intTypePromotion=1

Giáo trình Microsoft Excel 2010 - CĐ Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:135

0
61
lượt xem
10
download

Giáo trình Microsoft Excel 2010 - CĐ Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình được phân chia thành sáu bài, từ giới thiệu về tổng quan giao diện, thao tác trên giao diện đến định dạng chung; giới thiệu về công dụng cũng như cú pháp của một số hàm cơ bản và thông dụng của excel; các chức năng lọc dữ liệu theo yêu cầu; vẽ đồ thị cho đến định dạng trang in và thực hiện in ấn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Microsoft Excel 2010 - CĐ Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> **Ệ<br /> <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM NAM BỘ<br /> ****************<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> MICROSOFT EXCEL 2010<br /> Mã số: MĐ09<br /> NGHỀ: CNTT<br /> <br /> Bình dương, tháng 08 năm 2018<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Microsoft Office là bộ phần mềm ứng dụng nổi tiếng được cả thế giới sử dụng trong<br /> công việc văn phòng. Microsoft Office đã cho ra đời rất nhiều phiên bản như Office 97,<br /> Office 2000, Office 2007, Office2010,… . Mỗi một bộ Office ra đời sau này đều cải tiến<br /> tốt hơn về giao diện cũng như các tính năng người dùng thân thiện.<br /> Trong bộ Office này có Excel. Microsoft Excel là một phần mềm ứng dụng văn phòng<br /> cho phép người dùng có thể lập những bảng tính toán về báo cáo, biểu mẫu,…<br /> Trong khuôn khổ giáo trình, tôi đã biên soạn dành cho những người chưa biết gì về<br /> MS.Excel và cả những người đã biết về MS.Excel.<br /> Giáo trình được phân chia thành sáu bài, từ giới thiệu về tổng quan giao diện, thao<br /> tác trên giao diện đến định dạng chung; giới thiệu về công dụng cũng như cú pháp của một<br /> số hàm cơ bản và thông dụng của excel; các chức năng lọc dữ liệu theo yêu cầu; vẽ đồ thị<br /> cho đến định dạng trang in và thực hiện in ấn.<br /> Khi biên soan giáo trình này, tôi đã cố găng hoàn thiện một cách tốt nhất. Tuy nhiên<br /> không thể tránh khỏi sai sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn học<br /> sinh, sinh viên cũng như các đồng nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư:<br /> nguyenmaicnt@gmail.com.<br /> Bình dương, ngày 10 tháng 08 năm 2016<br /> Chủ biên<br /> <br /> Nguyễn Thị Mai<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Bài 1. TỔNG QUAN VỀ MS EXCEL ............................................................................... 1<br /> 1.1. Khái niệm ............................................................................................................ 2<br /> 1.1.1. Excel là gì ................................................................................................. 2<br /> 1.1.2. Ribbon là gì .............................................................................................. 5<br /> 1.2. Khởi động và thoát, phóng to, thu nhỏ................................................................ 6<br /> 1.2.1. Khởi động ................................................................................................. 6<br /> 1.2.2. Thu nhỏ cửa sổ Excel ............................................................................... 6<br /> 1.2.3. Phóng to cửa sổ Excel .............................................................................. 7<br /> 1.2.4. Thoát khỏi Excel ...................................................................................... 7<br /> 1.3. Thao tác với ô và vùng ........................................................................................ 7<br /> 1.3.1. Chọn vùng ................................................................................................ 7<br /> 1.3.2. Sao chép và di chuyển vùng ..................................................................... 7<br /> 1.3.3. Chèn, xóa ô, dòng và cột .......................................................................... 8<br /> 1.3.4. Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng ................................................ 10<br /> 1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt ................................................ 11<br /> 1.4.1. Sheet tab ................................................................................................. 12<br /> 1.4.2. Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển ............................................. 12<br /> 1.5. Thao tác với workbook ..................................................................................... 13<br /> 1.5.1. Tạo mới workbook ................................................................................. 13<br /> 1.5.2. Mở workbook có sẵn trên đĩa ................................................................. 14<br /> 1.5.3. Lưu workbook ........................................................................................ 15<br /> 1.5.4. Đóng Workbox ....................................................................................... 17<br /> 1.5.5. Sắp xếp workbook .................................................................................. 17<br /> 1.6. Thao tác với worksheet .................................................................................... 17<br /> <br /> 1.6.1. Chèn thêm worksheet mới vào Workbook ............................................. 17<br /> 1.6.2. Đổi tên .................................................................................................... 18<br /> 1.6.3. Xóa.......................................................................................................... 18<br /> 1.6.4. Sắp xếp ................................................................................................... 19<br /> 1.6.5. Sao chép .................................................................................................. 19<br /> 1.6.6. Ẩn hiện worksheet .................................................................................. 20<br /> 1.7. Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác ........................................ 20<br /> 1.7.1. Sử dụng thanh Zoom .............................................................................. 20<br /> 1.7.2. Xem và so sánh worksheet trong nhiều cửa sổ....................................... 21<br /> Những sai hỏng thường gặp ..................................................................................... 21<br /> D. Tiêu chí đánh giá mô đun. ................................................................................... 22<br /> Bài 2. LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU TRONG EXCEL ...................................................... 24<br /> 2.1. Nhập và hiệu chỉnh ............................................................................................ 25<br /> 2.1.1. Nhập liệu................................................................................................. 25<br /> 2.1.2. Nhập các ký tự đặc biệt .......................................................................... 26<br /> 2.1.3. Hiệu chỉnh nội dung ............................................................................... 27<br /> 2.1.4. Sử dụng chức năng Fill và autofill ......................................................... 28<br /> 2.2. Định dạng .......................................................................................................... 30<br /> 2.2.1. Định dạng chung ..................................................................................... 30<br /> 2.2.2. Bảng và định dạng bảng (table) .............................................................. 40<br /> 2.2.3. Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes) ............................ 41<br /> 2.3. Tìm kiếm và thay thế ......................................................................................... 42<br /> 2.3.1. Tìm kiếm................................................................................................. 42<br /> 2.3.2. Thay thế .................................................................................................. 43<br /> Những sai hỏng thường gặp ..................................................................................... 44<br /> D. Tiêu chí đánh giá mô đun. ................................................................................... 44<br /> Bài 3. HÀM TRÊN EXCEL ............................................................................................. 46<br /> <br /> 3.1. Giới thiệu công thức và hàm ............................................................................. 47<br /> 3.1.1. Giới thiệu công thức (Formula) ............................................................. 47<br /> 3.1.2. Giới thiệu hàm (Function ....................................................................... 49<br /> 3.1.3. Nhập công thức và hàm.......................................................................... 50<br /> 3.1.4. Các địa chỉ trong Excel .......................................................................... 51<br /> 3.1.5. Các lỗi thường gặp (Formula errors) ..................................................... 52<br /> 3.2. Các hàm trong excel .......................................................................................... 52<br /> 3.2.1. Các hàm xử lý văn bản ........................................................................... 52<br /> 3.2.2. Các hàm về số và thống kê ..................................................................... 53<br /> 3.2.3. Các hàm về ngày giờ .............................................................................. 61<br /> 3.2.4. Các hàm logic ......................................................................................... 62<br /> 3.2.5. Các hàm tìm kiếm và tham chiếu ........................................................... 63<br /> Những sai hỏng thường gặp ..................................................................................... 65<br /> D. Tiêu chí đánh giá mô đun. ................................................................................... 66<br /> Bài 4. XỬ LÝ DỮ LIỆU.................................................................................................. 67<br /> 4.1. Một số khái niệm về cơ sở dữ liệu trên excel ................................................... 68<br /> 4.2. Sắp xếp dữ liệu .................................................................................................. 68<br /> 4.3. Lọc csdl ............................................................................................................. 70<br /> 4.3.1. Quy trình lọc đơn giản ........................................................................... 70<br /> 4.3.2. Quy trình lọc phức tạp............................................................................ 71<br /> 4.3.3. Lọc cao cấp (Advanced) ........................................................................ 73<br /> 4.4. Các hàm về csdl ................................................................................................ 74<br /> 4.4.1. Hàm DSUM ........................................................................................... 74<br /> 4.4.2. Hàm DMAX ........................................................................................... 75<br /> 4.4.3. Hàm Dmin .............................................................................................. 75<br /> 4.4.4. Hàm Dcounta ......................................................................................... 76<br /> Những sai hỏng thường gặp ..................................................................................... 76<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2