GSM, cdmaOne and 3G systems P3

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
65
lượt xem
26
download

GSM, cdmaOne and 3G systems P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách các kí hiệu toán học đại diện cho mất đường dẫn và hiệu ứng bóng mờ dần cho các thứ i MS TDMA khu vực tần số sóng mang chiếm đóng một khu vực MS chiếm bởi một MS, hoặc diện tích là tập trung quanh một vòng tại một RJ BS khoảng cách và độ dày dr có j khoảng cách giữa một MS trong tế bào jth và các BS 0 vô cùng thay đổi khoảng cách giữa φ một trang web di động và các ô đồng kênh nhiễu trang web gần nhất trung bình có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GSM, cdmaOne and 3G systems P3

Đồng bộ tài khoản