intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Mô đun chăm sóc lúa - Mã số MĐ 03: Nghề trồng lúa năng suất cao - Phần 1

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

96
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của giáo trình "Mô đun chăm sóc lúa - Mã số MĐ 03: Nghề trồng lúa năng suất cao" trình bày các hướng dẫn về dặm lúa, quản lý nước cho lúa, phòng trừ cỏ dại hại lúa, bón phân cho lúa, phòng trừ dịch hại lúa và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong canh tác lúa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Mô đun chăm sóc lúa - Mã số MĐ 03: Nghề trồng lúa năng suất cao - Phần 1

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> <br /> GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN<br /> <br /> CHĂM SÓC LÚA<br /> MÃ SỐ: MĐ 03<br /> NGHỀ: TRỒNG LÚA NĂNG SUẤT CAO<br /> Trình độ: Sơ cấp nghề<br /> <br /> 2<br /> TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN<br /> Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được<br /> phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham<br /> khảo.<br /> Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh<br /> doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.<br /> MÃ TÀI LIỆU: MĐ 03<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU<br /> “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”. Đúng vậy, nếu gieo trồng<br /> xong mà chăm sóc không đúng kỹ thuật thì năng suất lúa không cao, hiệu quả<br /> kinh tế kém. Chính vậy, khâu Chăm sóc lúa là rất cần thiết đối với người trồng<br /> lúa nói chung và đặc biệt là đối với người học nghề trồng lúa năng suất cao nói<br /> riêng. Để đáp ứng nhu cầu học tập của người trồng lúa, chúng tôi biên soạn giáo<br /> trình Chăm sóc lúa. Nội dung cuốn giáo trình mô đun này hướng dẫn về Dặm<br /> lúa; Quản lý nước cho lúa; Phòng trừ cỏ dại hại lúa; Bón phân cho lúa; Phòng<br /> trừ dịch hại lúa và Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong canh tác lúa.<br /> Toàn bộ mô đun được phân bố giảng dạy trong thời gian 164 giờ và gồm có 08<br /> bài như sau:<br /> Bài 1<br /> Bài 2<br /> Bài 3<br /> Bài 4<br /> Bài 5<br /> Bài 6<br /> Bài 7<br /> Bài 8<br /> <br /> Dặm lúa<br /> Quản lý nước cho cây lúa<br /> Phòng trừ cỏ dại hại lúa<br /> Bón phân cho lúa<br /> Phòng trừ côn trùng hại lúa<br /> Phòng trừ bệnh hại lúa<br /> Phòng trừ động vật hại lúa<br /> Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để thâm canh lúa<br /> <br /> Các bài trong mô đun có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tạo điều kiện cho<br /> học viên thực hiện được mục tiêu học tập và áp dụng vào thực tế trồng lúa tại cơ<br /> sở. Mô đun này liên quan mật thiết với các mô đun: Chuẩn bị các điều kiện trồng<br /> lúa, Gieo trồng lúa và Thu hoạch – tiêu thụ lúa.<br /> Để hoàn thiện được cuốn giáo trình này chúng tôi đã nhận được sự chỉ<br /> đạo, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông<br /> thôn; Tổng cục dạy nghề- Bộ lao động- Thương binh và Xã hội. Sự hợp tác,<br /> giúp đỡ của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật của Viện Lúa Đồng Bằng<br /> sông Cửu Long, các cơ sở sản xuất lúa, các nông dân sản xuất lúa giỏi, các<br /> thầy cô giáo đã tham gia đóng góp ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi để chúng<br /> tôi xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình.<br /> Các thông tin trong giáo trình này có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế, tổ<br /> chức giảng dạy và vận dụng phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế của từng vùng<br /> trong quá trình dạy học.<br /> Trong quá trình biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố gắng<br /> nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận<br /> được ý kiến đóng góp từ các nhà giáo, các chuyên gia, người sử dụng lao động và<br /> người trực tiếp lao động trong lĩnh vực chăm sóc lúa để chương trình, giáo trình<br /> được điều chỉnh, bổ sung cho hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu<br /> quả và đáp ứng được nhu cầu học nghề trong thời kỳ đổi mới.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> 4<br /> MỤC LỤC<br /> ĐỀ MỤC<br /> TRANG<br /> LỜI GIỚI THIỆU ………………..………………..…………………<br /> 3<br /> Mô đun: Chăm sóc lúa ……………………………………………..<br /> 9<br /> Bài 01: Dặm lúa …………………………………………………...<br /> 9<br /> A. Nội dung ……………….…………………………………....<br /> 9<br /> 1.1. Tìm hiểu dặm lúa là gì? ………………………………….<br /> 9<br /> 1.1.1. Khái niệm ………………………………………………..<br /> 9<br /> 1.1.2. Xác định thời gian và điều kiện cấy dặm lúa vào ruộng<br /> 10<br /> 1.2. Gieo mạ dự phòng để cấy dặm ………………………….<br /> 11<br /> 1.2.1. Chuẩn bị gieo mạ dự phòng để cấy dặm ………………...<br /> 11<br /> 11<br /> 1.2.2. Xác định lượng mạ gieo dự phòng để cấy dặm ………….<br /> 1.2.3. Xác định ngày gieo mạ dự phòng ……………….……….<br /> 12<br /> 1.3. Xác định diện tích ruộng cần cấy dặm ………………….<br /> 13<br /> 1.3.1. Quan sát diện tích ruộng cần cấy dặm …………………..<br /> 13<br /> 1.3.2. Đo và tính diện tích ruộng cần cấy dặm …………………<br /> 13<br /> 1.4. Chuẩn bị nhân công để cấy dặm .………………………..<br /> 14<br /> 1.5. Chuẩn bị mạ để cấy dặm ……………… ………………..<br /> 14<br /> 14<br /> 1.5.1. Lấy mạ để cấy dặm ngay trong ruộng sản xuất ………….<br /> 1.5.2. Lấy mạ để cấy dặm từ bên ngoài ruộng sản xuất ………..<br /> 14<br /> 1.6. Tiến hành cấy dặm ….………………...……………….....<br /> 15<br /> 1.6.1. Để mạ vào chỗ ruộng cần cấy dặm ………………………<br /> 15<br /> 1.6.2. Cấy mạ vào chỗ ruộng cần cấy dặm ……………………..<br /> 15<br /> 1.6.3. Dặm lúa bằng chạc ba ………………. …………………<br /> 16<br /> 1.6.4. Tổ chức cấy dặm ……………… ………………………..<br /> 16<br /> 1.7. Bón phân sau dặm ……………… ……………………….<br /> 16<br /> B. Câu hỏi và bài tập thực hành ……………….……………...<br /> 18<br /> C. Ghi nhớ ………………………………..……………………<br /> 18<br /> Bài 02: Quản lý nước cho cây lúa …………….…………………...<br /> 19<br /> A. Nội dung ………………………………...…………………..<br /> 19<br /> 2.1. Xác định nhu cầu nước của cây lúa ……………………..<br /> 19<br /> 2.1.1. Xác định nhu cầu nước của cây lúa từ sau gieo đến 10 ngày…<br /> 19<br /> 2.1.2. Xác định nhu cầu nước của cây lúa ở thời kỳ đẻ nhánh …<br /> 21<br /> 2.1.3. Xác định nhu cầu nước của cây lúa ở giai đoạn trỗ ……..<br /> 22<br /> 2.1.4. Xác định nhu cầu nước của cây lúa ở giai đoạn lúa chín ……<br /> 23<br /> <br /> 5<br /> ĐỀ MỤC<br /> TRANG<br /> 2.2. Chuẩn bị tưới (tiêu) nước cho lúa ……………………….<br /> 24<br /> 2.2.1. Chuẩn bị phương tiện tưới (tiêu) nước cho lúa ………<br /> 25<br /> 2.2.2. Chuẩn bị mương tưới tiêu nước ………………………..<br /> 25<br /> 2.2.3. Chuẩn bị đặt sẵn máy bơm nước ……………………...<br /> 26<br /> 2.2.4. Sử dụng phương tiện tưới nước cho lúa …………………<br /> 27<br /> 2.3. Điều chỉnh nước cho lúa ……………..…………………..<br /> 27<br /> 2.3.1. Điều chỉnh nước cho lúa sạ ………………..…………….<br /> 30<br /> 31<br /> 2.3.2. Điều chỉnh nước cho mạ ……………… ………………..<br /> 2.3.3. Điều chỉnh nước cho lúa cấy …………………………….<br /> 33<br /> 2.4. Quản lý bờ để giữ nước ……………….………………….<br /> 34<br /> B. Câu hỏi và bài tập thực hành ……………….……………...<br /> 34<br /> C. Ghi nhớ ………………………………..……………………<br /> 34<br /> Bài 03: Phòng trừ cỏ dại hại lúa ……………….…………………<br /> 35<br /> A. Nội dung ……………… ……………….…………………...<br /> 35<br /> 3.1. Khái niệm về cỏ dại …………….………………………...<br /> 35<br /> 3.2. Tác hại của cỏ dại đối với cây lúa ……………………….<br /> 35<br /> 3.3. Nhận biết cỏ dại ở ruộng lúa ……………...…………….<br /> 36<br /> 3.3.1. Nhóm cỏ dại một lá mầm ……………….……………….<br /> 36<br /> 3.3.2. Nhóm cỏ dại cói, lác ……………… ……………………<br /> 36<br /> 3.3.3. Nhóm cỏ dại hai lá mầm .……………….………………<br /> 37<br /> 3.4. Điều chỉnh cỏ dại ở ruộng lúa …………….…………….<br /> 37<br /> 3.4.1. Điều chỉnh nước ở ruộng để khống chế cỏ dại ………….<br /> 37<br /> 3.4.2. Làm cỏ bằng tay ……………….……………….………..<br /> 37<br /> 3.4.3. Điều chỉnh cỏ dại bằng thuốc bảo vệ thực vật …………..<br /> 38<br /> B. Câu hỏi và bài tập thực hành ……………….……………...<br /> 47<br /> C. Ghi nhớ ………………………………..……………………<br /> 47<br /> Bài 04: Bón phân cho lúa ……………….………………………...<br /> 48<br /> A. Nội dung ……………… ……………….…………………..<br /> 48<br /> 4.1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa ……………...<br /> 48<br /> 4.1.1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng đạm của cây lúa …………<br /> 48<br /> 4.1.2. Xác định nhu cầu dinh dưỡng lân của cây lúa …………..<br /> 51<br /> 4.1.3. Xác định nhu cầu dinh dưỡng kali của cây lúa ………….<br /> 52<br /> 53<br /> 4.1.4. Xác định nhu cầu dinh dưỡng vi lượng của cây lúa ……..<br /> 4.2. Bón phân cho cây lúa …………….……………………….<br /> 55<br /> 4.2.1. Bón lót ……………….……………….………………….<br /> 55<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2