GSM Switching, Services and Protocols P13

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
64
lượt xem
10
download

GSM Switching, Services and Protocols P13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Switching, Services and Protocols Second Edition GSM Switching, Services and Protocols Second Edition Jorg Eberspacher È È È Technische Universitat Munchen, Germany È Hans-Jorg Vogel È È The Fantastic Corporation, Switzerland and Christian Bettstetter È Technische Universitat Munchen, Germany È JOHN WILEY & SONS, LTD Chichester . New York . Weinheim . Brisbane . Singapore . Toronto Originally published in the German language by B. G. Teubner GmbH as ``Jorg Eberspacher/Hans-Jorg Vogel/Christian È È È È Bettstetter: GSM Global System for Mobile Communication. 3. Au¯age (3rd edition)''. q B. G. Teubner Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden, 2001 Copyright q 2001 by John Wiley & Sons, Ltd Baf®ns Lane, Chichester, West...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GSM Switching, Services and Protocols P13

Đồng bộ tài khoản