GIẤY MANG TÀI SẢN RA CỔNG (PROPERTY GATE PASS)

Chia sẻ: TÚ DƯƠNG NGỌC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
818
lượt xem
75
download

GIẤY MANG TÀI SẢN RA CỔNG (PROPERTY GATE PASS)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIẤY MANG TÀI SẢN RA CỔNG (PROPERTY GATE PASS)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY MANG TÀI SẢN RA CỔNG (PROPERTY GATE PASS)

  1. GIẤY MANG TÀI SẢN RA CỔNG (PROPERTY GATE PASS) Ngày hiệu lực (Effective Date) :_____________________ Người mang tài sản (Bringer) : ____________________________________ Bộ Phận (Dept) : ___________________________ STT Mô tả tài sản Số lượng Ghi chú Lý do (Reason) (No) (Description) (Quant.) (Remarks) Phê duyệt / (Approved) Trưởng Bộ Phận /(Dept. Head) Người yêu cầu /Requested by) GIẤY MANG TÀI SẢN RA CỔNG (PROPERTY GATE PASS) Ngày hiệu lực (Effective Date) :_____________________ Người mang tài sản (Bringer) : ____________________________________ Bộ Phận (Dept) : ___________________________ STT Mô tả tài sản Số lượng Ghi chú Lý do (Reason) (No) (Description) (Quant.) (Remarks) Phê duyệt / (Approved) Trưởng Bộ Phận /(Dept. Head) Người yêu cầu /Requested by) 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản