intTypePromotion=3

Giáo trình Vẽ mạch điện tử: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
44
lượt xem
6
download

Giáo trình Vẽ mạch điện tử: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất, và nội dung sách gồm 9 bài học, phần 1 sách thể hiện nội dung của 5 bài đầu: giới thiệu phần mềm vẽ mạch điện tử orcad và các phần mềm vẽ mạch điện tử khác, cài đặt phần mềm vẽ mạch điện tử orcad phiên bản 9.2, vẽ mạch điện nguyên lý, in tài liệu, mô phỏng mạch điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Vẽ mạch điện tử: Phần 1 - Trần Văn Dũng (Chủ biên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI<br /> <br /> KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ<br /> Chủ biên: TRẦN VĂN DŨNG<br /> -------***---------<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> VẼ MẠCH ĐIỆN TỬ<br /> ( Lưu hành nội bộ)<br /> <br /> HÀ NỘI 2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Trong chương trình đào tạo của các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề<br /> Điện tử dân dụng thực hành nghề giữ một vị trí rất quan trọng: rèn luyện tay<br /> nghề cho học sinh. Việc dạy thực hành đòi hỏi nhiều yếu tố: vật tư thiết bị đầy<br /> đủ đồng thời cần một giáo trình nội bộ, mang tính khoa học và đáp ứng với yêu<br /> cầu thực tế.<br /> Nội dung của giáo trình “VẼ MẠCH ĐIỆN TỬ” đã được xây dựng trên<br /> cơ sở kế thừa những nội dung giảng dạy của các trường, kết hợp với những nội<br /> dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ sự nghiệp<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,.<br /> Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức<br /> mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản,<br /> cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điều<br /> chỉnh cho thích hợp và không trái với quy định của chương trình khung đào tạo<br /> cao đẳng nghề.<br /> Tuy các tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, nhưng giáo trình chắc<br /> chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự tham gia đóng<br /> góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật đầu ngành.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tuyên bố bản quyền<br /> Tài liệu này là loại giáo trình nội bộ dùng trong nhà trường với mục đích làm tài liệu<br /> giảng dạy cho giáo viên và học sinh, sinh viên nên các nguồn thông tin có thể được tham<br /> khảo.<br /> Tài liệu phải do trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội in ấn và phát hành.<br /> Việc sử dụng tài liệu này với mục đích thương mại hoặc khác với mục đích trên đều<br /> bị nghiêm cấm và bị coi là vi phạm bản quyền.<br /> Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội xin chân thành cảm ơn các thông tin giúp<br /> cho nhà trường bảo vệ bản quyền của mình.<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐỀ MỤC<br /> <br /> TRANG<br /> <br /> BÀI 1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VẼ MẠCH ĐIỆN TỬ ORCAD VÀ CÁC PHẦN MỀM<br /> VẼ MẠCH ĐIỆN TỬ KHÁC................................................................................................ 9<br /> 1.1.<br /> <br /> Giới thiệu các phần mềm vẽ mạch điện tử thông dụng: ....................................................... 9<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Phần mềm vẽ mạch điện tử Circuit Maker: ................................................................. 9<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Phần mềm vẽ mạch điện tử Workbench: ................................................................... 10<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Phần mềm vẽ mạch điện tử Eagle: ............................................................................ 11<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Giới thiệu phần mềm vẽ mạch điện tử ORCAD: ............................................................... 12<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Giới thiệu các chức năng của phần mềm vẽ mạch điện tử ORCAD: .......................... 12<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Giới thiệu các phiên bản của phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD: ............................ 12<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Câu hỏi thảo luận ............................................................................................................. 13<br /> <br /> BÀI 2. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VẼ MẠCH ĐIỆN TỬ ORCAD PHIÊN BẢN 9.2 .............. 14<br /> 2.1.<br /> <br /> Các yêu cầu tối thiểu của hệ thống máy tính: .................................................................... 14<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Yêu cầu về bộ nhớ, chủng loại máy vi tính:............................................................... 14<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Yêu cầu về hệ điều hành và không gian trống của ổ đĩa:............................................ 21<br /> <br /> 2.1.3.<br /> <br /> Yêu cầu về chuẩn card màn hình:.............................................................................. 23<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Các bước cài đặt phần mềm vẽ mạch điện tử ORCAD: ..................................................... 24<br /> <br /> 2.2.1.<br /> <br /> Chạy tập tin Setup: ................................................................................................... 24<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Nhập mã sản phẩm và mã tác giả: ............................................................................. 26<br /> <br /> 2.2.3.<br /> <br /> Chạy Setup sao chép các tập tin cần cài đặt: .............................................................. 30<br /> <br /> 2.2.4.<br /> <br /> Chạy Setup sao chép các tập tin Acrobat, Readme: ................................................... 31<br /> <br /> 2.3.<br /> <br /> Câu hỏi thảo luận ............................................................................................................. 33<br /> <br /> BÀI 3. VẼ MẠCH ĐIỆN NGUYÊN LÝ ............................................................................. 34<br /> 3.1.<br /> <br /> Các bước của qui trình vẽ mạch điện nguyên lý: ............................................................... 34<br /> <br /> 3.1.1.<br /> <br /> Tạo bản vẽ sơ đồ mạch điện nguyên lý mới: ............................................................. 34<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Chọn và đặt linh kiện lên bản vẽ: .............................................................................. 46<br /> <br /> 3.1.3.<br /> <br /> Sắp xếp lại các linh kiện trên bản vẽ mạch điện nguyên lý: ....................................... 47<br /> <br /> 3.1.4.<br /> <br /> Nối mạch điện và vẽ đường dây Bus( nếu có): .......................................................... 47<br /> <br /> 3.1.5.<br /> <br /> Gán tên đối chiếu và giá trị cho linh kiện: ................................................................. 49<br /> <br /> 3.1.6.<br /> <br /> Tạo khối tiêu đề cho trang thiết kế: ........................................................................... 50<br /> <br /> 3.1.7.<br /> <br /> Lưu trữ sơ đồ mạch điện: .......................................................................................... 50<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Thực hành vẽ mạch nguyên lý của mạch điều chỉnh và ổn định tốc độ động cơ: ................ 51<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3.2.1.<br /> <br /> Tạo bản vẽ sơ đồ mạch điện nguyên lý mới: ............................................................. 51<br /> <br /> 3.2.2.<br /> <br /> Chọn và đặt các linh kiện: ......................................................................................... 52<br /> <br /> 3.2.3.<br /> Sắp xếp lại các linh kiện trên bản vẽ mạch điện nguyên lý điều khiển và ổn định tốc độ<br /> động cơ: ................................................................................................................................. 59<br /> 3.2.4.<br /> <br /> Nối mạch điện: ......................................................................................................... 59<br /> <br /> 3.2.5.<br /> <br /> Gán tên đối chiếu và giá trị cho linh kiện: ................................................................. 59<br /> <br /> 3.2.6.<br /> <br /> Tạo khối tiêu đề cho trang thiết kế: ........................................................................... 60<br /> <br /> 3.2.7.<br /> <br /> Lưu trữ sơ đồ mạch điện: .......................................................................................... 61<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Thực hành vẽ mạch nguyên lý các bài tập từ 1 đến 6 với yêu cầu như sau: ........................ 62<br /> <br /> 3.3.1.<br /> <br /> Bài tập số 1 .............................................................................................................. 62<br /> <br /> 3.3.2.<br /> <br /> Bài tập số 2 .............................................................................................................. 62<br /> <br /> 3.3.3.<br /> <br /> Bài tập số 3 .............................................................................................................. 63<br /> <br /> 3.3.4.<br /> <br /> Bài tập số 4 .............................................................................................................. 63<br /> <br /> 3.3.5.<br /> <br /> Bài tập số 5 .............................................................................................................. 64<br /> <br /> 3.3.6.<br /> <br /> Bài tập số 6 .............................................................................................................. 64<br /> <br /> 3.4.<br /> <br /> Câu hỏi thảo luận ............................................................................................................. 65<br /> <br /> Bài 4. IN TÀI LIỆU ............................................................................................................ 66<br /> 4.1.<br /> <br /> Các bước in trang sơ đồ mạch điện: .................................................................................. 66<br /> <br /> 4.1.1.<br /> <br /> Chọn loại máy in, và các tham số cần thiết: ............................................................... 66<br /> <br /> 4.1.2.<br /> <br /> Chọn trang sơ đồ mạch điện cần in: .......................................................................... 69<br /> <br /> 4.1.3.<br /> <br /> Chọn loại giấy in, hướng in, số lượng bản in hoặc chuyển thành tập tin in: ................ 70<br /> <br /> 4.1.4.<br /> <br /> Quan sát sơ đồ mạch với Print Preview và thực hiện in trang sơ đồ mạch điện: ......... 71<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Câu hỏi thảo luận ............................................................................................................. 71<br /> <br /> BÀI 5. MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN ..................................................................................... 72<br /> 5.1.<br /> <br /> Tạo bản vẽ cho thành phần phân tích mạch PSPICE: ........................................................ 72<br /> <br /> 5.1.1.<br /> <br /> Tạo mới bản vẽ cho thành phần phân tích mạch PSpice: ........................................... 72<br /> <br /> 5.1.2.<br /> <br /> Đặt linh kiện lên bản vẽ cho thành phần phân tích mạch PSpice: ............................... 74<br /> <br /> 5.1.3.<br /> <br /> Đặt các đầu dò lên những vị trí mạch điện cần đo các đại lượng vật lý của mạch điện: ..<br /> ................................................................................................................................. 75<br /> <br /> 5.2.<br /> <br /> Chạy mô phỏng mạch điện: .............................................................................................. 76<br /> <br /> 5.2.1.<br /> <br /> Chọn tập tin cần chạy mô phỏng: .............................................................................. 76<br /> <br /> 5.2.2.<br /> <br /> Đặt các tham số chạy mô phỏng:............................................................................... 76<br /> <br /> 5.3.<br /> <br /> Phương pháp hiển thị nhiều đồ thị dạng sóng tín hiệu: ...................................................... 80<br /> <br /> 5.3.1.<br /> <br /> Thực hành vẽ và chạy mô phỏng mạch xén dương nối tiếp:....................................... 80<br /> <br /> 5.3.2.<br /> <br /> Tạo mới bản vẽ mạch xén dương cho thành phần phân tích mạch PSpice: ................. 80<br /> <br /> 5.3.3.<br /> <br /> Đặt các linh kiện của mạch lên bản vẽ: ..................................................................... 81<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản