Giấy xác nhận

Chia sẻ: Nguyen Quang Thinh Thinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
276
lượt xem
60
download

Giấy xác nhận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Họ và Tên (Sinh Viên):……………………………………………………………................... Ngày sinh : ………/……../………Giới tính : Nam Nữ CMND số :……………………….Ngày cấp:….../……./…….Nơi Cấp……………………… Mã trường theo học ( Mã qui ước trong tuyển sinh ĐH,CĐ,THCN)……………….................. Tên trường :…………………………………………………………………………................. Ngành học :……………………………………………………………………………………. Hệ đào tạo ( Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề) ……………………………………….. Khóa :……………………………..Loại hình đào tạo: ………………………………………... Lớp :………………………………Số thẻ HSSV : ……………………………………………. Ngày nhập học:…../……/………...Thời gian ra trường (Tháng/năm)……../………/...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy xác nhận

  1. Mẫu số : 01/TDSV ( Do HSSV lập) TRƯỜNG : ………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc ---------------0O0----------------- GIẤY XÁC NHẬN Họ và Tên (Sinh Viên):……………………………………………………………................... Ngày sinh : ………/……../………Giới tính : Nam Nữ CMND số :……………………….Ngày cấp:….../……./…….Nơi Cấp……………………… Mã trường theo học ( Mã qui ước trong tuyển sinh ĐH,CĐ,THCN)……………….................. Tên trường :…………………………………………………………………………................. Ngành học :……………………………………………………………………………………. Hệ đào tạo ( Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề) ……………………………………….. Khóa :……………………………..Loại hình đào tạo: ………………………………………... Lớp :………………………………Số thẻ HSSV : ……………………………………………. Ngày nhập học:…../……/………...Thời gian ra trường (Tháng/năm)……../………/ ………... ( Thời gian học tại trường ) :………………………tháng ) Số tiền học phí hàng tháng :………………………../tháng ) Thuộc diện : - Không miễn giảm - Giảm học phí - Miễn học phí Thuộc đối tượng : - Mồ côi - Không mồ côi Trong thời gian theo học tai trường, anh (chị) :…………………………Không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.Học sinh, sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường : …………………………………………... Vào tài khoản : ……………………………Số tài khoản : ……………………………………. Tại ngân hàng :………………………………………………………………………………… TP.HCM, ngày …….tháng……năm…… Hiệu trưởng
  2. ( ký tên và đóng dấu )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản