GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TÍNH GIÁ THÀNH

Chia sẻ: Hoàng Anh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
402
lượt xem
206
download

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TÍNH GIÁ THÀNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phẩm ở đây bao gồm cả dự án, công trình; Tính giá thành giải đơn. Tính giá thành nhiều bước. Tính giá thành định mức. Các phương pháp phân bổ chi phí Phân bổ theo hệ số Phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu chính Phân bổ theo định mức Các phương pháp đánh giá dở dang Theo Nguyên vật liệu chính. Theo Sản phẩm dở dang và mức độ hoàn thành tương đương. Theo Chi phí sản xuất định mức....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TÍNH GIÁ THÀNH

 1. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TÍNH GIÁ THÀNH (Phân bổ theo phân bước) Thành phẩm ở đây bao gồm cả dự án, công trình; Tính giá thành giải đơn. Tính giá thành nhiều bước. Tính giá thành định mức. Các phương pháp phân bổ chi phí Phân bổ theo hệ số Phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu chính Phân bổ theo định mức Các phương pháp đánh giá dở dang Theo Nguyên vật liệu chính. Theo Sản phẩm dở dang và mức độ hoàn thành tương đương. Theo Chi phí sản xuất định mức. Theo Chi phí nhân công. Các bước tính giá thành 1 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 2. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Để tính giá thành thì bạn phải tập hợp đầy đủ chi phí (Tập hợp về Tk đầu 621,622,623,627) 1. Khai Báo Định nghĩa tài khoản giá thành trong danh mục tài khoản – chỉ định nghĩa một lần duy nhất. • Danh mục Tài khoản TK 154, dung phím F2 sửa tài khoản này và chọn “Tài khoản giá thành là C”. 2 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 3. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Tài khoản nguyên vật liệu chính chỉ áp dụng cho Phương pháp tính giá thành Phân bước. Bạn làm tương tự như Tk 154. • Khai báo danh mục Nhóm vật tư: Vào Danh mục nhóm vật tư: F4 Thêm mới, F2 Sửa, F3 Xóa • Vào Danh mục Sản Phẩm ( Công trình) F4 Thêm mới, F2 Sửa, F3 Xóa 3 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 4. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 2. Tập hợp chi phí • Tập hợp chi phí nhân công : Tập hợp qua Tk N622 C334 4 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 5. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 5 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 6. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 • Tập hợp chi phí nguyên vật liệu chính Xuất kho nguyên vật liệu chính để Sản xuất : N621 - C152/C156 Xuất kho nguyên vật liệu chính cho sản xuất, Bạn phải chỉ ra từng loại nguyên vật liệu chính cho từng sản phẩm một; Mã sản phẩm bạn phải chỉ ra; Nếu bạn xuất kho nguyên vật liệu phụ thì bạn không cần chỉ ra mã sản phẩm 6 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 7. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 • Tập hợp chi phí nguyên vật liệu phụ : Tập hợp Nguyên vật liệu phụ N6212 C152, Chi phí nguyên vật liệu phụ sẽ phân bổ cho các sản phẩm theo tỷ lệ nguyên vật liệu chính; 7 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 8. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 • Chi phí khác : Chi phí khấu hao tài sản, Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác • Nhập kho thành phẩm: Thức hiện hàng ngày khi sản phẩm hoàn thành; Bạn có thể nhập kho theo từng cá nhân, hay phân xưởng để dễ dàng thống kê sản phẩm hoàn thành 8 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 9. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 theo từng cá nhân hay từng nhóm. Nếu không có nhập kho thì chương trình tự chuyển sang dở dang của tháng sau. Khi nhập kho Bạn chý ý : mỗi một mã vật tư phải tương ứng với một mã sản phẩm , N 155 - C154 Bạn chỉ cẩn nhập số lượng, đơn giá và thành tiền khi tính giá thành chương trình sẽ tự áp vào. 3. Thực hiện tính giá thành • Bước1: Lập kế hoạch sản xuất; Ta lập kế hoach để chuẩn bị nguyên vật liệu, nhân công và chi phí khác, dựa trên tổng doanh thu mà doanh nghiệp đặt kế hoạch; Bạn thực hiện bước này theo tháng, quý, hay cả năm. Bước này bạn có thể bỏ qua. • Bước2: Điều chỉnh kế hoạch; 9 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 10. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Do nhu cầu cần có nhiều sản phẩm để bán, hoặc nhiều đơn hàng, hàng trong kho còn nhiều, thì bạn phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Bạn có thể bỏ qua bước này. • Bước 3 :Khai báo định mức vật tư Danh cho công ty tính giá thành theo phương pháp định mức. Nếu không tính giá thành theo phương pháp định mức bạn có thể bỏ qua. • Bước 4: Khai báo sản phẩm dở dang cuối kỳ Nếu có dở dang cuối ký, Bạn phải xác định phương pháp tính dở dang cuối ký là gì; Cuối tháng, hoặc hết hợp đồng bạn có thể xác định sản phẩm dở dang. Hai tiêu chỉ bạn phải xác định đó là Sản phẩm dở dang (SPDD) và mức độ hoàn thành (MDHT). Trong Phần mềm có các phương pháp xác định dở dang cuối kỳ • Bước 5:Tính giá vốn cho nguyên vật liệu đã xuất kho Tính theo tháng, hoặc theo quý tùy theo chu kỳ sản xuất của từng công ty. • Bước 6: Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu chính; 10 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 11. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Kết chuyển theo tháng hoặc theo quý. Bạn có thể Ấn đồng thời Ctr+A để chọn tất cả các bút toán kết chuyển hoặc dùng chọn Ctr + U để hủy tất cả các bút toán đã chọn. Hoặc bạn có thể ấn phím “Space Bar” để chọn từng bút toán một. Ấn F10 để thực hiện kết chuyển, khi kết chuyển xong bạn có thể Xem, In ở “Phiếu Kế Toán Tổng Hợp”. Bạn có thể thực hiện lại nhiều lần mà không sợ số liệu của bạn bị sai; Chương trình khi thực hiện kết chuyển sẽ tự xóa kết quả của quá trình kết chuyển lần trước. Hoăc Bạn Ấn Ctr+F10 để xóa kết quả kết chuyển trước đó. Bạn có thể định nghĩa thêm bút toán kết chuyển bằng cách ấn F4, hoặc F2 Sửa, F3 Xóa. 11 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 12. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 • Bước 7: Phân bổ chi phí Bạn có thể thức hiện đồng thời các phân bổ: Phân bổ chi phí theo hệ số Phân bổ chi phí theo nguyên vật liệu chính Phân bổ chi phí theo nguyên vật liệu chính o Phân bổ chi phí nhân công o Phân bổ chi phí khác 12 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 13. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 o Phân bổ chi phí nguyên vật liệu phụ Bước 8:Tính giá thành và cập nhật giá thành 13 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 14. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Bạn ấn nút tính giá thành : Chương trình tính xong, Bạn có thể xem chi phí, giá thành cho từng sản phẩm. Nếu có dở dang cho từng sản phẩm một bạn cũng nhìn thấy ở cột cuối kỳ. Các phương pháp tính dở dang : Dở dang theo chi phí Nguyên vật liệu chính Dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương 4. Báo cáo • Thẻ giá thành 14 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 15. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 • Sổ tổng hợp chi phí phát sinh cho từng sản phẩm • Sổ chi tiết Nguyên vật liệu chính • Báo cáo phân tích giá thành - Ngoài ra trong xây dựng còn có bảng định mức xây dựng cho từng công trình để so sánh 15 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 16. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 - Báo cáo lãi lỗ cho từng sản phẩm - Báo cáo phân bổ tỷ lệ tiền lương cho từng sản phẩm - Báo cáo phân bổ tỷ lệ Nguyên vật liệu cho từng sản phẩm - Quản lý số lượng sản phẩm hoàn thành theo từng phân xưởng, hoặc từng công nhân. - Và còn nhiều báo cáo phục vụ cho công tác quản trị Riêng Các Công ty Xây Dựng : Không nhập kho thành phẩm Các công trình thể hiện ở Dư Nợ TK154, Khi hai bên quyết toán công trình và có ghi nhận doanh thu thì làm bút toán kết chuyển Tk 154->Tk632 tương ứng với tổng số tiền doanh thu; Ngoài ra IFINANCE 6.0 có thể tính giá thành theo đơn hàng ( từng hợp đồng). Số liệu đã được sự đồng ý của công ty AN THỊNH, và đã được thay đổi. 16 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản