intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Lập trình Visual Basic - GV.Lương Trần Hy Hiến

Chia sẻ: Trần Thị Trúc Diễm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:285

288
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Lập trình Visual Basic do GV.Lương Trần Hy Hiến biên soạn gồm 8 nhằm giới thiệu Visual Basic, các control cơ bản, biến – hằng – cấu trúc lệnh, thủ tục,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lập trình Visual Basic - GV.Lương Trần Hy Hiến

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Khoa Toán – Tin học -------------- TÀI LIỆU THAM KHẢO LẬP TRÌNH VISUAL BASIC Giảng viên: Lương Trần Hy Hiến Email: hienlth@hcmup.edu.vn TP.HCM – 12/2008 Giáo trình Visual Basic 6.0 1
 2. MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VISUAL BASIC .............................10 1. Lập Trình Trên Windows ...................................................... 10 2. Các Control Chuẩn Của Windows ........................................ 11 3. Giới Thiệu Visual Basic.......................................................... 12 4. Màn Hình Làm Việc Của Visual Basic .................................. 13 Toolbox ....................................................................................... 14 Project Explorer ........................................................................... 14 Properties Windows ..................................................................... 15 Cửa sổ Form ................................................................................ 16 Cửa sổ Code Edittor ..................................................................... 19 Cửa sổ Form Layout..................................................................... 21 Để thiết kế giao diện nhanh chóng ................................................ 21 5. Cấu trúc chương trình Visual Basic ...................................... 22 6. Các Thao Tác Cơ Bản Với Project ........................................ 23 7. Các control cơ bản của Visual Basic...................................... 24 8. Tạo và thực thi chương trình đầu tiên................................... 24 9. Bài tập ..................................................................................... 26 CHƯƠNG 2: CÁC CONTROL CƠ BẢN .................................28 1. Đối Tượng ............................................................................... 28 Đặc điểm của đối tượng ............................................................... 28 2 Giáo trình Visual Basic 6.0
 3. 2. Đối Tượng Form ..................................................................... 29 3. Đối Tượng Label .................................................................... 31 4. Đối Tượng Textbox ................................................................ 33 5. Đối Tượng Commandbutton.................................................. 35 6. Viết Lệnh Cho Đối Tượng...................................................... 35 7. Một Số Lệnh Cơ Bản .............................................................. 37 8. Bài tập thực hành 1 ................................................................ 38 Thiết kế Form .............................................................................. 39 Viết lệnh cho chương trình ........................................................... 39 9. Bài tập thực hành 2 ................................................................ 42 10. Frame .................................................................................. 43 11. Image................................................................................... 44 12. Line ..................................................................................... 45 13. Shape ................................................................................... 46 14. Bài Tập................................................................................ 47 CHƯƠNG 3: BIẾN – HẰNG – CẤU TRÚC LỆNH...................52 1. Các Kiểu Dữ Liệu Trong Vb .................................................. 52 2. Biến (Variable) ....................................................................... 53 3. Hằng........................................................................................ 57 Giáo trình Visual Basic 6.0 3
 4. 4. Các Phép Toán ....................................................................... 57 5. Các Hàm Cơ Bản Của Vb ...................................................... 59 Các hàm toán học ......................................................................... 59 Hàm tạo số ngẫu nhiên (random) .................................................. 60 Hàm xử lý chuỗi.......................................................................... 60 Hàm kiểm tra giá trị ..................................................................... 61 Hàm ký tự .................................................................................... 61 Hàm màu sắc................................................................................ 62 Hàm nhập dữ liệu inputbox .......................................................... 62 Hàm tạo hộp thông báo msgbox ................................................... 63 6. Các Cấu Trúc Lệnh ................................................................ 67 A. Cấu trúc rẽ nhánh If – Select case ............................................ 67 7. Bài tập thực hành If ............................................................... 74 Thiết kế giao diện......................................................................... 74 Viết code cho chương trình .......................................................... 74 B. Cấu Trúc Lặp For – While – Do While .................................... 77 8. Check Box ............................................................................... 88 9. Option Button ......................................................................... 89 10. ListBox ................................................................................ 92 11. Combo Box ......................................................................... 97 12. Bài Tập.............................................................................. 103 CHƯƠNG 4: THỦ TỤC ......................................................... 110 1. Hàm Format ......................................................................... 110 4 Giáo trình Visual Basic 6.0
 5. 2. Thủ Tục – Hàm .................................................................... 111 3. Mảng ..................................................................................... 118 Mảng tĩnh 1 chiều ...................................................................... 118 Mảng nhiều chiều tĩnh ................................................................ 122 Mảng động ................................................................................. 124 4. Các Thuật Toán Cơ Bản ...................................................... 127 Cộng dồn ................................................................................... 127 Cộng dồn theo điều kiện............................................................. 128 Tìm kiếm tuần tự ........................................................................ 129 Tìm phần tử nhỏ nhất – lớn nhất ................................................. 130 Sắp xếp mảng ............................................................................. 131 5. Sử Dụng Một Số Hàm Xử Lý Chuỗi .................................... 132 6. Gỡ Rối Chương Trình .......................................................... 137 7. In Ấn ..................................................................................... 138 8. Mảng Đối Tượng .................................................................. 139 9. Đối Tượng Timer.................................................................. 141 10. Bài tập ............................................................................... 144 CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH NHIỀU FORM ..................... 156 1. Chương Trình Nhiều Form .................................................. 156 Thêm Form vào project .............................................................. 156 2. Quản lý Project..................................................................... 158 3. Vấn đề sử dụng biến, thủ tục và đối tượng có trong các Form 158 4. Quy định Form thực hiện trước .............................................. 160 Giáo trình Visual Basic 6.0 5
 6. 5. Hiện Form lên màn hình ......................................................... 160 3. FORM MDI (Multi Document Interface) ........................... 165 4. Splash Screen ........................................................................ 167 5. Tạo Menu Cho Một Form .................................................... 170 6. End Sub ................................................................................ 173 7. Các Hàm Về Dữ Liệu Ngày Giờ........................................... 176 8. Bài tập ................................................................................... 177 CHƯƠNG 6: SỰ KIỆN PHÍM ............................................... 182 1. Các Sự Kiện Phím ................................................................ 182 2. Sự Kiện Mouse ..................................................................... 185 3. Xử Lý Lỗi Run Time Error ................................................. 189 4. Common Dialog .................................................................... 191 5. Bài tập ................................................................................... 197 CHƯƠNG 7: PHẦN NÂNG CAO .......................................198 1. Windows Common Control ................................................. 198 2. ImageList .............................................................................. 198 3. Toolbar ................................................................................. 201 4. Updown control .................................................................... 206 6 Giáo trình Visual Basic 6.0
 7. 5. Slider ..................................................................................... 207 6. Làm việc với tập tin (file) ..................................................... 207 CHƯƠNG 8: TÙY BIẾN MÔI TRƯỜNG IDE CỦA VISUAL BASIC ................................................................................... 210 1. Danh sách các Prefix được đề nghị nên sử dụng ................. 210 2. Đóng Những Cửa Sổ Phụ ..................................................... 210 3. Sử dụng Toolbar Standard .................................................. 212 4. Sử Dụng Short Cut (Phím Tắt) Của Vb Hiển Thị Các Cửa Sổ 213 5. Thả Nổi Các Cửa Sổ ............................................................. 213 6. Sử Dụng Edit Toolbar .......................................................... 214 7. Thay Đổi Các Xác Lập Của Môi Trường VB...................... 215 8. Sử Dụng Shortcuts (Phím Tắt) Khi Soạn Thảo Code ......... 218 9. Tách Cửa Sổ Soạn Thảo....................................................... 220 10. Kéo Và Thả ....................................................................... 221 11. Tạo Nhiều Đối Tượng Nhanh ........................................... 221 12. Sử Dụng Form Editor Toolbar ........................................ 221 13. Điều Chỉnh Đối Tượng Bằng phím .................................. 222 14. Sử Dụng Colot Palette để chọn màu ................................ 223 Giáo trình Visual Basic 6.0 7
 8. 15. Sử Dụng Shortcuts Để Thực Thi Một Project ................. 223 16. Sử Dụng Object Brower ................................................... 224 17. Sử dụng từ khóa With ...................................................... 227 18. Sử Dụng giúp đỡ (Help) ................................................... 227 PHỤ LỤC 1: CÀI ĐẶT VISUAL BASIC .................................228 PHỤ LỤC 2: BÀI TẬP LUYỆN TẬP ......................................236 1. Bài tập tổng hợp ................................................................... 236 2. Đề thi trắc nghiệm ................................................................ 244 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................... 285 8 Giáo trình Visual Basic 6.0
 9. Giáo trình Visual Basic 6.0 9
 10. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VISUAL BASIC NỘI DUNG GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ VISUAL BASIC MÔI TRƯỜNG IDE CỦA VISUAL BASIC VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN 1. Lập Trình Trên Windows Khi viết chương trình trên Windows nghĩa là chúng ta tạo ra một ứng dụng được thực thi trong hệ điều hành Microsoft Windows. Trong Microsoft Windows, một ứng dụng thường được hiển thị ở dạng cửa sổ (Window) mà từ góc nhìn của người lập trình Viual Basic, người ta gọi là FORM. Trên cửa sổ của ứng dụng có các điều khiển (control) để giao tiếp với người sử dụng. Các tác động của người sử dụng lên cửa sổ hay các điều khiển tương ứng sẽ có một đoạn chương trình được thực hiện để đáp trả lại sự kiện đó. Ví dụ: Giao diện một chương trình đổi Font chữ 10 Giáo trình Visual Basic 6.0
 11. 2. Các Control Chuẩn Của Windows Command button Check box Option button Label và Text box List box và Combo box Frame Thanh cuốn ngang –dọc (Hscrollbar, Vscrollbar) Image - Picturebox Ngòai ra còn nhiều control khác sử dụng trên môi trường Windows mà chúng ta sẽ lần lượt khảo sát sau này. Giáo trình Visual Basic 6.0 11
 12. 3. Giới Thiệu Visual Basic Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện trên môi trường phát triển tích hợp (IDE) được phát triển bởi hãng phần mềm Microsoft. Visual Basic đã được nâng cấp qua nhiều phiên bản và hiện nay là Visual Basic.NET. Visual Basic bắt nguồn phần lớn từ ngôn ngữ BASIC và giúp lập trình viên phát triển các giao diện đồ họa (GUI) theo mô hình phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development, RAD); truy cập các cơ sở dữ liệu dùng DAO (Data Access Objects), RDO (Remote Data Objects), hay ADO (ActiveX Data Objects); và lập các điều khiển và đối tượng ActiveX. IDE của VB là nơi tập trung các menu, thanh công cụ và cửa sổ để tạo ra chương trình. Thanh menu cho phép bạn tác động cũng như quản lý trực tiếp trên toàn bộ ứng dụng. Thanh công cụ cho phép truy cập các chức năng của thanh menu qua các nút trên thanh công cụ. Một lập trình viên có thể phát triển ứng dụng dùng các thành phần (component) có sẵn trong Visual Basic. Các chương trình bằng Visual Basic cũng có thể gọi và sử dụng Windows API. Một lập trình viên có thể phát triển ứng dụng dùng các component có sẵn trong Visual Basic. VB cung cấp cho ta những điều khiển (control) cần thiết để tạo giao diện chương trình nhanh chóng. Visual Basic được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực lập trình thương mại. Trong giáo trình này sử dụng phiên bản Visual Basic 6.0 Profressional. Hướng dẫn cách cài đặt Visual Basic từ bộ Visual Studio 98 được để tại phần phụ lục của giáo trình này. 12 Giáo trình Visual Basic 6.0
 13. 4. Màn Hình Làm Việc Của Visual Basic Giao diện đầu tiên của chương trình cho phép chúng ta chọn loại ứng dụng. Với yêu cầu của môn học này, chúng ta chọn lọai Standard Exe. Sau khi khởi động Starndard ExE của VB, giao diện chính của chương trình như sau (giao diện trên máy của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc các thiết lập của IDE). Giáo trình Visual Basic 6.0 13
 14. Toolbox Chứa các đối tượng có thể đặt lên Form. Chúng ta click chuột để chọn điều khiển, sau đó tạo ra trên Form. Hoặc có thể bấm double – click, control sẽ tự động đưa lên Form. Để bật – tắt toolbox, chúng ta dùng nút lệnh trên thanh công cụ. Project Explorer Chứa thông tin về chương trình: các Form, Module, class … trong project. Từ cửa sổ này chúng ta di chuyển đến các thành phần trong chương trình bằng cách double click chuột vào Form hoặc module… 14 Giáo trình Visual Basic 6.0
 15. Để bật hay tắt cửa sổ Project Explorer, sử dụng phím tắt: Ctrl+R hoặc dùng nút trên thanh toolbar. Properties Windows Dùng để hiển thị và thiết lập các thuộc tính (property) của Form hoặc của các control có trên Form lúc thiết kế. Thuộc tính của một đối tượng là các tính chất, đặc điểm mô tả đối tượng này. Các control mới tạo ra đều có giá trị thuộc tính được lấy mặc định (default) hoặc kế thừa từ control chứa nó. Trên cửa sổ properties gồm hai cột: Danh sách thuộc tính Giá trị của thuộc tính Để thiết lập thuộc tính cho một đối tượng: Chọn đối tượng trên Form bằng cách click chuột Click chuột vào cột giá trị của thuộc tính cần đặt trên cửa sổ thuộc tính, sau đó chọn hoặc nhập giá trị cho thuộc tính. Một số thuộc tính thông dụng nên nhớ: Giáo trình Visual Basic 6.0 15
 16. Backcolor: màu nền của đối tượng Caption: tiêu đề, đây là nội dung hiển thị lên trên đối tượng. Enabled: cho phép hay cấm đối tượng họat động. Font: thiết lập về font chữ của đối tượng Forecolor: màu của các ký hiệu xuất hiện trên đối tượng Height: chiều cao của đối tượng Left: khoảng cách tính từ cạnh trái của Form (hay control chứa đối tượng đó) Name: tên của đối tượng (khác với caption). Top: khoảng cách tính từ cạnh phía trên của Form hay control chứa đối tượng Visible: cho phép đối tượng hiển thị hay không ở thời điểm run-time Width: chiều dài của đối tượng Cửa sổ Form Đây là nơi thiết kế giao diện của chương trình. Chúng ta thiết kế giao diện bằng cách đưa đối tượng lên Form. Để mở cửa sổ Form Desiner, chúng ta thực hiện bằng nhiều cách: 16 Giáo trình Visual Basic 6.0
 17. Từ cửa sổ Project Explorer, bấm Double Click vào Form thiết kế Từ cửa sổ code, bấm phím Shift+F7 Bấm vào nút View Code trên cửa sổ Project Explrer Để chọn một đối tượng trên Form: Dùng chuột rê và chọn nhóm đối tượng Giữ phím Ctrol và click chuột để nhặt và chọn các đối tượng Để di chuyển đối tượng trên Form Dùng chuột rê các đối tượng đến vị trí cần thiết. Chọn đối tượng và di chuyển bằng các phím mũi tên:   Để xóa đối tượng trên Form Chọn đối tượng hay nhóm đối tượng và bấm phím delete. Để điều chỉnh kích thước đối tượng Đưa chuột vào các nút vuông bao xung quanh đối tượng và rê chuột để thay đổi kích thước. Để thay đổi kích thước, vị trí của nhóm đối tượng, chúng ta có thể sử dụng menu Align để gióng hàng và điều chỉnh kích thước. Giáo trình Visual Basic 6.0 17
 18. Chọn menu Formmat -> Align để thực hiện gióng hàng đối tượng: theo left, center, right, top…. Chọn menu Formmat -> Make Same Size định dạng các đối tượng có cùng kích cỡ theo: chiều dài (width), chiều cao (Height) hay cả 2 (Both) 18 Giáo trình Visual Basic 6.0
 19. Chọn menu Formmat -> Horizontal Spacing (hoặc Vertical Spacing) khi muốn định dạng khỏang cách giữa các đối tượng. Cửa sổ Code Edittor Cửa sổ này dùng để viết lệnh (code) cho chương trình. Để mở cửa sổ Code Edittor, chúng ta thực hiện bằng nhiều cách: Từ cửa sổ Form, bấm Double Click vào đối tượng cần viết code Giáo trình Visual Basic 6.0 19
 20. Từ cửa sổ Form, bấm phím F7 Bấm vào nút View Code trên cửa sổ Project Explrer Trong cửa sổ code, chúng ta thấy có 2 hộp chọn: Đối tượng (Control) Sự kiện (Event) xảy ra trên đối tượng đó 20 Giáo trình Visual Basic 6.0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2