intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
258
lượt xem
40
download

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics trình bày các nội dung chính như: File phần mềm hướng dẫn, tổng quan về Robotstudio, tạo một trạm cơ bản, lập trình cho trạm cơ bản, toạ độ gốc, tạo công cụ, tạo khung tác vụ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics

1<br /> ABB Vietnam – Robotics<br /> <br /> Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và không<br /> c<br /> hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào có th xu t hi n<br /> trong sách này.<br /> Ngo i tr nh ng<br /> u<br /> c nêu rõ ràng ra, không<br /> u nào trong ây<br /> th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng<br /> cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .<br /> <br /> i<br /> <br /> c hi u nh b t c hình<br /> n tài s n, s phù h p<br /> <br /> Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng thi t h i ng u<br /> nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m<br /> c mô t trong ó.<br /> Sách này và nh ng ph n c a nó không<br /> c sao chép, mô ph ng mà không có s cho phép b ng<br /> n b n c a ABB và n i dung bên trong không<br /> c ph bi n cho bên th ba hay s d ng cho b t c<br /> c ích không<br /> c phép nào. Vi ph m s b truy t .<br /> © Copyright 2012 ABB All right reserved.<br /> ABB AB<br /> <br /> Robotics Products<br /> <br /> Vietnam<br /> <br /> 2<br /> ABB Vietnam – Robotics<br /> <br /> CL C<br /> 1. Ph n m m h<br /> 1.1<br /> <br /> ng d n .................................................................................. 4<br /> <br /> File ph n m m h<br /> <br /> 2. Nh ng<br /> <br /> ng d n ..................................................................................... 4<br /> <br /> u c b n ....................................................................................... 6<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> ng quan v RobotStudio .................................................................................... 6<br /> 2.1.1 Khám phá RobotStudio .............................................................................. 6<br /> 2.1.2<br /> <br /> uh<br /> <br /> ng c a s<br /> <br /> ho b ng chu t ........................................................ 10<br /> <br /> 2.1.3 Qu n lý th m c tài li u ............................................................................. 11<br /> 2.2<br /> <br /> o m t tr m c b n.............................................................................................. 14<br /> 2.2.1<br /> <br /> o m t tr m m i ...................................................................................... 14<br /> <br /> 2.2.2 Thêm m t công c ..................................................................................... 16<br /> 2.2.3<br /> <br /> it<br /> <br /> u khi n ....................................................................................... 17<br /> <br /> 2.2.4 Di chuy n t<br /> <br /> u khi n ............................................................................. 18<br /> <br /> 2.2.5 Nh p thêm t p CAD................................................................................... 19<br /> 2.2.6<br /> 2.2.7<br /> 2.3<br /> <br /> nh v trí bàn ............................................................................................ 20<br /> t v trí h p.............................................................................................. 21<br /> <br /> p trình cho tr m c b n ...................................................................................... 23<br /> 2.3.1<br /> <br /> u khi n robot di chuy n ........................................................................ 23<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> o m t Workobject .................................................................................. 25<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> p trình chuy n<br /> <br /> ng ............................................................................... 28<br /> <br /> 2.3.4 Ch y mô ph ng .......................................................................................... 34<br /> 2.3.5 Thêm v trí b t<br /> 2.3.6<br /> <br /> d ng Rapid Editor cho nh ng<br /> <br /> 2.3.7 Cài<br /> 2.3.8<br /> 2.4<br /> <br /> To<br /> <br /> u và v trí home. ............................................................. 35<br /> u ch nh c b n ................................... 39<br /> <br /> t mô ph ng ....................................................................................... 41<br /> <br /> u ch<br /> <br /> ng trình robot .............................................................................. 42<br /> <br /> g c ............................................................................................................ 43<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> o công c .......................................................................................................... 47<br /> <br /> 2.6<br /> <br /> o khung tác v .................................................................................................. 53<br /> <br /> 3<br /> ABB Vietnam – Robotics<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Ph n m m h<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> File ph n m m h<br /> <br /> ng d n<br /> ng d n<br /> <br /> ng quan<br /> Trong bài t p này ta s m gói file ph n m m h<br /> <br /> ng d n và t o folder RobotStudio m c<br /> <br /> nh.<br /> <br /> Gi i nén folder Courseware<br /> Trong gói ph n m m h ng d n RobotStudio b n s th y file RobotStudio courseware.exe,<br /> không có hãy download t c ng ng RobotStudio.<br /> <br /> u<br /> <br /> 1. Click ôi chu t vào file RobotStudio courseware.exe<br /> 2. Trong h p tho i Zip Self-Extractor, tìm duy t n folder my document và ch n folder<br /> RobotStudio<br /> <br /> 3. Ch n l nh unzip/Extract<br /> <br /> o folder Robot Studio User Project<br /> 1. Trên tab File ch n Option<br /> <br /> 2. Trong h p tho i option ch n Files and folders<br /> 3. Trong folder User Project ch n browser [...]<br /> <br /> 4<br /> ABB Vietnam – Robotics<br /> <br /> 4. Tìm<br /> <br /> ng d n<br /> <br /> n folder courseware mà b n v a m i gi i nén và ch n OK<br /> <br /> 5. Click ch n OK<br /> ng vi c thi t l p folder user project bây gi b n ã t o<br /> các h p tho i: open, import load và save. Ví d :<br /> <br /> c m t l i t t xu t hi n trong t t<br /> <br /> Th thách<br /> u có k t n i internet, b n có th ghé qua c ng ng RobotStudio. i n trang<br /> http://www.abb.com/roboticssoftware và b m vào<br /> ng d n c a RobotStudio Community.<br /> <br /> 5<br /> ABB Vietnam – Robotics<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản