GPS - đường dẫn quán tính và hội nhập Part 8

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
48
lượt xem
15
download

GPS - đường dẫn quán tính và hội nhập Part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

We now consider the following, practical aspects of Kalman ®ltering applications: 1. how performance of the Kalman ®lter can degrade due to computer roundoff errors and alternative implementation methods with better robustness against roundoff; 2. how to determine computer memory, word length, and throughput requirements for implementing Kalman ®lters in computers; 3. ways to implement real-time monitoring and analysis of ®lter performance;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GPS - đường dẫn quán tính và hội nhập Part 8

Đồng bộ tài khoản