HÀM TRÙNG PHƯƠNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
212
lượt xem
14
download

HÀM TRÙNG PHƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án môn toán HÀM TRÙNG PHƯƠNG ( chương trình chuẩn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÀM TRÙNG PHƯƠNG

  1. HÀM TRÙNG PHƯƠNG ( chương trình chuẩn) I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh nắm được các bước khảo sát hàm trùng phương , nắm rõ các dạng của đồ thị hàm số 2/ Kĩ năng: Thành thạo các bước khảo sát ,vẽ được đồ thị trong các trường hợp 3/ Tư duy và thái độ : Rèn luyện tư duy logic Thái độ cẩn thận khi vẽ đồ thị Tích cực trong học tập II/ Chuẩn bị về phương tiện dạy học : GV: giáo án ,bảng phụ , phiếu học tập HS: học kỹ các bước khảo sát h/s ,xem lại cách giải pt trùng phương Phiếu học tập III/ Phương pháp : Đặt vấn đề ,giảI quyết vấn đề ,xen kẻ hoạt động nhóm IV/ Tiến hành dạy học : 1/ -Ổn định lớp : 2/ -Bài cũ : - Hãy nêu các bước khảo sát hàm số ? - Cho h/s y=f(x)=-2 x 2 - x 4 +3 . hãy tính f(1)=? Và f(-1)=? 3/ -Bài mới : T Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng G HĐ1: Nhận dạng h/s và 1. Hàm số y=a x 4 + bx 2 + c GIới thiệu cho hs dạng cho 1 số vd về dạng (a ≠ 0) của hàm số đó Vd1:Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của h/s: Y= x 4 − 2 x 2 − 3 Giải a/ TXĐ: D=R b/ Chiều biến thiên : HĐ2: Nêu h/s trong vd3 sgk để HS khảo sát Thực hiện các bước * y ' = 4 x3 − 4 x
  2. khảo sát dưới sự * y ' = 0 ⇔ x = ±1 hoặc x=0 hướng dẫn của GV x= ± 1 ⇒ y = −4 x=0 ⇒ y = −3 *giới hạn : 2 3 lim y = lim x 4 (1 − 2 − 4 ) = +∞ Üm → ∞ x →∞ x x H1? Tính lim y = ? Tìm giới hạn của h/s 2 3 lim y = lim x 4 (1 − − 4 ) = +∞ ü → ±∞ khi x → ±∞ Üm → ∞ x →∞ x 2 x BBT x -∞ -1 0 1 +∞ y' - 0 + 0 - 0 + y +∞ -3 +∞ -4 -4 H2? Hãy tìm giao điểm của c/ giao điểm với các trục toạ độ : đồ thị với trục ox? giao điểm với trục tung : A(0;-3) Giải pt :y=0 giao điểm với trục hoành : ⇒x=± 3 B(- 3 ;0); C ( 3 ;0) H2? Tính f(-x)=? F(x)=? f(-x)= x 4 − 2 x 2 − 3 f(x)= x 4 − 2 x 2 − 3 H3?hãy kết luận tính chẵn 2 lẽ của hs? h/s chẵn -5 5 H4? Hãy nhận xét hình -2 dạng đồ thị Nhận oy làm trục đối xứng Hàm số đã cho là một hàm số chẵn do đó đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng. HĐ3:phát phiếu học tập 1 HS chia 4 nhóm để cho hs thực hiện hoạt động *GV: gọi các nhóm lên bảng trình bày và chỉnh sửa *GV: nhấn mạnh hình dạng của đồ thị trong trường hợp : a>0;a
  3. HĐ4: thực hiện vd4 sgk thị hàm số: HS: thực hiện các x4 3 bước khảo sát dưới y= - -x 2 + 2 2 sự hướng dẫn của Giải: GV * TXĐ: D=R. * y’=-2x 3 -2x H1? Tính lim y = ? Tìm giới hạn của h/s 3 x → ±∞ khi x → ±∞ * y’ =0 ⇔ x=0 ⇒ y= 2 H2? Hãy tìm giao điểm của * Giới hạn: đồ thị với trục hoành Giải phương trình ⎡ 1 1 3 ⎤ lim y = lim ⎢− x 4 ( + 2 − 4 )⎥ = − y=0 ⇒ x = ±1 x → ±∞ x → ±∞ ⎣ 2 x 2x ⎦ * BBT x -∞ 0 +∞ y’ + 0 - y 3 -∞ 2 * Đồ thị: ( ) -x4 3 f (x) = -x2 + 2 2 2 -5 5 -2 • Hàm số đã cho là hàm số chẵn do đó đò thị nhận trục tung là trục đối xứng. VD2: Hai hàm số sau có y’=0 có một nghiệm: HĐ5: Cho HS ghi bảng 3 1) y= x 4 + 3 x 2 − 1 phân loại 4 dạng của hàm 4 trùng phương vào vở và x4 nhận xét hình dạng đồ thị 2)y= - − x2 + 2 2 trong 4 trường hợp. Củng cố toàn bài: Yêu cầu học sinh thực hiện hoạt đông 5 SGK V. Phục lục: - Phiếu học tập:(HĐ4) - H1? Kháo sát hàm số : y=-x 4 +2 x 2 + 3 (C). - H2? Trên cùng một hệ trục toạ độ hãy vẽ đt y=m (d). H3? Xét vị trí tương đối của đồ thị (C) và (d) từ đó rút ra kết luận về tham số m.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản