intTypePromotion=3

Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 1

Chia sẻ: Thuong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
25
lượt xem
6
download

Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược nguồn gốc và quá trình phát triển của thuế, những vấn đề cơ bản về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG<br /> GS.TS. BÙI XUÂN LƯU (chủ biên)<br /> TS. NGUYÊN HỮU KHẢI - Th.s. NGUYÊN XUÂN NỮ<br /> <br /> Giáo trình<br /> <br /> THUẾ VÀ HỆ THÒNG THUẾ<br /> OVIETNAH<br /> <br /> TRƯỞNG DẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG<br /> <br /> us. TS. Bl l XUÀN l . l ì i<br /> <br /> (CYhi b»É»i)<br /> TS. Nc;t YẾN H fll KHẢI - TV.S. Ní ỉ I íYỀN XI ẢN Nữ<br /> <br /> 1<br /> <br /> i *, ■ '<br /> '<br /> <br /> --<br /> <br /> ' *• ' I<br /> •- —<br /> <br /> x í<br /> <br /> Giáo trình<br /> THUÊ VÀ HỆ THỐNG THUÊ<br /> ỉ VIỆT NAM<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC . 2003<br /> <br /> Lời<br /> <br /> nói đầu<br /> <br /> ở nước ta, nhất là khi chuyển từ nền kinh tế quản lý theo cơ<br /> ch ế k ế hoạch hóa tập trung sang mô hình quản lý theo ca chế<br /> thị trựờng, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN,<br /> thuế ngày càng có ảnh hưởng và tác động to lớn đến mọi hoạt<br /> động sản xuất - kinh doanh, kinh tế - xã hội của đất nước.<br /> Thuế và hệ thống thuế ở nước ta đã và đang là mối quan tăm<br /> chẳng những cùa các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô,<br /> vi mô, của các nhà nghiên cứu mà còn của cả các doanh nghiệp<br /> và quảng đại quần chúng nhân dân.<br /> Đ ể phục vụ cho giáng dạy và học tập các học phần tự chọn<br /> trong chương trình dào tạo của Trường Đại học Ngoại thương,<br /> chúng tôi biên soạn Giáo trình 'Thuế và hệ thống thuế ỏ Việt Nam"<br /> nhằm giúp cho các sinh viên có nhu cẩu học tập của học phần này.<br /> Giáo trình "Thuế và hệ thống th u ế ở Việt N am " do Giáo<br /> sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Liai chù biên, viết các chương: 1, 2, 3, 6, 8,<br /> 11,12, 13, 14 cùng Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khải viết các chương:<br /> 7, 9,10 và tiết ¡11, IV chương 2 và Thạc s ĩ Nguyễn Xuân Nữ viết<br /> chương4 và 5.<br /> Việc biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sótr Kính mong<br /> bạn đọc góp ý về nội dung và hình thức của cuốn sách d ể nhóm<br /> tác giả tu chỉnh và hoàn thiện cho lẩn tái bản sạu.<br /> Thay mặt nhóm tác giả<br /> Chủ biên<br /> GS.TS. BÙI XUÂN LƯU<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương I<br /> <br /> sơ LƯỢC NGUỐNGỗc<br /> VÀ QUÀTRÌNH PHÂT TRIỂN CỦA THUÊ<br /> <br /> I - NGUỒN GÓC RA ĐỜI CỦA THUẾ<br /> Thời nguyên thuỷ, con người liên kết với nhau một cách tự<br /> phát để chung sống. Sản phẩm do mỗi cá nhân làm ra chỉ vừa đủ,<br /> thâm chí còn quá thiếu so với nhu cầu tối thiểu của con người.<br /> Trong quá trình sống và lao động, con người đã tích luỹ được<br /> kinh nghiệm, cải tiến công cụ lao động, một số người đã bắt đầu<br /> tạo ra nhiều của cải hơn mức cần thiết cho cuộc sống bình<br /> thường, rồi trở nên dư thừa và giàu có. Họ thoát ly dần lao động<br /> chân tay bằng cách thuê mướn người làm thay. Họ trở nên có<br /> thế lực, được mọi người kính nể, cử làm đại diện cho bộ lạc-thị<br /> tộc. Dần dần họ nắm quyền lực và cai trị bộ lạc. Những “gia<br /> đình” danh giá và giàu có này đã tập hợp nhau lại bên ngoài thị<br /> tộc của họ, thành một giai cấp riêng và đặc quyền. Nhóm người<br /> này có những lợi ích kinh tế riêng, khác với lợi ích của các giai<br /> cấp còn lại trong xã hội. Cơ sở để liên kết những đại diện của<br /> các bộ lạc - thị tộc khác nhau thành một nhóm người đứng trên<br /> bô lạc - thị tộc là tính thống nhất của những điều kiện tồn tại về<br /> lợi ích kinh tế của họ. Thực tế nhóm người này trờ thành người<br /> 5<br /> <br /> đứng đầu “chính quyền” công cộng, cuối cùng phát triển thành<br /> Nhà nước. Như vậy, đúng như F. Ăng-ghen đã nhận định<br /> "Trước đây không phải lúc nào cũng có Nhà nước. Đằ từng có<br /> những xã hộỉ không cần đến Nhà nước, không có một khái niệm<br /> nào về Nhà nước và chính quyền Nhà nước cả. Đến một giai<br /> đoạn phát triển kinh tế nhất định, một giai đoạn tất nhiên phải<br /> gắn liền với sự phân chia xã hội thành giai cấp thì Nhà nước<br /> mới trở thành một tất yếu do sự phân chia đó."^<br /> Nhà nước, xét ở khía cạnh phân công lao động xã hội, thì đó<br /> là một tổ chửc bộ máy với nhiều hệ thống các cơ quan có chức<br /> năng, nhiệm vụ khác nhau để tổ chức điều hành, cai quản xã<br /> hội. Những người tham gia bộ máy Nhà nước từ trung ương đến<br /> địa phương là những người không tham gia trực tiếp sản xuất.<br /> Phải có nguồn tài chính để nuôi bộ máy quản lý công việc của<br /> Nhà nước. Phải có nguồn tài chính để chi tiêu cho những công<br /> việc thuộc chức năng Nhà nước như: quốc phòng, an ninh ; chi<br /> cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng; chi cho các vấn đề về<br /> phúc lợi công cộng, về sự nghiệp, về xã hội trước mắt và lâu<br /> dài. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu chi tiêu của Nhà nước<br /> càng lớn cả về quy mô và phạm vi chi tiêu.<br /> Nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu trên lấy từ đâu? Nó chỉ có<br /> thể "lấy" từ việc động viên đóng góp một phần thu nhập xã hội<br /> do các tầng lớp cư dân trong xã hội trực tiếp lao động tạo ra.<br /> Nhưng "lấy" bằng cách nào? Từ trước đến nay, các Nhà nước<br /> thường có ba cách để động viên một phần thu nhập xã hội cho<br /> <br /> (1) F. Ăng-ghen : Nguồn gốc của gia đình - Chế độ tư hữu và Nhà nước. NXB<br /> Sự thật, Hà NộiT 1962, tr 258.<br /> <br /> 6<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản