Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng - Phần 1

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
54
lượt xem
20
download

Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình được biên soạn nhằm hỗ trợ công việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu của các sinh viên ngành kỹ thuật, trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết cho một nhà quản trị để đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình sản xuất. Phần 1 của giáo trình trình bày nội dung từ bài 1 đến bài 4 với các nội dung: khái quát về doanh nghiệp và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp, dự toán chi phí trong sản xuất, bố trí sản xuất trong doanh nghiệp, điều độ sản xuất trong doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng - Phần 1

LỜI NÓI ĐẦU<br /> Sản xuất là việc trực tiếp tạo ra hành hóa, dịch vụ cung cấp cho thị<br /> trường, là nguồn gốc tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tạo ra sự<br /> tăng trưởng cho nền kinh tế quốc dân và thúc đẩy xã hội phát triển. Để<br /> đảm bảo sự ổn định của quá trình sản xuất cần phải có quản trị sản xuất.<br /> Đây là một trong những chức năng quan trọng của quản trị doanh nghiệp.<br /> Nó tác động trực tiếp đến việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tài sản<br /> của doanh nghiệp và cung cấp cho thị trường những sản phẩm hay dịch<br /> vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu biến đổi và hiệu quả kinh tế. Song song<br /> việc tạo ra những sản phẩm hay dịch vụ có chất lượng tốt thì quản trị chất<br /> lượng cũng là một chức năng không kém phần quan trọng trong doanh<br /> nghiệp, góp phần đáng kể vào sự thành công của một doanh nghiệp.<br /> Tài liệu này được biên soạn nhằm hỗ trợ công việc giảng dạy và<br /> học tập, nghiên cứu của các sinh viên ngành kỹ thuật, trang bị những kiến<br /> thức cơ bản và cần thiết cho một nhà quản trị để đưa ra những quyết định<br /> đúng đắn trong quá trình sản xuất. Trong quá trình biên soạn chắc chắn<br /> sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, nhóm tác giả rất mong sự<br /> đóng góp ý kiến của tất cả quý bạn đọc, quý thầy cô và các bạn sinh<br /> viênđể tài liệu được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................... 3<br /> MỤC LỤC ................................................................................................ 5<br /> Chương 1. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ..................................................... 10<br /> Bài 1. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ SẢN<br /> XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP ...................................................... 11<br /> I. Tổng quan về doanh nghiệp .............................................................. 11<br /> 1. Khái niệm doanh nghiệp ............................................................ 11<br /> 2. Các đặc điểm của Doanh nghiệp ................................................. 11<br /> 3. Các loại hình doanh nghiệp ......................................................... 14<br /> 4. Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp (Organizational Structure ... 20<br /> II. Tổng quan về sản xuất và quản trị sản xuất trong doanh nghiệp 23<br /> 1. Khái niệm về sản xuất và quản trị sản xuất................................. 23<br /> 2. Mục tiêu của quản trị sản xuất .................................................... 24<br /> 3. Năng suất và sản xuất.................................................................. 25<br /> Câu hỏi ôn tập ........................................................................................ 25<br /> Bài 2. DỰ TOÁN CHI PHÍ TRONG SẢN XUẤT .............................. 27<br /> I. Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất (Product Cost<br /> Estimation) ............................................................................................. 27<br /> 1. Khái niệm .................................................................................... 27<br /> 2. Mục tiêu của dự toán chi phí ....................................................... 27<br /> 3. Các yếu tố trong dự toán chi phí ................................................. 28<br /> 4. Tổng chi phí của một sản phẩm .................................................. 30<br /> 5. Các bước để dự toán chi phí sản xuất ......................................... 30<br /> II. Các bài tập ví dụ ............................................................................... 31<br /> 5<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập .................................................................................. 35<br /> Bài 3. BỐ TRÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP ................... 37<br /> I. Khái quát về bố trí sản xuất trong doanh nghiệp ........................... 37<br /> 1. Khái niệm về bố trí sản xuất ....................................................... 37<br /> 2. Vai trò của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp ........................... 37<br /> 3. Những nguyên tắc trong việc bố trí sản xuất .............................. 38<br /> II. Các loại hình bố trí sản xuất chủ yếu.............................................. 38<br /> 1. Bố trí theo quy trình (chức năng) ................................................ 38<br /> 2. Bố trí theo dây chuyền (sản phẩm) ............................................. 39<br /> 3. Bố trí theo vị trí cố định .............................................................. 41<br /> 4. Bố trí theo hỗn hợp ..................................................................... 41<br /> III. Bài toán cân bằng chuyền ............................................................... 42<br /> 1. Giới thiệu về cân bằng chuyền .................................................... 42<br /> 2. Các bước để thực hiện cân bằng chuyền ..................................... 42<br /> 3. Các ví dụ cân bằng chuyền ......................................................... 44<br /> Câu hỏi và bài tập .................................................................................. 53<br /> Bài 4. ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP ................ 73<br /> I. Khái quát về điều độ sản xuất ........................................................... 73<br /> 1. Khái niệm .................................................................................... 73<br /> 2. Nhiệm vụ của điều độ sản xuất ................................................... 73<br /> 3. Nội dung của điều độ sản xuất .................................................... 73<br /> II. Lập lịch trình sản xuất ..................................................................... 74<br /> 1. Khái niệm .................................................................................... 74<br /> 2. Phân giao n công việc trên một máy ........................................... 74<br /> 3. Phân giao n công việc trên 2 máy ............................................... 79<br /> 4. Phân giao n công việc cho 3 máy ................................................ 82<br /> Câu hỏi và bài tập .................................................................................. 84<br /> 6<br /> <br /> Bài 5. PHƯƠNG PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT TRONG DOANH<br /> NGHIỆP.................................................................................................. 87<br /> I. Năng suất trong quản trị sản xuất .................................................... 87<br /> 1. Khái niệm .................................................................................... 87<br /> 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất........................................... 88<br /> II. Một số biện pháp giúp tăng năng suất trong doanh nghiệp ......... 89<br /> 1. Sản xuất đúng thời hạn (Just in time - JIT) ................................. 89<br /> 2. KANBAN.................................................................................... 92<br /> 3. 5S ................................................................................................ 94<br /> 4. Chu kỳ sản xuất ........................................................................... 96<br /> Câu hỏi ôn tập ...................................................................................... 102<br /> Bài 6. QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO ................................................ 103<br /> I. Giới thiệu về hàng tồn kho .............................................................. 103<br /> 1. Khái niệm .................................................................................. 103<br /> 2. Vai trò của quản trị hàng tồn kho .............................................. 103<br /> 3. Mục tiêu của quản trị hàng tồn kho........................................... 104<br /> 4. Lợi ích của việc quản trị hàng tồn kho ...................................... 104<br /> 5. Các chi phí liên quan đến hàng tồn kho .................................... 104<br /> 6. Các dạng hàng tồn kho và biện pháp giảm lượng hàng tồn kho105<br /> II. Các kỹ thuật quản trị hàng tồn kho .............................................. 106<br /> 1. Tổng quan ................................................................................. 106<br /> 2. Kỹ thuật phân tích ABC ............................................................ 107<br /> III. Mô hình đặt hàng kinh tế theo số lượng - EOQ (ECONOMIC<br /> ORDER QUANTITY) ......................................................................... 109<br /> 1. Khái niệm .................................................................................. 109<br /> 2. Nội dung .................................................................................... 109<br /> Câu hỏi ôn tập ...................................................................................... 113<br /> 7<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản