Giáo trình May thời trang: Vật liệu may

Chia sẻ: Hoang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
50
lượt xem
20
download

Giáo trình May thời trang: Vật liệu may

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Vật liệu may dạy nghề trình độ cao đẳng nhằm cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của môn học VẬT LIỆU MAY trong chương trình dạy nghề. Giáo trình này là tài liệu dùng trong giảng dạy, học tập chính thức, giáo trình có nội dung phù hợp với chương trình khung, chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình May thời trang: Vật liệu may

TRƯỜNG ĐÀO TẠO<br /> DOANH NHÂN VIỆT NAM<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> MAY THỜI TRANG<br /> <br /> VẬT LIỆU MAY<br /> <br /> Hà Nam, năm 2017<br /> <br /> 1<br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> Vật liệu may đang đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực nâng cao<br /> chất lượng sản phẩm, và ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm cũng như<br /> quá trình sử dụng sản phẩm.<br /> Vật liệu may là môn khoa học nhằm nghiên cứu về cấu tạo, tính chất, sự<br /> biến đổi và phạm vi ứng dụng của các loại nguyên liệu, phụ liệu dưới tác dụng<br /> của các yếu tố khác nhau xảy ra trong quá trình gia công và sử dụng sản phẩm.<br /> Môn học Vật Liệu May có tính chất bổ trợ cho các mô đun thiết kế và<br /> công nghệ may. Giáo trình này nhằm trang bị cho học sinh sinh viên những kiến<br /> thức cơ bản về đặc điểm, cấu tạo, tính chất, công dụng của một số loại xơ, sợi và<br /> vải thường dùng. Giúp cho người học nhận biết đánh giá và có phương pháp bảo<br /> quản vật liệu may mặc.<br /> Giáo trình Vật liệu may dạy nghề trình độ cao đẳng nhằm cụ thể hoá yêu<br /> cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của môn học VẬT LIỆU MAY trong<br /> chương trình dạy nghề.<br /> Giáo trình này là tài liệu dùng trong giảng dạy, học tập chính thức, giáo<br /> trình có nội dung phù hợp với chương trình khung, chương trình dạy nghề trình<br /> độ cao đẳng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.<br /> Cấu trúc của giáo trình gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Nguyên liệu dệt<br /> Chương 2 : Cấu tạo, tính chất của vải<br /> Chương 3: Vật liệu may và phương pháp lựa chọn vải, bảo quản hàng<br /> may mặc<br /> Ban biên soạn giáo trình Khoa Công nghệ May - Trường Đào tạo Doanh<br /> nhân Việt Nam xin chân thành cảm ơn những tác giả trong các tài liệu mà chúng<br /> tôi đã tham khảo trong quá trình biên soạn giáo trình. Chúng tôi xin gửi lời cảm<br /> ơn tới các đồng nghiệp đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quí giá. Chúng tôi rất<br /> mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của bạn đọc để chúng tôi hoàn<br /> thiện tốt hơn giáo trình này.<br /> <br /> 2<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI GIỚI THIỆU .............................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG I: NGUYÊN LIỆU DỆT ................................................................... 8<br /> I . PHÂN LOẠI NGUYÊN LIỆU DỆT .......................................................... 8<br /> 1. Khái niệm, phân loại xơ dệt .................................................................... 8<br /> 1.1. Khái niệm ........................................................................................ 8<br /> 1.2. Phân loại xơ dệt ............................................................................... 8<br /> 1.2.1. Xơ thiên nhiên. ......................................................................... 8<br /> 1.2.2. Xơ hoá học ............................................................................... 9<br /> 2. Khái niệm - phân loại sợi dệt .................................................................. 9<br /> 2.1. Khái niệm ........................................................................................ 9<br /> 2.2. Phân loại sợi dệt .............................................................................. 9<br /> 2.2.1. Phân loại theo cấu trúc .............................................................. 9<br /> 2.2.2. Phân loại theo quá trình sản xuất và sử dụng........................... 10<br /> 2.2.3. Phân loại theo nguyên liệu và hệ thống thiết bị kéo sợi ........... 10<br /> II. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA NGUYÊN LIỆU DỆT<br /> ..................................................................................................................... 10<br /> 1. Cấu tạo và các tính chất cơ bản của xơ, sợi tự nhiên ............................. 10<br /> 1.1. Xơ, sợi bông .................................................................................. 10<br /> 1.2. Xơ, sợi len ..................................................................................... 12<br /> 1.3. Xơ, sợi Libe ................................................................................... 13<br /> 1.4. Xơ, sợi tơ tằm ................................................................................ 13<br /> 2. Cấu tạo và tính chất cơ bản của xơ, sợi nhân tạo................................... 15<br /> 2.1. Xơ, sợi vitxcô ................................................................................ 15<br /> 2.2. Xơ, sợi axetat................................................................................. 15<br /> 2.3. Xơ, sợi poliamit ............................................................................. 16<br /> 2.4. Xơ, sợi polieste .............................................................................. 17<br /> 2.5. Xơ, sợi poliacrylonitril................................................................... 17<br /> 3. Cấu tạo và tính chất của xơ, sợi pha...................................................... 18<br /> 3.1. Cấu tạo .......................................................................................... 18<br /> 3.2.Tính chất ........................................................................................ 18<br /> 3.2.Tính chất ........................................................................................ 18<br /> CHƯƠNG II: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẢI ................................ 20<br /> I. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA VẢI. .............................................. 20<br /> 1. Chiều dài .............................................................................................. 20<br /> 2. Chiều rộng ............................................................................................ 20<br /> 3. Bề dày .................................................................................................. 21<br /> 4. Khối lượng ........................................................................................... 21<br /> 5. Độ nhàu ................................................................................................ 22<br /> 6. Độ thẩm thấu ........................................................................................ 22<br /> 7. Độ chịu nhiệt ........................................................................................ 23<br /> 8. Độ co .................................................................................................... 23<br /> 9. Độ bền .................................................................................................. 24<br /> <br /> 3<br /> 10. Độ hao mòn của vải ............................................................................ 24<br /> II. VẢI DỆT THOI ....................................................................................... 25<br /> 1. Khái niệm ............................................................................................. 25<br /> 1.1. Khái niệm ...................................................................................... 25<br /> 1.2. Đặc trưng cấu tạo của vải dệt thoi .................................................. 25<br /> 2. Phân loại ............................................................................................... 27<br /> 2.1. Phân loại dựa vào thành phần xơ ................................................... 27<br /> 2.2. Phân loại theo công dụng ............................................................... 27<br /> 2.3. Phân loại theo phương pháp sản xuất ............................................ 27<br /> 3. Một số kiểu dệt cơ bản.......................................................................... 28<br /> 3.1. Kiểu dệt vân điểm .......................................................................... 28<br /> 3.2. Kiểu dệt vân chéo .......................................................................... 29<br /> 3.3. Kiểu dệt vân đoạn. ......................................................................... 29<br /> 4. Một số kiểu dệt biến đổi cơ bản ............................................................ 30<br /> 4.1. Kiểu dệt vân điểm biến đổi ............................................................ 31<br /> 4.2. Kiểu dệt vân chéo biến đổi............................................................. 32<br /> 4.3. Kiểu dệt vân đoạn biến đổi. ........................................................... 35<br /> III. VẢI DỆT KIM. ...................................................................................... 36<br /> 1. Khái niệm ............................................................................................. 36<br /> 1.1. Khái niệm vải dệt kim.................................................................... 36<br /> 1.2. Đặc trưng cấu tạo vải dệt kim ........................................................ 36<br /> 1.3. Tính chất của vải dệt kim ............................................................... 37<br /> 2. Phân loại ............................................................................................... 38<br /> 2.1. Kiểu dệt kim đan ngang cơ bản ...................................................... 38<br /> 2.1.1. Kiểu dệt một mặt phải (dệt trơn) ............................................. 38<br /> 2.1.2. Kiểu dệt hai mặt phải (latxtic) ................................................. 39<br /> 2.1.3. Kiểu dệt hai mặt trái................................................................ 39<br /> 2.2. Kiểu dệt dẫn xuất vải dệt kim đan ngang ....................................... 40<br /> 2.2.1. Kiểu dệt dẫn xuất của kiểu dệt trơn ......................................... 40<br /> 2.2.2. Kiểu dệt dẫn xuất của kiểu dệt Latxtic .................................... 41<br /> 2.3. Kiểu dệt kim đan dọc cơ bản.......................................................... 41<br /> 2.3.1. Kiểu dệt xích........................................................................... 41<br /> 2.3.2. Kiểu dệt Tricô ......................................................................... 42<br /> 2.3.3. Kiểu dệt Atlat.......................................................................... 44<br /> 2.4. Kiểu dệt dẫn xuất vải dệt kim đan dọc ........................................... 44<br /> 2.4.1. Kiểu dệt dẫn xuất Tricô ........................................................... 44<br /> 2.4.2. Kiểu dệt dẫn xuất Atlat ........................................................... 45<br /> IV. VẢI KHÔNG DỆT. ............................................................................... 46<br /> 1. Khái niệm ............................................................................................. 46<br /> 2. Phân loại ............................................................................................... 46<br /> 2.1. Vải không dệt từ phương pháp khâu đan ....................................... 46<br /> 2.2. Vải không dệt từ phương pháp dính kết ........................................ 47<br /> V. VẢI DỆT TỪ XƠ, SỢI TỰ NHIÊN. ....................................................... 47<br /> 1.Vải bông ................................................................................................ 47<br /> <br /> 4<br /> 1.1. Tính chất........................................................................................ 47<br /> 1.2. Nhận biết ....................................................................................... 48<br /> 1.3. Sử dụng và bảo quản...................................................................... 48<br /> 2. Vải tơ tằm............................................................................................. 48<br /> 2.1. Tính chất........................................................................................ 48<br /> 2.2. Nhận biết ....................................................................................... 48<br /> 2.3. Sử dụng và bảo quản...................................................................... 48<br /> 3.Vải len ................................................................................................... 48<br /> 3.1. Tính chất........................................................................................ 48<br /> 3.2. Nhận biết ....................................................................................... 48<br /> 3.3. Sử dụng và bảo quản...................................................................... 49<br /> VI. VẢI DỆT TỪ XƠ, SỢI NHÂN TẠO. .................................................... 49<br /> 1. Vải Vitxcô ............................................................................................ 49<br /> 1.1. Tính chất........................................................................................ 49<br /> 1.2. Nhận biết ....................................................................................... 49<br /> 1.3. Sử dụng và bảo quản...................................................................... 49<br /> 2. Vải Polyeste ......................................................................................... 49<br /> 2.1. Tính chất........................................................................................ 49<br /> 2.2. Nhận biết ....................................................................................... 50<br /> 2.3. Sử dụng và bảo quản...................................................................... 50<br /> VII. VẢI SỢI PHA. ...................................................................................... 50<br /> 1. Tính chất .......................................................................................... 50<br /> 2. Nhận biết .......................................................................................... 50<br /> 3. Sử dụng và bảo quản ............................................................................ 50<br /> CHƯƠNG III: VẬT LIỆU MAY VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN VẢI,<br /> BẢO QUẢN HÀNG MAY MẶC. ................................................................... 52<br /> I. CHỈ MAY. ................................................................................................ 52<br /> 1. Khái niệm ............................................................................................. 52<br /> 2. Phân loại............................................................................................... 52<br /> 2.1. Chỉ từ xơ, sợi thiên nhiên............................................................... 52<br /> 2.2. Chỉ từ xơ, sợi hoá học .................................................................... 53<br /> 2.2.1. Chỉ từ xơ, sợi nhân tạo ............................................................ 53<br /> 2.2.2. Chỉ từ xơ, sợi tổng hợp ........................................................... 53<br /> 3. Yêu cầu đối với chỉ may ....................................................................... 54<br /> 3.1. Đồng đều về chi số ........................................................................ 54<br /> 3.2. Mềm mại ....................................................................................... 54<br /> 3.3. Độ đàn hồi ..................................................................................... 55<br /> 3.4. Cân bằng xoắn ............................................................................... 55<br /> 3.5. Độ sạch và bền màu ....................................................................... 55<br /> 3.6. Độ co ............................................................................................. 55<br /> 4. Ảnh hưởng của độ săn đối với chỉ may ................................................. 55<br /> II. PHÂN LOẠI VẬT LIỆU MAY. .............................................................. 56<br /> 1. Vật liệu chính ....................................................................................... 56<br /> 1.1. Khái niệm ...................................................................................... 56<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản