Giới thiệu về Excel

Chia sẻ: TRỊNH ĐÌNH THANH | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:153

1
511
lượt xem
201
download

Giới thiệu về Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là một chương trình bảng tính quản lý dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng, giúp người sử dụng quản lý, tính toán, tổng hợp dữ liệu trên bảng thuận tiện, nhanh chóng và dễ dàng, được dùng rất thông dụng hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về Excel

 1. Nguyễn Thị Tuyết Khoa Tin Học Trường Đại Học Quy Nhơn
 2. Bài 1.Giới thiệu về Excel  Là một chương trình trong bộ Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất.  Là một chương trình bảng tính quản lý dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng, giúp người sử dụng quản lý, tính toán, tổng hợp dữ liệu trên bảng thuận tiện, nhanh chóng và dễ dàng, được dùng rất thông dụng hiện nay. Một số phiên bản: Excel 97 Excel 2000 Excel 2002 (XP) Excel 2003 Chương 4. Microsoft Excel 2003 2
 3. Khởi động và thoát khỏi Excel Khởi động:  Cách 1: Double click vào biểu tượng trên desktop Cách 2: Menu Start → Programs → Microsoft office → Microsoft office Excel 2003 Chương 4. Microsoft Excel 2003 3
 4. Khởi động và thoát khỏi Excel  Thoát:  Cách 1: Click vào nút Close trên thanh tiêu đề  Cách 2: Từ menu File, chọn Exit  Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Alt+F4. Chương 4. Microsoft Excel 2003 4
 5. Màn hình làm việc của Excel Title bar Menu bar Standard toolbar Formating toolbar Formula Row and Column Ruler bar Headings Scroll bar Sheet Tabs Status bar Chương 4. Microsoft Excel 2003 5
 6. Bài 2.Các khái niệm cơ bản Cell: Là sự giao nhau của cột và hàng, để phân biệt giữa các ô người ta dùng địa chỉ. Ví dụ: A5 (cột A hàng 5). Ô hiện hành là ô đang nhập và chỉnh sửa dữ liệu trên nó. WorkSheet (trang tính): được tạo thành từ: 256 cột (column): Ký hiệu A,B,....Z,AA,AB....AZ, BA......,IV 65536 dòng (Row): Ký hiệu 1,2....65536  Để phân biệt giữa các Sheet người ta đặt tên cho Sheet là Sheet1, Sheet2… Ta có thể đặt tên lại cho Sheet. Workbook (bảng tính): Tập hợp của nhiều Sheet tạo thành 1 workbook. 1 workbook được lưu trên 1 file có phần mở rộng *.xls Chương 4. Microsoft Excel 2003 6
 7. Các thao tác cơ bản trên WorkBook Chương 4. Microsoft Excel 2003 7
 8. Các thao tác cơ bản trên WorkSheet Chương 4. Microsoft Excel 2003 8
 9. Đặc trưng của Excel Chương 4. Microsoft Excel 2003 9
 10. Các loại địa chỉ Chương 4. Microsoft Excel 2003 10
 11. Các loại địa chỉ Chương 4. Microsoft Excel 2003 11
 12. Các loại địa chỉ Chương 4. Microsoft Excel 2003 12
 13. Bài 3.Các thao tác soạn thảo Di chuyển trong bảng tính Thay đổi độ rộng dòng, Đánh dấu khối cột Sửa, xóa dữ liệu Ẩn/ hiện dòng, cột Phục hồi trạng thái trước Cố định dòng/cột tiêu đề đó Di chuyển Chèn dòng, cột Sao chép Chèn ô Sao chép đặc biệt Xóa dòng, cột Xóa ô Chương 4. Microsoft Excel 2003 13
 14. Di chuyển trong bảng tính Chương 4. Microsoft Excel 2003 14
 15. Đánh dấu khối Chương 4. Microsoft Excel 2003 15
 16. Đánh dấu khối Chương 4. Microsoft Excel 2003 16
 17. Đánh dấu khối Chương 4. Microsoft Excel 2003 17
 18. Sửa, xóa dữ liệu  Sửa dữ liệu:  Di chuyển con trỏ tới ô cần sửa.  Nhấn phím F2 hoặc kích đúp chuột trái.  Sửa nội dung.  Nhấn Enter.  Xóa dữ liệu:  Chọn miền cần xoá  Nhấn phím Delete để xoá dữ liệu (các ô không bị xoá). Chương 4. Microsoft Excel 2003 18
 19. Phục hồi lại trạng thái trước đó Chương 4. Microsoft Excel 2003 19
 20. Chèn dòng, cột Chương 4. Microsoft Excel 2003 20
Đồng bộ tài khoản