GIỚI THIỆU MÔN LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

Chia sẻ: Triệu Mai Hường | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
291
lượt xem
130
download

GIỚI THIỆU MÔN LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống kiểm tra, quá trình kiểm tra giám sát, và các kỹ thuật kiểm tra. Kiểm tra thực hiện toàn bộ, Kiểm tra trực tiếp và cách đảm bảo cho quản lý hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU MÔN LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

 1. 3 Đơn vị học trình 5 phần – 10 chương
 2. Chương 1: Lý thuyết quản lý ¨ Chương 2: Các kiểu mẫu phân tích quản lý, môi trường H bên ngoài và tác động trong quản lý
 3. Chương 3: Kế hoạch, bản chất và mục đích của L công việc lập kế hoạch, làm thế nào cho việc lập kế hoạch có kết quả Chương 4: Chiến lược - chính sách và việc ra các L Quyết định
 4. Chương 5: Bản chất, mục đích của công tác tổ ( chức, phân chia các bộ phận, mối quan hệ quyền hạn và làm cho công tác tổ chức có hiệu quả Chương 6: Xác định biên chế (định biên), lựa ( chọn cán bộ quản lý, người quản lý với vai trò phát triển tổ chức. Đánh giá cán bộ quản lý
 5. Chương 7: Yếu tố con người, động cơ thúc đẩy. L Lãnh đạo thúc đẩy động cơ Phối hợp và phân công trong tổ chức L
 6. Chương 8: Hệ thống kiểm tra, quá trình kiểm tra Ð giám sát, và các kỹ thuật kiểm tra. Kiểm tra thực hiện toàn bộ, Kiểm tra trực tiếp và cách đảm bảo cho quản lý hiệu quả Chương 9: Thông tin trong quản lý và quản lý thông å tin
 7. Khái niệm về quản lý và lý thuyết quả lý l Mục tiêu của tất cả các nhà quản lý l Quản lý là một khoa học và là một nghệ thuật l Vai trò của lý thuyết quản lý l Tiếp cận hệ thống trong quản lý l Quản lý tiếp cận tình huống hoặc điều kiện l
 8.  Mười một cách tiếp cận phân tích quản lý ¬ Năm chức năng của quản lý (Lập KH- Xây dựng tổ ¬ chức- Xác định biên chế- Lãnh đạo – Kiểm tra) Phối hợp trong quản lý là công việc cơ bản ¬ Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tới công tác quản ¬ lý Kinh tế ¬ Văn hóa ¬ Chính trị, pháp luật ¬ Xã hội ¬ Kỹ thuật công nghệ ¬
 9. Lập kế hoạch liên quan tới quản lý ? • Bản chất của việc lập kế hoạch, • Tầm quan trọng của lập KH- Các loại KH • Các bước lập KH • KH chiến lược dài hạn • Ý nghĩa, nguyên tắc của các cam kết • Sự cần thiết và liên quan gữa KH dài hạn và KH ngắn • hạn Tầm quan trọng của sự mềm dẻo trong lập KH và làm • cho việc lập KH có hiệu quả
 10. Mục tiêu là ? Các mục tiêu nào ° Chiến lược và chính sách, bản chất Chlược, các loại hình ° chiến lược Ra quyết định và đòi hỏi thực thi chiến lược hiệu quả ° Mục tiêu chiến lược và các chính sách, các thủ tục, quy tắc ° Quản lý theo mục tiêu, Các mục tiêu có được dặt ra cho mọi ° người không, QL theo mục tiêu có ưu nhược gì? Quyết định là gì, nguyên tắc yếu tố hạn chế trong việc ra ° QĐ, cơ sở lựa chọn phương án Các yếu tố AH đến việc ra QĐ và tiếp cận hệ thống trong ° việc ra QĐ.
 11. Phân biệt tổ chức với công tác tổ chức và cơ cấu tổ chức Bản chất, mục đích của công tác tổ chức, cơ cấu tổ chức, cấp quản lý và phân chia quyền hạn. Giao quyền, phân quyền nguyên tắc giao/ phân quyền, Các mô hình cơ cấu tổ chức (trực tuyến, chức năng và hỗn hợp) MQH quyền hạn trực tuyến- tham mưu, sử dụng quyền hạn theo chức năng, nâng cao hiệu quả tham mưu theo chức năng tránh nguy cơ chồng chéo, lộn xộn Một vài sai lầm phổ biến khi tổ chức Nguyên tác thiết kế cơ cấu tổ chức
 12. Bản chất, mục đích của định biên - XĐ biên chế, tuyển p mộ, lựa chọn, đánh giá, phát triển Lựa chọn nhân viên p Lựa chọn cán bộ quản lý, yêu cầu, kỹ năng, cá tính, p phẩm chất của CBQL và mức độ thích ứng môi trường làm việc, Đề bạt từ bên trong/ bên ngoài – tính hai mặt cần cân p nhắc kỹ,công cụ, biện pháp và quá trình lựa chọn Đánh giá cán bộ quản lý và nhân viên- sách lược ganh p đua không hạn chế Người quản lý và việc phát triển tổ chức, Bản chất p quá trình PTTC,
 13. Bản chất, yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo, MQH lãnh • đạo – quản lý Phong cách và hành vi lãnh đạo, • Ý nghĩa của động cơ thúc đẩy, biện pháp, kỹ thuật thúc • đẩy động cơ hoạt động, xây dựng môi trường thúc đẩy động cơ Phức tạp từ các động cơ khác nhau – sự mâu thuẫn và • đồng nhất trong sự phức tạp của các động cơ khác nhau đó Thúc đẩy động cơ nhe thế nào? •
 14. Khái niệm, bản chất, hệ thống kiểm tra, quá trình kiểm L tra Các bước trong quá trình kiểm tra cơ bản L Các kỹ thuật kiểm tra L Giám sát, sự kết hợp giữa kiểm tra và giám sát L Kỹ thuật giám sát và sự khác nhau về chức năng giữa L kiểm tra và giám sát
 15. Khái niệm, bản chất, chức năng của thông tin liên • lạc trong tổ chức Dòng thông tin, quá trình truyền thông tin, • Các loại dạng thông tin (văn bản, lời nói, tín hiệu • không lời) Những trở ngại và trục trặc trong truyền thông tin • liên lạc. Tiếp cận thông tin liên lạc hiệu quả Thông tin bí mật, thông tin rộng rãi và quản lý å
 16. Kiểm tra từng phần và kiểm tra toàn bộ ° Khái niệm kiểm tra thực hiện toàn bộ, bản chất của ° báo cáo và tổng kết ngân quỹ Kiểm tra ngân quỹ, PP kiểm tra ngân quỹ, lợi nhuận- ° tổn thất Kiểm tra trực tiếp đảm bảo cho QL có hiệu quả ° Những nguy hiểm của việc kiểm tra quá mức ° Việc tự kiểm tra của cơ sở ° Nâng cao hiệu quả của việc kiểm tra °
 17. Mỗi phần đều có câu hỏi thảo luận cho từng vấn đề, Œ các học viên sẽ hình thành các nhóm thảo luận Œ Mỗi đơn bị học trình sẽ có phần bài tập tình huống trong quản trị, học viên sẽ phải làm bài tập tình huống Œ Mỗi đơn vị học trình sẽ có 1 bài kiểm tra kiến thức toàn bộ Œ Đánh giá kết quả học tập sẽ được thực hiện như sau 1. Số buổi tham gia học tập/ thảo luận trên lớp 2. Số bài tập có điểm 3. Số điểm thi cho từng học trình và bài thi cuối cùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản