intTypePromotion=1

Giáo trình Luật đất đai - Phần 1

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:287

0
259
lượt xem
53
download

Giáo trình Luật đất đai - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình "Luật đất đai" gồm có 8 chương được biên soạn trên cơ sở những tri thức mới và những văn bản quy phạm pháp luật đất đai do Nhà nước ta mới ban hành. Phần 1 trình bày từ chương 1 đến chương 4 của giáo trình với các nội dung: các vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, chế độ quản lý nhà nước về đất đai và địa vị pháp lý của người sử dụng đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật đất đai - Phần 1

GIÁO TRÌNH<br /> <br /> LUẬT ĐẤT ĐAI<br /> <br /> NHÀ XUẤT BÀN CỐNG AN NHÂN DÂN<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> LUẬT ĐẤT ĐAI<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.v<br /> <br /> 48-2011/CXB/l 19-10/C AND<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Giáo trình<br /> <br /> LUẬT ĐẤT ĐAI<br /> ■<br /> <br /> (Tái bản lần thứ chín)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN<br /> HÀ NỘI - 2011<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.v<br /> <br /> Chủ biên<br /> TS. TRẦN QUANG HUY<br /> <br /> Biên soạn<br /> 1. TS. TRẦN QUANG HUY<br /> <br /> Chương I, III<br /> <br /> 2. TS. NGUYỄN QUANG TUYẾN<br /> <br /> Chương II,<br /> (phần A)<br /> <br /> 3. ThS. NGUYỄN THỊ DUNG<br /> <br /> Chương Vin, rv (mục<br /> II<br /> phần B)<br /> <br /> 4. ThS. PHẠM THƯ THỦY<br /> <br /> Chương VI<br /> <br /> 5. TS. NGUYỄN THỊ NGA<br /> <br /> Chương V<br /> <br /> 6. ThS. NGUYỄN HồNG NHUNG<br /> <br /> Chương<br /> phần B)<br /> <br /> 7. ThS. HUỲNH MINH PHƯƠNG<br /> <br /> Chương IV (mục n i<br /> phần B)<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN<br /> <br /> IV<br /> <br /> VII,<br /> <br /> (mục<br /> <br /> IV<br /> <br /> I<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản