GSM switching services and protocols P11

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
63
lượt xem
14
download

GSM switching services and protocols P11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gói dữ liệu truyền dẫn đã được chuẩn hóa trong giai đoạn 2 GSM, cung cấp truy cập vào dữ liệu chuyển mạch gói công cộng Network (PSPDN); xem mục 9.5.3 và 9.6.2. Tuy nhiên, trên giao diện không khí như truy cập chiếm một mạch hoàn tất chuyển ® nạn buôn c kênh cho thời gian toàn bộ cuộc gọi. Trong trường hợp của nạn buôn bursty ® c (ví dụ như nạn buôn ® Internet c), chẳng hạn truy cập dẫn đến một cao inef ® sử dụng nguồn lực cient. Rõ ràng trong trường hợp này, gói...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GSM switching services and protocols P11

Đồng bộ tài khoản