intTypePromotion=3

Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 1

Chia sẻ: ViApollo11 ViApollo11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
27
lượt xem
9
download

Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 1 trình bày các vấn đề chung về lý luận nhà nước và pháp luật, đặc điểm cơ bản của nhà nước, nguồn gốc của nhà nước, các mối quan hệ cơ bản của nhà nước, bản chất của pháp luật, chức năng của pháp luật, hình thức pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 1

TRƯỞNG ĐẠI HỌC LUẬT HA NỘI<br /> <br /> PGS.TS. NGÚYẾN MINH ĐOAN<br /> <br /> Mã sấ:<br /> <br /> 34(V)(075)<br /> CTQG 2010<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI<br /> P6S.TS. NGUYỄN MINH MAN<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> LÝ LUẬN<br /> <br /> VÊ NHÀ NUỚC<br /> VÀ PHÁP LUẬT<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ị<br /> ' TRUNG<br /> <br /> THỐNG TIN THƯ VìỆnỊ<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA<br /> Hà Nội -2010<br /> <br /> CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN<br /> Trong các chương trinh đào tạo chuyên ngành luật học và<br /> trong hệ thống các khoa học pháp lý, môn lý luận về nhà nước<br /> và pháp luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Lý luận về<br /> nhà nước và pháp luật được coi là các tri thức cơ bản, bao quát<br /> toàn bộ đời sông nhà nước và pháp luật. Nắm vững những nội<br /> dung cơ bản này sẽ giúp cho bạn đọc có điều kiện cần thiết để<br /> tiếp thu các kiến thức chuyên ngành trong khoa học pháp lý,<br /> đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta chủ<br /> trương đẩy mạnh xây dựng Nhà nưâc pháp quyền xã hội chủ<br /> nghla của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.<br /> Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về lý luận chung<br /> về nhà nưốc và pháp quyển của các tầng lốp nhân dân, đặc biệt<br /> là của học sinh, sinh viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất<br /> bản cuốn sách Giảo trình lý luận về nhà nước và p h áp luật.<br /> Cuốn sách do PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan giảng viên trưòng<br /> Đại học Luật Hà Nội biên soạn.<br /> Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn dọc.<br /> <br /> Tháng 12M.ăm 2010<br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản