GUIDE TO GOVERNMENT - INTRODUCTION

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

GUIDE TO GOVERNMENT - INTRODUCTION

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội đồng thành phố cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như đổ rác, phương tiện đi ... trú, quốc phòng, an sinh xã hội, ngoại giao và thuế vụ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GUIDE TO GOVERNMENT - INTRODUCTION

  1. Danh Mục • các cấp chính phủ ở Úc • dịch vụ do Hội Đồng Thành Phố Brisbane cung cấp • liên lạc với Hội Đồng Thành Phố Brisbane • phương tiện đi lại công cộng • thư viện • tham gia sinh hoạt trong cộng đồng • tài trợ cộng đồng Các cấp chính phủ ở Úc Úc có ba cấp chính phủ: liên bang, tiểu bang và địa phương. Mỗi cấp chính phủ chịu trách nhiệm cho nhiều luật lệ và dịch vụ. Chính quyền địa phương (hội đồng thành phố) Hội đồng thành phố cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như đổ rác, phương tiện đi lại công cộng, cấp giấy phép xây cất và kiến thiết, đường lộ địa phương và hạ tầng cơ sở công cộng. Chính quyền địa phương của Brisbane là Hội Đồng Thành Phố Brisbane. Chính phủ tiểu bang Chính phủ tiểu bang phụ trách nhu cầu của toàn tiểu bang về lãnh vực giáo dục, y tế, vận tải, phát triển công thương nghiệp và đối phó với thiên tai. Chính phủ liên bang Chính Phủ Liên Bang Úc ban hành luật và cung cấp dịch vụ ảnh hưởng tới toàn nước Úc như quan thuế, di trú, quốc phòng, an sinh xã hội, ngoại giao và thuế vụ. Dịch vụ do Hội Đồng Thành Phố Brisbane cung cấp Hội Đồng Thành Phố Brisbane chịu trách nhiệm cho toàn thể Brisbane. Hội Đồng Thành Phố cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như xe buýt, sông lạch, cống rãnh, đường lộ, cầu cống và công viên, khu đất lộ thiên và nghĩa trang trong địa phận thành phố. Dịch vụ đổ rác của Hội Đồng đảm trách việc đổ rác và phế liệu tái sinh gia dụng cũng như công nghiệp. Liên lạc với Hội Đồng Thành Phố Brisbane Nếu muốn biết chi tiết về những dịch vụ do Hội Đồng Thành Phố cung cấp, quý vị có thể điện thoại cho Call Centre (Trung Tâm Thông Tin) số 3403 8888. Nếu cần thông dịch viên, Trung Tâm Thông Tin sẽ nối mạch với Dịch Vụ Thông Phiên Dịch số 13 14 50. Ngoài ra quý vị có thể đến Customer Service Centre (Trung Tâm Phục Vụ Thân Chủ). Nhân viên phục vụ thân chủ biết cách làm việc với thông dịch viên. Các trung tâm này có trang bị điện thoại hai ống nói để quý vị có thể nhờ thông dịch viên giúp khi trình bày ý muốn với nhân viên Hội Đồng Thành Phố. Địa điểm của các Trung Tâm Phục Vụ Thân Chủ là: Brisbane City Tầng Dưới, Trung Tâm Hành Chánh Brisbane Administration Centre, 69 Ann St (góc George St) Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 8 giờ 15 sáng – 4 giờ 45 chiều Chermside Thương Xá Chermside, Hamilton và Gympie Roads Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Năm mở cửa đến 7 giờ tối Indooroopilly Thương Xá Indooroopilly, 69 Station Rd Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Năm mở cửa đến 7 giờ tối
  2. Upper Mt Gravatt Thương Xá Garden City, Kessels Rd Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Năm mở cửa đến 7 giờ tối Inala Trung Tâm Thị Xã Inala, góc Corsair Ave và Wirraway Pde Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều Wynnum Trung Tâm Thị Xã Wynnum, góc Bay Tce và Charlotte St Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều Phương tiện đi lại công cộng Dịch vụ xe buýt của Hội Đồng Thành Phố phục vụ nhu cầu đi lại quanh thành phố Brisbane và những vùng dân cư. Ngoài ra Hội Đồng Thành Phố còn điều hành phà và đò dọc CityCats trên sông Brisbane. Chính Phủ Tiểu Bang Queensland đảm trách dịch vụ xe lửa. Quý vị có thể vào website TransInfo tìm thêm chi tiết về dịch vụ đi lại công cộng tại Brisbane, kể cả thời biểu, giá vé và bản đồ tuyến đường tại (http://www.qld.gov.au/other_languages/index.html). Ngoài ra quý vị có thể điện thoại cho TransInfo số 13 12 30. Có sẵn thông dịch viên để giúp quý vị. Thư viện Brisbane có 32 thư viện công. Quý vị có thể đến các thư viện này mượn tài liệu các loại và sử dụng phương của thư viện như: • sách và tạp chí • phương tiện đánh máy • viđêô và DVD • phương tiện và chỉ dẫn dùng internet • e-books, CD và CD-ROM • máy in • băng cátxét • máy phôtôcôpi • dịch vụ thông tin và tham khảo • phòng họp • cơ sở dữ liệu trực tuyếtn (online) • các trưng bày và sinh hoạt Nhiều thư viện có vô số tài liệu các loại bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh. Tham gia sinh hoạt trong cộng đồng Tất cả cư dân Brisbane đều có quyền bày tỏ quan điểm riêng về cách hoạt động của Brisbane và giúp định hướng cho tương lai của thành phố chúng ta. Muốn góp ý kiến về những điều ảnh hưởng tới quý vị và cộng đồng chung, quý vị có thể: • đến dự Community Cabinet Meetings (Phiên Họp Hội Đồng Công Khai Cộng). Các nghị viên sẽ chia sẻ ý kiến về tương lai của Brisbane và tiếp thu người dân nêu những vấn đề ảnh hưởng họ tại địa phương • đóng góp vào Kế Hoạch Khu Vực Địa Phương và giúp xác định những vấn đề ảnh hưởng tới khu vực địa phương quý vị và khai triển phương hướng cho tương lai Tài trợ cộng đồng Hội Đồng Thành Phố cấp tài trợ cho đoàn thể và tổ chức muốn cải thiện cộng đồng của họ. Chúng tôi tài trợ cho các tổ chức thể thao, thanh thiếu niên, cao niên, văn hóa & nghệ thuật, môi trường, người khuyết tật và nhiều nhóm và sinh hoạt khác. Muốn biết Hội Đồng Thành Phố cấp những khoản tài trợ nào và cách làm đơn, xin quý vị liên lạc với Trung Tâm Thông Tin số 3403 8888.
Đồng bộ tài khoản