giáo trình truyền động điện , chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
342
lượt xem
191
download

giáo trình truyền động điện , chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cho hệ truyền động như hình vẽ, tính momen cản MC và mo men quán tính. quy đổi trục động cơ sang động cơ quay biến đổi tỉ số truyền của cặp bánh răng,tải quạt có đặc tính cơ. hiệu suất của cặp bánh răng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình truyền động điện , chương 1

 1. Chương 1 NH NG V N CHUNG C A H TRUY N NG I N 1.1 C u trúc c a h truy n ng i n 1.2 Ph n cơ c a h truy n ng i n 1.3 Phương trình chuy n ng c a h truy n ng 1.4 TC và các tr ng thái làm vi c c a h truy n ng i n 8/14/2007
 2. 1.1 C u trúc c a h truy n ng i n 1.1.1 nh nghĩa h truy n ng i n 1.1.2 H truy n ng c a máy s n xu t 1.1.3 C u trúc chung c a h truy n ng i n 1.1.4 Phân lo i các h truy n ng i n V u chương 8/14/2007
 3. 1.1.1 nh nghĩa h truy n ng i n H truy n ng i n ... V u chương 8/14/2007
 4. 1.1.2 H truy n ng c a máy s n xu t Xét 3 ví d : a) Truy n ng c a máy bơm nư c b) Truy n ng c n tr c c) Truy n ng mâm c p máy ti n V u chương 8/14/2007
 5. a) Truy n ng c a máy bơm nư c Bi n i 8/14/2007 V u chương
 6. b) Truy n ng c n tr c 8/14/2007 V u chương
 7. c) Truy n ng mâm c p máy ti n 8/14/2007 V u chương
 8. 1.1.3 C u trúc chung c a h truy n ng i n Lư i Ph n i n Ph n cơ B TL CT K L nh t 8/14/2007 V u chương
 9. 1.1.4 Phân lo i các h truy n ng i n a) Theo c i m ng cơ b) Theo tính năng i u ch nh c) Theo m c t ng hóa d) M t s cách phân lo i khác 8/14/2007 V u chương
 10. 1.2 Ph n cơ c a h truy n ng i n 1.2.1 Các i lư ng c trưng cho các ph n t cơ h c 1.2.2 Sơ tính toán ph n cơ 1.2.3 Phân lo i mômen c n 8/14/2007 V u chương
 11. 1.2.1 Các i lư ng c trưng cho các ph n t cơ h c Chuy n ng th ng Chuy n ng quay i lư ng Ký ơn v i lư ng Ký hi u ơn v hi u L c F, P, G N, KG Momen M, Mc Nm n vòng/phút V nt c v m/s T c ω rad/s s-1 Gia t c a m/s2 Gia t c góc ε rad/s2 s-2 Tr ng lư ng m kg Momen quán J kgm2 tính Qui i: 1KG=9,81N; 1 rad/s=9,55 vg/ph; 8/14/2007 V u chương
 12. 1.2.2 Sơ tính toán ph n cơ a) Qui i mômen c n Mc v (t c ) tr c ng cơ b) Qui i mômen quán tính v (t c ) tr c ng cơ J 8/14/2007 V u chương
 13. a) Qui i mômen c n v tr c ng cơ Mc Nguyên t c qui i: Ta có: Pi Mi .ωi Pdc = Mi.qd .ω = = ηi ηi 8/14/2007 V u chương
 14. a) Qui i mômen c n v tr c ng cơ Mc • Qui i mômen Mi : 1 Mi.qd = Mi i.η • Tương t , n u ph n t i chuy n ng th ng v i t c Vi và có l c tác ng là Fi thì: Pi Fi .vi 1 Pdc = Mi.qd .ω = = hay M i.qd = Fi ηi ηi ρ.η trong ó ρ = ω/Vi 8/14/2007 V u chương
 15. T ng quát, momen c n t ng quy i v tr c ng cơ 1 1 M C = ∑ Mk + ∑ Fl k ik .ηk l ρ l .ηl 8/14/2007 V u chương
 16. b) Qui i mômen quán tính v tr c ng cơ J + ng năng c a ph n t quay th i: 2 ω2 ωi Wd = Ji.qd . = Ji . 2 2 8/14/2007 V u chương
 17. b) Qui i mômen quán tính v tr c ng cơ J • Quy i mômen quán tính Ji- c a ph n t th i làm vi c v i t c ωi v t c ω 1 J i . qd = J i . 2 i • Tương t n u v t chuy n ng th ng Vi, m ⇒ ω 1 J i . qd = m i. 2 ρ • T ng mômen quán tính, k – s ph n t chuy n ng J =J + J t d ∑ i.qd 8/14/2007 k V u chương
 18. Sơ tính toán ph n cơ ơn kh i 8/14/2007 V u chương
 19. Ví d 1 L p sơ tính toán ơn kh i cho ph n cơ c a c n tr c B qua tr ng lư ng dây cáp, hãy qui i mômen c n Mc và mômen quán tính Jt trên tr c ng cơ. 8/14/2007 V u chương
 20. Gi i *) Qui i mômen c n: + Qui i G ⇒ tr ng t i MCT Dt 1 M CT = G. . V i G [N]; Dt [m]; ηt 2 ηt + Qui i MCT ⇒ tr c ng cơ ω 1 M C = M CT η : hi u su t c a h p gi m t c; i.η i = ω/ωct Ho c: 1 MC = G. / v i ρ = ω/v; η’ = η.ηt ρ.η 8/14/2007 V u chương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản