Giữ gìn sức khỏe: thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
29
lượt xem
6
download

Giữ gìn sức khỏe: thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc “nâng cấp” sức khỏe của bạn không phải là một điều quá khó khăn hay phức tạp như bạn nghĩ, chỉ cần thực hiện những bước nhỏ là có thể cải thiện tốt hơn tình trạng sức khỏe vốn đang rất ổn của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giữ gìn sức khỏe: thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn

 1. Gi gìn s c kh e: thay i nh , hi u qu l n Vi c “nâng c p” s c kh e c a b n không ph i là m t i u quá khó khăn hay ph c t p như b n nghĩ, ch c n th c hi n nh ng bư c nh là có th c i thi n t t hơn tình tr ng s c kh e v n ang r t n c a b n. Nh ng bư c nh ư c th c hi n v c th ch t và tinh th n s là chìa khóa mang l i thành công lâu dài trong vi c có m t l i s ng kh e m nh. ng c g ng thay i t t c trong th i gian ng n “H u h t m i ngư i u n l c thay i toàn b cu c s ng c a h trong m t l n, và i u này ng nghĩa v i vi c h ch có th th c hi n ư c chúng trong kho ng th i gian ng n” – Kelly James-Enger, ng
 2. tác gi cu n sách Small Changes, Big Results: A 12- Week Action Plan to a Better Life cho bi t. Cu n sách c a ông nói v nh ng thay i nh trong cu c s ng có th mang l i nh ng k t qu l n và s thay i này ph i di n ra ít nh t là trong vòng 12 tu n. C i thi n ch ăn u ng b ng cách ch n l a th c ph m t t cho s c kh e là m t ph n c a vi c "nâng c p" s c kh e. “T p trung vào m t m c tiêu duy nh t, ch ng h n c i thi n ch ăn u ng h ng ngày, như l a ch n th c ph m t t cho s c kh e và th c hi n t ng bư c nh ng thay i nh , ch ng h n như tăng kh u ph n ăn h ng ngày t 1 n 2 ph n và sau ó là tăng lên 4
 3. ph n, tùy theo nhu c u dinh dư ng c a b n”. Dinh dư ng, ch ăn u ng, t p th d c và s c kh e tinh th n là b n lĩnh v c chính mà b n nên ưu tiên t p trung c i thi n s c kh e c a mình. Sau ây là l i khuyên c a chuyên gia tư v n James-Enger b n có th th c hi n các bư c nh m t cách hi u qu nh t: Nh ng bư c nh có lư ng dinh dư ng t t hơn Vi c c i thi n lư ng dinh dư ng n p vào c a b n có th ư c th c hi n d dàng v i m t vài thay i ơn gi n, ch ng h n như thêm m t mi ng trái cây b sung vào các món ăn h ng ngày ho c thay th món bánh ng t v i cà phê mà b n v n hay thư ng th c vào m i bu i sáng. James-Enger ch trương ăn nhi u trái cây và rau xanh. “M i b a ăn nên có ít nh t m t lo i trái cây và
 4. rau xanh ( i u này không bao g m món khoai tây chiên). C g ng u ng nhi u nư c – cơ th b n s gi nư c t t hơn và s gi m ư c c m giác ói hay thèm ăn v t”. Thay vì thư ng th c m t món bánh nư ng x p có hàm lư ng ư ng cao, b n nên ch n m t món bánh mì v i m t ít pho mát nh ho c m t c c s a chua – chúng s giúp cơ th b n tránh ư c c m giác thi t h t năng lư ng hay thi u h t lư ng ư ng khi n b n luôn có c m giác thèm. Hãy th k t h p m t vài th c ph m lành m nh mà b n l a ch n trong ngày. S l a ch n t t nh t là h nh nhân (có ch a hàm lư ng cao các ch t béo lành m nh), trái cây (có ch a hàm lư ng cao các ch t ch ng oxy hóa), phô mai làm t s a ã g n kem (giàu canxi t s a), rau xanh nhúng v i các nư c s t ít béo (cung c p y vitamin, khoáng ch t và ch t xơ). ng th i, b n cũng nên cung c p cho cơ th lư ng th c ph m giàu ch t xơ như trái câu, các lo i
 5. u, u Hà Lan và ngũ c c. Nh ng bư c nh có ch ăn u ng t t hơn Thay vì th c hi n ch ăn kiêng không lành m nh, hãy l a ch n nh ng th c ph m ít năng lư ng n p vào cơ th . B n nên tránh ch ăn kiêng không lành m nh v i m c ích gi m m t vài cân n ng. Thay vào ó, hãy l a ch n nh ng th c ph m ít năng lư ng hơn. B n có th gi m lư ng calorie và ch t béo n p vào b ng
 6. cách thay i m t vài th c ph m không lành m nh b ng nh ng th c ph m lành m nh hơn. Ch ng h n, v i các món salad, hãy tr n b ng d u ôliu thay vì dùng nư c s t kem béo. M t cách thông minh thay i ch ăn u ng c a b n là hãy s d ng các lo i bánh mì tr ng thay vì dùng bánh mì làm hoàn toàn t b t mì. ng th i, b n nên dùng các lo i trái cây s y khô thay vì thư ng th c khoai tây chiên, dùng s a chua thay vì kem. i v i các món ăn khác cũng v y, ng nên chiên chúng v i nhi u d u m mà hãy nư ng chúng h n ch lư ng ch t béo n m c t i a. Cách thay i ơn gi n này không ch giúp b n gi ư c c m giác ngon mi ng và gi m cân lành m nh mà còn có tác ng tích c c n s c kh e t ng th c a b n. “Tuy nhiên, dù th nào i n a b n cũng ph i mb o r ng cơ th b n ư c cung c p hàm lư ng protein c n thi t – c bi t, i ph n , nhi u ch em luôn c th c hi n theo úng ch ăn u ng ít béo, th m chí
 7. là không có ch t béo r i ph i m t nh c ch ng ch i v i c m giác ói” – James Erger cho bi t. Các chuyên gia còn nói thêm r ng, kho ng cách gi a các b a ăn c a b n không nên dài hơn 3-4 ti ng, vì b n s ăn nhi u hơn trong các b a ăn n u không có nh ng món ăn nh gi a các b a. Nh ng bư c nh có s c kh e d o dai T p th d c và v n ng cơ th chưa khi nào th a trong vi c b o v s c kh e.
 8. Nhi u ngư i nghĩ r ng ph i n phòng t p ho c ph i th c hi n nh ng bài t p n ng nh c m i có ư c s c kh e d o dai, nhưng s th t không hoàn toàn là như v y. Nh ng bài t p th d c hoàn h o nh t dành cho con ngư i trong cu c s ng hi n i chính là k t h p các bài t p th d c v i công v c h ng ngày. Phương pháp này không khi n b n m t nhi u th i gian nhưng v n t hi u qu như mong i. u tiên, hãy tăng cư ng di chuy n trong các công vi c h ng ngày n u có th , hãy leo c u thang thay vì i thang máy, p xe p thay vì lái xe, t tay d n d p, lau chùi nhà c a thay vì dùng các thi t b máy móc. ây là nh ng bài t p giúp b n t cháy calo hi u qu và t t cho s c kh e c a b n. B n có th k t h p nó v i ch ăn u ng h p lý duy trì cân n ng hi n t i, hay th m chí là có th gi m m t vài cân n u b n mu n i u ó. “Thêm m t vài bài t p vào các ho t ng h ng ngày c a b n s giúp b n t cháy nhi u calorie hơn và giúp b n thân b n có ý th c cao hơn v m t l i s ng năng ng. M i ngày, b n nên bư c 10.000 bư c,
 9. tương ương v i 4 n 5 d m. N u i u này có v khó khăn v i b n, hãy b t u t 2.000 bư c và tăng d n lên n khi t tiêu chu n ra” – James Erger hư ng d n. B n có th th c hi n các bài t p này vào nhi u th i i m khác nhau trong ngày. Ch ng h n, b n có th i b trong nhà trong th i gian ch m nư c sôi hay t p m t vài ng tác nh khi ang xem tivi.B n cũng có th th “bư c t i ch ” xem mình có th th c hi n t i a ư c bao nhiêu bư c-các máy o bư c chân s giúp b n ki m tra i u này d dàng. Vì v y, ng ng i “ u tư” b ng cách mua m t chi c máy o bư c chân cho gia ình b n. Các nghiên c u cho th y máy o bư c chân có vai trò giúp con ngư i tr nên năng ng hơn. Nh ng bư c nh c i thi n s c kh e tinh th n
 10. Ngh ngơi, thư giãn là m t yêu c u l n cơ th có th ph c h i, n p thêm năng lư ng sau kho ng th i gian làm vi c căng th ng. Th gi i s tr nên th t t i t n u b n không ch u dành th i gian cho b n thân. Dù công vi c có b n r n n âu chăng n a b n cũng nên thư giãn và t nuông chi u chính mình trong nh ng kho ng th i gian nh t nh. Nó s giúp cho th ch t và tinh th n b n kh e m nh hơn. Dành th i gian gi i lao bư c ra kh i cu c s ng b n b c a b n, dù i u này ch di n ra trong giây lát.
 11. Qua th i gian, chính nh ng gi gi i lao này s giúp b n gi m m c stress do cu c s ng mang l i và khi n b n c m th y d dàng hơn khi i phó v i nh ng nh ng căng th ng, m t m i thư ng g p trong cu c s ng (ch ng h n như ph i ng i trong gi k t xe). Các chuyên gia còn cho bi t thêm r ng, ch c n 5 phút gi i lao b ng cách hít th ho c i b ng n cũng có th giúp h huy t áp, cân b ng nh p tim và gi m các hormone gây ra stress, ng th i tăng cư ng ngu n năng lư ng giúp b n gi i quy t nh ng công vi c ti p theo hi u qu hơn. L ch trình thư giãn và gi i trí s giúp c gia ình b n y lùi stress và làm tr hóa tâm h n c a b n. Vào m t ngày c nh nào ó, hãy gác h t m i công vi c t i văn phòng c a b n và cùng nh ng ngư i thân yêu thư ng th c m t b a ăn m m, cùng nhau i xem phim, ng , c sách ho c i d o b v i m t ngư i nào ó th t c bi t. Cơ th và tâm trí c a b n s có c m giác như ư c h i sinh và tràn y s c s ng
 12. hơn bao gi h t! V i các bư c nh ơn gi n như trên, b n có th c i thi n s c kh e th ch t và tinh th n c a mình. Và t t nh t là b n nên k t h p t t c các bư c nh y vào l i s ng h ng ngày c a mình có ư c nh ng hi u ng tích c c và lâu dài.
Đồng bộ tài khoản