GSM switching services and protocols P7

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
61
lượt xem
17
download

GSM switching services and protocols P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các khía cạnh thể chất khác nhau truyền dẫn phát thanh qua giao diện không GSM và việc thực hiện của các kênh vật lý và logic đã được giải thích trong Chương 5. Theo thuật ngữ của OSI Reference Model, các kênh logic được tại điểm dịch vụ truy cập của Layer 1 (lớp vật lý), nơi họ có thể nhìn được các tầng trên như các kênh truyền dẫn của lớp vật lý. Các lớp vật lý cũng bao gồm các sửa chữa sai sót về phía trước và mã hóa các dữ liệu người dùng. Việc tách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GSM switching services and protocols P7

Đồng bộ tài khoản