GSM, cdmaOne and 3G systems P5

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
55
lượt xem
10
download

GSM, cdmaOne and 3G systems P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con đường mất và bóng tối mờ giữa 0 và BS MS i trong việc mất con đường microcell jth và bóng tối mờ dần yếu tố chuỗi dữ liệu có tính nhân cho người sử dụng thứ i giá trị của b (t) trong thời kỳ biểu tượng 0 (= 1) mã thí điểm xuống-link (i + 1) lần thứ Walsh mã code lây lan của của thứ i MS trong mã di động jth cho người dùng thứ i mã xoắn khoảng cách giữa các BS 0 và các trang web di động liền kề khu nhà ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GSM, cdmaOne and 3G systems P5

Đồng bộ tài khoản