intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Thuốc bảo vệ thực vật: Phần 1

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

113
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung giáo trình được chia thành 2 phần, ở phần này giáo trình truyền đạt 2 nội dung chính đó là: Tầm quan trọng của biện pháp hóa học bảo vệ thực vật và những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật. Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến vai trò ý nghĩa của biện pháp sử dụng thuốc trong công tác BVTV, các ưu điểm và nhược điểm của biện pháp dùng thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại trong nông nghiệp. Sơ lược về lịch sử phát triển ngành thuốc BVTV và thị trường thuốc BVTV trong nước và trên thế giới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thuốc bảo vệ thực vật: Phần 1

MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> PHẦN MỞ ĐẦU:<br /> 1. Vai trò, vị trí và ý nghĩa của biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất<br /> nông nghiệp ................................................................................................................ 3<br /> 2. Ưu và nhược điểm của biện pháp dùng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ<br /> dịch hại ....................................................................................................................... 3<br /> 2.1. Ưu điểm ............................................................................................................... 3<br /> 2.2. Nhược điểm ......................................................................................................... 4<br /> 3. Lịch sử phát triển của ngành thuốc bảo vệ thực vật ................................................. 4<br /> 3.1. Trên thế giới ........................................................................................................ 4<br /> 3.2. Tại Việt Nam ....................................................................................................... 9<br /> 4. Thị trường thuốc bảo vệ thực vật ............................................................................ 9<br /> 4.1. Thị trường Thuốc BVTV tại Việt Nam .............................................................. 10<br /> 4.2.2. Thị trường thuốc BVTV trên thế giới .............................................................. 12<br /> PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ THUỐC BẢO VỆ<br /> THỰC VẬT<br /> Chương 1: Cơ sở độc chất học nông nghiệp .......................................................... 16<br /> 1.1. Các khái niệm về chất độc ................................................................................. 16<br /> 1.1.1. Chất độc .......................................................................................................... 16<br /> 1.1.2. Tính độc.......................................................................................................... 16<br /> 1.1.3. Độ độc ............................................................................................................ 17<br /> 1.1.4. Liều lượng và nồng độ .................................................................................... 17<br /> 1.1.5. Định nghĩa thuốc bảo vệ thực vật .................................................................... 17<br /> 1.2. Những yêu cầu của chất độc dùng làm thuốc BVTV .......................................... 18<br /> 1.3. Phân loại thuốc bảo vệ thực vật .......................................................................... 18<br /> 1.3.1. Phân loại theo đối tượng phòng trừ ................................................................. 18<br /> 1.3.2. Phân loại theo con đường xâm nhập ................................................................ 18<br /> 1.3.3. Phân loại theo nguồn gốc hóa học ................................................................... 18<br /> 1.4. Xâm nhập và dịch chuyển của chất độc vào cơ thể sinh vật................................ 24<br /> 1.4.1. Sự xâm nhập và di chuyển của chất độc vào trong cơ thể nấm bệnh ................ 24<br /> 1.4.2. Sự xâm nhập và dịch chuyển của chất độc vào cơ thể côn trùng ...................... 24<br /> 1.4.3. Sự xâm nhập và dịch chuyển của chất độc vào cơ thể loài gặm nhấm ............. 25<br /> 1<br /> <br /> 1.4.4. Sự xâm nhập và dịch chuyển của chất độc vào cơ thể cỏ dại ........................... 25<br /> 1.5. Tác động của chất độc đến cơ thể sinh vật ......................................................... 26<br /> 1.5.1. Các điều kiện để chất độc gây hại và gây chết đối với sinh vật ....................... 26<br /> 1.5.2. Sự biến đổi của chất độc trong cơ thể sinh vật ................................................ 27<br /> 1.5.3 Tác động của chất độc đến cơ thể sinh vật ....................................................... 27<br /> 1.5.4. Các hình thức tác động của chất độc đối với sinh vật ...................................... 28<br /> 1.5.5. Hiện tượng tác động độc của chất độc đến cơ thể sinh vật .............................. 29<br /> 1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến tính độc của chất độc ........................................... 30<br /> 1.6.1. Sự liên quan giữa tính chất của chất độc và tính độc của chất độc................... 31<br /> 1.6.2. Sự liên quan giữa đặc điểm của sinh vật với tính độc của chất độc ................. 33<br /> 1.6.3. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến tính độc của chất độc...................... 33<br /> 1.7. Ảnh hưởng xấu của thuốc BVTV đến quần thể sinh vật nông nghiệp ................ 35<br /> 1.7.1. Phản ứng của dịch hại với chất độc ở liều lượng thấp ..................................... 35<br /> 1.7.2. Tính chống thuốc của dịch hại ........................................................................ 36<br /> 1.7.3. Sự suy giảm về tính đa dạng trong sinh quần .................................................. 37<br /> 1.7.4. Sự xuất hiện loài dịch hại mới ........................................................................ 37<br /> 1.7.5. Sự tái phát của dịch hại................................................................................... 37<br /> 1.7.6. Tác động của thuốc Bảo vệ thực vật đến các sinh vật sống trong đất .............. 38<br /> 1.8. Cách khắc phục những hậu quả xấu do việc dùng thuốc BVTV gây ra .............. 39<br /> 1.9. Thuốc bảo vệ thực vật và đất đai trồng trọt ........................................................ 40<br /> 1.9.1. Thuốc Bảo vệ thực vật trong đất đai trồng trọt ................................................ 40<br /> 1.9.2. Con đường chuyển hoá và mất đi của thuốc Bảo vệ thực vật ở trong đất ........ 42<br /> 1.10. Thuốc bảo vệ thực vật và môi trường sinh sống ............................................... 44<br /> 1.10.1. Dư lượng của thuốc Bảo vệ thực vật ............................................................. 44<br /> 1.10.2. Thuốc Bảo vệ thực vật tác động đến động vật sống trong nước và trên cạn... 45<br /> 1.10.3. Thuốc Bảo vệ thực vật và con người ............................................................. 46<br /> 1.10.4. Sự di chuyển của thuốc Bảo vệ thực vật trong môi trường ............................ 48<br /> 1.10.5. Phương pháp ngăn ngừa tác hại của thuốc BVTV đến môi trường và<br /> đời sống con người ................................................................................................... 48<br /> Chương 2: Nguyên lý và phương pháp nghiên cứu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật<br /> ................................................................................................................................. 50<br /> 2.1. Các dạng chế phẩm thuốc BVTV ...................................................................... 50<br /> 2.1.1. Thành phần của chế phẩm thuốc ..................................................................... 50<br /> 2<br /> <br /> 2.1.2. Các dạng chế phẩm thuốc Bảo vệ thực vật thường dùng trong nông nghiệp .... 50<br /> 2.2. Nguyên tắc 4 đúng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.............................................. 57<br /> 2.2.1. Đúng thuốc ..................................................................................................... 57<br /> 2.2.2. Đúng nồng độ, liều lượng ................................................................................ 58<br /> 2.2.3. Đúng lúc ......................................................................................................... 59<br /> 2.2.4. Đúng phương pháp xử lý (đúng cách) ............................................................. 60<br /> 2.3. Các phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật................................................ 61<br /> 2.3.1. Phun thuốc bột ................................................................................................ 61<br /> 2.3.2. Rắc thuốc hạt .................................................................................................. 61<br /> 2.3.3. Phun lỏng ........................................................................................................ 61<br /> 2.3.4. Sol khí ............................................................................................................ 62<br /> 2.3.5. Xử lý giống ..................................................................................................... 64<br /> 2.3.6. Xông hơi ......................................................................................................... 64<br /> 2.3.7. Nội liệu pháp thực vật ..................................................................................... 66<br /> 2.3.8. Làm bả độc ..................................................................................................... 66<br /> 2.4. Hỗn hợp thuốc bảo vệ thực vật ........................................................................... 66<br /> 2.5. Các phương pháp xác định tính độc và hiệu quả của thuốc BVTV đối<br /> với các sinh vật gây hại ............................................................................................ 67<br /> 2.5.1. Trong phòng thí nghiệm .................................................................................. 68<br /> 2.5.2. Ngoài đồng ruộng ........................................................................................... 69<br /> 2.5.3. Cách tính lượng thuốc thương phẩm cần dùng ................................................ 71<br /> Chương 3: Những biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật<br /> ................................................................................................................................. 73<br /> 3.1. Tiêu chuẩn của những người làm việc với chất độ ............................................. 73<br /> 3.2. Qui tắc vận chuyển , bảo quản và xuất nhập khẩu thuốc BVTV ......................... 73<br /> 3.2.1. Vận chuyển thuốc ........................................................................................... 73<br /> 3.2.2. Bảo quản, tồn trữ thuốc BVTV ....................................................................... 73<br /> 3.2.3. Xuất nhập khẩu thuốc ..................................................................................... 74<br /> 3.3. Những biện pháp đảm bảo sử dụng thuốc có hiệu quả tốt và an toàn cho<br /> người dùng thuốc bảo vệ thực vật ............................................................................. 75<br /> 3.3.1. Trước khi sử dụng thuốc ................................................................................. 75<br /> 3.3.2. Trong khi sử dụng thuốc ................................................................................. 75<br /> 3.3.3. Sau khi sử dụng thuốc ..................................................................................... 75<br /> 3<br /> <br /> 3.4. Những biện pháp đảm bảo an toàn cho người và gia súc, gia cầm ở<br /> vùng có sử dụng thuốc ............................................................................................. 76<br /> 3.5. Xử lý các chất thải của thuốc BVTV ................................................................. 76<br /> 3.5.1. Các bao bì chứa đựng thuốc BVTV ................................................................ 76<br /> 3.5.2. Các dư thừa của thuốc sau khi dùng................................................................ 76<br /> 3.6. Ngộ độc thuốc BVTV và sơ cấp cứu người bị ngộ độc thuốc............................. 77<br /> 3.6.1. Xử lý khẩn cấp các trường hợp ngộ độc thuốc BVTV..................................... 77<br /> 3.6.2. Ngộ độc các thuốc lân hữu cơ và carbamate ................................................... 78<br /> 3.6.3. Ngộ độc thuốc clo hữu cơ (CHC) ................................................................... 79<br /> 3.6.4. Ngộ độc thuốc chuột chống đông máu ............................................................ 79<br /> 3.7. Những việc nên làm và không nên làm khi sử dụng thuốc BVTV...................... 80<br /> PHẦN THỨ HAI: THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHUYÊN KHOA<br /> Chương 4: Thuốc trừ sâu và các loài động vật gây hại khác ............................... 88<br /> 4.1. Thuốc trừ sâu .................................................................................................... 88<br /> 4.1.1. Thuốc trừ sâu thảo mộc .................................................................................. 89<br /> 4.1.2. Thuốc trừ sâu Clo hữu cơ (CHC) .................................................................... 90<br /> 4.1.3. Thuốc trừ sâu Lân hữu cơ (LHC) .................................................................... 92<br /> 4.1.4. Thuốc trừ sâu Carbamate ................................................................................ 96<br /> 4.1.5. Thuốc trừ sâu Pyrethroid ............................................................................... 98<br /> 4.1.6. Thuốc Dimethyl amino propan dithiol (DAPD) ............................................ 102<br /> 4.1.7. Thuốc ức chế sinh trưởng và phát triển côn trùng ......................................... 103<br /> 4.1.8. Thuốc dẫn dụ côn trùng ................................................................................ 104<br /> 4.1.9. Chế phẩm vi sinh vật trừ sâu......................................................................... 107<br /> 4.1.10. Thuốc trừ sâu hoá học khác ........................................................................ 115<br /> 4.2. Thuốc trừ nhện hại .......................................................................................... 118<br /> 4.2.1. Abamectin .................................................................................................... 118<br /> 4.2.2. Acrinathrin ................................................................................................... 118<br /> 4.2.3. Amitraz ........................................................................................................ 118<br /> 4.2.4. Fenpyroximate.............................................................................................. 119<br /> 4.2.5. Propargite ..................................................................................................... 119<br /> 4.3. Thuốc trừ tuyến trùng ...................................................................................... 119<br /> 4.3.1. Chitosan ....................................................................................................... 119<br /> 4.3.2. Cytokinin (Zeatin) ........................................................................................ 119<br /> 4<br /> <br /> 4.3.3. Ethoprophos (Ethoprop) ................................................................................ 120<br /> 4.4. Thuốc trừ chuột................................................................................................ 120<br /> 4.4.1. Brodifacoum ................................................................................................. 120<br /> 4.4.2. Bromadiolone ............................................................................................... 121<br /> 4.4.3. Coumatetralyl (Coumarin) ............................................................................ 121<br /> 4.4.4. Diphacinone .................................................................................................. 121<br /> 4.4.5. Flocoumafen ................................................................................................. 121<br /> 4.4.6. Warfarin........................................................................................................ 121<br /> 4.4.7. Phot phua kẽm .............................................................................................. 122<br /> 4.4.8. Samonella entriditis ...................................................................................... 122<br /> 4.5. Thuốc trừ ốc .................................................................................................... 123<br /> 4.5.1. Metaldehyde ................................................................................................. 123<br /> 4.5.2. Niclosamide .................................................................................................. 123<br /> Chương 5: Thuốc xông hơi ................................................................................... 125<br /> 5.1. Khái niệm và đặc điểm của thuốc xông hơi ...................................................... 125<br /> 5.2. Một số thuốc xông hơi thường dùng................................................................. 126<br /> 5.2.1. Aluminium photphua .................................................................................... 126<br /> 5.2.2. Mage photphua ............................................................................................. 127<br /> 5.2.3. Metyl bromide .............................................................................................. 127<br /> Chương 6: Thuốc trừ nấm và vi khuẩn ............................................................... 129<br /> 6.1. Nhóm thuốc chứa đồng (cu) ............................................................................. 130<br /> 6.1.1. Bordeaux ...................................................................................................... 130<br /> 6.1.2. Copper Hydrocide ......................................................................................... 130<br /> 6.1.3. Copper Oxychloride ...................................................................................... 131<br /> 6.2. Nhóm thuốc chứa lưu huỳnh ............................................................................ 131<br /> 6.2.1. Sulfur ........................................................................................................... 131<br /> 6.2.2. Zineb ............................................................................................................ 131<br /> 6.2.3. Thiram ......................................................................................................... 132<br /> 6.2.4. Thiophanate Methyl ..................................................................................... 133<br /> 6.2.5. Mancozeb ..................................................................................................... 133<br /> 6.2.6. Propineb........................................................................................................ 134<br /> 6.3. Những hợp chất dị vòng ................................................................................... 134<br /> 6.3.1. Benomyl ....................................................................................................... 134<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2