Giáo Trình Microsoft PowerPoint 2010 Tiếng Việt

Chia sẻ: Đặng Hữu Tỵ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:335

0
434
lượt xem
226
download

Giáo Trình Microsoft PowerPoint 2010 Tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PowerPoint là một công cụ biên tập và trình diễn báo cáo trên máy tính phổ biến nhất hiện nay.Ở Việt Nam, powerpoint cũng đã được áp dụng rất nhiều trong các buổi họp thảo, các cuộc họp, các buổi giới thieeyj dự án hoặc sản phẩm, báo cáo trong nội bộ công ty hoặc phục vụ cho công tác giảng dạo.Powerpoint 2010 được bổ sung nhiều tính năng với sự cải tiến giao diện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình Microsoft PowerPoint 2010 Tiếng Việt

 1. Tự học Microsoft PowerPoint 2010 Nội dung đầy đủ Trình bày trực quan Hướng dẫn từng bước Vừa học vừa làm
 2. Chươ g 1 G ới thiệu PowerPoint 2010 .................................................................. 1 đi ới trong PowerPoint 2010 ..................................................................................... 2 Ribbon mới ............................................................................................................................... 2 Ngăn File thay ho nút Offi e ................................................................................................... 3 Hỗ trợ làm việc cộng tác ........................................................................................................... 3 Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình ................................................................. 4 Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình .................................................................... 5 Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình....................................... 5 Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi............................................................................... 6 Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình .......................................................... 6 Tích hợp sẵn tính năng huy n sang định dạng PDF/XPS ....................................................... 9 Chụp ảnh màn hình ................................................................................................................. 10 Thêm nhiều hiệu ứng độ đ o ho hình ảnh ........................................................................... 10 Xóa các phần không cần thiết trong hình................................................................................ 10 Hỗ trợ tùy biến Ribbon ........................................................................................................... 11 Nâng cấp SmartArt ................................................................................................................. 12 Nhiều hiệu ứng chuy n slide mới ........................................................................................... 12 Sao chép hiệu ứng ................................................................................................................... 12 Tăng tính di động cho các bài thuyết trình ............................................................................. 13 Broadcast bài thuyết trình ....................................................................................................... 13 Biến con trỏ chuột thành con trỏ laser .................................................................................... 14 2. Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010 .................................................................... 15 Khởi động PowerPoint 2010 ................................................................................................... 15 Thoát PowerPoint.................................................................................................................... 15 Tì hi u th nh hần t n as hương t ình i osoft o e oint ............................ 16 Thay đ i i u hi n thị t ong as hương t ình................................................................... 19
 3. 5. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh ....................................................................................... 22 h ng to thu nhỏ a s làm việc .......................................................................................... 23 Thanh thướ ngang dọ ..................................................................................................... 24 đư ng lưới ....................................................................................................................... 25 ư ng t ợ giú hi ẽ ............................................................................................................. 26 10. Xem bài thuyết trình ở hế độ u sắc khác nhau ......................................................... 27 11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s .............................................................. 28 ắ ế a s ................................................................................................................ 28 huy n đ i ua lại gi a a s ...................................................................................... 29 dụng t ình t ợ giú ........................................................................................................... 29 15. Hỏi đ ................................................................................................................................. 31 Câu 1. Hãy tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh (QAT)? ........................................................ 31 Câu 2. Tạo một ngăn lệnh mới t n Ribbon t n l “Lệnh của tui” như hình sau:................... 34 Câu 3. Xin cho biết cách nào di chuy n các tùy biến trong Ribbon và QAT sang Office ở máy tính khác? ...................................................................................... 37 Câu 4. Cho biết h thay đ i một số tùy chỉnh t ong hương t ình o e oint? ................ 38 Câu 5. Làm sao ẩn hoặc hiện các thông báo trên thanh trạng thái? ........................................ 40 Chươ g 2 Tạo bài thuyết trì h ơ bản................................................................. 41 1. Tạo bài thuyết trình ................................................................................................................ 42 Tạo bài thuyết trình rỗng......................................................................................................... 42 Tạo bài thuyết trình từ mẫu có sẵn .......................................................................................... 43 Tạo bài thuyết trình từ một bài có sẵn .................................................................................... 46 Tạo nhanh các slide thuyết trình từ tập tin dàn bài ................................................................. 46 Lưu b i thuyết trình ................................................................................................................ 47 Lưu b i thuyết trình lần đầu tiên ............................................................................................. 47 Lưu b i thuyết trình các lần sau .............................................................................................. 48 Lưu b i thuyết trình ở định dạng khác.............................................................................. 49 Chuy n bài thuyết t ình sang định dạng video........................................................................ 52 huy n o e oint sang định dạng F .................................................................. 54 Tùy chọn lưu t ..................................................................................................................... 56
 4. 3. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã ...................................................................................... 58 Thiết lập mật mã bảo vệ .......................................................................................................... 58 Gỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình ........................................................................................ 61 Tăng ư ng độ an toàn cho PowerPoint với tính năng File Blo ettings ........................... 62 5. Các thao tác với slide .............................................................................................................. 63 Chèn slide mới ........................................................................................................................ 64 Sao chép slide ......................................................................................................................... 65 Thay đ i layout cho slide ........................................................................................................ 66 Thay đ i vị trí các slide ........................................................................................................... 66 Xóa slide ................................................................................................................................. 67 Phục hồi slide về thiết lập layout mặ định ............................................................................ 68 Nhóm các slide vào các section .............................................................................................. 68 ặt tên cho section .................................................................................................................. 69 Xóa section.............................................................................................................................. 69 6. Mở đ ng b i thuyết trình ................................................................................................... 70 Mở lại bài thuyết t ình đang lưu t n đĩa ................................................................................ 70 ng b i thuyết trình .............................................................................................................. 72 7. Hỏi đ ................................................................................................................................... 73 Câu 1. Tạo bài thuyết trình mới từ tập tin Outline? ................................................................ 73 Câu 2. Cho biết cách sao chép slide gi a các bài thuyết trình? .............................................. 75 Chươ g 3 Xây dựng nội dung bài thuyết trình ................................................... 79 1. Tạo bài thuyết trình mới ......................................................................................................... 80 2. Tạo slide tựa đề....................................................................................................................... 82 3. Tạo slide chứa ăn bản ........................................................................................................... 84 4. Tạo slide có hai cột nội dung .................................................................................................. 85 5. Chèn hình vào slide ................................................................................................................ 88 6. Chèn hình từ Clip Art vào slide .............................................................................................. 90 7. Chụ hình n hình đưa o slide ......................................................................................... 92 8. Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide ................................................................. 94 9. Chèn SmartArt vào slide......................................................................................................... 95
 5. 10. Nhúng âm thanh vào slide .................................................................................................. 101 Nhúng đoạn phim vào slide ................................................................................................ 103 hèn đoạn phim trực tuyến vào slide ................................................................................. 106 13. Chèn bảng bi u vào slide .................................................................................................... 108 14. Chèn bi u đồ vào slide........................................................................................................ 111 15. Hỏi đ ............................................................................................................................... 116 Câu 1. Trình bày cách chèn một bảng bi u từ Excel vào PowerPoint dạng liên kết? .......... 116 Câu 2. Cho biết cách tạo nhanh một Photo Album từ bộ sưu tập hình bằng hương t ình o e oint 0 0? ................................................................................ 118 Câu 3. Thiết lập thuộc tính mặ định về đư ng kẽ (outline) và màu nền (fill) của sha e t n slide như thế nào? .............................................................................. 120 Câu 4. Tạo các công thứ t ong o e oint như thế nào? ................................................... 122 Chươ g 4 T ỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình............................................... 126 1. S dụng các mẫu định dạng .................................................................................................. 127 Áp dụng theme có sẵn cho bài thuyết trình........................................................................... 127 Tùy biến Theme .................................................................................................................... 129 2. S dụng hình và màu làm nền cho slide ............................................................................... 132 ùng hình l nền cho slide ................................................................................................ 133 ùng ul nền ho slide ................................................................................................. 135 Tô nền slide ki u Gradient .................................................................................................... 136 a hình nền u nền đã dụng ho slide .................................................................... 137 3. Làm việc với Slide Master .................................................................................................... 138 Sắp xế định dạng placeholder trên các slide master ....................................................... 139 Thêm và xóa placeholder ...................................................................................................... 140 Chèn và xóa slide layout ....................................................................................................... 141 Chèn và xóa slide master ...................................................................................................... 143 Áp dụng theme và nền cho slide master ............................................................................... 144 Thiết lậ í h thước và chiều hướng của slide ..................................................................... 145 ng a s slide master trở về chế độ soạn thảo ................................................................ 146 ịnh dạng ăn bản ................................................................................................................ 147 ao hé định dạng ............................................................................................................... 148
 6. 5 ịnh dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video ............................................................ 150 Xoay ...................................................................................................................................... 150 Cắt tỉa .................................................................................................................................... 152 Di chuy n .............................................................................................................................. 154 Thay đ i í h thước .............................................................................................................. 155 Th hú thí h ho đối tượng trên slide ........................................................................ 156 Hiệu chỉnh hình ảnh .............................................................................................................. 157 Thay đ i ki u định dạng đư ng kẽ và màu nền của Shape................................................... 162 Thay đ i ki u WordArt ......................................................................................................... 165 Áp dụng ki u định dạng và hiệu ứng cho SmartArt ............................................................. 166 Cắt và nén media ................................................................................................................... 168 ịnh dạng bảng bi u ............................................................................................................. 171 Thay đ i ki u định dạng của bảng ........................................................................................ 171 Thêm hoặc xóa dòng, cột của bảng ....................................................................................... 172 ịnh dạng đồ thị ................................................................................................................... 173 Cập nhật thông tin ho đồ thị ................................................................................................ 173 Tùy biến định dạng đồ thị ..................................................................................................... 174 8. Tồ chứ slide t ong b i thuyết trình ............................................................................... 176 9. Hỏi đ ................................................................................................................................. 178 Câu 1. Cho biết cách áp dụng nhiều Theme khác nhau trong một bài thuyết trình? ............ 178 Câu 2. Cho biết cách sao chép nhanh tất cả các hình có trong bài thuyết trình .................... 180 âu Hướng dẫn cách tạo watermarke cho các slide?........................................................ 183 Câu 4. Xin cho biết cách tạo một mẫu template? ................................................................. 188 Chươ g 5 àm v ệc với các hiệu ứng, hoạt cảnh .............................................. 193 1. Hiệu ứng ho ăn bản ........................................................................................................... 195 Các tùy chọn hiệu ứng nâng ao ho ăn bản ....................................................................... 198 2. Sao chép hiệu ứng................................................................................................................. 202 3. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho ................................................................................. 203 4. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape .............................................................................................. 204 Áp dụng hiệu ứng.................................................................................................................. 204 Các tùy chọn hiệu ứng nâng cao cho hình ảnh ..................................................................... 205
 7. Hiệu ứng di chuy n đối tượng theo đư ng đi dựng sẵn ........................................................ 206 5. Hiệu ứng cho SmartArt......................................................................................................... 209 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt ki u danh sách .................................................................. 209 Áp dụng hiệu ứng cho SmartArt ki u Picture ....................................................................... 210 6. Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn ho â thanh đoạn phim ................................................ 211 Thêm và xóa bookmark ........................................................................................................ 211 Thiết lập các tùy chọn cho âm thanh .................................................................................... 212 Thiết lập các tùy chọn cho phim ........................................................................................... 215 S dụng trigger ..................................................................................................................... 217 7. Hiệu ứng cho bảng bi u ........................................................................................................ 218 8. Hiệu ứng ho đồ thị .............................................................................................................. 219 9. Xóa bỏ hiệu ứng của đối tượng trên slide ...................................................................... 221 10. Hiệu ứng chuy n slide ........................................................................................................ 222 Áp dụng hiệu ứng chuy n slide ............................................................................................ 222 Xóa bỏ hiệu ứng chuy n slide ............................................................................................... 223 11. Tự động hoá bài thuyết trình .............................................................................................. 224 12. Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình ............................ 226 Li n ết đến ột slide h t ong ùng b i thuyết t ình....................................................... 226 Li n ết đến ột slide h b i thuyết t ình ......................................................................... 227 Li n ết đến ột địa hỉ thư điện t ..................................................................................... 229 Tạo li n ết đến địa hỉ eb hoặ y hủ FT ................................................................. 230 Tạo li n ết đến tậ tin đang lưu t n đĩa hoặ t n ạng nội bộ......................................... 232 Li n ết đến ột ứng dụng tạo ột t i liệu ới .............................................................. 235 Thay đ i màu của đoạn ăn bản có siêu liên kết .................................................................. 236 Nhấn ạnh hy e lin ới â thanh ...................................................................................... 237 Hiệu hỉnh hoặ a hy e lin ............................................................................................. 238 13. Hỏi đ ............................................................................................................................... 240 Câu 1. Trình bày cách thiết lập nhanh các hiệu ứng cho tất cả các slide? ............................ 240 Câu 2. Trình bày cách tạo nhanh bộ nút điều hướng cho tất cả các slide trong bài thuyết trình? ..................................................................................................................................... 241 Câu 3. Có cách nào không cho hiệu đư ng gạ h dưới của ăn bản có hyperlink hay không? ............................................................................................ 244
 8. Câu 4. Muốn chèn Logo công ty vào tất cả các Slide trong một bài báo cáo có rất nhiều slide thì phải làm sao? ............................................................................ 246 Câu 5. Có cách nào cho một bản nhạc phát từ đầu đến cuối bài thuyết trình hay không? ... 247 Chươ g 6 Ch ẩn bị thuyết trình ........................................................................ 248 1. Tạo ti u đề đầu và chân trang ............................................................................................... 249 Tùy chỉnh Header & Footer trong Slide Master ................................................................... 252 2. Ghi chú và nhận xét cho các slide ........................................................................................ 253 Ghi chú cho slide .................................................................................................................. 253 Làm việc với Comment......................................................................................................... 255 3. Chuy n định dạng của bài thuyết trình ................................................................................. 258 Lưu b i thuyết t ình dưới định dạng PowerPoint 2003 trở về t ước ..................................... 258 Chuy n bài thuyết trình sang PDF/XPS................................................................................ 258 Chuy n bài thuyết trình sang video ...................................................................................... 259 huy n Handout sang o d ................................................................................................. 260 4. In bài thuyết trình ................................................................................................................. 261 In tài liệu dành cho diễn giả .................................................................................................. 261 In tài liệu dành cho khán giả ................................................................................................. 268 5 ng g i b i thuyết t ình a đĩa ............................................................................................ 273 6. Tùy biến nội dung cho các bu i báo cáo .............................................................................. 276 n hiện slide ................................................................................................................... 276 Tùy biến nội dung b o o .................................................................................................... 277 7. Thiết lập tuỳ chọn cho các ki u báo cáo ............................................................................... 280 Thiết lập tùy chọn cho loại trình chiếu ngư i thuyết trình............................................... 280 Thiết lập tùy chọn ho loại b o o tương t ngư i e tự h nh .................................. 281 8. Ki m tra bài thuyết trình....................................................................................................... 284 i ta thông tin nhân t ong b i thuyết t ình ...................................................... 284 i t a tính tương thí h ề tính năng s dụng t ong b o o gi a hi n bản ............. 284 nh dấu ho n th nh ob ib o o .................................................................................. 286 9. Hỏi đ ................................................................................................................................. 287 âu L sao đ in Notes Page mà không có hình thu nhỏ của slide bên trên? ................ 287 Câu 2. Làm sao loại bỏ nhanh các hiệu ứng và hoạt cảnh khi trình chiếu bài thuyết trình? 289
 9. Chươ g Trì h h ếu bài thuyết trình.............................................................. 290 1. Trình chiếu bài thuyết trình .................................................................................................. 291 Thiết lậ tùy họn ho hế độ lide ho ..................................................................... 291 Trình chiếu bài thuyết trình................................................................................................... 292 Trình chiếu bài thuyết trình thông qua mạng inte net đến ngư i xem từ xa ........................ 293 dụng nút điều hi n t ong hế độ lide ho .......................................................... 297 Di chuy n đến ột slide định ......................................................................................... 297 dụng t hợ hí tắt ................................................................................................. 298 huy n đến ột usto ho ............................................................................................. 300 Tạo hú giải t ong hi t ình hiếu bài thuyết trình ............................................................... 301 tùy họn on t ỏ ............................................................................................................. 301 S dụng con trỏ chuột Laser ................................................................................................. 301 L n i nội dung t n slide t ình hiếu ................................................................................ 302 T ình hiếu b i thuyết t ình ới nhiều n hình .................................................................. 304 Bật tính năng hỗ t ợ nhiều n hình..................................................................................... 304 Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình .................................................................. 305 5. Hỏi đ ................................................................................................................................. 307 Câu 1. Tập tin PowerPoint Show (PPSX) có cần hương t ình o e oint hoặ o e oint Vie e đ chạy hay không? Chúng ta có th hiệu chỉnh tập tin PPSX hay không? ................................................................................ 307 âu L sao đ nhấp phải chuột thì sẽ lùi về slide t ước trong chế độ Slide Show? ...... 307 Câu 3. Có cách nào khoá hiệu lệnh chuột b n hí đ điều khi n trong khi trình chiếu? ............................................................................................................................................... 308 Câu 4. Có th nhậ ăn bản trong khi Slide Show không?................................................... 309 Câu 5. Có cách nào không cho tựa đề của các slide không hi n thị nhưng vẫn có trong lệnh Go to Slide trong khi trình chiếu? ................................................. 312 Ph l c 1. Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp........................................ 314 ột b i t ình diễn hiệu uả................................................................................................... 314 ế hoạ h h t t i n b i t ình diễn ........................................................................................ 314 Bướ : định đối tượng h n giả ụ ti u b i t ình diễn ......................................... 315 Bướ : Lựa họn hương h bo o .............................................................................. 316 Bướ : Lựa họn hương h t uyền đạt thông tin ........................................................... 316
 10. Bướ : họn bộ định dạng hù hợ ho n ảnh ................................................................... 317 Bướ 5: h t t i n nội dung .................................................................................................. 318 Bướ : Tạo hình ảnh t ự uan ..................................................................................... 318 Bướ : Th hiệu ứng đa hương tiện ........................................................................ 319 Bướ : Tạo bản in h t ho h n giả ghi hú ho slide ........................................... 319 Bướ : i m tra lại b i bo o th ............................................................................... 319 Bướ 0: h t h nh b i b o o ............................................................................................ 320 Bướ : Tiến đến th nh ông ải tiến b i b o o ......................................................... 320 i ho h n giả luôn ả thấy thí h thú ............................................................................ 321 thuật diễn thuyết ....................................................................................................... 321 gợi ề nội dung ........................................................................................................... 321 Ph l c 2. Tài nguyên Internet ........................................................................... 323 Te late The es Ba g ound ....................................................................................... 323 dd- ns t i liệu tha hảo............................................................................................... 323
 11. L i nó u Bạn đọ thân ến o e oint l ột ông ụ bi n tậ t ình diễn b o o t n y tính h biến nhất hiện nay Ở Việt Na PowerPoint ũng đã đượ dụng ất nhiều t ong bu i hội thảo uộ họ bu i giới thiệu dự n hoặ sản hẩ b o o t ong nội bộ ông ty hoặ hụ ụ ho ông t giảng dạy. PowerPoint 0 0 đượ b sung nhiều tính năng ới ới sự ải tiến giao diện Ribbon thuận lợi hơn ho ngư i s dụng o ậy nh ng ngư i đã từng s dụng th nh thạo hoặ nh ng ngư i ới bắt đầu tì hi u o e oint đều hải họ qua h s dụng hương t ình n y Tuy nhi n nh ng ngư i đã th nh thạo o e oint sẽ tốn ít th i gian hơn so ới nh ng ngư i ới bắt đầu T i liệu n y 7 hương hụ lụ hương đượ t hứ theo từng nh nội dung lớn tương ứng ới u t ình ây dựng b i thuyết t ình ủa bạn t ong o e oint o ậy bạn ới bắt đầu họ n n đọ t i liệu từ đầu đến uối đ i nhìn sự hi u biết t ng u t ề hương t ình n y bạn đã a tư ng PowerPoint thì hỉ ần đọ qua nội dung ới t ong hi n bản o e oint 010 xem thêm nh ng ấn đề ình uan tâ T i liệu đượ thiết ế theo hướng ừa họ ừa l hú t ọng o thự h nh n n bạn hải ố gắng ho n th nh từng hần t ong t i liệu hi đọ ong t i liệu l bạn đã nắ t ong tay ột ông ụ bi n soạn t ình diễn b i thuyết t ình huy n nghiệ nhất thế giới tậ tin hình ảnh ideo audio dùng ho b i thự h nh t ong t i liệu n y th tải tại địa hỉ http://www.giaiphapexcel.com/download/Multimedia.zip. Hy ọng t i liệu n y sẽ giú í h ho bạn đọ nhanh h ng tiế ận s dụng th nh thạo tính năng ủa hương t ình o e oint đ dụng o ông iệ thự tế ủa ình. o t i liệu đượ bi n soạn t ong th i gian ất ngắn n n hông th t nh đượ nh ng đi thiếu st hưa ho n thiện iến đ ng g xin ui l ng g i ề: T H ng y 30 th ng 01 nă 010
 12. 010 Chươ g 1 Giớ th ệ PowerPoint 2010 Nội dung đi ới t ong o e oint 0 0 1. Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010 2. Tì hi u th nh hần t n as hương t ình i osoft o e oint 3. Thay đ i i u hi n thị t ong as hương t ình 4. Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh 5. h ng to thu nhỏ a s làm việc 6. Thanh thướ ngang dọ 7. đư ng lưới 8. ư ng t ợ giú hi ẽ 9. 10. Xem bài thuyết trình ở hế độ u sắc khác nhau 11. Xem cùng một bài thuyết trình trong nhiều c a s ắ ế as 12. huy n đ i ua lại gi a as 13. dụng t ình t ợ giú 14. 15. Hỏi đ Trang 1
 13. 010 1 owerPoint 2010 l ột hần ủa bộ i osoft Offi e 010. ũng giống như o d hương P t ình l ăn bản el bảng tính , Outlook t ình uản l e- ail uản l ông iệ ess ơ sở d liệu o e oint giú húng ta tạo n n b i thuyết t ình sinh động nhân) lôi uốn Khi thuyết t ình húng ta th dùng loại dụng ụ hỗ t ợ như:slide 35mm, phim chiếu ho y overhead, slide t n y tính, bản thuyết t ình đượ in a giấy, bản ghi hú ủa ngư i thuyết t ình. PowerPoint th tạo a tất ả loại dụng ụ t n th è theo hiệu ứng hấ dẫn thu hút ngư i nghe Do PowerPoint đượ tí h hợ ất hặt hẽ ới th nh hần h ủa bộ Microsoft Office 2010, n n húng ta th hia sẽ thông tin gi a ứng dụng n y ất dễ d ng Ví dụ húng ta th ẽ bi u đồ t ong Excel th hèn bi u đồ n y o slide ủa o e oint hoặ húng ta th hé đoạn ăn bản ủa o d đ đưa o slide,... 1. C m mớ tr g r t 2 10 ũng giống như hương t ình h ủa bộ Office 2010, giao diện PowerPoint 2010 đượ h t t i n l n từ hi n bản 00 . Giao diện Ribbon ang lại nhiều tiện lợi t ong iệ thao tác cho ngư i dùng và ới nhiều tính năng ới sẽ giú tạo n n nh ng b i thuyết t ình sinh động hấ dẫn ột h nhanh h ng. ưới đây l ột số tính năng ới bạn sẽ gặ t ong u t ình s dụng hi n bản n y Ribbon mới PowerPoint 2010 ây dựng Ribbon c nút lệnh đồ họa dễ nhận biết đượ hia th nh nhiều Tab ngăn thay ho hệ thống thự đơn uống t ướ đây. ỗi tab giống như ột thanh ông ụ ới nút lệnh danh s h lệnh ho ngư i dùng lựa họn s dụng tab hông dễ tùy biến dễ như thang ông ụ ở hi n bản t ướ nhưng o e oint 2010 th ột thanh ông ụ gọi l Quick Access Toolbar (QAT - thanh ông ụ t uy ậ nhanh giú ngư i dùng th tùy biến gắn th nút lệnh thư ng dùng ột h nhanh h ng dễ d ng Bạn th th o T bất ỳ nút lệnh n o bằng h nhấ hải huột o n họn Add to Quick Access Toolbar. Trang 2
 14. 010 Ribbon uất hiện th ngăn Transitions giú iệ dụng hiệu ứng huy n từ slide n y sang slide h đượ nhanh thuận tiện hơn Ngoài ra, nút Minimize the Ribbon giú ngư i dùng dễ d ng h ng to hay thu gọn Ribbon Tab đang họn Quick Access Toolbar Ribbonđ ợc tổ chức lại Ngă F thay h út Office Ngăn File hứa lệnh liên quan đếnb i thuyết t ình đang soạn thảo như thuộ tính tậ tin thiết lậ ật ã bảo ệ lưu t in ấn hia sẽ b i thuyết t ình N ă Fl m i Hỗ trợ làm việc cộng tác PowerPoint 2010 cho phép nhiều ngư i cùng biên soạn hay hiệu chỉnh bài thuyết trình một cách đồng th i. Chúng ta có s dụng máy chủ SharePoint của công ty hoặc các trang web hỗ trợ ứng dụng eb o e oint như l indo s Li e đ lưu t bài thuyết trình. Khi đ nhiều ngư i có th truy cập vào hiệu chỉnh bài thuyết trình điều chỉnh sẽ đượ đồng bộ một cách tự động. Trang 3
 15. 010 Nhiề ời cùng làm vi c trên một bài thuyết trình Nhóm các slide vào các ph n trong bài thuyết trình Nhóm các slide trong các bài thuyết trình lớn thành các section sẽ giúp việc quản l được dễ dàng thuận tiện hơn hi tìm kiếm nội dung. Khi nhiều ngư i cùng tham gia biên soạn trên một bài thuyết trình thì việc phân chia công việc biên soạn theo section sẽ mang lại sự thuận lợi hơn ất nhiều. Chúng ta có th đặt tên, in ấn và áp dụng các hiệu ứng lên các section. Chia bài thuyết trình thành nhiều section Trang 4
 16. 010 Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình Chúng ta có th so sánh nội dung các bài thuyết trình với nhau và phối hợp chúng lại bằng cách s dụng tính năng ới Compare trong PowerPoint 2010. Chúng ta có th quản lý và lựa chọn nh ng thay đ i hoặc hiệu chỉnh mà mình muốn đưa o b i thuyết trình cuối ùng Tính năng Compare sẽ giúp chúng ta giảng đ ng th i gian đồng bộ các sự hiệu chỉnh trong nhiều phiên bản của cùng một bài thuyết trình. So sánh và phối hợp nội dung trong các bài thuyết trình Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình Chứ năng ới Reading View hỗ trợ cho việc soạn thảo, tham khảo các bài thuyết trình khác hoặc e t ước các hiệu ứng đoạn phim hoặc âm thanh trên cùng một màn hình. Vừa soạn thảo vừa xem Slide Show Trang 5
 17. 010 Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọ ơ Với tài khoản Windows Live, chúng ta có th s dụng các ứng dụng web PowerPoint, Word và Excel miễn phí. Chúng ta có th biên soạn bài thuyết trình trực tuyến ngay trong trình duyệt web. Soạn thảo bài thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint Web App Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình Trong phiên bản PowerPoint 2010 hỗ trợ mạnh hơn ề đa hương tiện trong bài thuyết trình. Cụ th , chúng ta có th nhúng, cắt xén áp dụng các hiệu ứng định dạng lên các hình ảnh đoạn phim ngay trong bài thuyết trình. Cắt xén video Tính năng ắt xén video trong PowerPoint 2010 giúp loại bỏ các phần không cần thiết và giúp nội dung bài thuyết trình tậ t ung hơn Trang 6
 18. 010 Cắt xén video Chèn video từ các nguồn trên mạng Chèn video từ các nguồn trên mạng ũng l ột tính năng n i bật của PowerPoint 2010. Tập tin video này có th do chúng ta tải lên các dịch vụ lưu t trực tuyến hoặc bạn sưu tầ được. Có nhiều dị h ũ lưu t , chia sẽ video trực tuyến hoàn toàn miễn hí như YouTube Yahoo Video, Clip.vn, Google Videos … Mội tập tin video lưu t trên các trang này thông thư ng sẽ đoạn mã dùng đ nhúng vào các trang web khác.Ví dụ, với trang Yahoo Video, bạn sao hé đoạn mã t ong ô bed au đ t n giao diện PowerPoint, bạn nhấn vào nút Video, chọn Video from Online ite… Tại vùng trống của c a s Insert Video From Online Video Site, bạn d n đoạn ã đã lấy được khi nãy vào. Xong, nhấn nse t Như ậy l đoạn video đã được chèn vào bài thuyết trình. Tuy nhi n đ e đượ đoạn video thì máy tính phải có kết nối Internet. Trang 7
 19. 010 Chèn video từ các nguồn trên mạng Nhúng video Nh ng đoạn phim, bài nhạ được nhúng vào sẽ trở thành một thành phần của bài thuyết trình. Chúng ta khỏi phải bận tâm tới việc sao chép các tập tin này g i kèm theo bài thuyết trình. Ngoài ra, PowerPoint còn cho phép xuất bản bài thuyết t ình sang định dạng ideo đ có th chép ra V đính è theo e-mail hoặc g i lên web. Nhúng video vào bài thuyết trình Trang 8
 20. 010 Chuyển bài thuyết trình sang định dạng video Tính năng huy n định dạng bài thuyết t ình sang định dạng video giúp việc chia sẽ được dễ d ng hơn o e oint ho hé uất a định dạng video với nhiều mức chất lượng hình ảnh khác nhau từ video cho các loại thiết bị di động ho đến các video độ phân giải cao. Xuất bài thuyết trình sang video Tích hợp sẵ tí h ă g h y sa g ịnh dạng PDF/XPS Phiên bản Offi e 00 đã hỗ trợ tính năng uất bản bài thuyết t ình sang định dạng PDF/ XPS. Tuy nhi n tính năng đ l tùy họn ngư i dùng phải tải th g i i đặt về cài váo máy. Phiên bản Offi e 0 0 đã tí h hợp sẵn tính năng huy n định dạng PowerPoint sang PDF/ XPS. Tích hợp sẵ í ă xuất bản bài thuyết trình sang PDF/XPS Trang 9
Đồng bộ tài khoản