intTypePromotion=3

Giáo trình mạng căn bản_ Chapter 2

Chia sẻ: Shy Monk | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
546
lượt xem
395
download

Giáo trình mạng căn bản_ Chapter 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo trình mạng căn bản dành cho những bạn đang theo học Quản trị mạng_ Chapter 2: Mô hình OSI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình mạng căn bản_ Chapter 2

 1. TRƯỜNG TIN HỌC –NGOẠI NGỮ INFOWORLD GIÁO TRÌNH MẠNG CĂN BẢN
 2. Chương II. MÔ HÌNH OSI • OPEN SYSTEM INTERCONECTION : hệ thống nối kết mở 1. Khái niệm giao thức (protocol): Là quy tắc giao tiếp (tiêu chuẩn giao tiếp) giữa hai hệ thống giúp chúng hiểu và trao đổi dữ liệu được với nhau . Ex: IPX - Internetwork Packet exchange NetBEUI - NetBIOS Exchange User Interface TCP/IP - TCP/IP
 3. Chương II. MÔ HÌNH OSI 1. Các tổ chức định chuẩn: •ITU ( International Telecommunication Union): hiệp hội viễn thông quốc tế . •IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers): viện các kĩ sư điện và điện tử. •ISO (International Standardization Organization ): tổ chức tiêu chuẩn quốc tế
 4. Chương II. MÔ HÌNH OSI Vào năm 1977, ISO được giao trách nhiệm thiết kế một chuẩn truyền thông dựa trên lí thuyết về kiến trúc các hệ thống mở làm cơ sở để thiết kế mạng máy tính. Mô hình này có tên là OSI (Open System Interconnection - tương kết các hệ thống mở) .
 5. Chương II. MÔ HÌNH OSI Mô hình OSI được tổ chức ISO đề xuất từ 1977 và công bố lần đầu vào 1984. Ðể các máy tính và các thiết bị mạng có thể truyền thông với nhau phải có những quy tắc giao tiếp được các bên chấp nhận . Mô hình này có những lợi ích gì?
 6. Mô hình này mang lại những lợi ích sau: - Chia hoạt động thông tin mạng thành những phần nhỏ hơn, đơn giản hơn giúp chúng ta dễ khảo sát và tìm hiểu hơn. - Chuẩn hoá các thành phần mạng để cho phép phát triển mạng từ nhiều nhà cung cấp sản phẩm . - Ngăn chặn được tình trạng sự thay đổi của một tầng làm ảnh hưởng đến các tầng khác, như vậy giúp mỗi tầng có thể phát triển độc lập và nhanh chóng hơn.
 7. Mô hình tham chiếu OSI được chia thành 7 tầng với các chức năng sau: - Application Layer ( tầng ứng dụng ) : giao diện giữa ứng dụng và mạng. - Presentation Layer ( tầng trình bày ) : thoả thuận khuôn dạng trao đổi dữ liệu. - Session Layer ( tầng phiên ): cho phép người dùng thiết lập các kết nối.
 8. Mô hình tham chiếu OSI (tt) - Transport Layer ( tầng vận chuyển ): đảm bảo truyền thông giữa hai hệ thống - Network Layer ( tầng mạng ): định hướng dữ liệu truyền trong môi trường liên mạng. - Data link Layer (tầng liên kết dữ liệu ): xác định việc truy xuất đến các thiết bị. - Physical Layer ( tầng vật lý ): chuyển đổi dữ liệu thành các bit và truyền đi.
 9. 7 layers of the OSI reference model Layer Application Layer Presentation Layer Session Layer Transport Layer Network Layer Data Link Layer Physical h All People Seem To Need Data Processing
 10. Chức năng của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI: Tầng 1: Vật lý (Physical): là tầng dưới cùng của mô hình OSI, mô tả các đặc trưng vật lý của mạng, các loại cáp được dùng để nối các thiết bị, qui định kỹ thuật nối mạch điện, tốc độ cáp truyền dẫn. Truyền dẫn nhị phân Thiết bị: dây, đầu nối, điện áp, tốc độ số liệu.
 11. Chức năng của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI: Tầng 2: Liên kết dữ liệu (Data link):quy định được các dạng thức, kích thước, địa chỉ máy gửi và nhận của mỗi gói tin được gửi đi. Nó phải xác định cơ chế truy nhập thông tin trên mạng và phương tiện gửi mỗi gói tin sao cho nó được đưa đến cho nơi nhận đã định. Thiết lập và kết thúc một liên kết logic giữa hai máy tính được nhận diện theo địa chỉ card mạng (NIC) không trùng lặp của chúng
 12. Chức năng của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI: Tầng 3: Mạng (Network): lớp mạng nhằm đảm bảo trao đổi thông tin giữa các mạng con trong một mạng lớn, lớp này còn được gọi là lớp thông tin giữa các mạng con với nhau. Trong lớp mạng các gói dữ liệu có thể truyền đi theo từng đường khác nhau để tới đích. Nó luôn tìm các tuyến truyền thông không tắc nghẽn để đưa các gói tin đến đích.
 13. Chức năng của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI: Tầng 4: Vận chuyển (Transport): đảm bảo thông tin truyền đi không bị lỗi và đúng thứ tự, không bị mất mát hoặc sao chép. Tầng này chia thông điệp dài thành nhiều gói nhỏ và gộp các gói lại thành một bộ. Tại đầu nhận, tầng này mở gói thông điệp lắp ghép lại thành thông điệp gốc và gửi tín hiệu báo nhận.
 14. Chức năng của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI: Tầng 5: Giao dịch (Session): Cho phép thiết lập các chương trình ứng dụng có chức năng bảo mật. Tầng này cho phép chương trình ứng dụng trên hai máy tính được thiết lập, sử dụng và chấm dứt một kết nối gọi là phiên làm việc. Tầng này cho phép thi hành thủ tục nhận biết tên và thực hiện các chức năng bảo mật cần thiết.
 15. Chức năng của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI: Tầng 6: Trình bày (Presentation): chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu gửi đi trên mạng từ một loại biểu diễn này sang một loại khác. Để đạt được điều đó nó cung cấp một dạng biểu diễn chung dùng để truyền thông và cho phép chuyển đổi từ dạng biểu diễn cục bộ sang biểu diễn chung và ngược lại.
 16. Chức năng của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI: Tầng 7 Ứng dụng : là tầng cao nhất của mô hình OSI, nó xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI và giải quyết các kỹ thuật mà các chương trình ứng dụng dùng để giao tiếp với mạng.
 17. SỰ DI CHUYỂN LUỒNG DỮ LIỆU CỦA MÔ HÌNH OSI: Quy trình gửi (Sending process) chuyển dữ liệu đến tầng Application, tại đây dữ liệu được nối thêm một đoạn đầu ứng dụng rồi chuyển xuống tầng Presentation. Tầng Presentation có thể biến đổi dữ liệu theo nhiều cách khác nhau biên dịch dữ liệu, Sau đó gửi kết quả đến tầng Session
 18. SỰ DI CHUYỂN LUỒNG DỮ LIỆU CỦA MÔ HÌNH OSI: Quy trình lặp lại từ tầng này sang tầng kia cho đến khi khung dữ liệu xuống đếng tầng Data-link. Tại đây, ngoài một đoạn đầu còn có thêm một đoạn cuối dữ liệu (data trailer) được thêm vào để hỗ trợ hoạt động đồng bộ hoá khung dữ liệu.
 19. SỰ DI CHUYỂN LUỒNG DỮ LIỆU CỦA MÔ HÌNH OSI: Sau đó, khung dữ liệu được chuyển xuống tầng vật lý-nơi nó thực sự được chuyển đến máy tính nhận. Trên máy tính nhận, các đoạn đầu và đoạn cuối lần lượt bị tước bỏ khi khung dữ liệu đến từng tầng một và cuối cùng đến được quy trình tiếp nhận.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản