intTypePromotion=3

Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 1

Chia sẻ: Comam1902 Comam1902 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:275

0
47
lượt xem
13
download

Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về mua bán hàng hóa, hợp đồng mua bán hàng hóa, mua bán hàng hóa qua sở giao dịch, pháp luật về dịch vụ trung gian thương mại, pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân, đấu giá hàng hóa và đấu thầu hàng hóa dịch vụ, pháp luật về vận chuyển giao nhận và giám định hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> LUẬT THƯƠNG MẠI<br /> Tập II<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN<br /> <br /> GIẦO TRÌNH<br /> <br /> 96-2009/CXB/86-11/CAND<br /> <br /> T R Ư ỜN G ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘ<br /> <br /> 0 j ị^ I<br /> <br /> .JẳZ3ĩU<br /> <br /> (Tái bản lẩn th ứ 5)<br /> <br /> Ị TRƯỞNG<br /> <br /> ĐẠI HỌC V ' N H í<br /> <br /> Ị ~ ^ĨRUNG TẦM 0 1 ^ 8 1 8<br /> <br /> IL*THÔNG TIN THƯí VIỆN<br /> Ị<br /> t<br /> M S K r *»«-■ ĩnilĩTlt.MT-<br /> <br /> -X O M **:;*':<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHẢN DÂN<br /> <br /> HÀ NÔI - 2009<br /> <br /> Chủ biên<br /> TS. N G U Y Ễ N V IẾ T T Ý<br /> <br /> Tập thể tác giả<br /> 1<br /> <br /> TS. NGUYỄN VIẾT TÝ<br /> <br /> Chương X V<br /> <br /> 2<br /> <br /> TS. PHAN CHÍ HIẾU<br /> <br /> C hư ơ ng X III<br /> <br /> 3.<br /> <br /> ThS. NGUYỄN THỊ KHẾ<br /> <br /> C h ư ơ n g X V III<br /> <br /> 4<br /> <br /> TS. NGUYỄN THỊ DUNG<br /> <br /> Chương X I<br /> <br /> 5<br /> <br /> TS. NGUYỄN THỊ VÂN ANH<br /> <br /> C hương X<br /> <br /> 6<br /> <br /> ThS. HOÀNG MINH CHIẾN<br /> <br /> C h ư ơ n g X V I , X V II<br /> <br /> 7<br /> <br /> TS. ĐỒNG NGỌC BA<br /> <br /> C h ư ơ n g IX<br /> <br /> 8<br /> <br /> TS. NGUYỄN THANH TÂM<br /> <br /> C h ư ơ n g X IV<br /> <br /> 9<br /> <br /> TS. LÊ ĐÌNH VINH và<br /> ThS. VŨ ĐẶNG HẢI YẾN<br /> <br /> C h ư ơ n g X II<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản