intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Hacking Security Sites part 13

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
27
download

Hacking Security Sites part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với FTP, có thể user muốn nhận một file từ anonymous FTP server, user cần thực hiện những bước sau: a. sử dụng bất kỳ FTP client Hacking Security Sites part 13

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hacking Security Sites part 13

 1. yêu cuầ user theo những custom procedure. User trước tiên kết nối với proxy server và sau đó cung cấp proxy server tên host mà nó muốn kết nối đến. Bởi vì một vài nghi thức được thiết để chuyển những thông tin này, user không phải nhớ tên proxy server nhưng củng phải nhớ tên host mà nó muốn giao tiếp. Như thế nào để thực hiện công việc này, cần phải nắm được những thủ tục đặc trưng theo sau mỗi nghi thức. Ví dụ: với FTP, có thể user muốn nhận một file từ anonymous FTP server, user cần thực hiện những bước sau: a. sử dụng bất kỳ FTP client , user kết nối đến proxy server thay thế trực tiếp đến anonumous FTP server. b. Tại dấu nhắc user name, trong việc thêm vào tên chỉ định muốn sử dụng, user phải chỉ định tên server thật muốn kết nối 5.Phân loại các hệ thống proxy Dạng kết nối trực tiếp Phương pháp đầu tiên được sử dụngtrong kỹ thuật proxy là cho user kết nối trực tiếp đến firewall proxy, sau đó proxy hỏi user cho địa chỉ host hướng đến, đó là một phương pháp brute force sử dụng bởi firewall một cách dể dàng, và đó cũng là nguyên nhân tại sao nó là phương pháp ít thích hợp. Trước tiên, yêu cầu user phải biết địa chỉ của firewall, kế tiếp nó yêu cầu user nhập vào hai địa chỉ hai địa chỉ cho mỗi kết nối: địa chỉ của firewall và địa chỉ đích hướng đến. Cuối cùng nó ngăn cản những ứng dụng hoặc những nguyên bản trên máy tính của user điều đó tạo sự kết nối cho user, bởi vì chúng không biết như thế nào điều khiển những yêu cầu đặc biệt cho sự truyền thông với proxy Dạng thay đổi client Phương pháp kế tiếp sử dụng proxy setup phải thêm vào những ứng dụng tại máy tính của user. User thưc thi những ứng dụng đặc biệt đó với việc tạo ra sự kết nối thông qua firewall. User với ứng dụng đó hành động chỉ như những ứng dụng không sửa đổi. User cho địa chỉ của host hướng tới. Những ứng dụng thêm vào biết địa chỉ firewall từ file config cuc bộ, setup sự kết nối đến ứng dụng proxy trên firewall, và truyền cho nó địa chỉ cung cấp bởi người sử dụng. Phương pháp này rất khó hiệu quả và có khả năng che dấu người sử dụng, tuy nhiên, cần có một ứng dụng client thêm vào cho mỗi dịch vụ mạng là một đặt tính trở ngại. 6.Proxy "trong suốt" (transparent) Một phương pháp phát triển gần đây cho phép truy xuất đến proxy, trong vài hệ
 2. thống firewall được biết như proxy vô hình. Trong mô hình này, không cần có những ứng dụng thêm vào với user và không kết nối trực tiếp đến firewall hoặc biết rằng firewall có tồn tại. Sử dụng sự điều khiển đường đi cơ bản, tất cả sự kết nối đến mạng bên ngoài được chỉ đường thông qua firewall. Như những packet nhập vào firewall, tự động chúng được đổi hướng đến proxy đang chờ. Theo hướng này,firewall thực hiện rất tốt việc giả như host đích. Khi kết nối tạo ra firewall proxy , client application nghỉ rằng nó được kết nối đến server thật, nếu được phép, proxy application sau đó thực hiện hàm proxy chuẩn trong việc tạo kết nối thứ hai đến server thật Proxy lớp ứng dụng thì đối nghị với proxy lớp circuuit: application_level proxy được thực thi ở lớp ứng dụng. Nó cung cấp cho từng dịch vụ riêng và interpret những dòng lệnh trong nghi thức đó. Một circuit_level proxy tạo nên một circuit giữa server và client không cần phải interpret những nghi thức này. Nói chung, application_level proxy sử dung modified client. Để tạo ra kết nối proxy, phải biết vị trí nào muốn kết nối đến. Một hybrid gateway đơn giản có thể chặn đứng kết nối, nhưng một proxy host chỉ có thể nhận kết nối mà đề nghị với nó, và phải chỉ ra vị trí muốn kết nối. Một application_level proxy có thể nhận thông tin trong từng nghi thức riêng. Một circuit_level proxy không thể interpret theo từng nghi thức và cần phải có thông tin hổ trợ cho nó thông qua một cách nào khác. ưu điểm của circuit_level proxy server là ở đó nó cung cấp cho hầu hết các nghi thức khác nhau , hầu như circuit_level proxy cũng là proxy server chung cho tất cả các dạng nghi thức, tuy nhiên không phải tất cả các nghi thức đều dễ dàng được điều khiển bởi circuit_level proxy , khuyết điểm của circuit_level proxy là nó điều khiển những gì xảy ra thông qua proxy này như là packet filter, nó điều khiển những kết nối cơ bản dựa vào địa chỉ nguồn và địa chỉ đích và không thể xác định những lệnh đi qua nó là an toàn hoặc những sự kiện mà nghi thức đó mong muốn, circuit_level proxy dể dàng bị đánh lừa bởi những server setup lại những cổng gán đến những server khác. Proxy chung thì đối nghịch với những proxy chuyên biệt: mặc dù “application_level” và “circuit_level” thường được dùng, nhưng đôi khi cũng phân biệt giữa “dedicated” và “generic” proxy server là server chỉ phục vụ một nghi thức đơn , generic proxy server là server phục vụ cho nhiền nghi thức. Thật ra, dedicated proxy server là application_level, và generic proxy server là circuit_level. Intelligent proxy server: một proxy server có thể làm nhiều điều chứkhông phải chỉ chuyễn tiếp những yêu cầu, đó chính là một intelligent proxy server, vd: cern http proxy server caches data, vì vậy nhiều yêu cầu data không ra khỏi hệ thống khi chưa có sự xử lý ccủa proxy server. Proxy server (đặt biệt là application level server) có thể cung cấp login dễ dàng và điều khiển truy xuất tốt hơn, còn circuit proxy thường bị giới hạn bởi những khả năng này
 3. Using proxying với những dịch vụ internet:vì proxy server chèn vào giữa sự kết nối client và server, nó phải được thích ứng với từng dịch vụ riêng, đội khi một số dịch vụ rất dễ với cách phục vụ bình thường nhưng lại rất khó khi thêm vào proxy ( nguồn: HVAOnline) Proxy Server là gì? Một proxy server là 1 máy trung gian giữa máy tính của bạn và các tài nguyên Internet bạn đang truy cập. Dữ liệu bạn yêu cầu đến Proxy trước, sau đó mới truyền đến máy tính của bạn. What is an anonymous proxy server? Anonymous proxy servers hide your IP address and thereby prevent your from unauthorized access to your computer through the Internet. They do not provide anyone with your IP address and effectively hide any information about you and your reading interests. Besides that, they don't even let anyone know that you are surfing through a proxy server. Anonymous proxy servers can be used for all kinds of Web-services, such as Web-Mail (MSN Hot Mail, Yahoo mail), web-chat rooms, FTP archives, etc. What types of public proxy servers exist? 1. Transparent - HTTP proxy server reveals all. Usable only for transfer speed improvement. 2. Anonymous - HTTP proxy server doesn't send any variables with your real IP to host, but it sends variables indicating that you are using proxy. 3. High Anonymity - HTTP proxy server doesn't send ANY variables indicating that you are using proxy server to host. Why should I use proxy servers? 1. Transfer speed improvement. Proxy servers accumulate and save files that are most often requested by thousands of Internet users in a special database, called 'cache'. Therefore, proxy servers are able to increase the speed of your connection to the Internet. The cache of a proxy server may already contain information you need by the time of your request, making it possible for the proxy to deliver it immediately. 2. Security and privacy. Anonymous proxy servers that hide your IP address thereby saving you from vulnerabilities concerned with it. 3. Sometimes you may encounter problems while accessing to web server when server administrator restricted access from your IP or even from wide IP range (for example restricting access from certain countries or geographical regions). So you try to access those pages using an anonymous proxy server.
 4. What is a public proxy server? It is a proxy server which is free and open for everybody on the Internet. Unfortunately most of them are not anonymous. What is a pay proxy server? Anonymizer - a pay proxy server with plenty of features. Effective for personal use, when your Internet activities are not involved in very active surfing, web site development, mass form submitting, etc. In short, Anonymizer is the best solution for most of Internet users. Ultimate protection of privacy - nobody can find out where you are engaged in surfing. Blocks all methods of tracking. URL Encryption protects you from your own ISP. Web Based - does not require any program installation or a configuration on your computer. What is a pay proxy checker? ProxyLists.Net - a pay database of free public proxies. Solution for pros. A place where a huge list of proxy servers has been compiled. It uses the latest algorithms for collection and sorting of proxy servers, checking them for anonymity, SSL-based access and other properties. What is SOCKS? SOCKS is a networking proxy protocol that enables hosts on one side of a SOCKS server to gain full access to hosts on the other side of the SOCKS server without requiring direct IP-reachability. SOCKS is often used as a network firewall, redirecting connection requests from hosts on opposite sides of a SOCKS server. The SOCKS server authenticates and authorizes requests, establishes a proxy connection, and relays data between hosts. There are two major versions of SOCKS: SOCKSv4 and SOCKSv5. Is it legal to surf through open proxies? As far as we can tell, the answer is yes. The primary argument against open proxies is that their owners may not have intended for them to be used by the public. However, by running a service on a machine accessible to the public, without restricting access to that service, the machine's administrator is implicitly consenting for that service to be used by the public. A proxy server is just like a web server, an FTP server, or any other net
 5. service: if it's running and accepting connections, it's fair game. The internet is a public network. With regard to US law in particular, 18 USC 1030 (which covers computer-related fraud and theft) applies only when the user has knowingly accessed a computer without authorization or has knowingly exceeded his authorized access on that computer. Because an open HTTP proxy, by default, allows connections and use of the service by anyone in the world, the proxy's administrator has essentially "authorized" everyone to use the service. There's no intentional bypassing of security taking place. Just as you don't need Google's express written permission to connect to google.com, you don't need a proxy admin's express written permission to use his open proxy server. Are there dangerous proxies? Yes. First, there are servers of goverment organisations (FBI, CIA, NASA etc.) and organizations working close with federal/state and corporate law enforcement. Second, there are hackers. And don't believe those proxy checkers (even pay ones) telling you "we filter all dangerous proxies". It's impossible. Nobody can tell you if that proxy you are using is monitored or not. Question: What should I do if the access to some web-sites is restricted for me (by my provider, administrators etc)? Answer: Use a proxy server ! Its principle of operation allows you to surf on many sites you have been forbidden. Certainly, the provider can find out, that you are using proxy and also restrict access to this proxy server. However there are many free proxies servers on the Internet, and you can easily take another proxy, and continue to travel on the sites closed for you. But there is already the corporate proxy server in my company ! In this case you can use: 1)anonymizers (CGI proxy) 2)a chain of proxy servers Question: I want to scan for some IRC proxy - How? Answer: Download IRC proxy checker: (check under proxy tools) Import last proxy list, define IRC server and time and scan for working proxies. And remember that you must try to 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản