GSM switching services and protocols P6

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
61
lượt xem
15
download

GSM switching services and protocols P6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mã hóa, Authentication, và Ciphering Các chương trước đã giải thích chức năng cơ bản của lớp vật lý tại giao diện không gian, ví dụ: de ® nition các kênh hợp lý và thể chất, điều chế, kỹ thuật truy cập nhiều, duplexing, và nition de ® của cụm. Trong chương này, chúng tôi thảo luận về một số chức năng bổ sung được thực hiện để truyền dữ liệu trong một ef ® cient, đáng tin cậy, và cách an toàn trên các kênh radio: mã nguồn và chế biến bài phát biểu (mục 6.1), kênh mã hóa và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GSM switching services and protocols P6

Đồng bộ tài khoản