intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Cao đẳng) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ: Ochuong_999 Ochuong_999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:104

90
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí với mục tiêu chính là Trình bày được phương pháp tính toán tải hệ thống ĐHKK, thiết lập sơ đồ hệ thống và sơ đồ nguyên lý ĐHKK, tính toán, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống. Tính sơ bộ được nhiệt thừa, ẩm thừa, xác định được công suất lạnh, năng suất gió của hệ thống, xác định được số lượng, chủng loại máy và thiết bị. Thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Cao đẳng) - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR – VT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  KHÔNG KHÍ   NGHỀ         : KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ    TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ­CĐN   ngày 05 tháng 9 năm   2015  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề tỉnh BR – VT  1 
 2. Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2015 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể  được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và  tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh   doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.  2 
 3. LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí là một trong  những giáo trình môn học đào tạo cơ sở  được biên soạn theo nội dung  chương trình khung được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt.  Nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp kiến thức và kỹ năng chặt  chẽ với nhau, logíc.   Khi biên soạn, nhóm biên soạn đã cố gắng cập nhật những kiến thức  mới có liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu  đào tạo, nội dung lý thuyết và thực hành được biên soạn gắn với nhu cầu  thực tế trong sản xuất đồng thời có tính thực tiễn cao. Nội dung giáo trình  được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 150 giờ. Trong quá trình sử dụng giáo trình, tuỳ theo yêu cầu cũng như khoa học  và công nghệ phát triển có thể điều chỉnh thời gian và bổ sung những kiến  thức mới cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của  trường.  Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào  tạo nhưng không tránh được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng  góp ý kiến của các thầy, cô giáo, bạn đọc để nhóm biên soạn sẽ hiệu chỉnh  hoàn thiện hơn. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Trường Cao đẳng nghề tỉnh  Bà Rịa Vũng Tàu.                                    Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày.......tháng...... năm 2015                                  Tham gia biên soạn Giáo viên: Nguyễn Duy Quang ­ Chủ biên  3 
 4. MỤC LỤC  BÀI 1:                                                                                                                      ..................................................................................................................       11 TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG   KHÍ                                                                                                                         .....................................................................................................................      11  1. Xác định kết cấu hộ ĐHKK                                                                        .................................................................      12  1.1. Xác định kích thước, kết cấu ngăn che,  mặt bằng không gian ĐHKK                       ...................       12  1.2. Xác định công năng các không gian ĐHKK                                                                   ...............................................................       12 2. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số   tính toán trong nhà, ngoài trời.                                                                         ..............................................................       13  2.1. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa                                                            ........................................................       13  2.2. Chọn thông số tính toán trong nhà, ngoài trời                                                                ............................................................       15  3. Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương                                     ...............................       15  3.1. Tính nhiệt thừa                                                                                                               ...........................................................................................................       15  3.2. Tính ẩm thừa                                                                                                                  ..............................................................................................................       16  3.3. Kiểm tra đọng sương                                                                                                     ................................................................................................       20 4. Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ  thị I­d hoặc t­d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ   thống.                                                                                                                   ..............................................................................................................       20 4.1. Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I­d hoặc t­  d                                                                                                                                              .........................................................................................................................................       20  4.2. Xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống.                                       ...................................       23  BÀI 2                                                                                                                       ...................................................................................................................      24 THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TREO   TƯỜNG                                                                                                                  ..............................................................................................................       25  1.Tính toán thể tích phòng.                                                                               ...........................................................................       25 2. Tính chọn máy và thiết bị cho hệ thống điều hoà không khí treo   tường.                                                                                                                  ..............................................................................................................      26  2.1. Tính chọn máy lạnh cho hệ thống ĐHKK.                                                                   ...............................................................       26  2.2. Tính chọn dàn nóng.                                                                                                       ...................................................................................................       27  2.3. Tính chọn dàn lạnh.                                                                                                        ....................................................................................................       28  2.4. Tính chọn đường ống.                                                                                                    ................................................................................................       28  2.5.Tính chọn hệ thống tiêu âm.                                                                                           .......................................................................................       29  3. Thiết kế sơ đồ lắp đặt hệ thống điều hoà không khí treo tường.   . .  .  30       3.1.Sơ đồ mặt bằng.                                                                                                             .........................................................................................................       30  3.2.Sơ đồ lắp đặt.                                                                                                                  ..............................................................................................................       30  4. Phương pháp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí treo tường:           31 ......       4 
 5.  4.1. Đọc bản vẽ.                                                                                                                    ...............................................................................................................       31  4.2. Sử dụng thiết bị an toàn.                                                                                                ............................................................................................       31  4.3. Lắp đặt cục ngoài trời.                                                                                                   ...............................................................................................       31  4.4. Lắp đặt cục trong nhà.                                                                                                   ...............................................................................................       32  4.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas­điện và đường nước ngưng.                                          ...................................       32  BÀI 3                                                                                                                       ...................................................................................................................       37  THIẾT KẾ LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÂM TRẦN              ..........       37  1.Tính toán thể tích phòng.                                                                               ..........................................................................       38 2. Tính chọn máy và thiết bị cho hệ thống hệ thống điều hoà không khí   âm trần.                                                                                                               ...........................................................................................................       38  2.1. Tính chọn máy lạnh cho hệ thống ĐHKK âm trần.                                                      ..................................................       38  2.2. Tính chọn dàn nóng.                                                                                                       ...................................................................................................       39  2.3. Tính chọn dàn lạnh.                                                                                                        ....................................................................................................       40  2.4. Tính chọn đường ống.                                                                                                    ................................................................................................       41  2.5.Tính chọn hệ thống tiêu âm.                                                                                           .......................................................................................       42  3. Thiết kế sơ đồ lắp đặt hệ thống điều hoà không khí âm trần.            ........       43   3.1.Sơ đồ mặt bằng.                                                                                                             .........................................................................................................       43  3.2.Sơ đồ lắp đặt.                                                                                                                  ..............................................................................................................       43  4. Phương pháp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí âm trần.               ...........       43  4.1. Đọc bản vẽ.                                                                                                                    ...............................................................................................................       43  4.2. Sử dụng thiết bị an toàn.                                                                                                ............................................................................................       43  4.3. Lắp đặt cục ngoài trời.                                                                                                   ...............................................................................................       44  4.4. Lắp đặt cục trong nhà.                                                                                                   ...............................................................................................       45  4.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas­điện và đường nước ngưng.                                          ...................................       45  4.6. Thử kín hệ thống.                                                                                                           .......................................................................................................       48  Tiến hành thử kín:                                                                                                                 .............................................................................................................       48  4.7. Hút chân không.                                                                                                              ..........................................................................................................       48  4.8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung.                                                                                ............................................................................       48  BÀI 4                                                                                                                       ...................................................................................................................       50  THIẾT KẾ LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÁP TRẦN               ...........       50  1.Tính toán thể tích phòng.                                                                               ..........................................................................       50 2. Tính chọn máy và thiết bị cho hệ thống hệ thống điều hoà không khí   áp trần.                                                                                                                ............................................................................................................       51  2.1. Tính chọn máy lạnh cho hệ thống ĐHKK áp trần.                                                       ...................................................       51  2.2. Tính chọn dàn nóng.                                                                                                       ...................................................................................................       53  5 
 6.  2.3. Tính chọn dàn lạnh.                                                                                                        ....................................................................................................       53  2.4. Tính chọn đường ống.                                                                                                    ................................................................................................       54  2.5.Tính chọn hệ thống tiêu âm.                                                                                           .......................................................................................       55  3. Thiết kế sơ đồ lắp đặt hệ thống điều hoà không khí áp trần.             .........       56   3.1.Sơ đồ mặt bằng.                                                                                                             .........................................................................................................       56  3.2.Sơ đồ lắp đặt.                                                                                                                  ..............................................................................................................       56  4. Phương pháp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí áp trần.                ............       56  4.1. Đọc bản vẽ.                                                                                                                    ...............................................................................................................       56  4.2. Sử dụng thiết bị an toàn.                                                                                                ............................................................................................       56  4.3. Lắp đặt cục ngoài trời.                                                                                                   ...............................................................................................       57  4.4. Lắp đặt cục trong nhà.                                                                                                   ...............................................................................................       58  4.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas­điện và đường nước ngưng.                                          ...................................       58  4.6. Thử kín hệ thống.                                                                                                           .......................................................................................................       59  Tiến hành thử kín:                                                                                                                 .............................................................................................................       59  4.7. Hút chân không.                                                                                                              ..........................................................................................................       59  4.8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung.                                                                                ............................................................................       59  BÀI 5                                                                                                                       ...................................................................................................................       61  THIẾT KẾ LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ĐẶT SÀN               ...........       61  1.Tính toán thể tích phòng.                                                                               ..........................................................................       61 2. Tính chọn máy và thiết bị cho hệ thống hệ thống điều hoà không khí   đặt sàn.                                                                                                                ............................................................................................................       62  2.1. Tính chọn máy lạnh cho hệ thống ĐHKK đặt sàn.                                                       ...................................................       62  2.2. Tính chọn dàn nóng.                                                                                                       ...................................................................................................       63  2.3. Tính chọn dàn lạnh.                                                                                                        ....................................................................................................       64  ­ Thiết kế đặt sàn dễ lắp đặt và bảo dưỡng. Có thể lắp đặt dưới trần cao.                     .................       66  2.4. Tính chọn đường ống.                                                                                                    ................................................................................................       68  2.5.Tính chọn hệ thống tiêu âm.                                                                                           .......................................................................................       68  3. Thiết kế sơ đồ lắp đặt hệ thống điều hoà không khí đặt sàn              ..........       69   3.1.Sơ đồ mặt bằng.                                                                                                             .........................................................................................................       69  3.2.Sơ đồ lắp đặt.                                                                                                                  ..............................................................................................................       69  4. Phương pháp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí đặt sàn                  ..............       69  4.1. Đọc bản vẽ.                                                                                                                    ...............................................................................................................       69  4.2. Sử dụng thiết bị an toàn.                                                                                                ............................................................................................       69  4.3. Lắp đặt cục ngoài trời.                                                                                                   ...............................................................................................       70  4.4. Lắp đặt cục trong nhà.                                                                                                   ...............................................................................................       70  6 
 7.  4.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas­điện và đường nước ngưng.                                          ...................................       70  4.6. Thử kín hệ thống.                                                                                                           .......................................................................................................       70  Tiến hành thử kín:                                                                                                                 .............................................................................................................       71  4.7. Hút chân không.                                                                                                              ..........................................................................................................       71  4.8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung.                                                                                ............................................................................       71  BÀI 6                                                                                                                       ...................................................................................................................       73 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG   TÂM VRV                                                                                                              ..........................................................................................................       73  1.Tính toán thể tích phòng.                                                                               ..........................................................................       73 2. Tính chọn máy và thiết bị cho hệ thống hệ thống điều hoà không khí   trung tâm VRV .                                                                                                 .............................................................................................       74  2.1.Tính chọn máy lạnh cho hệ thống điều hoà không khí trung tâm VRV .                      ..................       74  2.2.Tính chọn dàn nóng.                                                                                                        ....................................................................................................       75  2.3.Tính chọn dàn lạnh.                                                                                                         .....................................................................................................       76  2.4.Tính chọn đường ống.                                                                                                     .................................................................................................       77  2.5.Tính chọn hệ thống tiêu âm.                                                                                           .......................................................................................       77 3. Thiết kế sơ đồ lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm   VRV .                                                                                                                    ................................................................................................................       78   3.1. Sơ đồ mặt bằng.                                                                                                            ........................................................................................................       78  3.2.Sơ đồ lắp đặt.                                                                                                                  ..............................................................................................................       80 4. Phương pháp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV .                                                                                                                             80 ..........................................................................................................................      4.1. Đọc bản vẽ.                                                                                                                    ...............................................................................................................       80  4.2. Sử dụng thiết bị an toàn.                                                                                                ............................................................................................       81  4.3. Lắp đặt cục nóng.                                                                                                          ......................................................................................................       81  4.4. Lắp đặt cục lạnh.                                                                                                           .......................................................................................................       82  4.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas­điện và đường nước ngưng.                                          ...................................       82  4.6. Thử kín hệ thống.                                                                                                           .......................................................................................................       82  Tiến hành thử kín:                                                                                                                 .............................................................................................................       83  4.7. Hút chân không.                                                                                                              ..........................................................................................................       83  4.8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung.                                                                                ............................................................................       83  BÀI 7:                                                                                                                      ..................................................................................................................       85 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG   TÂM LÀM LẠNH BẰNG NƯỚC                                                                      ..................................................................       85  1.Tính toán thể tích phòng.                                                                               ..........................................................................       85                                                                                                                              ........................................................................................................................         86  7 
 8. 2. Tính chọn máy và thiết bị cho hệ thống hệ thống điều hoà không khí   trung tâm lạnh bằng nước.                                                                              ..........................................................................       86  2.1.Tính chọn máy lạnh cho hệ thống điều hoà không khí trung tâm lạnh bằng nước.   86   2.2.Tính chọn dàn nóng.                                                                                                        ....................................................................................................       93  2.3.Tính chọn dàn lạnh.                                                                                                         .....................................................................................................       93  2.4.Tính chọn đường ống.                                                                                                     .................................................................................................       94  2.5.Tính chọn hệ thống tiêu âm.                                                                                           .......................................................................................       97 3. Thiết kế sơ đồ lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm lạnh   bằng nước.                                                                                                         .....................................................................................................       98   3.1.Sơ đồ mặt bằng.                                                                                                             .........................................................................................................       98 4. Phương pháp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí hệ thống điều   hoà không khí trung tâm lạnh bằng nước.                                                   ...............................................       100  4.1. Đọc bản vẽ.                                                                                                                  .............................................................................................................       100  4.2. Sử dụng thiết bị an toàn.                                                                                              ..........................................................................................       100  4.3. Lắp đặt cục nóng.                                                                                                        ....................................................................................................       101  4.4. Lắp đặt cục lạnh.                                                                                                         .....................................................................................................       101  4.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas­điện và đường nước ngưng.                                        ....................................       101  4.6. Thử kín hệ thống.                                                                                                         .....................................................................................................       102  4.7. Hút chân không.                                                                                                            ........................................................................................................       102  4.8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung.                                                                              ..........................................................................       103  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                  ..............................................................................       104  8 
 9. CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN  TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ  Mã số mô đun: MĐ 22 Thời gian mô đun: 150h     (Lý thuyết: 45h; Thực hành: 105h) I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔĐUN:  ­ Học sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ  sở, môn học cơ  sở  kỹ  thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí, các mô đun về  điện, các mô đun bổ  trợ, các mô đun chuyên nghành như: lạnh cơ  bản, hệ  thống điều hoà không  khí cục bộ, hệ thống điều hoà không khí trung tâm, điện tử chuyên nghành. ­ Tính chất: ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm   vụ cụ thể được giao  II. MỤC TIÊU MÔĐUN: ­ Trình bày được phương pháp tính toán tải hệ thống ĐHKK, thiết lập  sơ đồ hệ thống và sơ đồ nguyên lý ĐHKK, tính toán, lựa chọn máy và thiết bị  trang bị cho hệ thống  9 
 10. ­ Tính sơ  bộ  được nhiệt thừa, ẩm thừa, xác định được công suất lạnh,  năng suất gió của hệ thống, xác định được số lượng, chủng loại máy và thiết  bị. Thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống. ­ Lắp ráp được hệ thống điều hòa không khí đúng yêu cầu kỹ thuật. ­ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề ­ Đảm bảo an toàn lao động ­ Cẩn thận, tỷ mỉ, tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và có khả  năng làm việc nhóm. III. NỘI DUNG MÔĐUN: 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Hình  Số Thời  Tên các bài trong mô đun thức  TT gian dạy 1 Tính toán xác định phụ tải hệ thống điều hoà không  Lý thuyết 10 khí  2 Thiết kế lắp đặt máy điều hoà không khí treo tường 15 Tích hợp 3 Thiết kế lắp đặt máy điều hoà không khí âm trần 15 Tích hợp Kiểm tra (bài 1­3) 5 Tích hợp 4 Thiết kế lắp đặt máy điều hoà không khí áp trần 15 Tích hợp 5 Thiết kế lắp đặt máy điều hoà không khí đặt sàn 20 Tích hợp Kiểm tra (bài 2­5) 5 Tích hợp 6 Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí trung  Tích hợp 30 tâm VRV. 7 Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí trung  Tích hợp 30 tâm làm lạnh bằng nước Kiểm tra bài 1 5 Tích hợp Cộng 150  10 
 11. BÀI 1: TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG  KHÍ Mục tiêu: Sau khi h ọc xong bài học này ngườ i học có khả năng: ­ Xác định kết cấu hộ  ĐHKK: Xác định kích thước, kết cấu ngăn che,  mặt bằng không gian ĐHKK.  ­ Xác định công năng các không gian ĐHKK. Tiêu chuẩn vệ  sinh an  toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời.  ­ Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương.   11 
 12. ­ Xây dựng sơ  đồ  ĐHKK, biểu diễn quá trình xử  lý không khí trên đồ  thị I­d hoặc t­d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống. Nội dung :  1. Xác định kết cấu hộ ĐHKK  1.1. Xác định kích thước, kết cấu ngăn che,  mặt bằng không gian  ĐHKK ­ Xác định kết cấu hộ dùng lạnh: + Nếu là tổ hợp kho lạnh: Tính số lượng kho, xác định kích thước, kết   cấu và bố trí mặt bằng tổ hợp kho lạnh + Nếu là kho lạnh đơn chiếc: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng   kho + Nếu là bể đá khối: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng ­ Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố  trí, sắp xếp sản phẩm,... + Nhiệt độ lạnh cần đạt ­ Tính toán phụ tải lạnh: + Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách + Xác định phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị 1.2. Xác định công năng các không gian ĐHKK A = F. s A là công, đơn vị là joule (đọc là jun kí hiệu J) F là lực tác dụng, đơn vị là newton (đọc là niutơn kí hiệu là N) s là quãng đường, đơn vị là metre(s) (đọc là mét, kí hiệu m)  12 
 13. 2. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số  tính toán trong nhà, ngoài trời. 2.1. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa Con  người  là  một  yếu  tố  vô  cùng  quan  trọng  trong  sản  xuất.  Các  thông  số  khí  hậu  có  ảnh  hưởng  nhiều  tới  con  người  có  nghĩa  cũng  ảnh  hưởng  tới  năng  suất và  chất lượng sản phẩm một cách gián tiếp. Ngoài ra các yếu tố khí hậu cũng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng  sản phẩm. Trong phần này chúng ta chỉ nghiên cứu ở khía cạnh này. a. Nhiệt độ Nhiệt độ có  ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm.   Một số quá trình  sản xuất đòi hỏi nhiệt độ phải nằm trong một giới hạn nhất định. Ví dụ : ­ Kẹo Sôcôla : 7 ­ 8 oC ­ Kẹo cao su : 20oC ­ Bảo quả rau quả : 10oC ­ Đo lường chính xác : 20 ­ 24 oC ­ Dệt : 20 ­ 32oC ­ Chế biến thịt, thực phẩm : Nhiệt độ cao làm sản phẩm chóng bị   thiu . Bảng 1.1 dưới đây là tiêu chuẩn về nhiệt độ và độ  ẩm của một số quá  trình sản xuất thường gặp Bảng 1.1 : Điều kiện công nghệ của một số quá trình Quá trình Công nghệ sản xuất Nhiệt độ, oC Độ ẩm, % ­ Đóng và gói sách 21 ÷ 24 45 Xưởng in ­ Phòng in ấn 24 ÷ 27 45 ÷ 50 ­ Nơi lưu trữ giấy 20 ÷ 33 50 ÷ 60 ­ Phòng làm bản kẽm  13 
 14. 21 ÷ 33 40 ÷ 50 ­ Nơi lên men 3 ÷ 4 50 ÷ 70 Sản xuất bia ­ Xử lý malt 10 ÷ 15 80 ÷ 85 ­ Ủ chín 18 ÷ 22 50 ÷ 60 ­ Các nơi khác 16 ÷ 24 45 ÷ 65 ­ Nhào bột 24 ÷ 27 45 ÷ 55 Xưởng bánh ­ Đóng gói 18 ÷ 24 50 ÷ 65 ­ Lên men 27 70 ÷ 80 ­ Chế biến bơ 16 60 Chế biến thực phẩm ­ Mayonaise 24 40 ÷ 50 ­ Macaloni 21 ÷ 27 38 Công nghệ chính xác ­ Lắp ráp chính xác 20 ÷ 24 40 ÷ 50 ­ Gia công khác 24 45 ÷ 55 ­ Chuẩn bị 27 ÷ 29 60 Xưởng len ­ Kéo sợi 27 ÷ 29 50 ÷ 60 ­ Dệt 27 ÷ 29 60 ÷ 70 ­ Chải sợi 22 ÷ 25 55 ÷ 65 Xưởng sợi bông ­ Xe sợi 22 ÷ 25 60 ÷ 70 ­ Dệt và điều tiết cho  22 ÷ 25 70 ÷ 90 sợi b Độ ẩm tương đối Độ ẩm cũng có ảnh nhiều đến một số sản phẩm ­  Khi  độ  ẩm  cao  có  thể  gây  nấm  mốc  cho  một  số  sản  phẩm  nông  nghiệp  và  công nghiệp nhẹ. ­ Khi độ ẩm thấp sản phẩm sẽ khô, giòn không tốt hoặc bay hơi làm  giảm chất lượng sản phẩm hoặc hao hụt trọng lượng. Ví dụ  14 
 15. ­ Sản xuất bánh kẹo : Khi độ  ẩm cao thì kẹo chảy nước. Độ ẩm  thích hợp cho sản xuất bánh kẹo là ϕ = 50­65% ­ Ngành vi điện tử , bán dẫn : Khi độ  ẩm cao làm mất tính cách điện  của các mạch điện c Vận tốc không khí. Tốc độ không khí cũng có  ảnh hưởng đến sản xuất nhưng ở một khía  cạnh khác ­  Khi  tốc  độ  lớn  :  Trong  nhà  máy  dệt,  sản  xuất  giấy  .  .  sản  phẩm  nhẹ  sẽ  bay  khắp phòng hoặc làm rối sợi. Trong một số trường hợp thì sản  phẩm bay hơi nước nhanh làm giảm chất lượng. Vì  vậy  trong  một  số  xí  nghiệp  sản  xuất   người  ta  cũng  qui  định  tốc  độ  không  khí không được vượt quá mức cho phép. d.  Độ trong sạch của không khí. Có  nhiều  ngành  sản  xuất  bắt  buộc  phải  thực  hiện  trong  phòng  không  khí  cực  kỳ  trong sạch  như  sản  xuất  hàng  điện  tử  bán  dẫn,  tráng  phim,  quang  học.  Một  số  ngành  thực  phẩm cũng đòi hỏi cao về   độ  trong sạch  của không khí tránh làm bẩn các thực phẩm. 2.2. Chọn thông số tính toán trong nhà, ngoài trời 3. Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương 3.1. Tính nhiệt thừa Các dòng nhiệt do vận hành bao gồm các dòng nhiệt do đèn chiếu sáng Q41, do  người làm việc trong buồng Q42, do các động cơ điện Q43, do mở cửa kho lạnh  Q44. Q4 = Q41 + Q42  + Q43 + Q44, W. Dòng nhiệt do chiếu sáng buồng Q41  Được xác định theo biểu thức: Q41 = A.F  Trong đó:  15 
 16. A ­ nhiệt lượng tỏa ra khi chiếu sáng 1 m2 diện tích buồng hay  diện tích nền,  F ­ diện tích của buồng bảo quản.  Dòng nhiệt do người tỏa ra Q42  Được xác định theo biểu thức: Q42 = 350.n, W Trong đó: 350 ­ nhiệt lượng do một người tỏa ra trong khi làm công việc nặng  nhọc, 350 W/người. n ­ số  người làm việc trong buồng. Nó phụ  thuộc vào công nghệ  gia   công, chế biến, vận chuyển, bốc xếp.  Dòng nhiệt do động cơ điện tỏa ra Q43  Nhiệt do các động cơ  làm việc trong buồng lạnh tỏa ra (động cơ  quạt   dàn lạnh, động cơ  quạt thông gió, động cơ  các máy móc gia công chế  biến,   nâng vận chuyển…) được xác định theo biểu thức: Q43 = 1000.N, W.  Trong đó :  N: công suất động cơ điện, W  1000: hệ số chuyển đổi từ kW ra W.  Tổng công suất của động cơ  điện lắp đặt trong buồng lạnh lấy theo  thực tế thiết kế. Tổng công suất quạt chưa xác định được, vì vậy có  thể  lấy   theo định hướng, N = 4 kW 3.2. Tính ẩm thừa Điều kiện để   ẩm không đọng lại trong cơ  cấu cách nhiệt là áp suất  riêng hơi nước thực tế  luôn phải nhỏ  hơn áp suất bão hoà hơi nước  ở  mọi   điểm trong cơ cấu cách nhiệt.                                                       px  
 17.                  Nghĩa là đường px  không được cắt px”  mà phải luôn nằm phía dưới  đường px”. Đường áp suất riêng phần hơi nước p x và đường phân áp suất bão  hòa px”  có thể  xác định được nhờ  trường nhiệt độ   ổn định trong vách cách  nhiệt. Trường nhiệt độ trong vách được xác định từ nhiệt độ của các lớp vách  nhờ  các biểu thức xác  định mật  1    2   3 4       5     6 độ dòng nhiệt khác nhau. |      |        |    |       |          tf1 | Ví dụ Tính kiểm tra đọng ẩm tường bao  kho lạnh như hình 1.1 biết  tf2 Nhiệt độ  tf1  = 37,20C ; tf2  = 00C;  hệ   số   truyền   nhiệt   k   =   0,274  Hình 1.1 Cấu trúc tường bao kho lạnh 1,3­ Lớp vữa ximăng; 2­ Tường gạch; 4­ Lớp cách ẩm; 5­  W/m2K lớp cách nhiệt; 6­ Lớp vữa trát và lưới thép. Hệ số khuyếch  Bề dày  Hệ số dẫn  STT Vật liệu tán ẩm phụ  (m) nhiệt    (W/mk) g/mh MPa 1 Vữa trát xi măng 0,01 0,92 90 2 Gạch đỏ 0,2 0,82 150 3 Vữa trát xi măng 0,01 0,92 90 4 Cách ẩm bitum 0,005 0,18 0,86 5 Cách nhiệt polystirol 0,15 0,047 7,5 Vữa   trát   xi   măng   lưới  6 0,01 0,92 90 thép + Ta xác định Px: Vì mật độ  dòng qua mọi điểm trong vách là như  nhau và bằng mật độ  dòng nhiệt qua tường bao ta có: Mật độ dòng nhiệt qua tường bao là: q = k. t = 0,274.(37,2 ­ 0) = 10,1928 (W/m2) Mật độ dòng nhiệt qua vách thứ nhất là: Ta có: q = q1 =  1(tf1 – tw1) (W/m)  17 
 18. q 10,1928 Vậy tw1 = tf1 ­  37,2 36,76 0 C 2 23,3 Tương tự ta có: δ1 0,01 tw2 = tw1 ­q  = 36,76– 10,1928 = 36,650C λ1 0,92 δ2 0,2 tw3 = tw2 ­q  = 36,65 – 10,1928 = 34,160C λ2 0,82 δ3 0,01 tw4 = tw3 ­ q 34,16 10,1928 34,050 C λ3 0,92 δ4 0,005 tf5 = tf4 ­ q  = 34,05­10,1928   = 33,77 λ4 0,18 δ5 0,15 tw6 = tw5 ­ q 33,77 10,1928 1,24 0 C λ5 0,047 δ6 0,01 tw7 = tw6 = q 1,24 10,1928. 1,130 C λ6 0,92 q 10,1928 tf2 = tw7 ­  1,13 0,0025 0 C α1 9 Ta có  t = ­0,0025 là sai số nhỏ nhất do chọn k = 0,274W/m2K  Theo bảng 7­10 (TL7) "Tính chất vật lý của không khí  ẩm" Ta có bảng   áp suất hơi. Vách 1 2 3 4 5 6 7 Nhiệt độ t0C 36,76 36,65 34,16 34,05 33,77 1,24 1,13 px” 6190 6148 5356 5337 5246 668 662 * Xác định phân áp suất thực của hơi nước ­ Dòng hơi thẩm thấu qua kết cấu bao che p h1 ph2  =  H Với: ph1: phân áp suất thực của hơi nước bên ngoài ph2: Phân áp suất thực của hơi nước bên trong  18 
 19. Ta có: nhiệt độ bên ngoài tổng đài = 37,20C độ ẩm   = 83%  ph1 = px” (t=37,20C).   (=83%) = 6361.0,83 = 5279,63 , Pa Với nhiệt độ bên trong t0 = 00C độ ẩm   = 85%  ph2 = px” (t=00).  (= 85%) = 610.0.85 = 518, 5 , Pa H: Hệ số trở kháng thấm hơi của kết cấu bao che n δi H =  i 1 μi Vậy với kết cấu của tường bao ta có: 3.0,01 0,2 0,005 0,15 H 0,02805 , m 2 hMPa / g 90 105 0,86 7,5 5279,63 518,5 6      =  .10 0,1697, g / m 2 h 0,02805 Vậy phân áp suất thực của hơi nước trên các bề mặt các lớp vật lý. δi Ta có: pi = ph1 ­  ω μi δ1 0,01 6 Vậy px2 = ph1 ­  ω 5279,63 0,1697. .10 5260,77 , Pa μ1 90 δ2 0,2 6 px3 = px2 ­  ω 5260,77 0,1697. .10 4973,53 , Pa μ2 105 δ3 0,01 6 px4 = px3 ­  ω 4937,53 0,1697. .10 4918,67 , Pa μ3 90 δ4 0,005 6 px5 = px4 ­  ω 4918,67 0,1697. .10 3992,04 , Pa μ4 0,86 δ5 0,15 6 px6 = px5 ­  ω 3992,04 0,1697. .10 598,04 , Pa μ5 7,5 δ6 0,01 6 px7 = px6 ­  ω 598,04 0,1697. .10 579,18 , Pa μ6 90 Như vậy không có hiệu tượng đọng ẩm trong cơ  cấu cách nhiệt vì toàn  bộ  phần áp suất thực của hơi nước đều nhỏ  hơn phân áp suất hơi nước bão   hoà.  19 
 20. 3.3. Kiểm tra đọng sương  Điều kiện để  vách ngoài không bị  đọng sương là hệ  số  truyền nhiệt k của   vách có k ≤ ks Trong đó:  k ­  hệ số truyền nhiệt thực,  W/(m2.K) ks ­  hệ số truyền nhiệt đọng sương, được tính theo công thức: t1 t s ks 0,95.α1 , W/(m2.K) t1 t 2 Trong đó:  1  ­ hệ số tỏa nhiệt của môi trường bên ngoài bề mặt tường kho, W/ (m2.K) t1 ­ nhiệt độ không khí bên ngoài kho, 0C.   t2 ­ nhiệt độ không khí bên trong kho, 0C.   ts ­ nhiệt độ điểm đọng sương của không khí bên ngoài, 0C. 4. Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ  thị I­d hoặc t­d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ  thống. 4.1. Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí  trên đồ thị I­d hoặc t­d  Quá trình thay đổi trạng thái của không khí . Quá trình thay đổi trạng thái của không khí ẩm từ trạng thái A (t A, ϕA) đến B  (tB, φB) được biểu thị bằng đoạn thẳng AB, mủi tên chỉ chiều quá trình gọi là  tia quá trình.  20 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2