intTypePromotion=3

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 5: Multimove

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
46
lượt xem
23
download

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 5: Multimove

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 5: Multimove trình bày các nội dung chính như: Xây dựng một trạm Multimove, lập trình hệ thống Multimove, thay đổi trạng thái chuyển động của Multimove,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 5: Multimove

1<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> Nh ng thông tin trong sách h ng d n này có th thay i mà không c n thông báo và<br /> không<br /> c hi u nh là l i cam k t c a ABB. ABB không ch u trách nhi m v b t c sai sót<br /> nào có th xu t hi n trong sách này.<br /> Ngo i tr nh ng u<br /> c nêu rõ ràng ra, không<br /> u nào trong ây<br /> c hi u nh b t<br /> hình th c b o m hay b o hi m nào c a ABB cho nh ng m t mát, thi t h i t ng i n<br /> tài s n, s phù h p cho m t m c ích riêng bi t hay nh ng u t ng t .<br /> Trong b t c tr ng h p nào, ABB s không ch u trách nhi m v pháp lí cho nh ng<br /> thi t h i ng u nhiên hay v sau phát sinh t vi c s d ng sách h ng d n và s n ph m<br /> c<br /> mô t trong ó.<br /> Sách này và nh ng ph n c a nó không<br /> c sao chép, mô ph ng mà không có s cho<br /> phép b ng v n b n c a ABB và n i dung bên trong không<br /> c ph bi n cho bên th ba hay<br /> d ng cho b t c m c ích không<br /> c phép nào. Vi ph m s b truy t .<br /> © Copyright 2012 ABB All right reserved.<br /> ABB AB<br /> <br /> Robotics Products<br /> Vietnam<br /> <br /> 2<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> CL C<br /> 1. MultiMove<br /> 1.1. Xây d ng m t tr m MultiMove………………………………………………...5<br /> 1.2.<br /> <br /> p trình h th ng MultiMove…………………………………………………12<br /> <br /> 1.3. Thay<br /> <br /> i tr ng thái chuy n<br /> <br /> ng c a Multi Move……………………………..16<br /> <br /> 3<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> 1. Multimove<br /> Khái ni m<br /> Tính n ng Multimove giúp b n t o và t i u ch ng trình cho nh ng h th ng<br /> Multimove, n i mà m t robot ho c b gá xoay s c<br /> nh chi ti t và các robot khác thì<br /> làm vi c trên ó<br /> <br /> t d ng c tr ng khác c a nh ng h th ng này là Independent MultiMove, trong ó<br /> các robot có th làm vi c m t cách ng th i và c l p, trong khi ch b<br /> u khiên b i<br /> tt<br /> u khi n<br /> <br /> 4<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br /> 1.1 Xây d ng m t tr m Multimove<br /> Khái quát<br /> Tr c khi kh i ng ch ng trình multimove chúng ta s xây d ng m t tr m v i 2 robot<br /> và l p m t h th ng multimove. Chúng ta c ng s t o m t<br /> i t ng làm vi c<br /> Workobject và m t Path di chuy n trong bài k ti p.<br /> <br /> 5<br /> ABB Vietnam - Robotics<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản