Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 19

Chia sẻ: Asdasdsdqeqwdd Asdasdsadasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

176
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 19', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 19

  1. Ví dụ Func MyUserFunction($hWndGUI, $MsgID, $WParam, $LParam) ... EndFunc hoặc Func MyUserFunction($hWndGUI, $MsgID) ... EndFunc Khi người dùng gọi hàm thì 4 tham số sẽ mang những giá trị sau : Vị trí Tham số Ý nghĩa 1 hWnd Handle của GUI mà thông điệp sẽ xuất hiện 2 Msg Định danh (ID) của thông điệp Windows 3 wParam Tham số thông điệp đầu tiên (giá trị hex) 4 lParam Tham số thông điệp thứ hai (giá trị hex) Có thể đăng ký tối đa 256 hàm cho các thông điệp windows Theo mặc định , sau khi hàm người dùng kết thúc thì trình điều khiển thông điệp nội bộ của AutoIT sẽ tiếp tục làm việc. Điều đó sẽ không xảy ra nếu như lệnh Return trong hàm của bạn trả về một giá trị hoặc return mà không có giá trị theo sau. !!! Nếu bạn muốn AutoIT chạy trình điều khiển nội bộ đối với một thông điệp , thì hàm-người-dùng nên trả về biến $GUI_RUNDEFMSG (trong thư viện GUIConstantsEx.au3) !!!
  2. Ví dụ : khi bạn muốn hàm trở về sớm hơn so với tiến trình kết thúc của nó và tiếp tục chạy trình điều khiển thông điệp nội bộ Cẩn trọng : cản trở việc chạy một hàm-người-dùng đang thực thi một thông điệp cửa sổ với một lệnh như MsgBox() thì có thể đưa đến một cách chạy không mong đợi, hệ thống sẽ trở về nhanh như có thể !!! Vài control có sử dụng các định danh thông điệp Windows đặc biệt , cho nên việc đăng ký chúng không có hiệu quả. Ví dụ như : WM_CHAR, WM_KEYDOWN, WM_KEYUP được dùng bởi control edit. GUISetAccelerators Cài đặt một bảng tăng tốc cho GUI . Bảng tăng tốc này sẽ cho phép người dùng sử dụng các phím nóng GUISetAccelerators ( accelerators [, winhandle] ) Các tham số Accelerators Một mảng hai chiều để tổ chức bảng tăng tốc (xem chú ý) [tùy chọn] handle của cửa sổ cần cài đặt , được trả về từ hàm winhandle GUICreate (mặc định là gui trước đó). Giá trị trả về Th. Returns 1. Công : Hỏng : Returns 0. Chú ý Mảng này có chức năng là chứa phím nóng (hotkey) và ID của control cần gọi . Mảng phải được định nghĩa như sau : Dim $array[n][2] – trong đó n là tổng số phím tăng tốc cần thiết lập
  3. $array[0][0] = Hotkey (theo định dạng của hàm HotKeySet) đầu tiên $array[0][1] = Control ID sẽ dùng cho hotkey đầu tiên, được trả về từ hàm GUICtrlCreate... $array[1][0] = Hotkey thứ hai $array[1][1] = Control ID sẽ dùng cho hotkey thứ hai... ......... $array[n][0] = Hotkey thứ n $array[n][1] = Control ID sẽ dùng cho hotkey thứ n Nếu tham số truyền không phải là mảng hai chiều thì sẽ không có trình tăng tốc nào được tạo. GUISetBkColor Thiết lập màu nền cho cửa sổ GUISetBkColor ( background [, winhandle] ) Các tham số Background Màu nền cần gán [tùy chọn] handle của cửa sổ mà bạn muốn gán màu (mặc định là cửa winhandle sổ trước đó) Giá trị trả về Th. Returns 1. Công : Hỏng : Returns 0. Chú ý
  4. Những phiên bản trước của AutoIt (v3.0.102) sử dụng định dạng màu BGR , những phiên bản mới hơn sử dụng RGB theo mặc định. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi điều này bằng lựa chọn ColorMode. GUISetFont Thiết lập font chữ mặc định cho GUI GUISetFont (size [, weight [, attribute [, fontname [, winhandle]]]] ) Các tham số Size Kích cỡ của font (mặc định là 8.5) weight [tùy chọn] trọng lượng của font (bình thường = 400) [tùy chọn] muốn thiết lập định dạng cho ký tự , ta có in nghiêng : 2 , gạch chân : 4 , gạch ngang (strike) : 8 . Muốn kết hợp nhiều định dạng attribute ta cộng các giá trị với nhau. Ví dụ , muốn có chữ in nghiêng và gạch chân , ta dùng 2+4. fontname [tùy chọn] tên của font chữ sẽ dùng [tùy chọn] handle của cửa sổ , được trả về từ hàm GUICreate (mặc winhandle định là cửa sổ đã dùng trước đó) Giá trị trả về Th. Returns 1. Công : Hỏng : Returns 0. Chú ý Size có thể là một số thập phân , như 8.5
  5. Vài control như Label , mặc định giá trị 8.5 có thể được thay bằng 9 theo ghi nhận từ Windows Theme Xem Appendix để có được một danh sách đầy đủ về các font của windows GUISetHelp Cài đặt một file thi hành để gọi khi phím F1 được nhấn GUISetHelp ( helpfile [, winhandle] ) Các tham số Helpfile File sẽ chạy khi mà phím F1 được nhấn (lúc gui đã được kích hoạt) [tùy chọn] handle của cửa sổ , được trả về từ hàm GuiCreate(mặc định Winhandle là Gui trước đó) Giá trị trả về Th. Returns 1. Công : Hỏng : Returns 0. GUISetOnEvent Thiết lập một hàm cần gọi khi có một nút được nhấn (hàm đó do người viết mã soạn) GUISetOnEvent ( specialID, "function" [, winhandle] ) Các tham số specialID Xem bảng ID bên dưới
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2