GSM switching services and protocols P8

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
78
lượt xem
31
download

GSM switching services and protocols P8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các Bene t ® chính cho các thuê bao di động mà tiêu chuẩn quốc tế của GSM đã mang lại là họ có thể di chuyển tự do không chỉ trong mạng gia đình của họ mà còn trong các mạng GSM quốc tế và đồng thời họ thậm chí có thể được truy cập vào các dịch vụ đặc biệt họ đăng ký ± nhà ở được cung cấp có những thỏa thuận giữa các nhà khai thác. Các chức năng cần thiết cho chuyển vùng này miễn phí được gọi là chuyển vùng hoặc các chức năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GSM switching services and protocols P8

Đồng bộ tài khoản