intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo tế bào sợi chun ở thanh quản hệ thống tiêu hóa p8

Chia sẻ: Ngo Thi Nhu Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo tế bào sợi chun ở thanh quản hệ thống tiêu hóa p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo tế bào sợi chun ở thanh quản hệ thống tiêu hóa p8', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo tế bào sợi chun ở thanh quản hệ thống tiêu hóa p8

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k canxi, oxalat canxi…Phenon (phenol) oxy hóa thành m t l p màu ñen trên b m t, ñ càng lâu l p ñó càng dày. L n m t ngày ñêm: 2 - 4 lít, nư c ti u màu vàng, trong su t, mùi khai, ñ lâu cũng l ng c n. Chó ñái 0,5 - 2 lít, màu vàng nh t, ñ lâu l ng ít c n. Lư ng nư c ti u thay ñ i r t nhi u theo ch ñ ăn u ng, theo th c ăn, khí h u và ch ñ làm vi c. V i cơ th gia súc, lư ng nư c ti u liên quan m t thi t v i ch c năng th n, tim, ph i, ñư ng ru t và quá trình ra m hôi. Gia súc ñái ít, lư ng nư c ti u ít: các b nh có s t cao, viêm th n c p tính, b nh ra nhi u m hôi; viêm màng ph i th m xu t, viêm màng b ng th m xu t; trong các ca nôn m a, a ch y n ng, m t nhi u máu. Không ñi ti u (xem ph n “ ñ ng tác ñi ti u”). ði ñái nhi u, lư ng nư c ti u tăng: viêm th m xu t h p thu, kỳ tiêu tan trong viêm ph i thùy, viêm th n m n tính. S lư ng nư c ti u (lít) c a gia súc trong 1 ngày ñêm: Trâu bò 6 - 12 Ng a 3–6 Dê, c u 0,5 - 1 Ln 2-4 Chó 0.25 - 1 Mèo 0,1 - 0,2 Th 0.04 - 0.1 Màu s c nư c ti u Cho nư c ti u vào c c th y tinh, che ñ ng sau m t t gi y tr ng ñ quan sát. Nư c ti u trâu bò màu vàng nh t, nư c ti u ng a th m hơn. Nư c ti u chó vàng tươi, c a l n nh t g n như nư c. ði ñái ít, nư c ti u ít thì t tr ng cao, màu s m. Nư c ti u th m g n như ñ : trong các b nh s t cao, viêm th n c p tính, viêm gan, các b nh truy n nhi m, huy t bào t trùng. Nư c ti u loãng, nh t – ch ng ña ni u. Nư c ti u ñ : vì có h ng c u, huy t s c t (xem ph n “ Xét nghi m huy t ni u”). Nư c ti u màu vàng: ch ng bilirubinuria và urobilinuria. Nư c ti u có màu tr ng: trong nư c ti u có nhi u h t m ho c tr m . Chú ý Lipuria hay có chó. Nư c ti u ñen: vì có nhi u indican trong b nh xo n ru t, l ng ru t. Chú ý màu c a thu c: u ng antipirin nư c ti u màu ñ ; Satonin, nư c ti u màu vàng ñ ; tiêm Xanh metylen (methylen blue), nư c ti u có màu xanh. . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….86
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ð trong Quan sát nư c ti u trong bình th y tinh. Nư c ti u c a ng a, la, l a ñ c vì có nhi u caxi carbonat và canxi photphat không tan, ñ lâu s l ng c n. N u nư c ti u các gia súc trên trong là tri u ch ng b nh. Nư c ti u các gia súc kh e trong, không l ng c n. N u ñ c, l ng nhi u c n là tri u ch ng b nh. Vì trong nư c ti u có nhi u niêm d ch, các t bào h ng c u, các t bào thư ng bì, các m nh t ch c – c n b nh lý làm nư c ti u ñ c. Xét nghi m nư c ti u ñ c 1. Cho nư c ti u ñ c qua gi y l c, nư c ti u trong su t, ch ng t nư c ti u ñ c do c n b nh lý không tan. 2. Cho ít axit axetic, nư c ti u n i b t và tr thành trong su t - ñ c do mu i carbonat; n u nư c ti u không sinh b t, nhưng cũng trong su t – do các mu i photphát. 3. ðun sôi hoăc cho ki m vào, nư c ti u trong su t: do có nhi u mu i urat; ñun sôi v n ñ c, cho thêm HCl loãng thì nư c ti u trên nên trong- vì nhi u mu i oxalat. 4. Thêm KOH 20% vào, nư c ti u ñ c tr thành trong su t d ng th ch loãng - do có m l n vào. 5. Cho ete ho c c n (ethylic) cùng lư ng v i nư c ti u, nư c ti u tr nên trong su t – trong nư c ti u có nhi u h t m . 6. Qua các bư c trên nư c ti u v n ñ c thì do có nhi u vi trùng. ð nh t Nư c ti u khai do lên men ure thành amoniac: do nư c ti u t c bàng quang – li t bàng quang, t c ni u ñ o. Nư c ti u th i: viêm bàng quang ho i thư. T tr ng nư c ti u L c nư c ti u qua các v i g c r i cho vào c c th y tinh và nh nhàng cho t cho k vào. N u nư c ti u quá ít thì pha thêm nư c t nhiên vào và k t qu tính b ng cách: nhân (x) hai s sau cùng v i s l n pha loãng nư c ti u. Ví d : S ñ c trên t tr ng k = 1,025, nư c ti u ñư c pha loãng 2 l n thì t tr ng th c: 1,050 (25 x 2). Chú ý: s ghi trên t tr ng k v i nư c ti u ño nhi t ñ 150C. Nhi t ñ thay ñ i, t tr ng thay ñ i: n u nhi t ñ tăng 30C thì ghi trên t trong k + 0,001; và th p 30C thì làm ngư c l i – tr 0,001. T tr ng nư c ti u c a gia súc. Bò 1,025 - 1,050 Ng a 1,025 - 1,055 Dê, c u 1,015 - 1,065 Ln 1,018 - 1,022 Chó 1,020 - 1,050 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….87 .
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k mèo 1,020 - 1,040 Th 1,010 - 1,015 T tr ng nư c ti u tăng do nư c ti u ñ c: thi u nư c do gia súc ra nhi u m hôi, nôn m a, viêm th n c p, suy tim và viêm th m xu t. Nư c ti u loãng, t tr ng gi m: th c ăn nhi u nư c, viêm th n m n tính, xetôn huy t bò, h p thu d ch th m xu t. 2. Hoá nghi m nư c ti u ð ki m, toan Gia súc ăn c – ng a, dê, c u, trâu, bò – nư c ti u thư ng ki m. Th c ăn th c v t qua tiêu hóa c a cơ th cho nh ng s n v t th i ra ngoài ki m tính, như các lo i bicacbonat. Th c ăn ñ ng v t, trong protit có nhi u S, P, N, qua trao ñ i ch t c a cơ th thành H2SO4, H3PO4 và các mu i toan tính khác. Vì v y, nư c ti u gia súc ăn th t như chó mèo thư ng toan tính. Nư c ti u loài ăn t p lúc toan lúc ki m tùy theo tính ch t th c ăn. Nư c ti u lo i ăn c toan tính là tri u ch ng b nh: ñói lâu ngày, ra nhi u m hôi, viêm ru t cata, viêm ph i n ng, còi xương, m m xương, s t cao. Nư c ti u ng a toan thì trong su t, ít l ng c n. Nư c ti u loài ăn th t ki m do nư c ti u tích l i trong bàng quang, ure chuy n hoá thành amoniac: viêm t c bàng quang. Nư c ti u có nhi u m , m nh t ch c, t bào thư ng bì b trương to, phân gi i nư c ti u cũng ki m tính. Ch n ñ toan, ki m Ch n ñ toan 10 ml nư c ti u, thêm 40 ml nư c c t ñ pha loãng và 1-2 gi t Phenolfthalein 1%. Ch n ñ NaOH N/10 ñ n lúc xu t hi n màu h ng nh t không m t màu. Lâý lư ng HCl ñ bi u th ñ axit trong 100 ml nư c ti u X (ñ toan, g) = H x 10 x 0,00365 H: s ml NaOH ñã dùng 0,00365 là kh i lư ng HCl trong 1ml HCL N/10. Ch n ñ ki m Làm như trên, nhưng ch th màu Natri alizarinsunfat và ch n ñ b ng HCl N/10 ñ n lúc xu t hi n màu vàng. L y lư ng NaOH bi u th lư ng ki m trong 100 ml nư c ti u: X (lư ng ki m, g%) = G x 10 x 0.004 G: s ml HCl ñã dùng; 0,004 g là kh i lư ng NaOH trong 1ml NaOH N/10 Abumin ni u (Albuminnuria) G i albumin ni u là do thói quen, th t ra ph i g i là protein ni u (proteinuria), vì n u có albumin trong nư c ti u thì có c globulin. Các xét nghi m albumin trong nư c ti u ñ u d a trên nguyên t c protein s k t t a khi g p nhi t ñ cao, axit ho c kim lo i n ng. . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….88
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Nư c ti u ki m nghi m ph i trong su t. N u ñ c ph i l c, n u ki m ph i toan hoá, nh t là nư c ti u ng a. Các xét nghi m ñ nh tính ðun sôi. Trong 1 ng nghi m: 5 ml nư c ti u, 2 - 3 gi t axit axetic 10%, l c ñ u và ñun t t trên ng n l a ñèn c n. N u nư c ti u ñ c, cho thêm 1 - 2 gi t axit nitric 25% không m t ñ c – ph n ng dương tính. ð m n c m c a phương pháp 1/30.000 – 1/40.000. Chú ý: khi toan hoá nư c ti u theo li u lư ng trên. N u toan hóa quá nhi u axit, protein s b hoà tan, k t qu xét nghi m s sai. Căn c ñ ñ c theo phương pháp ñun sôi ñ tính lư ng protein trong nư c ti u: Ký Hàm lư ng protein trong nư c Ph n ng trong ng nghi m hi u ti u - Không có Trong su t 0.01 – ít hơn ð cm ± 0.01 – 0.05 V nñ cy u + 0.1 ð c và t a kho ng 1/10 c t nư c ti u +++ 0.2 – 0.3 K t t a như bông, cao kho ng 1/4 c t nư c ti u ++++ R t nhi u 0.5-1.0 K t t a thành c c, cao kho ng1/2 c t 2–3 ðông hoàn toàn Phương pháp dùng axit nitric (phương pháp Heller) Trong ng nghi m: 3 - 5 ml axit nitric 50% và theo thành ng cho ti p 2 - 3 ml nư c ti u ki m nghi m (ñã toan hoá). N u vòng ti p xúc v n ñ c tr ng: Ph n ng dương tính: trư ng h p lư ng protein ít, vòng ñ c xu t hi n sau 2 - 3 phút. ð nh y c a phương pháp: 0.033%. Phương pháp dùng axit sunphoxalixilic 20% (axit sunfosalicilic) – phương pháp Rock – Williame) Trong ng nghi m: 5 ml nư c ti u r i nh thêm 10 gi t axit sunphoxalixilic 20%. Nư c ti u v n ñ c như mây, có th k t t a. N u là anbumo (albumone) v i axit sunphoxalixilic 20% cũng cho k t t a nhưng ñun sôi thì h t, ñ ngu i l i xu t hi n. . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….89
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ð nh y c a phương pháp: 1/60.000. Phương pháp này dùng ph bi n trong lâm sàng, ñ c bi t khi ki m nghi m nư c ti u ki m tính. Phương pháp dùng c n Trong ng nghi m 5ml nư c ti u, r i nh nhàng theo thành ng nghi m cho 1 l p c n. N u vòng ti p xúc cho k t t a tr ng thì ph n ng dương tính. ý nghĩa ch n ñoán: Trong nư c ti u gia súc không có protein, các phương pháp tìm anbumin ñ u cho k t qu âm tính. N u có albumin ni u là tri u ch ng c n chú ý. Anbumin ni u t th n do cơ năng siêu l c c a th n b r i lo n, protein trong máu theo nư c ti u ra ngoài – g i là anbumin ni u th t. Anbumin ni u th t sinh lý: do lao ñ ng quá s c, th i gian ch a, do quá l nh, có lúc do ăn quá nhi u protein… lo i anbumin này xu t hi n th i gian ng n, trong nư c ti u không có c n b nh lý. Anbumin ni u th t do b nh: viêm th n c p tính trong hàng lo t các b nh truy n nhi m, các trư ng h p trúng ñ c, b ng n ng, m t s b nh n i khoa n ng… Do th n có t n thương, protein ni u theo nư c ti u ra ngoài. ð c ñi m lo i anbumin ni u này là trong nư c ti u có c n b nh lý và có b nh c nh tương ng. Anbumin ni u ngoài th n - Anbumin ni u gi : do viêm b th n, viêm bàng quang, viêm ni u ñ o. ð phân bi t anbumin ni u th t v i anbumin ni u gi c n xét nghi m c n nư c ti u và k t h p v i b nh c nh. B nh lan tràn t th n ñ n b th n, bàng quang gây anbumin ni u thì g i là anbumin ni u h n h p. Trong lâm sàng anbumin ni u thư ng là tri u ch ng th n t n thương – Nhưng chú ý là s lư ng anbumin trong nư c ti u không t l thu n v i m c ñ b nh th n. Xét nghi m h ng c u và huy t s c t (Hemoglobin) trong nư c ti u Các xét nghi m dư i ñây ñ u cho k t qu ph n ng dương tính khi trong nư c ti u có h ng c u, huy t s c t ho c s c t c a cơ th (mioglobin). Phương pháp dùng thu c th Benzilin (phương pháp Adler) Trong m t ng nghi m: m t ít b t benzilin b ng h t kê và 2 ml axit axetic ñ c, l c cho ñ u. Thêm vào 2 ml H2O2 3%, l c ñ u. R i cho nư c ti u ki m nghi m vào t t theo thành ng. Vòng ti p xúc xu t hi n màu xanh – ph n ng dương tính. N u máu trong nư c ti u ít, có th làm theo cách sau ñ r nh n k t qu : Trong 1 ng nghi m: 10 ml nư c ti u ñun sôi ñ phá v men oxy hoá, thêm 10 gi t axit axetic ñ toan hoá nư c ti u. Cho 3 ml ete etylic l c ñ u r i ñ yên ñ ete n i lên trên. Hút l y ph n ete trong có ph n huy t s c t ñ làm ph n ng benzilin theo các bư c như trên. ð nh y c a ph n ng: 1/40.000. . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….90
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản