Giới thiệu một số nông dung Luật quản lý thuế

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
618
lượt xem
359
download

Giới thiệu một số nông dung Luật quản lý thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Được hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Được yêu cầu cơ quan quản lý giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế. Được giữ bí mật thông tin. Được hưởng ưu đãi về thuế,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu một số nông dung Luật quản lý thuế

 1.   1 Taxagon Workshop ­  5/2008
 2. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Mục lục: Mở đầu: khái quát về quản lý thuế hiện nay Phần 1: Luật quản lý thuế 1- Luật quản lý thuế: kết cấu chính 2- Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế 3- Một số trình tự thuế Phần 2: tìm hiểu “người bạn đồng hành”   2 Taxagon Workshop ­  5/2008
 3. KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ THUẾ HIỆN NAY NGÂN SÁCH (+khác) c á Dịch c Tổ vụ Tổ q chức chức u , cá , cá i nhân nhân đ KT- TT ị n Phạt h sự tuân thủ tự giác của người nộp thuế   3 Taxagon Workshop ­  5/2008
 4. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NGÂN SÁCH (+khác) c á c Tổ Tổ q chức chức u , cá , cá i nhân nhân đ ị n h sự tuân thủ tự giác của người nộp thuế   4 Taxagon Workshop ­  5/2008
 5. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Bao gồm 14 chương , 120 Điều Chương I: Những quy định chung Chương II: Đăng ký thuế Chương III: Khai thuế, tính thuế Ch Chương IV: Ấn định thuế Ch Chương V: Nộp thuế Chương VI: Trách nhiệm hoàn thành nghĩa Ch vụ nộp thuế   5 Taxagon Workshop ­  5/2008
 6. Chương VII: Thủ tục hoàn thuế Chương VIII: Thủ tục miễn thuế, giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Chương IX: Thông tin về người nộp thuế Chương X: Kiểm tra thuế, thanh tra thuế Chương XI: Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Chương XII: Xử lý vi phạm Pháp luật về thuế Chương XIII: Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện Chương XIV: Điều khoản thi hành   6 Taxagon Workshop ­  5/2008
 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Quyền của người nộp thuế: 1- Được hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế 2- Được yêu cầu cơ quan quản lý giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế 3- Được giữ bí mật thông tin 4- Được hưởng ưu đãi về thuế   7 Taxagon Workshop ­  5/2008
 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Quyền của người nộp thuế: 5- Được ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 6- Được nhận kết luận kiểm tra, thanh tra thuế; được yêu cầu giải thích nội dung kết luận; được bảo lưu ý kiến trong biên bản 7- Được bồi thường thiệt hại do cơ quan thuế, công chức thuế gây ra.   8 Taxagon Workshop ­  5/2008
 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Quyền của người nộp thuế: 8- Được cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế 9- Được khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình 10- Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức thuế và tổ chức cá nhận khác   9 Taxagon Workshop ­  5/2008
 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Nghĩa vụ của người nộp thuế: 1- Đăng ký thuế, có mã số thuế và sử dụng mã thuế theo qui định 2- Kê khai thuế chính xác, đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự kê khai của mình 3- Nộp hồ sơ thuế đầy đủ và đúng thời hạn   10 Taxagon Workshop ­  5/2008
 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Nghĩa vụ của người nộp thuế: 4- Chấp hành chế độ kế toán thống kê và sử dụng chứng từ, hóa đơn theo qui định 5- Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và các giao dịch phải kê khai các thông tin về thuế   11 Taxagon Workshop ­  5/2008
 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Nghĩa vụ của người nộp thuế: 6- Lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán 7- Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.   12 Taxagon Workshop ­  5/2008
 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Nghĩa vụ của người nộp thuế: 8- Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo qui định của pháp luật 9- Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế nếu người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục về thuế theo qui định   13 Taxagon Workshop ­  5/2008
 14. TRÌNH TỰ -THỦ TỤC THUẾ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC THUẾ 1- Khoán thuế - Ấn định thuế 2- Kiểm tra – thanh tra thuế 1bis: các Điều khoản bảo vệ người nộp thuế khi bị kiểm tra, thanh tra thuế 3- Giải quyết các tranh chấp thuế, khiếu nại thuế 4- Thanh toán thuế và cưỡng chế thanh toán   14 Taxagon Workshop ­  5/2008
 15. TRÌNH TỰ -THỦ TỤC THUẾ TRONG KHOÁN THUẾ - Khoán thuế (quyền): Áp dụng trong một phạm vi xác định: hộ gia đình; cá nhân kinh doanh - Ấn định thuế: Áp dụng khi các điều kiện về kê khai thuế không được chấp nhận (vi phạm thuế)   15 Taxagon Workshop ­  5/2008
 16. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA – THANH TRA THUẾ - Mục tiêu: sự tuân thủ các qui định thuế - Sự chính xác, trung thực... trong HỒ SƠ thuế: * Tờ khai thuế; Tờ khai quyết toán thuế * Các bảng kê, hóa đơn, hợp đồng... - căn bản thuế căn - áp dụng thuế suất hoặc biểu thuế - các yếu tố làm tăng giảm, thuế   16 Taxagon Workshop ­  5/2008
 17. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRONG KIỂM TRA – THANH TRA THUẾ Các hình thức kiểm tra thuế: - Kiểm tra các thủ tục thuế (contrôle formel) Ki - Kiểm tra dựa trên tài liệu có sẵn (kiểm tra tại cơ quan thuế) - Kiểm tra tại cơ sở người nộp thuế (kiểm tra sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan)   17 Taxagon Workshop ­  5/2008
 18. TRÌNH TỰ,THỦ TỤC TRONG KIỂM TRA – THANH TRA THUẾ Quyền của cơ quan thuế trong KT-TT Yêu cầu người nộp thuế: - Giải thích để làm rõ một (các) yếu tố trong kê khai thuế; - Cung cấp các tài liệu liên quan đến số thuế đã kê khai đã - Quyền yêu cầu chứng minh Quy   18 Taxagon Workshop ­  5/2008
 19. TRÌNH TỰ,THỦ TỤC TRONG KIỂM TRA – THANH TRA THUẾ Quyền thu thập thông tin (trong thanh tra thuế) có liên quan đến việc kê khai thuế mà có các tổ chức, cá nhân khác nắm giữ (trong trường hợp nghi có gian lận thuế): Yêu cầu các cơ quan, tổ chức cung cấp   19 Taxagon Workshop ­  5/2008
 20. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRONG KIỂM TRA – THANH TRA THUẾ Quyền tạm giữ các tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, lậu thuế (thanh tra thuế) Người có thẩm quyền: - Thủ trưởng cơ quan thuế - Trưởng đoàn thanh tra thuế (thanh tra viên) Thời hạn tạm giữ: không quá 60 ngày Biên bản tạm giữ tài liệu, hàng hóa   20 Taxagon Workshop ­  5/2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản