Gold Dollar

Chia sẻ: Qweqwdasd Qweqdasda | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
6
download

Gold Dollar

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gold Dollar Sign Dạy từng bước: 1. Mở 1 tài liệu Photoshop mới. Thiết lập height: 200px và width: 175px. 2. Chọn Type tool và đánh chữ dollar với phông chữ bạn muốn.Ở đây tôi dùng phông Arial đậm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gold Dollar

  1. Gold Dollar Sign Dạy từng bước: 1. Mở 1 tài liệu Photoshop mới. Thiết lập height: 200px và width: 175px. 2. Chọn Type tool và đánh chữ dollar với phông chữ bạn muốn.Ở đây tôi dùng phông Arial đậm. 3. Nháy trỏ phải vào Type layer trong layers palette. Chọn "Blending Options" trong pop- up list. 4. Thiết lập cho "Drop Shadow" như sau: 5. Với "Inner Glow":
  2. 6. Bevel and Emboss": 7. Gradient Overlay: (Overlay Gradient Hex Codes: F8AC1A-FFFFFF-E27914-FCC44E-FFFFFF-FCC651- D97316).
  3. 8. Stroke: (Stroke Gradient Hex Codes: DB6C52-F3B758-E27914). 9. Click OK để chấp nhận sự thay đổi trong Blending Options.
Đồng bộ tài khoản