ u về chấ t lươ ̣ng phân bón phu ̣ thuô ̣c vào tâ ̣p quán sản xuấ t và trình đô ̣ thâm canh của từng vùng ? A. Đúng B. Sai 5. Những loa ̣i phân bón nào đươ ̣c bán rô ̣ng rai nhấ t : ̃ A. Phân Urê C. Phân kali B. Phân lân D. Tấ t cả các loa ̣i trên 6. Tìm hiểu nhu cầu về cơ cấu các loại phân bón để biết nhu cầu về chủng loại của các mặt hàng phân bón ? A. Đúng B. Sai 7. Trong số các loa ̣i phân bón sau đây , loại nào có thể bán được với số lượng lớn nhấ t A. Phân Urê B. Phân lân
 18. 17 C. Phân kali D. Phân đa yế u tố 8. Cơ cấ u của các loa ̣i phân bón phu ̣ thuô ̣c vào m ùa vụ sản xuất , cơ cấ u cây trồ ng và sự ra đời của những loa ̣i phân bón mới ? A. Đúng B. Sai 9. Loại phân đạm nào sau đây có giá trị dinh dưỡng cao nhất : A. Sun phat amon (SA): 21% Nitơ B. Nitrat amon (NA) : 34,5% Nitơ C. Nitrat amon canxi (CAN) : 26% Nitơ D. Urê : 46 % Nitơ 10. Không nhâ ̣p các loa ̣i phân bón quá sớm gây ứ đo ̣ng vố n , chiế m diê ̣n tích kho, tăng chi phí bảo quản ? A. Đúng B. Sai 11. Không nhâ ̣p hàng quá muô ̣n vì ảnh hưởng đế n viê ̣c đáp ứng kip thời cho nhu ̣ cầ u tiêu dùng? A. Đúng B. Sai 12. Cửa hàng có thể bán hàng phu ̣c vu ̣ khách vào thời gian nào ? A. Buổ i sáng C. Buổ i tố i B. Buổ i chiề u D. Tấ t cả các thời gian trên 13. Có thể tổ chức bán hàng theo hình thức nào : A. Bán hàng qua điện thoại B. Bán hàng giao tại nhà C. Bán hàng qua Fax , mạng Internet D. Tấ t cả các hình thức trên 14. Để đảm bảo chấ t lươ ̣ng phu ̣c vu ̣ tố t , cửa hàng có thể phu ̣c vu ̣ yêu cầ u nào của khách hàng :
 19. 18 A. Giúp khách vận chuyển hàng về nhà . B. Tổ chức đóng gói theo yêu cầ u của khách . C. Giữ phương tiê ̣n vâ ̣n chuyể n và tài sản giúp khách . D. Tấ t cả các hinh thức trên ̀ 15. Cửa hàng phải sẵn sàng nhâ ̣n đơn đă ̣t hàng của khách , nhâ ̣n các thông tin khách yêu cầu và giải đáp thắc mắc của khách ? A. Đúng B. Sai 16. Cửa hàng cầ n thực hiê ̣n các dich vu ̣ trước , trong và sau khi mua hàng góp ̣ phầ n thỏa man ngày càng cao nhu cầ u của khách hàng ? ̃ A. Đúng B. Sai 8. Bài tập thực hành : Tính nhu cầu sử dụng phân đạm v ới số liệu giả thiết sau : Diê ̣n tich gieo trồ ng cá c loa ̣i cây như sau : khoai tây:100 ha ; lúa chiêm: 150 ha ; ́ lúa hè thu: 80 ha ; lúa mùa: 120 ha - Đinh mức bón phân bình quân 1ha đố i với từng loa ̣i cây trồ ng như sau : ̣ khoai tây: 400kg/ha ; lúa chiêm : 200kg/ha ; lúa hè thu : 200kg/ha ; lúa mùa : 150kg/ha. C. Ghi nhớ: Phương pháp điề u tra đánh giá nhu cầ u của thi ̣trường phân bón
 20. 19 Bài 2: Tìm hiểu nguồn cung cấp phân bón Mục tiêu: - Nhận đi ̣nh được khả năng sản xuất, cung cấp hàng của các đơn vị. - Khai thác được nguồn hàng có chất lượng tốt với giá cả phù hợp với yêu cầu kinh doanh tại đi ̣a phương. A. Nội dung : Cửa hàng có thể mua phân bón từ nhiề u nguồ n khác nhau . Mỗi nguồ n hàng lại có vị trí , đă ̣c điể m riêng . Để thực hiê ̣n tố t kế hoa ̣ch mua hàng , tâ ̣p trung đươ ̣c lươ ng hàng hóa , cửa hàng cầ n nắ m vững vi ̣trí và đă ̣c điể m của từng nguồ n ̣ để có biện pháp quản lý và tổ chức mua hàng cho phù hợp . 1. Tìm hiểu khả năng cung cấp phân bón từ nguồn nhập khẩu: Nguồ n hàng nhâ ̣p khẩ u đóng vai trò q uan tro ̣ng trong viê ̣c cung cấ p các loại phân bón . Nguồ n phân bón nhâ ̣p khẩ u là những loa ̣i phân bón đươ ̣c làm ra từ nước ngoài , các doanh nghiệp mua hàng về để kinh doanh bằng cách : Ký hợp đồ ng mua bán trực tiế p với nước ngoà i để mua hàng nhâ ̣p khẩ u hoă ̣c doanh nghiê ̣p trong nước mua la ̣i hàng nhâ ̣p khẩ u của các doanh nghiê ̣p ngoa ̣i thương thông qua đă ̣t hàng hoă ̣c ký kế t hơ ̣p đồ ng mua bán . Hình 2.1. Nhâ ̣p khẩ u phân bón ở cảng Sài Gòn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản