intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích lượng khánh sinh diệt vi khuẩn bội nhiễm đường ruột xảy ra trên lớp biểu mô của vách ruột p1

Chia sẻ: Fdsf Gfjy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích lượng khánh sinh diệt vi khuẩn bội nhiễm đường ruột xảy ra trên lớp biểu mô của vách ruột p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những sản phẩm trên kích thích vào niêm mạch ruột làm tăng nhu động, con vật sinh ra ỉa chảy. Khi bệnh kéo dài, con vật bị mất nước (do ỉa chảy) gây nên rối loạn trao đổi chất trong cơ thể như nhiễm độc toan hoặc mất cần bằng các chất điện giải, làm cho bệnh trở nên trầm trọng, gia súc có thể chết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích lượng khánh sinh diệt vi khuẩn bội nhiễm đường ruột xảy ra trên lớp biểu mô của vách ruột p1

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O Giáo trình phân tích lượng khánh sinh diệt vi N N y y bu bu to to k k khuẩn bội nhiễm đường ruột xảy ra trên lớp lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k biểu mô của vách ruột Th i tr ch t ch a trong ru t: Dùng thu c t y mu i (magie sulfat, ho c natri sulfat) Dùng Natri bicarbonat 2% đ th t r a ru t Dùng thu c b o v niêm m c ru t: Cho u ng nư c cháo g o n p (sau khi u ng thu c r a ru t) m i l n 2 - 3 lít, ngày u ng 3 - 4 l n, ho c dùng Natri bromua 40 - 50g tr n vào cháo ho c cho u ng. Trong trư ng h p a ch y lâu ngày và không ph i m c b nh truy n nhi m, cho con v t u ng tanin (ng a, bò t 5 - 20g, l n t 2 - 5g, chó t 0,1 - 0,5g) hoà v i nư c cho u ng. Ho c dùng các cây có ch a ch t chát như búp sim, búp i, qu h ng xiêm xanh s c đ c cho u ng. Dùng thu c đ c ch lên men trong d dày và ru t: cho u ng Ichthyol (ng a: 10 - 15g; trâu bò: 10 - 20g; l n: 0,5 - 1g). Dùng kháng sinh đ di t vi khu n b i nhi m đư ng ru t: Có th dùng m t trong các lo i kháng sinh: - Sulfaguanidin: đ i gia súc 20 - 40g; dê c u 1 - 3g; chó 0,5 - 1g. - Streptomycin: 20 - 30mg/kg TT. Cho u ng ngày 2 l n. - Kanamycin: 20 - 30mg/kg TT. Cho u ng ngày 2 l n. - Gentamycin: trâu bò 5 - 10mg/kg TT; l n, chó 10mg/kg TT. Tiêm liên t c 3 - 4 ngày. - Neomycin: 25 - 50mg/kg TT. Cho u ng ngày 1 l n - Enrofloxacin, Norcoli Dùng thu c gi m ti t d ch và co th t d dày, ru t: - Dùng nư c m th t ru t. - Dùng atropin sunfat 0,1%: đ i gia súc 10 - 15ml/con; ti u gia súc 5 - 10ml/con; l n, chó 1 - 3ml. Tiêm b p ngày 1 l n. 6.9. VIÊM RU T CATA C P (Enteritis catarrhalis acuta) 6.9.1. Đ c đi m Quá trình viêm x y ra trên l p bi u mô c a vách ru t, làm nh hư ng đ n nhu đ ng và h p thu c a ru t. Trong ru t viêm ch a nhi u d ch nh y, t bào bi u mô vách ru t bong tróc, b ch c u xâm nhi m, nh ng th c ăn chưa k p tiêu hoá, cùng v i các s n ph m phân gi i kích thích vào vách ru t làm tăng nhu đ ng sinh ra a ch y. Tùy theo v trí viêm ru t mà tri u ch ng a ch y xu t hi n s m hay mu n. Tùy theo lo i th c ăn mà tính ch t viêm khác nhau (viêm th toan, viêm th ki m). N u b nh không n ng l m thì tri u ch ng toàn thân không rõ ràng. N u b nh n ng thì toàn thân suy như c, con v t s t nh . B nh thư ng x y ra vào th i kỳ th c ăn khan hi m. Đ i v i ng a, n u không đi u tr k p th i d chuy n sang th m n tính. 155
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 6.9.2. Nguyên nhân - Do ch t lư ng th c ăn kém, thay đ i th c ăn đ t ng t. Do đó làm nh hư ng t i tiêu hoá c a con v t. - Do th i ti t, khí h u thay đ i đ t ng t, ho c gia súc b l nh đ t ng t. - Do gia súc b ng đ c b i các lo i hoá ch t, thu c tr sâu. - Do k phát t m t s b nh (như b nh d ch t , t huy t trùng, phó lao, sán lá gan, sán lá ru t, viêm gan, t c d lá sách,...). 6.9.3. Cơ ch sinh b nh Nh ng nhân t bên ngoài hay bên trong cơ th tác đ ng vào h th ng n i th c m c a ru t, s làm tr ng i t i cơ năng v n đ ng và ti t d ch c a ru t t o đi u ki n thu n l i cho nh ng h vi sinh v t trong ru t phát tri n, làm tăng cư ng quá trình lên men và th i r a ru t. Lo i vi khu n lên men ch t b t đư ng sinh ra nhi u axit h u cơ và axit acetic, axit axeto acetic và hơi (như CH4, CO2, H2,…). Các lo i vi khu n phân gi i protit sinh ra Indol, Scatol, Phenol, H2S, NH3 và các amino axit. T s lên men và th i r a đó làm thay đ i đ pH trong ru t gây tr ng i v tiêu hoá và h p thu trong ru t. Nh ng ch t phân gi i trong quá trình lên men ru t ng m vào máu gây nhi m đ c, nh ng hơi s n sinh ra kích thích làm ru t tăng nhu đ ng sinh đau b ng. Trong quá trình viêm các kích thích lý Hình 6.11. L n viêm ru t a ch y hoá trên s gây nên viêm, niêm m c ru t sung huy t, thoái hoá, cơ năng ti t d ch tăng, đ ng th i c ng v i d ch th m xu t ti t ra trong quá trình viêm làm cho nhu đ ng ru t tăng, con v t sinh ra a ch y. Do a ch y con v t rơi vào tình tr ng m t nư c và ch t đi n gi i, máu đ c l i gây hi n tư ng toan huy t làm cho b nh tr nên tr m tr ng. 6.9.4. Tri u ch ng Con v t ăn kém, u o i, khát nư c, không s t ho c s t nh , giai đo n đ u nhu đ ng ru t gi m, con v t a phân táo, giai đo n sau nhu đ ng ru t tăng, con v t a ch y (hình 6.11). Tính ch t b nh lý tùy theo v trí viêm trên ru t. a. N u viêm ru t non Nhu đ ng ru t non tăng, trong ru t óc ách như nư c ch y. N u trong ru t ch a đ y hơi, khi nhu đ ng ru t m nh s th y âm kim khí, khi ru t co gi t sinh ch ng đau b ng. 156
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k N u quá trình viêm chưa lan xu ng ru t già thì hi n tư ng a ch y chưa xu t hi n. Sau viêm t 2 - 3 ngày m i xu t hi n a ch y. b. N u viêm ru t già Nhu đ ng ru t tăng, nghe như ti ng s m, gia súc a ch y, phân nhão như bùn, ho c loãng như nư c, trong ch a nh ng m nh th c ăn chưa tiêu hoá, phân l n d ch nhày, máu và t bào thư ng bì, phân th i kh m và tanh, gia súc hay đánh r m, phân dính vào h u môn, kheo chân và đuôi. Gia súc a ch y lâu ngày thì b ng hóp, m t trũng, lông xù, da thô, cơ vòng h u môn b li t, phân t do ch y ra ngoài. c. N u viêm tr c tràng và ti u k t tràng Con v t thư ng có tri u ch ng đi ki t, con v t luôn mu n đi a nhưng m i Hình 6.12. L n viêm ti u k t tràng l n đi ch có m t ít phân, trong phân có d ch nhày, l h u môn m r ng hay lòi ra (hình 6.12). d. N u viêm ru t cata toan tính Con v t ăn u ng không thay đ i nhi u, gia súc d m t khi lao tác n ng, hay vã m hôi, nhu đ ng ru t tăng, đi a nhi u l n, phân loãng, chua, th i, đánh r m kêu nhưng không th i. e. N u viêm cata ki m tính Con v t gi m ăn, lông d ng, da gi m đàn tính, có khi nhi t đ hơi lên cao. Gia súc m t m i, đi lo ng cho ng, nhu đ ng ru t gi m, khi a ch y phân có màu đen x m, mùi th i r a. Trong nư c ti u lư ng Indican tăng. Khi a ch y kéo dài thì con v t m t nư c nhi u, m t ch t đi n gi i → h m t con v t trũng sâu, con v t có tri u ch ng nhi m đ c, tri u ch ng th n kinh rõ. 6.9.5. Tiên lư ng B nh th nguyên phát, sau khi ch t ch a trong ru t thoát ra ngoài 2 - 3 ngày sau con v t s kh i, con v t kh i h n sau 5 - 6 ngày. B nh n ng, con v t a ch y kéo dài, cơ th m t nư c, ch t đi n gi i, cơ th nhi m đ c, con v t thư ng ch t sau 1 - 2 tu n m c b nh. Trư ng h p a ch y c p ch kho ng 3 - 4 ngày là con v t ch t. 157
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 6.9.6. Ch n đoán C n n m đư c nh ng đ c đi m c a b nh: b nh thư ng sinh a ch y, nhu đ ng ru t tăng, con v t không s t ho c s t nh , con v t v n ăn u ng bình thư ng ho c gi m ăn. Đ đi u tr có hi u qu c n phân bi t viêm ru t cata toan tính hay ki m tính: L y 2 - 3 gam phân cho vào ng nghi m, hoà loãng phân v i ít nư c (5 - 10ml), dùng đũa thu tinh đánh tan, ghi l i màu s c c a phân, sau đó dùng gi y quỳ đ đo đ pH, r i nút ch t l i, đ ng nghi m vào t m t 5 - 6 gi l y ra quan sát. N u viêm ru t cata toan tính thì nư c phân trong, ngư c l i n u viêm th ki m thì nư c phân đ c. C n ch n đoán phân bi t v i nh ng b nh sau: Viêm d dày - ru t: tri u ch ng toàn thân rõ ràng, con v t rũ, m t m i, a ch y m nh, phân có màng gi , m ch nhanh, thân nhi t cao, niêm m c hoàng đ n, có tri u ch ng nhi m đ c toàn thân, tri u ch ng th n kinh rõ, Trư ng h p ru t kinh luy n và các lo i đau b ng khác: ph i đi u tra nguyên nhân gây b nh và ch n đoán h i ch ng đau b ng. Viêm cơ tim và viêm ngo i tâm m c: do suy tim làm cho tĩnh m ch c a huy t gây nên tri u ch ng đư ng ru t (nên khi ch n đoán ph i có h th ng). C¸c bÖnh truyÒn nhiÔm: phã lao, Colibacilosis, phã th−¬ng h n. Vì v y c n ch n đoán v vi trùng h c. Các b nh kí sinh trùng: huy t bào t trùng, tiên mao trùng cũng gây nên viêm ru t th cata. Vì v y c n ch n đoán v kí sinh trùng h c. 6.9.7. Đi u tr a. H lý Khi b nh m i phát, đ gia súc nh n đói 1 - 2 ngày sau đó cho ăn th c ăn d tiêu. N u viêm ru t cata toan tính cho con v t ăn nhi u th c ăn thô xanh. N u viêm ru t cata ki m tính cho co v t ăn th c ăn xanh, cháo g o, ngô. Cho con v t ngh ngơi (đ i v i gia súc cày kéo), chu ng tr i s ch s , khô ráo và thoáng mát. Chư m nóng vùng b ng (dùng cám rang ho c tro nóng cho vào bao t i qu n quanh b ng). b. Dùng thu c đi u tr Th i tr ch t ch a trong ru t: Dùng Na2SO4 ho c MgSO4 (trâu, bò, ng a 300 - 500g; dê, c u, bê, nghé 50 - 100g; l n 25 - 50g; chó 10 - 20g) hòa nư c cho u ng 1 l n trong c quá trình đi u tr . Dùng thu c trung hòa pH trong ru t và máu: N u viêm ru t th toan tính, dùng Natri carbonat 3% nhi t đ 38 - 400C, th t ru t ho c dung d ch Natri carbonat 1%, tiêm ch m vào tĩnh m ch. N u viêm th ki m tính dùng dung d ch thu c tím 0,1% th t r a ru t. 158
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k c ch quá trình lên men và th i r a trong ru t Thu c Trâu, bò, ng a Dê, c u, bê nghé Chó, l n Ichthyol 25 - 50g 5 - 10g 3 - 5g Hoà thành dung d ch 1 - 2% cho u ng ngày 1 l n Dùng thu c gi m d ch ti t ru t và co th t ru t (b t than ho t tính) Đ i gia súc Bê, nghé, dê, c u Chó, L n 250 - 300g 20 - 30g 5 - 10g Cho gia súc u ng ngày m t l n. Thu c Đ i gia súc Ti u gia súc Chó, l n Atropin sulfat 0,1% 15ml 10ml 1 - 3ml Tiêm b p ngày m t l n. Chú ý: Đ i v i trư ng h p mà nguyên nhân gây b nh không ph i là truy n nhi m thì khi t y ch t ch a trong ru t r i dùng axit tanic cho u ng đ làm se niêm m c ru t: ng a (5 - 10g); bò (10 - 25g); bê nghé c u dê (3,5 - 5g); chó (0,1 - 0,5g). Có th dùng các lo i lá có ch t chát s c cho u ng. B sung nư c, ch t đi n gi i và tr s c, tr l c cho cơ th Dùng thu c ch ng nhi m khu n đư ng ru t. 6.10. VIÊM RU T CATA M N TÍNH (Enteritis catarrhalis chronica) 6.10.1. Đ c đi m Do niêm m c ru t b viêm lâu ngày làm thay đ i c u trúc niêm m c ru t (niêm m c tăng sinh, các tuy n ru t teo) → tr ng i đ n cơ năng ti t d ch và v n đ ng c a ru t. H u qu , gây r i lo n tiêu hóa, trên lâm sàng th y con v t a ch y xen k v i táo bón kéo dài). B nh thư ng x y ra đ i v i trâu, bò và ng a. 6.10.2. Nguyên nhân B nh r t ít khi th nguyên phát, thư ng là k phát t viêm cata c p tính (đ c bi t đ i v i ng a). Nguyên nhân gây b nh gi ng như viêm cata c p tính nhưng tính kích thích c a b nh nguyên dài hơn. Do gia súc m c m t s b nh truy n nhi m, kí sinh trùng m n tính, b nh n i khoa. 6.10.3. Cơ ch phát b nh Do ru t b viêm lâu ngày làm cho vách ru t thay đ i v c u trúc (vách ru t m ng, tuy n ru t b teo, l p t bào thư ng bì thoái hoá, t ch c liên k t tăng sinh, trên m t 159
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2