intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thư điện tử - Đề án CP 112_phần 4

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

254
lượt xem
138
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thư điện tử - đề án cp 112_phần 4', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thư điện tử - Đề án CP 112_phần 4

 1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Giảng viên: VÕ VĂN TÂM Tel: 0650.576399 Email: vovantam@quangtrungsoft.com.vn Giáo trình: Giáo trình khai thác và quản trị MailServer cuả đề án 112 Tham khảo: http://www.altn.com Cisco ccna v.3 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ A. Khái niệm quản trị hệ thống thư điện tử 1. Mục đích của việc quản trị hệ thống thư điện tử 2. Các công việc cần thiết để quản trị hệ thống thư điện tử B. Một số tính năng cơ bản để quản trị và thiết lập hệ thống thư điện tử 1. Mô hình hoạt động của hệ thống thư điện tử 2. Giới thiệu về thủ tục LDAP 3. Các giải pháp an toàn cho hệ thống thư điện tử 4. Quản trị máy chủ thư điện tử từ xa 5. Khái niệm về mailing list 6. Domain gateway Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. B. Một số tính năng cơ bản để quản trị và thiết lập hệ thống thư điện tử 1. Mô hình hoạt động của hệ thống thư điện tử 2. Giới thiệu về thủ tục LDAP 3. Các giải pháp an toàn cho hệ thống thư điện tử 4. Quản trị máy chủ thư điện tử từ xa 5. Khái niệm về mailing list 6. Domain gateway Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. B. Một số tính năng cơ bản để quản trị và thiết lập hệ thống thư điện tử: 1. Mô hình hoạt động của hệ thống thư điện tử: Hình 3.1 Mô hình hoạt động của hệ thống thư điện tử. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Quản lý từ xa bằng Webadmin và Mdconfig: Từ Menu setup/chọn Remote configuration. Kích hoạt cấu hình từ xa Khai báo logon và password Khai báo địa chỉ IP quản trị từ xa Hình:4.51 Thiết lập cấu hình từ xa Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 6. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon MDConfig Configuration Client : Chọn File/Update để cập các update về Mdaemon Server. Chọn File/Reset để huỷ kết nối đến Server. Hình:4.52 MDConfiguration chạy giả lập như Mdaemon Server Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Kết nối đến Remote Mdaemon site: Cung cấp các thông tin để kết nối đến Mdaemon Server. Hình 4.53 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Thiết lập và sử dụng WorldClient Server: WorldClient là gì?  Là công cụ giúp email Client truy nhập vào hộp thư điện tử của mình.  WorldClient cho phép nhà cung cấp dịch vụ đặt biểu tượng quảng cáo của mình.  WorldClient là công cụ rất mạnh hổ trợ cho người dùng quản trị hộp thư của mình.  WorldClient là hạt nhân của Mdaemon Server. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Ba cách Start/Stop WorldClient Server: Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Thiết lập WorldClient: Setup rồi chọn WorldClient/Relay Fax Kích hoạt WorldClient WorldClient chạy với ISS mà không chạy World Client của Mdaemon Restart WorldClient để thay đổi được kích hoạt Hình:4.54 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Sử dụng giao thức LDAP:là giao thức để lưu trữ và truy vấn cơ sở dữ liệu về người sử dụng.Từ menu setup chọn Ldaemon/LDAP tuỳ chọn LDAP Star/stop cùng Sau khi thay Mdaemon đổi cho Nơi để gõ câu lênh Ldaemon , điều khiển LDAP kích vào đây để dừng, ldap server kích Bấm vào đây nếu hoạt thay đổi. muốn sửa chữa câu lệnh cho LDaemon Để thay đổi chế độ ghi log file và tìm lỗi. Hình:4.55 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Tuỳ chọn cho Mdaemon dùng Ldap để lưu CSDL Điều khiển cho phép tạo ra RDN Thiết lập cho phép LDAP dùng userlist.dat hoặc ODBC Set password đi kèm BindDN Điền DN để gán quyền truy cập vào LDAP Server Tạo một bản về thông tin của Điền base entry sẽ account vào dữ liệu được tất cả Mdaemon LDAP user entry Xác định object clas điều Xác định object khiển dữ liệu của LDAP Xác thực thư đầu xa để class điều khiển dữ chấp nhận hay từ chối của liệu của LDAP Mailserver Backup address book Hình:4.56 LDAP options Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 13. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Các giải pháp an toàn của MailServer:  Antivirus Settings  Content Filter  Spam Blocker  SSL&Certificates  Address Suppression: Thiết lập một danh sách các email không được gửi đến.  IP Screening:  Host Screening  IP Shielding  SMTP Authentication  POP Before SMTP  Site Usage Policy  Relay Settings  Trusted Hosts  Reverse Lookup Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 14. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Spam Blocker : để ngăn chặn hầu hết các thư spam gửi đến Mail Server của bạn. Nó sử dụng cơ sở dữ liêu blacklist của hai tổ chức ORDB và MAPS RBL host. Bạn tham khảo các thông tin về ORDB và MAPS RBL tại hai web site sau: http:// www.ordb.org http:// www.mail-abuse.com/rbl Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 15. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Spam Blocker Engine: Kích hoạt Spam Blocker Cho bản tin từ blacklist Cho phép account qua, nhưng gán cờ mới được 1 thưmục cảnh báo Inbox/Spam Kiểm tra ip được điền trong “receive” của thư Thêm địa chỉ IP khi gửi qua SMTP vào IP Screen Cho phép các địa chỉ trong Trust host của bản Relay Setting Hình 4.57: Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 16. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Spam Blocker Hosts: Danh sách các host để Mdaemon truy vấn kiểm tra IP, ĐỂ XEM CÁC IP có nằm trong blacklist hay không.Nếu các IP nằm trong blacklist thì Mda sẽ từ chối nhận thư. Điền vào đây địa chỉ IP của các host kiểm tra địa chỉ IP của các thư. Hình:4.58 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 17. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Spam Blocker Caching: Cho lưu các IP nằm trong Blacklist vào bộ nhớ Cache Điền địa chỉ IP của một host mà ta nghi ngờ phát Spam, và các thông số Hình:4.59 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 18. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Spam Filter: Gửi trả lại người gửi Xoá ngay các thư mà số lượng lớn hơn cho phép Gửi đến nơi dự định nhận và thiết lập cờ cảnh báo Hình:4.60 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 19. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon Address Suppression: Danh sách các địa chỉ email bị server từ chối khi có thư gửi đến Lựa chọn tên miền của địa chỉ email cần cấm Điền địa chỉ email mà bạn muốn chặn Hình:4.61 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 20. Các Tính Năng Nâng Cao Của MDaemon IP Screening: Danh sách các địa chỉ IP cho phép hoặc không cho phép gửi mail đến server Khai báo địa chỉ IP đầu xa mà Server muốn kết nối hoặc từ chối Hình:4.62 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=254

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2