intTypePromotion=1

Giáo trình Quản lý công nghệ - Nguyễn Đăng Dậu, Nguyễn Xuân Tài

Chia sẻ: ádajd Akshdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:290

0
685
lượt xem
235
download

Giáo trình Quản lý công nghệ - Nguyễn Đăng Dậu, Nguyễn Xuân Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Quản lý công nghệ là cuốn sách chính của Môn học Quản lý công nghệ - môn học đề cập đến các khái niệm mới về công nghệ và quản lý hiệu quả sự phát triển công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các kiến thức được xây dựng trong cuốn sách Quản lý công nghệ nhằm hỗ trợ cho độc giả một nền tảng cơ bản về việc áp dụng công nghệ trong quản lý và điều hành tổ chức, kết hợp với việc nghiên cứu các bộ môn khác để bổ sung kiến thức cho mình, tạo nền tảng cho phát triển công việc trong tương lai. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Quản lý công nghệ - Nguyễn Đăng Dậu, Nguyễn Xuân Tài

 1. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 63713.pdf at Wed Apr 04 13:54:44 ICT 2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản